نتایج پست ها برای عبارت :

حزب فقط حزب خدامحوری

چکیده:
به
طور قطع اندیشه دفاعی امام دارای یک چارچوب، سیستم و کلیت جامع است. دفاع
در اندیشه امام خمینی (ره) ماهیتی الهی و انسانی دارد. ایشان در اندیشۀ
دفاعی خود رویکرد کاملاً دینی را
برگزیده و روح مبارزه و حفظ انگیزۀ دفاعی را تبلور آرمان‌های دین و
دینداری می‌دانند. در دیدگاه امام (ره)، دفاع؛ واکنش مشروع انسان برای
تضمین حیات مادی و معنوی حفظ کرامت و شرف انسانی خویش در برابر عوامل مهاجم
است که تکلیفی است واجب و الهی. ‌اندیشه‌های دفاعی ایش
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب