نتایج پست ها برای عبارت :

جلدسوم فیکسد

حنای افرادقاتل معمولاباگروه خونیabهمخوان نیست.گروه خونیab نمیتوانندجزگروه هایی باشندکه قتل انجام میدهند.
این حرف استیون به مایکل که کالبدشکاف ماهری بوداین معناراخاطرسازمیکردکه تمام مقتولین زیردست اوهمگی گروه خونیabداشته اند.آیاواقعاگروه خونیoگروه خونی قاتلین بود؟
تمام شواهدقتل هااین رامیگفت که قاتلین مخلوط باگروهoبوده اندامامقتولین بیشترگروهab راشامل شده بودند.توجه به این تشخیص ازنظرکالبدشکاف مایکل مهم بود.اماخانه ای که افراددرآن ب
عده ای از جاهلان با استناد به برخی منابع تاریخی میگویند که واقعه عاشورا و اختلاف بین ابی عبدالله الحسین(ع) و یزید بر سر زنی زیبا چهره به نام ارینب بوده است!
حال ما قصد داریم با دقت و با استناد به منابع صحیح تاریخی این موضوع را بررسی کنیم ان شاء الله 
در مرحله اول به بررسی سندی می پردازیم:
در مرحله بعد نیز تناقضات در متن این روایات را آورده و ثابت میکنیم اصلا چنین شخصی به نام اورینب موجود نبوده است و این داستان افسانه ای بیش نیست.
داستان از این
عده ای از جاهلان با استناد به برخی منابع تاریخی میگویند که واقعه عاشورا و اختلاف بین ابی عبدالله الحسین(ع) و یزید بر سر زنی زیبا چهره به نام ارینب بوده است!
حال ما قصد داریم با دقت و با استناد به منابع صحیح تاریخی این موضوع را بررسی کنیم ان شاء الله 
در مرحله اول به بررسی سندی می پردازیم:
در مرحله بعد نیز تناقضات در متن این روایات را آورده و ثابت میکنیم اصلا چنین شخصی به نام اورینب موجود نبوده است و این داستان افسانه ای بیش نیست.
داستان از این
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس جلد سوم 
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس جلد سوم
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس جلد سوم کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل کتاب کامل آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین تالیف دکتر عبداله شمس جلد سوم می باشد (چاپ دهم) که با فرمت pdf در ۲۱۵ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. .
دریافت فایل
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین- جلد سوم chr . https://www.ghatreh.com › news ›
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب