نتایج پست ها برای عبارت :

راهنمای استاندارد 9

خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶
این بسته کامل ترین پکیج خلاصه درس راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 تسعیر ارز می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه درس راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶xخلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶xخلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶ pdfxخلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶xدانلود خل
خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۱
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 در فرمت پی دی اف در حجم 32 صفحه و در فرمت پاورپوینت در حجم 63 اسلاید می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 :: راهنماي . rozfile14.blog.ir › دانلود-راهنماي-بکارگیری-استاندارد-. Translate this page Jun 19, 2019 - محتوای این فایل
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹
محتویات محصول:
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۳۴
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۲۰
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فایل WORD راهنماي بکارگیری استاندارد شماره 9 حسا
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نا‌مشهود در سه نسخه پاورپوینت،ورد و پی دی اف می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استانداردهای حسابداری-فروشگاه آنلاین کتاب صانعی، خرید . www.saneibook.com › علوم انسانی › حسابداری Translate this page نشریه 176 راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نا‌مشهود در سه نسخه پاورپوینت،ورد و پی دی اف می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره ۳۹. (۱۳۹۷/۱۰/۰۹)_ پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره ۳۹ با عنوان صورتهای مالی تلفیق
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹
محتویات محصول:
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۳۴
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۲۰
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9: حسابداری . https://vista.
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نا‌مشهود در سه نسخه پاورپوینت،ورد و پی دی اف می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نامشهود همیارپروژه نوین https://www.hamyarprojeh.ir › . › حسابداری Translate this page Dec 1, 2017 - آزمایشگاه · پزشکی · کارآفرینی · کشا
خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۱
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 در فرمت پی دی اف در حجم 32 صفحه و در فرمت پاورپوینت در حجم 63 اسلاید می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شمارة 18… https://mihanvideo.com › کتاب_راهنماي_بکارگیری_اس. Translate this page Apr 6, 2019 - کتاب راهنماي بک
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹
محتویات محصول:
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۳۴
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۲۰
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﻬﻮد ﺛﺎﺑﺖ داراﻳﻴﻬﺎی
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶
این بسته کامل ترین پکیج خلاصه درس راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 تسعیر ارز می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره داراﻳﻴﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد finance.iums.ac.ir › finance › files › standard_1712229 Translate this page ﺷﻤﺎره. 17. ﻗﺒﻠﻲ و ﻫﻤﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره. 7. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﻘﻴـﻖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻲ . ﺑﺮ
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹
محتویات محصول:
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۳۴
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۲۰
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استاندارد حسابداری شماره ۱۶ آثار
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶
این بسته کامل ترین پکیج خلاصه درس راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 تسعیر ارز می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winlib Report Generator - اداره کل آموزش - بانک ملی https://amoozesh.bmi.ir › UploadedFiles › gFiles Translate this page 3, استاندارد حسابداری شماره ۲۷ طرحهای مزایای بازنشستگی, تهران, سازمان حسابرسی . ارزیابی مبتنی براکچوئری ۱۴-۱۵ ,اندازهگیری داراییهای طرح ۱
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نا‌مشهود در سه نسخه پاورپوینت،ورد و پی دی اف می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 . - تماشا https://tamasha.com › دانلود-راهنماي-بکارگیری-استاندا. Translate this page Jan 24, 2019 - . های نا‌مشهود اثر امید پور‌حیدری می
با استناد به ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا یا خدماتی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌هایی مقرر (آگهی در رومه‌های رسمی کشور) تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می‌شود».
لیست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری در پور
خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۱
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 در فرمت پی دی اف در حجم 32 صفحه و در فرمت پاورپوینت در حجم 63 اسلاید می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
راهنماي جامع به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران ” منتشر شد www.accpress.com › news › کتاب-راهنماي-جامع-به-کارگ. Translate this page Dec 28, 20
خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۱
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 در فرمت پی دی اف در حجم 32 صفحه و در فرمت پاورپوینت در حجم 63 اسلاید می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسابداری - استانداردها - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد library.um.ac.ir › . Translate this page راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری ش
خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۱
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 در فرمت پی دی اف در حجم 32 صفحه و در فرمت پاورپوینت در حجم 63 اسلاید می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﻬﻮد ﺛﺎﺑﺖ داراﻳﻴﻬﺎی finance.iums.ac.ir › finance › files › standard_1112226 Translate this page اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺣﺴﺎﺑﺪاری.
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی های نا‌مشهود در سه نسخه پاورپوینت،ورد و پی دی اف می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 . https://snfile.com › product › دانلود-کتاب-راهنماي-بکار. Translate this page کاربران گرامی ،محتوای ا
 
ورژن جدید استاندارد مدیریت کیفیت و تفاوت آن با ورژن های قبلی
ورژن جدید استاندارد مدیریت کیفیت و تفاوت آن با ورژن های قبلی برای مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
[PDF]
تاریخچه و وضعیت فعلی استانداردگذاری حسابداری در ایران
قابلیت مقایسه گزارش های مالی و کاهش هزینه این مقایسه برای سرمایه گذاران، . دو عامل جذب سللرمایه های خارجی و دسللت یابی به استانداردهای گزارشگری. مالی با کیفیت تر تفاوت اصلی ب
https://filemohem.ir/?p=48
فایل نمونه سوالات جامع حسابرسی در دسته بندی #سایر_رشته_های_علوم_انسانی در سایت فایل مهم قرار گرفت .
--------------------نمونه سوالات جامع حسابرسی
دانلود فایل نمونه سوالات جامع حسابرسی
عنوان فایل : نمونه سوالات جامع حسابرسی
دسته بندی : سایر رشته های علوم انسانی
برچسب ها: نمونه سوالات جامع حسابرسی,نمونه سوال جامع حسابرسی,سوالات جامع حسابرسی
نمونه سوالات جامع حسابرسینمونه سوالات جامع حسابرسی- فروردین 1391
 
شماره سوالات
سوالات عمومی……
الکتروموتور استانداردالکتروموتور در سایز و ابعاد و اندازه های استاندارد تولید می شود. همواره یکی از موارد مورد نظر مصرف کنندگان و تولید کنندگان استاندارد الکتروموتور می باشد که در هنگام طراحی و تهیه به آن توجه می نمایند.به عنوان مثال استاندارد اروپایی NEMA اشاره به سایز و اندازه الکتروموتور دارد. در صورتی که شرکت سازنده الکتروموتور تحت این استاندارد الکتروموتور طراحی نماید، باید وما تمامی اندازه های پوسته، پایه، قطر شافت، طول الکترمو
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.
رئیس سازمان استاندارد  با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر ک
استاندارد ملی ایران، شماره ۲۰۵۳۳، پارکینگ های مکانیزه (خودرو)، اامات و توصیه ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه
هدف……………………………………………………………………………………………………………………۱
دامنه کاربرد…………………………………………………………………………………………………………….۱
اصطلاحات و تعاریف………………………………………………………………………………………………….۱
انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه…
استاندارد ایزو10077 جزو استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو جهت اندازه گیری دقیق عبور هوا همچنین حرارت داخل ساختمان میباشد بنابراین شرکت الوند نما  سازنده درب وپنجره دوجداره ،  سازنده درب وکرکره حرارتی ،  تولید کننده اجزای ساختمان جهت جلوگیری ا ز انتقال حرارت بین محیط همانند فروش پشم شیشه جهت عایق بندی لوله همچنین تجهیزات ساختمان دارای  استاندارد ایزو10077 می باشد و پیاده سازی همچنین رعایت کنند درواقع استاندارد ایزو10077 اندازه گیری دقیق عبور
پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393)
دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت تالیف منتظری و همکاران (1393)، در قالب فایل word شامل 33 گویه و 5 مولفه، به همراه راهنماي نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. مولفه ها عبارتند از: دسترسی، مهارت خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت .
خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ مالیات بر درآمد
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر درآمد در سه فرمت پی دی اف،ورد و پاورپوینت می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر درامد pdf . https://zamintv.com › آموزشی - Translate this page ‫Video for خلاصه کتاب استاندارد بین الملل
خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ مالیات بر درآمد
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر درآمد در سه فرمت پی دی اف،ورد و پاورپوینت می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر در آمد :: دانلود . download-ebooks2.blog.ir › استاندارد-بین-المللی-حسا. Translate this page
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶
این بسته کامل ترین پکیج خلاصه درس راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 تسعیر ارز می باشد
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶ accounting-standard16.blog.ir Translate this page خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶. خلاصه . - خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ pdf accoun
آموزش روش تایپ نیم فاصله در ورد (Word) – دانلود صفحه کلید استاندارد فارسی
برای داشتن یک متن خوانا و اصولی، لازم است که برخی قواعد ویرایشی و نگارشی را رعایت نمائیم. نیم فاصله‌ یک استاندارد یونیکد است که در نوشته‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از نیم فاصله در ورد به عنوان یک استاندارد شناخته می‌شود و عدم رعایت آن نشانه‌ی نادرستی آن کلمه است.
ادامه مطلب
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹
محتویات محصول:
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۳۴
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پی دی اف در حجم ۲۰
خلاصه راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹ با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استاندارد حسابداری شماره 16 - شماران سیستم ww
دستگاه فلوتر بیسیم برای کنترل سطح مخازن آب با برد 10کیلومتر
برد دستگاه در فضای باز : 10 کیلومتر
فرکانس کاری : 433 مگاهرتز
نوع کد گذاری : I3R
نوع مدولاسیون فرکانس  : GFSK
نوع قطعات استفاده شده : ژاپن ، ایتالیا
استاندارد فیش های خروجی : BNC
استاندارد ترمینال های خروجی : کروز KF-55
استاندارد کابل مورد نیاز : RG58
ولتاژ تغذیه : 12 ولت DC
جریان کار : 1.7 آمپر حالت ارسال
پک کامل شامل :
منبع تغذیه ، آنتن ، دستگاه فرستنده ، دستگاه گیرنده ، سوکت ها و فیش های ورودی و خرو
 
تغییرات استانداردهای حسابرسی
که این امر به خصوص با تدوین استاندارد. جدیــد بــرای . صورت های مالی منصفانه ارائه شــده اند. و یا خیــر؟ در نتیجه همواره احســاس. نیاز به ارتقــای . تدوین اســتانداردهای جدیــد و تجدید. نظر اســتانداردهای قبلی حسابرسی در . مقایسه ی بهتر شرکت ها.
[PDF]
استانداردهای مقایسه اجمالی استانداردهای حسابداری ایران
به طور جدی مورد بررسی قرار داده و در مورد برخی صنایع همچون بانک ها اجرایی شده است. طبق. مصوب
تفاوت صفحه بورسیلیکات و صفحه شیشه ای بورسیلیکات بالا  در وایت برد شیشه ای به شرح زیر می باشد :تفاوت این است که شیشه بورسیلیکات حاوی اکسید ف قلیایی نیست.این ماده شیشه ای (بورسیلیکات بالا) دارای خصوصیات خاصی از جمله سرعت انبساط پایین، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، استحکام بالا، سختی بالا، انتقال نور زیاد و پایداری شیمیایی بالا است. این ماده به طور گسترده ای در پنل های خورشیدی، شیمیایی، دارویی، منبع نور برقی، جواهرات و سایر صنایع مورد اس
این استاندارد مشخصات استاندارد شیشه های فلت را مورد بررسی قرار داده و تحت عنوان ASTM C1036 شناخته میشود و برای استفاده در مراکز وزارت دفاع نیز تصویب شده اند.
استاندارد ASTM C1036 مشخصات مورد نیاز برای شیشه های صاف، شفاف و رنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. شیشه های مسطح در درجه اول برای محصولات شیشه ای جهت به کار رفته در معماریِ ساختمان، از جمله شیشه روکش دار، واحدهای شیشه عایق، شیشه چند لایه، آینه، شیشه اسپندل و… و در درجه دوم در ساخت محصولاتی دیگر ا
 
کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت سیر تحولات استانداردهای حسابداری (ویرایش سال 98 دکتر ساسان مهرانی ) در 11 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.
جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت سیر تحولات استانداردهای حسابداری،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .
محتوای اسلاید 2
استانداردها
تعداد استاندارد های مصوب حسابداری : 37 استاندارد
تعداد پیش نویس ا
روز جهانی استاندارد مبارک!
 
بارها شنیده ایم که برای داشتن یک محیط یا محصول ایده آل، باید استاندارد های آن را رعایت کنیم.
اما آیا واقعا معنای استاندارد را به درستی درک کرده ایم؟
از دید اجتماعی آنچه بر پایه قرارداد، سنت، یا قانون، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود استاندارد گفته می‌شود.
از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. استانداردها د
 
کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت مقایسه استاندارد های جدید با استانداردهای قبلی در 68 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.
جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مقایسه استاندارد های جدیدبا استانداردهای قبلی،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .
محتوای اسلاید 3
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی
تاریخ‌ اجرا
139 .اامات‌ این‌ استاندارد در مو
استانداردهای حسابداری یکی از مهمترین مومات کار هر حسابداری می باشد که در پیشبرد امور از آنها می توان استفاده کرد. در این مطلب استاندارد شماره یک و دو را برای دانلود قرار داده ایم. 
1- دانلود استانداردهای حسابداری ایران - استاندارد شماره یک 
* موضوع : نحوه ارائه صورتهای مالی
* فرمت: PDF

                            لینک دانلود 1 (پیشنهاد شده)                                   لینک دانلود کمکی (آپلود بوی) 

2- دانلود استاندارد های حسابداری ایران - استاندارد
تیرآهن 18
یکی از المان های اصلی و اساسی در صنعت ساخت و ساز تیرآهن است.    تیرآهن 18      علاوه بر سازه های ساختمانی در برخی از پروژه های متفاوت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیرآهن به طور کلی در سایز 12 تا 30 و توسط کارخانه های متفاوتی تولید می‌شود. تیرآهن 18 در گروه سایزهای پر مصرف است. بهترین و با کیفیت تیرآهن 18 توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شود.
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان را با نام های 18 ذوبی، تیر18 اصفهان، تیرآهن 18 ذوب آهن نیز گفته می‌شود. ت
برای ساخت وایت بردهای شیشه ای ، رعایت استاندارد های متعددی نیاز می باشد. این استاندارد ها بین المللی و در سطح جهان شناخته شده هستند. استاندارد (ASTM (American Society for Testing and Materials گستره وسیعی از سیستم ها، تولیدات و … را شامل می گردد.این ارگان بزرگترین توسعه دهنده استاندارد در جهان می باشد. استاندارد های تولیدی هر سال توسط ASTM منتشر می شوند. نه تنها برای تولید گلس بردها بلکه برای تولید تمامی گلس ها پیروی از این استاندارد ها اامی می باشد
این استاندار
روز جهانی استاندارد مبارک!
بارها شنیده ایم که برای داشتن یک محیط یا محصول ایده آل، باید استاندارد های آن را رعایت کنیم.
اما آیا واقعا معنای استاندارد را به درستی درک کرده ایم؟
از دید اجتماعی آنچه بر پایه قرارداد، سنت، یا قانون، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود استاندارد گفته می‌شود.
از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. استانداردها دا
کرج - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان البرز با بیان اینکه اکنون در رعایت مومات استاندارد در بخش های مختلف از جمله صنعت ساختمان در گام اولیه قرار داریم ، گفت : احداث ساختمان مستحکم نیازمند مصالح با کیفیت و رعایت اامات است .
فتانه شکراللهی  روز پنجشنبه در همایش  تقویت و توسعه نظام استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز افزود:   هنوز هم در استاندارد سازی کالا ها و خدمات قدم های اولیه را طی می کنیم .
مدیرکل استاندارد البرز بیان داشت :
 
دانلود پرسشنامه استاندارد موفقیت بین فردی آدلر (BASIS-A)
کاربران گرامی ،محتوای این فایل پرسشنامه استاندارد موفقیت بین فردی آدلر (BASIS-A) می باشد که با فرمت ورد در 5 صفحه تهیه و تنظیم گردیده است.
مقیاس های اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی 
مقیاس های اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی BASIS-A: دانلود پرسشنامه مقیاس های اساسی آدلر برای موفقیت بین فردیBASIS-A با فرمت فایل word .
دانلود پرسشنامه موفقیت بین فردی آدلر - مدیر وان
پرسشنامه موفقیت بین فردی تو
معرفی یک الگو برای شناخت مدرسه استاندارد
الگویی که در این جا معرفی می‌شود، توسط لاوری پیشنهاد شده است.پیش از معرفی الگو، لازم است دوباره، تعریفی از شاخص و استاندارد ارائه شود.شاخص: عبارت است از نمودی از عمل یا کارکرد. فرد یا سازمان؛ مانند شاخص رفتار سالم.استاندارد: عبارت است از مجموعه‌ای از معیارهای مورد توافق و عینی که براساس آن می‌توان درباره شاخص‌ها داوری کرد. مانند استاندارد قضاوت درباره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز.
 
الگوی لاوری چیست
پاورپوینت استاندارد و نحوه اخذ گواهینامه - 27 اسلاید
پاورپوینت استاندارد و نحوه اخذ گواهینامه پاورپوینت استاندارد و نحوه اخذ گواهینامه پاورپوینت استاندارد و نحوه اخذ گواهینامه پاورپوینت استاندارد و نحوه اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 مقدمه استقرار استانداردهای مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش،امری بدیهی و روشن می باشد،اما برای ازمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، سری استانداردهای فوق نمی توا
تهران- ایرنا- مسئول آسانسور و پله برقی اداره کل استاندارد استان تهران گفت: در بازرسی از ۱۵۰ بیمارستان در استان تهران بیش از ۸۰۰ دستگاه آسانسور مورد بررسی قرار گرفت که تنها پنج دستگاه منطبق با استاندارد بوده است.
سید محمد امین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اجرای طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) اظهار داشت: قانون اجباری استاندارد آسانسورها در سال ۸۲ تدوین شد این در حالیست که ساختمان بیشتر بیمارستان های تهران پ
پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (۱۳۹۱) ⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
فایلی با عنوان پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (۱۳۹۱) در دسته بندی حقوق با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید
https://2file.ir/?p=190394
--------------------
#حقوق
---------------------------------------پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (۱۳۹۱)
دانلود فایلمشاهده مطلب در کانال
اصول استاندارد بر فعالیت های یک مدرسه شاد
- مدیریت مشارکتی
- مشارکت دانش آموزان و معلمان در فعالیت های آموزشی و تربیتی
- مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی
- توجه به اصل نگرش ، اصل دانش و اصل توانایی
- پیگیری ، نظارت و اصلاح مداوم برنامه ها
- بهره گیری از فرصت های ویژه و همچنین ایجاد محیط شاداب با برقراری تمهیدات مناسبی چون بهره گیری از رنگ ها و ایجاد زمینه های مطلوب
 دانلود پاورپوینت دارایی های جاری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14، نحوه ارائه .دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری | دیتا کالا : مرجع دانلود پاورپوینت، تحقیق، مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، .http://dc53.fshost.ir/dc53.fshost.ir › lks › دریافت-فایل:-پاورپوینت-در-مورد-دارایی-های-جاریدریافت فایل: پاورپوینت در مورد دارایی های جاریلینک دانلود. مشخصات فایل مورد نظر در مو
پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی سوالات مفهومی و استاندارد، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه اهمیت وضرورت تعریف سوالات مفهومی واستاندارد راهنماي سوالات مفهومی و استاندارد نکات قابل توجه برای افزایش روایی امتحان عوامل موثر در پایایی امتحان انواع سوالات قواعد تهیه سوالات تشریحی نکات پیشنهادی برای کیفیت نمره گذاری آزمونهای تشریحی قوا
به گزارش سایت تفریحی چفچفک برگرفته از دیجیاتو : نیره پیروزبخت در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی استاندارد، اظهار داشت:در این جلسه مصوب شد تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد 99 متوقف شود و در عین حال تولید پژو 405 جی ال ایکس نیز از ابتدای خرداد 99 متوقف خواهد شد. 
وی ادامه داد:خودروسازان برنامه ادامه تولید برخی خودروهای قبلی در دستورکار دارند و در عین حال اگر شرایط ایجاب کند، خودروهای جدید نیز ج
 
کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت کارگاه ارزشیابی فرآیندی و طراحی سوالات استاندارد و مفهومی در حجم 62 اسلاید قابل ویرایش می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.
جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کارگاه ارزشیابی فرآیندی و طراحی سوالات استاندارد و مفهومی، بخشی از متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .
محتوای اسلاید 5
-ارزشیابی عمدتا ازحیطه دانش واطلاعات عمومی صورت می گیرد.(کم توجهی به
پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 - شصت و پنج اسلاید
پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 پاورپوینت آشنایی با مدیریت کیفیت و استاندارد ISO 9001 نگرش بر اساس تولید و ساخت (تولید نگری) در این حالت بطور کلی کیفیت رعایت و انطباق ویژگی های محصول با مشخصه های تعیین شده
نگهداری از گوسفندان هم اصول و اقدامات خاصی دارد که باید حتما آنها را رعایت کرد تا بتوان گوسفندان سالم پرورش داد، برای نگهداری گوسفند زنده باید اصول استاندارد نگهداری از آنها را رعایت کنید، اگر در نگهداری دام این استاندارد ها را رعایت نکنید با بروز بیماری های دامی و رشد میکروب ها مواجه خواهید شد.
خرید گوسفند زنده در تهران
سی دی های آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قیمت استثنائی به فروش می رسد 
 
لیست سی دی های موجود به شرح زیر می باشد
 
 
1-آشنایی با اصول تقطیر و تفکیک
 
2-اشنایی با دیگ های بخار
 
3-اشنایی با راکنورها
 
4-آشنایی با نقشه خوانی و علائم استاندارد
 
5-راهنماي آموزشی نرم افزار کامفار
 
6-راهنماي آموزشی نرم افزار Hysys استاتیک
 
7-راهنماي آموزشی نرم افزار Hysysدینامیک
 
8-اشنایی با سرویس های جانبی
 
9-آشنایی با انواع روغنها و اصول روانکاری
 
10-آشنایی با تله بخا
چینش حروف فارسی بروی صفحه کلید دارای انواع متفاوتی است که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در کاربران فارسی زبان شده است. از این رو بر آن شدیم تا مقاله ای در مورد استاندارد سازی صفحه کلید برای سیستم عامل های مختلف تهیه کنیم تا کاربران تایپکده مشکلی در این زمینه نداشته باشند.اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید؛ احتمالاً صفحه‌کلیدی که شما از آن استفاده می‌کنید، همان صفحه‌کلیدی است که شرکت مایکروسافت» برای ویندوز طراحی کرده‌است و شما ن
چینش حروف فارسی بروی صفحه کلید دارای انواع متفاوتی است که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در کاربران فارسی زبان شده است. از این رو بر آن شدیم تا مقاله ای در مورد استاندارد سازی صفحه کلید برای سیستم عامل های مختلف تهیه کنیم تا کاربران تایپکده مشکلی در این زمینه نداشته باشند.اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید؛ احتمالاً صفحه‌کلیدی که شما از آن استفاده می‌کنید، همان صفحه‌کلیدی است که شرکت مایکروسافت» برای ویندوز طراحی کرده‌است و شما ن
ما انسان ها بدون آنکه به این موضوع متوجه شویم که یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کنیم. خواب یکی از مهم ترین بخش های زندگی ما انسان ها است که کیفیت زندگی ما را تضمین می کند. یکی از روش های صحیح برای داشتن یک خواب با کیفیت این است که از یک تشک طبی با مشخصات تشک طبی استاندارد استفاده کنید. اگر اطلاع کافی از این مشخصات ندارید، بهتر است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تشک طبی
تشک طبی یا تشک تمام طبی که دارای مموری فوم یا ریباندی است، یک محصو
استاد مرتضی ممیز ✨پدر هنر گرافیک معاصر ایران ✨متولد 4 شهریور 1315وفات 5 آذر 1384طراح لوگوهای نهادها و موسسات معروف.
22 مهر روز جهانی استاندارد.علامت استاندارد یکی از طراحی های ایشان می باشد.طوری که ابتدای حروف انگلیسیموسسه استاندارد و تحقیقات صنعنی ایران را طراحی نمودندکه مثل کلمه ایران نمایش داده میشود.اکر این نماد را برگردانیم نیزیاز همان می شود و نمایش کلمه ایران را می توانیم ببینیم.
 
ایشان طراح لوگو شهرداری تهران ، اتش نشانی ، سایپا و. ن
سی دی های آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قیمت استثنائی به فروش می رسد 
 
لیست سی دی های موجود به شرح زیر می باشد
 
 
1-آشنایی با اصول تقطیر و تفکیک
 
2-اشنایی با دیگ های بخار
 
3-اشنایی با راکنورها
 
4-آشنایی با نقشه خوانی و علائم استاندارد
 
5-راهنماي آموزشی نرم افزار کامفار
 
6-راهنماي آموزشی نرم افزار Hysys استاتیک
 
7-راهنماي آموزشی نرم افزار Hysysدینامیک
 
8-اشنایی با سرویس های جانبی
 
9-آشنایی با انواع روغنها و اصول روانکاری
 
10-آشنایی با تله بخا
نام کتاب: گذری و نظری به برخی استانداردهاناشر: سازمان ملی استاندارد ایران www.isir.orgسال انتشار : اسفند ۱۳۹۳تعداد صفحات : ۴۸ صفحهاندازه صفحات: ۲۱×۱۰عکس : داردمحل نگهداری کتاب: کتابخانه‌ی هلال احمر شهر بیجارتاریخ مطالعه‌ی اول: بعد از ظهر و شب پنج‌شنبه ۱۹ دی ۹۸
* معرفی و بررسی: بسم الله الرحمن الرحیماین کتاب به طور مختصر به تاریخچه و تعریف و انواع استاندارد ؛ و همچنین برخی استانداردهای ایران در مورد مواد خوراکی و خودرو و محصولات متفرقه مثل دستما
ما انسان ها بدون آنکه به این موضوع متوجه شویم که یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کنیم. خواب یکی از مهم ترین بخش های زندگی ما انسان ها است که کیفیت زندگی ما را تضمین می کند. یکی از روش های صحیح برای داشتن یک خواب با کیفیت این است که از یک تشک طبی با مشخصات تشک طبی استاندارد استفاده کنید. اگر اطلاع کافی از این مشخصات ندارید، بهتر است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تشک طبی
تشک طبی یا تشک تمام طبی که دارای مموری فوم یا ریباندی است، یک محصو
laws  قانونrules مقرراتstandards استانداردها  لطفا به تفاوت laws و rules توجه کنید:تفاوت اصلی در عواقب ناشی از نقض آنهاست. شکستن قانون ها عواقب بیشتری تا مقررات دارد .
◀️در بیشتر کشورها قوانین به روح حسابداری دمیده شده است.مانند عدم استفاده از lifo یا روش های استهلاک داراییها در ایران
در آمریکا شرکت های بورسی باید از مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا پیروی کنند.
در بریتانیا  این مقررات توسط مجامع حرفه ای حسابداری تهیه میشوند که استاندارد نامیده
 
شیوه‌های تفسیر آزمون وکسلر 
مقیاس هوش وکسلر امروزه پرکاربردترین آزمون استاندارد شده در دنیا برای سنجش IQ است. آزمون‌های استانفورد- بینه (که امروزه تجدیدنظر پنجمین آن .
 
دانلود تفسیر مقیاس هوش وکسلر PDF 
 مقیاس هوش وکسلر امروزه پرکاربردترین آزمون استاندارد شده در دنیا برای سنجش IQ است. آزمون های . دانلود تفسیر مقیاس هوش وکسلر PDF. مقیاس هوش وکسلر  4. شانه خالی کردن سازمان های بیمه گر از پوشش خدمات روان شناسی (۴ نظر). 5.
 
تفسیر وکسل
ما انسان ها بدون آنکه به این موضوع متوجه شویم که یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کنیم. خواب یکی از مهم ترین بخش های زندگی ما انسان ها است که کیفیت زندگی ما را تضمین می کند. یکی از روش های صحیح برای داشتن یک خواب با کیفیت این است که از یک تشک طبی با مشخصات تشک طبی استاندارد استفاده کنید. اگر اطلاع کافی از این مشخصات ندارید، بهتر است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تشک طبی
تشک طبی یا تشک تمام طبی که دارای مموری فوم یا ریباندی است، یک محصو
خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ مالیات بر درآمد
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر درآمد در سه فرمت پی دی اف،ورد و پاورپوینت می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطالب خواندنی - ویرا حساب عصر نوین حسابداری شیراز farsacc.ir › مطالب-خواندنی ماده ۵۳ [ ۱] درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گر
دستگاه فلوتر بیسیم برای کنترل سطح مخازن آب با برد 15کیلومتر
برد دستگاه در فضای باز : 15 کیلومتر
فرکانس کاری : 433 مگاهرتز
نوع کد گذاری : I3R
نوع مدولاسیون فرکانس  : GFSK
نوع قطعات استفاده شده : ژاپن ، ایتالیا
استاندارد فیش های خروجی : BNC
استاندارد ترمینال های خروجی : کروز KF-55
استاندارد کابل مورد نیاز : RG58
ولتاژ تغذیه : 12 ولت DC
جریان کار : 1.7 آمپر حالت ارسال
پک کامل شامل :
منبع تغذیه ، آنتن ، دستگاه فرستنده ، دستگاه گیرنده ، سوکت ها و فیش های ورودی و خرو
برای کسب اطلاعات کافی ازخقیمت فیلتر هپا استاندارد برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح قو تولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.
فیلتر نوع HEPA چیست؟در اصل ، تصفیه کننده هوا HEPA صحیح تا 99.97 درصد از ذرات به اندازه 0.3 میکرون را به خود اختصاص می دهد ، که شامل طیف وسیعی از آلرژن ها و بوها است. از طرف دیگر ، یک دستگاه تصفیه هوا با فیلتر HEPA Type قادر به ضبط 99 درصد ذراتی است که 2 میکرون یا بزرگتر از آن دارند ، مانند گل شور و غبا
جهت اطل
این تیپ از کوپلر به عنوان یکی از رایج ترین و متداول ترین نوع کوپلر می باشد و در مقاطعی استفاده می گردد که امکان چرخش میلگرد میسر باشد. نحوه بستن کوپلر و مشخصات فنی به شرح زیر است.
کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد پرمصرفترین نوع کوپلر بوده که در تمام موقعیت های سازه بتنی قابلیت مصرف دارد .این نوع کوپلر حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرد.رزوه داخلی کوپلر از نوع راستگرد بوده و رزوه آرماتور بایستی تا انت
یکی از موارد که همیشه در پروسه ترخیص کالا از گمرک
وجود داشته و گاهی سبب طولانی‌تر شدن آن زمان خروج کالا از انبار می‌شود،
اخذ مجوزها و استانداردهای اجباری و لازم است. جهت دریافت این گواهی‌ها که
با توجه به نوع کالای وارداتی
انواع مختلفی دارند، کالای موردنظر توسط مؤسسات استاندارد بررسی و آزمایش
شده و در صورت تائید مجوز مربوطه صادر می‌گردد. این مراکز کیفیت، کمیت،
سیستم، کارایی و دیگر مسائل کالا را بدون جانب‌داری و بر طبق قوانین و اصول اس
FLEX PE150 Cordless Rotary Polisher یک پولیشر روتاری است که به سرعت چرخش ها و خراش ها و حتی اکسیداسیون سنگین تر را از روی وسایل نقلیه شما جدا می کند. با استفاده از باتری یونی 5 آمپر لیتیوم ، FLEX PE-150 Cordless Rotary Polisher این امکان را به شما می دهد تا بدون استفاده از کابل اصلاح و صیقل دهید! دیگر به یک پریز برق متصل نخواهید شد و مجبور نیستید یک ژنراتور سنگین بکشید - با FLEX PE-150 Cordless Rotary Polisher تمام قدرت استاندارد FLEX PE-14 Rotary Polisher استاندارد را بدون سیم دریافت می کنید!
اخذ استاندارد

کلمه استاندارد به مفهوم سنت و قوانینی است که برای سرمشق و پیروی
کردن مورد استفاده قرار می گیرد و عموم افراد برای تعیین سطح کیفی کالا و خدمات از
مقیاس آن استفاده می کنند. استاندارد دارای انواع گوناگونی هستند که در این مقاله
هرکدام را نام برده و توضیحاتی در خصوص هریک ارائه می کنیم.

استاندارد منطقه ای

استانداردی که بین برخی از کشورها برای افزایش سطح داد و ستد های
موجود فی مابین تعیین می شود استاندارد منطقه ای گفته می شود. برای م
اخذ استاندارد ملی ایران
 
موسسه استاندارد و پژوهش ها صنعتی جمهوری اسلامی ایران فقط سازمانی در مرز و بوم است که به صورت رسمی میتواند استانداردهای قانونی برای تولیدها را پایه گذاری کردن و انتخاب نماید . این ارگان مسئول سوق دهی آنان از روش ثبت شورای استانداردهای ناخواسته است . جهتاخذ استاندارد ملی کشور ایران می‌توانید از روش کمپانی رساسرت مبادرت فرمایید .
تدوین کردن و دریافت استاندارد ملی کشور‌ایران
 
بنا کردن و اخذ استاندارد ملی ایران رسا
خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ مالیات بر درآمد
دانش پژوهان گرامی این فایل حاوی خلاصه کتاب استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر درآمد در سه فرمت پی دی اف،ورد و پاورپوینت می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استانداردهای حسابداری - ACCPress.com – تازه های حسابداری www.accpress.com › accounting › accounting-standards Translate this page نامه شماره ۱۳۹۸/ ۴۴۵۵ مورخ ۹۸/۹/۲ (صورت های مالی نم
پیرو تدوین و انتشار ویرایش جدید استاندارد 17025 (ویرایش سال 2017) ، موارد زیر به آگاهی آزمایشگاههای متقاضی تائید صلاحیتو تائید صلاحیت شده می رسد: 
در صورت درخواست آزمایشگاه، این مرکز آمادگی دارد که از تاریخ 98/10/1 خدمات اعتبار بخشی به آزمایشگاهها را بر اساس ویرایش سال 2017 استاندارد 17025 ارائه نماید . لیکن ارائه این خدمات بر اساس اامات نسخه قبلی استاندارد 17025 تا پایان سال 1398 کماکان ادامه خواهد یافت. 
از تاریخ 99/1/1 کلیه مراحل تمامی فرآیند های تائید
خرید عینک آفتابی مردانه توسط آقایان، همانطور که می دانید کاری کاملا سلیقه ای است، اما یک عینک آفتابی علاوه بر زیبایی های تجملی، باید کاملا استاندارد بوده و از چشمان شما در برابر اشعه های مضر و آسیب های احتمالی کاملا محافظت کند.
برخی از آقایان به دلیل داشتن شغل هایی سخت مانند کارگران ساختمانی و راننده هایی که همیشه در جاده ها در رفت و آمد هستند و در معرض شدید نور خورشید قرار می گیرند باید حتما عینک آفتابی مناسب و استاندارد انتخاب کنند، مانن
نحوه ی ارسال مطلب برای قالب فیلم و سریال بلاگ تمز ، از آنجا که بلاگ فقط از یک نوع مطلب برای انتشار پشتیبانی می کند(مطلب استاندارد) و امکان ایجاد فیلدهای خصوصی برای مطلب بصورت دیداری نیست ارسال مطلب نوع فیلم و سریال سخت است.
مثلا وردپرس از چند فرمت مطلب پشتیبانی می کند ( استاندارد،دیالوگ،ویدیو،تصویر)، همچنین در وردپرس امکان اضافه کردن نوع مطلب شخصی هم وجود دارد و اینکه شما می توانید فیلد های مخصوص برای بلاگ تان ایجاد کنید.
ادامه مطلب
اشتباهات بزرگ در html
یادگیری اصول کدنویسی کار بسیار پیچیده ای نیست اما آشنایی و تسلط بر این قوانین و رعایت اصول استاندارد و صحیح در کدنویسی نیاز به تجربه و کار فراوان دارد . در این مجموعه به بررسی ده اشتباه بزرگ در نوشتن کدهای HTML میپردازیم که رعایت آنها می تواند در استاندارد سازی کدهای HTML شما تاثیر بسیاری داشته باشد . شاید بتوان گفت تفاوت یک طراح وب سایت حرفه ای و آماتور در رعایت همین اصول و قوانین است که در زیر به ده مورد از آنها اشاره میشود .
همایش استاندارد های توسعه یافته ساختمانی توسط اداره کل استاندارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری شرکت بازرسی استاندارد قشم بمنظور ارتقا سطح دانش مدیران کنترل کیفیت و تولید کنندگان،کارشناسان دستگاههای اجرایی ، ناظرین و مجریان و ترویج استانداردهای مصالح در صنعت ساختمان در سالن همایش های جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار گردید.
 بازخبر /در ابتدای این همایش عیسی باقرزاده همایی مدیر کل استاندارد هرمزگان ضمن خوشامدگویی به مهم
نهمین کمیته تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در سال جاری در تاریخ 1398/07/09 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در این جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و
 
آیا عادت رانندگان به تعویض یک سری در میان فیلتر روغن کاری درست است یا اشتباه؟
در قدیم رسم بر این بوده که هنگام سرویس روغن خودرو، فیلتر روغن را یک‌بار در میان تعویض می‌کرده‌اند و این دو دلیل داشت :
۱_فیلتر روغن خودروهای قدیمی بسیار بزرگ بودند.
۲_روغن‌هایی که بیست یا سی سال پیش تولید می‌شدند همگی با تکنولوژی ضعیفی بودند که کارکردی بیشتر از 2 یا 3 هزار کیلومتر نداشتند.ولی این دو دلیل امروزه دقیقاً برعکس شده‌اند یعنی فیلتر‌ها کوچک و یکبار م
دانلود راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9
محتوای این فایل شامل فایل pdf کتاب راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9 اثر موسی بزرگ اصل می باشد که بهمراه خلاصه این استاندارد با فرمت پی دی اف و پاورپوینت در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است
 
دانلود فایل
 
 
 
 
دانلود راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9xدانلود رایگان راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9xpdf راهنماي بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9xدانلود راه
روش اندازه‌گیری بریکس رب گوجه فرنگی
اندازه‌گیری درجه بریکس رب گوجه فرنگی مطابق با روش آزمون ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد به این ترتیب است که باید ابتدا نمونه تهیه شده از رب ‌گوجه فرنگی داخل کاغذ صافی ریخت.
و پس از صاف شدن، یک قطره از آن را درون دستگاه رفراکتومتر قرار داد.
دستگاه رفراکتومتر دستگاهی است که میزان شفافیت مواد جامد را با محاسبه ضریب شکست نور، تخمین می‌زند.
و گاهی از آن با عنوان دستگاه شکست سنج نیز نام برده می‌شود.
پیش ا
 
.☑️ضمانت اصل بودن کالا.استاندارد به عنوان بخش مهم و جداناپذیر از سلامت و صحت یک کالا در جهان استامروزه کیفیت، یک اصل مهم در میان تمام جوامع انسانی می باشد؛ چرا که پای مرگ و زندگی افراد در میان استبا توجه به افزایش روزافزون انواع کالاها و خدمات و تنوع آنها، اگر سلامت و صحت محصولات تضمین نشود، نمی توان سلامت جامعه و حتی جهانی را کنترل نمودفروشگاه اینترنتی آلیار این اطمینان را به شما می دهد که محصولاتی با استاندارد جهانی و ضمانت اصل بودن
 
ویژگی‌های یک وب سایت استاندارد
 
اهمیت داشتن یک وبسایت خوب امروزه به نیازی اساسی بدل شده است، به طوری که بسیاری از کارها از این طریق انجام می‌شود. اما سوال اینجاست که چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود تا یک سایت حرفه‌ای با شاخصه‌های استاندارد داشته باشید. قصد داریم تا به طور خلاصه شما را با یکسری از این آیتم‌ها آشنا کنیم. محتوا، ظاهر سایت و سئو را می‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل در بازدید هرچه بیشتر سایت دانست. امکانات، دامنه، ارتباط بهتر با
تیرآهن 12
یکی از محصولات فولادی پرکاربرد و یکی از المان های بسیار مهم و اساسی در صنعت ساخت و ساز تیرآهن است. تیرآهن در سایزهای مختلفی تولید میشود و اولین سایز تولیدی آن    تیرآهن 12     است. تیرآهن در ساختمان وظیفه حمل فشارهای تنشی و خمشی را بر عهده دارند.
تیرآهن در کارخانه های بسیاری در داخل و خارج از کشور تولید میشود. یکی از کارخانه های تولیدی در داخل کشور، شرکت ذوب آهن اصفهان است. شرکت ذوب آهن اصفهان با کیفیت ترین تیرآهن را تولید میکند.    تی
 
در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از معرفی استاندارد ایزو 29990 ، اهداف آن، مزایا، تفاوتهای آن با دیگر استانداردها خواهیم پرداخت و نهایتا به این موضوع اشاره می کنیم که چطور در یک سازمان می توان به صورت مکانیزه از این استاندارد بهره مند شد.در استاندارد ایزو 299900 منظور از تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” ، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله ” تحصیلات و
 
در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از معرفی استاندارد ایزو 29990 ، اهداف آن، مزایا، تفاوتهای آن با دیگر استانداردها خواهیم پرداخت و نهایتا به این موضوع اشاره می کنیم که چطور در یک سازمان می توان به صورت مکانیزه از این استاندارد بهره مند شد.در استاندارد ایزو 299900 منظور از تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” ، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله ” تحصیلات و
 
 
با سلام و احترام
موضوع: استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و جدول دروس هفتگی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
به منظور رعایت استاندارد برنامه درسی ملی هنرستان های دارای رشته صنایع دستی گرایش فرش شاخه فنی و حرفه ای و طلا و جواهرسازی، هنر معرق کاری و هنر فرش در شاخه کاردانش؛ موارد ذیل به پیوست نامه ارسال می گردد.
دریافت
 
توضیحات: استاندارد ارزشیابی-فنی
 
دریافتتوضیحات: جدول مواد درسی و ساعات آموزشی- فنی
دریافتتوضیحات: استاندارد فضا و تجهیزات
د
بسته‌بندی جزء لازم و ضروری یک محصول است که شناساندن و نگهداری محصول را از تولید تا مصرف بر عهده دارد. علم طراحی بسته‌بندی علم، هنر و فناوری محافظت از محصول برای نگهداری، انبارش، انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن است به گونه‌ای که از سویی کمترین آزار در حین تولید تا مصرف به محتوای محصول و از سوی دیگر به محیط زیست وارد گردد. بسته‌بندی شامل مراحل طراحی، ارزیابی، و تولید بسته‌ها می‌شود. بسته‌بندی به‌طور بسیار جامعی بر زندگی ما سا
 
کرج - ایرنا - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با بیان اینکه موضوع استاندارد در صنعت ساختمان مغفول مانده است، گفت : در این زمینه همکاری فراگیر و گسترده سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان ضروری است .
 علیرضا صنوبر روز پنجشنبه در همایش تقویت و توسعه نظام استاندارد در صنعت ساختمان البرز اظهارداشت: ما مجموعه های تحقیقاتی علمی و آموزشی مانند سازمان ملی استاندارد در البرز داریم که از گذشته های دور در این استان مستقر ه
گاوصندوق جزء آن دست از محصولات امنیتی است که این روز ها مشتریان زیادی پیدا کرده . اما مشکل این جاست که اطلاعات عمومی مشتریان درباره گاوصندوق خیلی سطحی است و صرفا به نسوز و ضدسرقت بودن گاوصندوق ختم می شود. چیزی که تقریبا در همه فروشگاه ها از فروشندگان گاوصندوق شنیده می شود اما عموما هیچ کدام از مشتریان نمی دانند که اصلا چطور باید تشخیص بدهند گاوصندوق این ویژگی ها را دارد . در این شرایط عموما مشتری صرفا به گفته فروشنده اعتماد می کند. 
در این جا
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی
پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)،در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنماي نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و . www.jiera.ir › article_85986 Translate this page ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993)، پر
 
در شش ماهه نخست امسال، ۳۵۲ مورد بازدید فنی از واحد‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، عبدالله نظری مدیر کل استاندارد چهارمحال وبختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۵۲ مورد بازدید فنی از واحد‌های تولیدی مشمول استاندارد اجباری استان به عمل آمده است.
نظری، بهبود فرآیند تولید و استاندارد سازی کالا‌ها و خدمات را ضروری دانست و افزود: رعایت و ارتقا استاندارد کالا
اگر می خواهید مقاله بنویسید اولین مرحله اینکه بدونید می خواهید برای انتشار تو ی مجله بدهید یا توی یک همایش یا کنفرانس ارائه کنید 
راحتر اینه که بریم توی یک همایش 
سرچ همایش های معتبر که دانشگاه های معتبر برگزارکنندش باشن 
بعدش استاندارد اون همایش رو پیدا میکنیم و مقاله رو آماده می کنیم 
برای آماده کردن مقاله استاندارد در آینده نزدیک به شما توضیح خواهم داد 
شما به وبلاگ مدیریت جهادی سر بزنید تا در خدمت شما باشم  
 
 
اگر می خواهید در یک آزم
فلاش تانک تاپ از برندهای مطرح و نام آشناست که در اکثریت منازل ایرانی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می شود. این اعتبار به دلایلی مهمی است که مربوط به کیفیت، استاندارد و قیمت خوب و مناسب آن می باشد. این محصول از تکنولوژی بروز و برتر و مطابقق با استاندارد جهانی توسطه افراد متخصص و مجرب ساخته شده است. فلاش تانک تاپ دارای زانوی 45 درجه است که قابلیتی به آن می دهد تا هر کجا که لازم است بتوان آن را نصب نمود و اینکه از روی موانعی که سد راه آن است عبور دا
هتل مکانی است که راحتی ، حفظ حریم خصوصی ، امنیت و آسودگی را  برای میهمانان خود فراهم می کند. هتل ها انواع مختلفی از اتاق ها را ارائه می دهند که در اندازه، طراحی و امکانات طبقه بندی می شوند. انواع اتاق های هتل تحت تأثیر محل هتل، ظرفیت آنها، بازار هدف آن و سطح خدمات ارائه شده درجه بندی می شود.
 
اتاق استاندارد
اتاقهای استاندارد، که به آن سینگل روم نیز گفته می شود، قدیمی ترین نوع اتاقها درصنعت هتل است. آنها به طور معمول نسبت به قیمت، امکانات و راح
منوی سایت در قالب های بلاگ بیان و رزبلاگ شما کدام را می پسندید!؟
می خواستم قالب مجله را برای رزبلاگ تبدیل کنم،داشتم کد قالب پیش فرض رزبلاگ را بررسی می کردم برخی قسمت ها کدنویسی غیر استاندارد مواجه شدم! برام عجیب که آیا واقعا خودشون کدنویسی کردند یا دادن براشون کدنویسی کنند.
بعنوان مثال منوی اصلی توو قالب های رزبلاگ که نمیدونم چرا دستی گذاشته اند! مانند بلاگ بیان منوساز نیست تا لینک هاش اتوماتیک اعمال بشود اصلا کد خاصی نداره،شاید من نمیدونم.
استاندارد ایزو 14001
 
از مزایای استاندارد ایزو 14001 می توان گفت که مدیریت ارشد سازمان موظف است به حفاظت از محیط‌ زیست متعهد باشد که شامل جلوگیری از آلودگی و دیگر تعهدات خاص است که مربوط به بافت سازمان هستند. این استاندارد حتی تغییر آب و هوا در بخش یادداشت‌ها را به عنوان تعهدات خاص دیگر برجسته می‌کند. بنابراین اگر سازمان دارای اثرات خاصی باشد که منجر به تغییر آب و هوایی شود، آن‌ها موظف هستند که این تاثیرات را به حداقل برسانند.
استاندارد ایزو 1
دوره نرم افزاری کتیا
برگزاری دوره آموزشی کتیا مقدماتی و پیشرفته در شرکت نوین مکانیک ذوق.
نرم افزار کتیا یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه مدلسازی و طراحی است که که امروزه بسیار یا از مهندسین مکانیک در صنایع مختلفی همچون هوافضا، فولاد، نفت، گاز و . استفاده می شود.
در این دوره تمامی محیط های نرم افزار آموزش داده می شود. همچنین این دوره شامل سطح مقدماتی و پیشرفته می باشد که توسط مدرسین مجرب شرکت نوین مکانیک تدریس می شود.
آموزش استانداردهای ط
ترجمه فارسی استاندارد ips صنعت نفت ایران کد e-ce-160 فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: docx.pdfتعداد صفحات: 27حجم فایل: 815 کیلوبایت قیمت: 3300 تومان
توضیحات:
ترجمه فارسی استاندارد ips صنعت نفت ایران کد e-ce-160، در قالب فایل word و pdf و در حجم 15 صفحه.
در این فایل می توان گفت قسمت های مهم از استاندارد صنعت نفت ایران (کد e-ce-160) مربوط به استانداردهای مهندسی برای طراحی هندسی جاده ها و خیابان ترجمه شده است.

توجه: فقط قسمت هایی از فایل انگلیسی استاندارد صنعت نفت (کد
میلگرد فولاد MO40
 
میلگرد فولاد mo40 یکی از فولادهای بسیار مقاوم و با کیفیت می باشد که در گروه فولاد های قابل عملیات حرارتی قرار میگیرد و بر اساس استاندارد 4140 SAE آمریکا و استاندارد DIN 1.7225  آلمان شناخته می شود.
این فولاد با شعله قابلیت سخت شدن دارد. از این فولاد در قطعات متوسط با استحکام بالا و سختی زیاد استفاده می شود. و قابلیت شکل پذیری و جوشکاری بالایی دارد. و ذوب و تهیه این آلیاژ در کوره های قوس الکتریکی و هم در کوره های القایی صورت می گیرد.
 
می
تشک رویال
به طور میانگین هر شخص در طول عمر خود یک سوم وقت خود را روی تشک سپری می کند ، بدیهی است داشتن محصول با کیفیت سلامت بدن را تضمین می کند . شرکت رویال با به کارگیری تمام متدهای روز دنیا سعی در تولید کارآمدترین تشک ها و کالای خواب کرده است. این شرکت در سال 1372 احداث شده است ، در سال 94 نشان ملی استاندارد را از سازمان استاندارد دریافت کرده است. این شرکت هم اکنون در سطح کشور فعالیت دارد و بیش از سی نماینده فعال را دارد، لذا از مشتریان تقاضا دا
مدیرکل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی استانداردسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، پریچهر قزلباش صبح امروز در همایش نکوداشت فرهنگ استاندارد در بیرجند اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد یکی از بزرگترین سازمان‌های فنی و مهندسی است که در 31 استان شعبه دارد.
وی مهمترین وظیفه سازمان ملی استاندارد را تدوین استانداردهای ملی دانست و افزود: در 8 سال گذشته 8
روش تست استاندارد برای اندازه گیری تحریف اعوجاج نوری در شیشه های مسطح با گرما
این آزمایش برای تعیین سطح عمق قله تا دره و تعیین فاصله ی میان دو قله کاربرد دارد.
تغییر شکل به موج های چرخشی گفته می شود که در زیر لایه های شیشه های مسطح در اثر گرما اتفاق می‌افتند.
این روش آزمایش همان طور که ذکر شد، شامل موارد دیگر اعوجاج از جمله اعواج ream، اعوجاج لبه ها،کمان و… در سطح شیشه های مسطح نمی‌شود.
موج فرم رول (چرخشی): تکرار موج مانندی که در اثر گرمازدگی شی
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب