نتایج پست ها برای عبارت :

انطر اللبن في الطيز

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کانال ایران فردا یک جنابی که گویا حقوق دان است سخن میراند  من به اینجا رسیدم که ایشان میفرمودند شخصی ما باتوسط اطللاعاتی – که سربازان گمنام ایشان از تهران درباره شخصی بنام حمیدنوری  دادهاند هویت ایشان مشخص کزدیم که ایشان حمید نوری است  این امرنشان میدهد- که بظاهر ارادی به غرب میروند ولی اسم  وفمیل انها  اسمامی مستعار است واقعی نیست حال چه  نیاز ی به اسم وفامیل واقعی دارند-؟؟ این افراد  ظاهر بیان کرد
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب