نتایج پست ها برای عبارت :

ارشاویر ارسا

ای مثلِ خزان زرد،کسی منتظرت نیستمحبوبه ی شبگرد،کسی منتظرت نیست
تنها شده در شهرِ شلوغِ تُهی از عشقدر کوچه ی بی درد، کسی منتظرت نیست
آواره یِ نفرینکده ی عمری و اینجادر قامتِ یک مرد کسی منتظرت نیست
با شیب تنت پله عمرت به فراز استدر پیریِ پاگَرد، کسی منتظرت نیست
تاراج شده هم دل و هم جسم و روانتبازنده ی این نرد! کسی منتظرت نیست

با رَم شدن اینهمه حیوان صفتِ رذلاز خود شده ای طرد، کسی منتظرت نیست

هرچند که بازار تو گرم است ولی باز جز یک زن دلسرد،کسی
 
 ای مثلِ خزان زرد،کسی منتظرت نیست                   محبوبه ی شبگرد،کسی منتظرت نیست
 
 
 تنها شده در شهرِ شلوغِ تُهی از عشق                         در کوچه ی بی درد، کسی منتظرت نیست
 
 
 آواره یِ نفرینکده ی عمری و اینجا                           در قامتِ یک مرد کسی منتظرت نیست
 
 
 با شیب تنت پله عمرت به فراز است                          در پیریِ پاگَرد، کسی منتظرت نیست
 
 
 تاراج شده هم دل و هم جسم و روانت                       با
سلام می خواهم دانش آموزی را آزاد کنم سامانه این پیام را میدهد(دانش آموز ثبت کمیسیون شده امکان حذف وجود ندارد)(مقدم)
 
با سلام خدمت همکار محترم
اگر ثبت نام کمیسیونی شده باید ابتدا حذف کمیسیون کنید تا بتوان آزاد سازی کرد بررسی کنید برای این فرد چه ثبت کمیسیونی شده است
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام  خداقوت طریقه تماس با شمابه چه صورت است؟(افشار-مشهد)
 
با سلام خدمت همکار محترم
راههای ارتباطی یکی همین وبلاگ می
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب