نتایج پست ها برای عبارت :

امرد خبرداره ویاروم

 
ای اولان حق جبهه سینده قانینه غلطان بسیجی
ای اولان  حق جبهه سیند ه  قانینه غلطا ن بسیجی
قانو یله تا پدی رونق مکتب قر آن بسیجی
 
نه قا لار دی  دین – نه حیثیت – نه نا موس و وطن
ایتمه سید ین جا نیو ی گرجبهه ده قربا ن بسیجی
سن  سن او رگئد ین  و فا در سین یا نا ن پر وا نییه
آلدی سند ن  در سینی پر وا نه لر هرآن بسیجی
  قلبیو ه ترکش دگو ب الله اکبر سو یله دین
قا نیو ه  قیمت وئریب د ور جنتی منا ن بسیجی
  یا زد ی قانین تو پرا قا ئو لمز  شهید لر زند ه دی
گرچه ظ
برنامه
گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران تقدیم میکند.
*************************************
به افق آفتاب
***************************************
به نام ِ خدایی که بیشتر از همه گذشت و چشم پوشی میکنهخدایی که دوست داره همه بنده هاش اهل ِ گذشت و چشم پوشی باشن**************************************** با عرض ِ سلام و وقت بخیر در اوقاتی آسمانی با زمزمه نام و یاد ِ خدا  ، همراه ِ دقایق ِ شما هستیم*************************************** ما با شما هستیم در لحظاتی که شاید ، از کسی یا چیزی دلخور و آزرده خاطر باشین.
*************************
رمان نگین  پارت اول 
       انجمن ادبیات داستانی دریچه کلیک کنید. .   
 
 
لای درز پنجره ی چوبی کلاس نسیمی رهگذر عطر شیرینت را برایم آورد 
نمی دانم چرا امروز دلم هوایت را می کند؟!؟!؟!
همین امروزی که با بی رحمی پا روی دلم گذاشتی
و حصار دلم را پایمال کردی و با بی رحمی گفتی
من میروم تا تو بدانی رفتی ام!!!
و حال که تو رفتی
دلم فقط تو را میخواهد هوسی در سینه ندارم برگرد
برگرد و فقط مثل برادر و کوه پشتم بمان
فقط با من بمان
بیرحم ترین موجود زمین مهرت در دل
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب