نتایج پست ها برای عبارت :

سیا نرمه نرمه

صلاح کار کجا و منِ خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب
نمیدونم ما سه تا به کی رفتیم ، چند روز پیش زنگ زدم به داداش بزرگه گفتم تو باید میومدی به من سر میزدیا، گفت من ماشین ندارم که ، گفتم مرد که هستی شب زنگ زدن گفتن ما داریم میایم حقیقتا خوش گذشت . تند تند الویه درست کردم ، نصف کارا رم دادم داداش بزرگه انجام داد . دو تا دونه انار داشتیم کلا که همونا رو دون کردم دور هم خوردیم . کیک سالگرد رو هم آوردم دور هم خوردیم . یه کیک پیتزا هم پخته بودم دادم بردن
فراخوان نشریه علمی، تخصصی دانشجویان علوم دامی "
دامستیک"

برای
شماره نهم (بهار 1398)

انجمن
علمی-دانشجویی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران»

مهلت
ارسال مقالات و مطالب: 10/اردیبهشت/1398

 
جهت
دریافت شیوه نامه تدوین مقالات و مطالب علمی نشریه دامستیک کلیک کنید.


آدرس
ارسال مقالات جهت چاپ در نشریه: AnimSSAUT@Gmail.Com
خدمات پرداختکاری و پولیش کاری فات توسط مدرن ترین دستگاه ها در پرداخت کاری فات برلیان انجام میشود . عواملی از جمله موارد اولیه و ضخامت محصول بر روی کیفیت برش لیرزی فات موثر هستند .
فرآیند الکتروپولیش در خدمات پرداختکاری و پولیش کاری فات به چه صورت است ؟
یکی از روش هایی که بطور انتخابی نقاط برجسته و برآمده سطح ف را حذف میکند و یک سطح با درخشش بالا ایجاد میکند فرآیند الکتروپولیش در خدمات پرداختکاری و پولیش کاری فات میباشد . این فر
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب