نتایج پست ها برای عبارت :

رما ن امیرو ایسو

لیریک فارسى+ترجمه فارسى+لیریک کره اى+لیریک انگلیسی+ترجمه ى انگلیسی❤تقدیم به آرمیون❤لیریک فارسى :
 
 
نیگا ایت دون سوفاآنجا ايسو هنجادان هانسومدو موت جاگوهوکشى نیگا اولکا هاگومونگ هانى هیونگوانجونگ من بارابوادو نونل گامگوگویرول ماگابوادوداشى نیگا دوراواچوک دورىسومل چامنون داگو شیم جانگى موم چوو جیلکانل هیونگ هان گورى یومن دودو راوانیگا ایت دون سوفانه اوبسى نا هنجااى جاریه من نامانول گیدارى جان هاسو فار نه گیوته نن سو فار عه وىمیریون
عادت چیز کثیفیه! در عین حال عجیب و خوب!
نمیدونم چی شد که عادت کشف شد!مدت زمان عادت به هر‌چیزی!یا اینکه برو جلو زمان درستش میکنه!
عادت چیزه عجیبیه!
از منه ناسازگار ادم سازگار میسازه تو خوابگاه.!ترسو تبدیل به حال خوب میکنه!ناراحتی رفتن کسیو خاموش میکنه و اتیشش رو خاکستر!
عادت چیز عجیبیه!قطع به یقین ادم عادت نمیکرد عمرش تو همون سالای ابتدایی زندگیش تموم میشد!
امروز بعد از روز های زیادی رفتم پیش دکتر سپنجی!سلول سلول تنمو پر کردم از حس و حال خوب!نی
سلااااااام سلااااااااااام سلااااااااااام سلااااااااااام خوبید؟ منم خوبم! جونم براتون بگه که سه شنبه شب پیمان زنگ زد به آقای میر.محسنی همون که همیشه سکه ازش می خریم و گفت که براش با همون قیمت اون لحظه ده تا سکه بذاره کنار تا صبح بره ازشون بگیره (اونا معمولا این کارو نمی کنند و همیشه نقد می فروشند ولی چون پیمانو می شناسند و همیشه ازشون خرید می کنه و خیلی وقتها هم تعداد زیاد می گیره برا همین بهش اعتماد دارند و تلفنی هم سفارسشات خریدشو قبول می ک
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب