نتایج پست ها برای عبارت :

قصتي ادخل نيكني بسرعه

بسم‌الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
در دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور
سیزده بار می گوییم اللهم
۴ بار برای قرض و فقر
۱بار برای سیری گرسنگان
۱ بار برای پوشش برهنگان
(روی هم ۶ مرتبه برای مسائل اقتصادی)
۱بار برای رفع غم
۱ بار برای بازگشت غریب به وطن
۱بار برای آزادی اسیران
۱بار برای رفع فساد از تمام امور مسلمانان
۱بار برای شفای مریضان
۱بار برای تغییر حال به سوی حالی که بخدا نزدیک باشد
۱بار برای شادی اموات
(اهمیت مسائل
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه خواص ایات یس:
21=جهت رفع بیماری نوشته در آب اندازد و سه روز ناشتا آبش را بخودر: اتخذ من دونه الهة ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا  و لا ینفذون
22= جهت رفع چله ن در آب خوانده و با آن آب غسل کنید: انی اذا لقی ضلال مبین
23= اگر نوشته بر کعب پا بندد مانده نمی شود : قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون
24= جهت دفع تب بر نخی خوانده به گردن ببندد : انی امنت بربکم فاسمعون
25= جهت درد کمر بشمک و زعفران نوشته با خود دارد: ب
 
 
1ـ فضیلت دانش طلبى.مـن سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الـى الجنه . و فضل العالـم علـى العابـد کفضل القمـر علـى سـائر النجـوم الیله البـدر.(1) هرکه راهى رود که در آن دانشـى جـوید ، خداوند او را به راهى که به سـوى بهشت است ببرد ، و برترى عالـم بر عابـد ماننـد برتـرى ماه در شب چهارده بـر دیگـرستارگان است .ستارگان است .2ـ دین یابى ایرانیان.لو کان الدیـن عند الثریا لذهب به رجل من فارس ـ او قال ـ مـن ابناء فارس حتى یتناوله ،(2) اگـر دین به
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب