نتایج پست ها برای عبارت :

لیسنینیگ های امریکن فایل ۳

دانلود جدید ترین و بهترین و باحال ترین و قشنگ ترین  کتاب هاي آکسفورد و جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1 با فرمت هاي مختلف
بهترین و جدید ترین کتاب هاي درسی امريکن انگلیش فايل با فرمت هاي pdf و apk و دانلود رایگان جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1
جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1 با فرمت هاي مختلف و دانلود بهترین و جدید ترین کتاب هاي درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
دانلود راگان پاسخنامه هاي کتاب کار امريکن انگلیش فايل با فرمت هاي خوب و عالی و جواب کتاب امری
دانلود جدید ترین و بهترین و کتاب هاي زبان خارجه برای یادگیری و دانلود جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر
جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر با فرمت هاي pdf و apk و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
بهترین و باحال ترین نسخه هاي کتاب هاي درسی و غیر درسی جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر با فرمت هاي مختلف
دانلود کتاب کار هاي امريکن انگلیش فايل با فرمت هاي مختلف و دانلود رایگان جواب کتاب کار امريکن انگلیش
دانلود جدید ترین نسخه هاي کتاب هاي آموزشی برتر زبان انگلیسی و دانلود متن لیسنینگ هاي کتاب امريکن 1
متن لیسنینگ کتاب امريکن 1 با فرمت هاي عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب هاي درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
بهترینو زیبا ترین و قشنگ ترین و باحال ترین و جالب ترین سوالات کتاب هاي درسی آکسفورد و متن لیسنینگ کتاب امريکن 1
قشنگ ترین و نمونه سوالات کتاب هاي درسی امريکن انگلیش فايل و متن لیسنینگ کتاب امريکن 1 با فرمت هاي عالی و خوب
بهترین و کامل ترین نسخه
دانلود جدید ترین و بهترین وباحال ترین کتاب هاي درسی و غیر درسی و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم
کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت هاي مختلف و دانلود رایگان کتاب هاي درسی و غیر درسی با فرمت هاي مختلف
دانلود رایگان کتاب آموزشی زبان انگلیسی و دانلود رایگان کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت هاي pdf و apk
کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت هاي عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل با لینک مستقی
دانلود متن کتاب هاي درسی و دانلود متن لیسنینگ هاي کتاب آکسفورد و دانلود کامل ترین متن لیسنینگ کتاب امريکن 3
متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 با کیفیت هاي عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب هاي درسی امريکن انگلیش با لینک مستقیم
دانلود بهترین و جدید ترین و کامل ترین نسخه هاي آموزشی و دانلود متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 با فرمت خوب
متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 و دانلود جدید ترین نسخه هاي کتاب هاي درسی و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش
بهترین و جدید ترین مت
بهترین و جدبد ترین و کامل ترین نسخه هاي کتاب هاي کمک درسی زبان انگلیسی و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم
دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم با فرمت هاي pdf  apk و دانلود جدید ترین نسخه هاي کتاب هاي درسی آکسفورد
جدید ترین و کامل ترین فايل هاي آموزشی زبان انگلیسی و دانلود رایگان کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم با فرمت هاي pdf
بهترین و کامل ترین و نسخه هاي کتاب هاي درسی و غیر درسی آکسفورد و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 وی
بهترین و زیبا ترین نسخه هاي آموزشی و دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت هاي مختلف و دانلود رایگان کتاب درسی
دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت هاي pdf  apk و دانلود رایگان کتاب هاي درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
جدید ترین و بهترین و کامل ترین نسخها هاي کتاب هاي درسی امريکن انگلیش فايل و دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3
دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت هاي مختلف و دانلود رایگ
دانلود بهترین کتاب هاي زبان خارجه و دانلود متن هاي لیسنینگ کتاب هاي امريکن انگلیش 1 و امريکن انگلیش 2 و امريکن انگلیش 3
دانلود جدید ترین و بهترین و باحال ترین و زیبا ترین و قشنگ ترین و کتاب هاي درسی آکسفورد و متن لیسنینگ کتاب امريکن 2
متن لیسنینگ کتاب امريکن 2 با کیفیت هاي عالی و خوب و دانلود بهترین و جدید ترین نسخه هاي کتاب کار امريکن با لینک مستقیم
زیبا ترین و جدید ترین و کامل ترین نسخه هاي متن لیسنینگ کتاب امريکن 2 با کیفیت هاي عالی و خوب و دان
جدید ترینو جالب ترین نسخها کتاب کار دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 با فرمت هاي جدید و خوب
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 با فرمت هاي pdf و apk و دانلود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل
بهترین و کامل ترین نسخه هاي کتاب هاي آموزشی امريکن انگلیش فايل دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 و دانلود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل با فرمت هاي مختلف
دانلود جدید ترین و باحال ترین و جذاب ترین ک
‍ ‍ ‍ ‍ دانلود نسخه کرک بازی American truck simulator+24DLC | امريکن تراک
ورژن:1.36.1.00حجم:2.1Gرمز:www.yasdl.com♻️آپدیت ۱۸ آبان⚠️دارای DLC Utah
دانلود از چهار پارت زیر:
پارت اول: https://xip.li/TLWmIA
پارت دوم: https://xip.li/lxt61m
پارت سوم: https://xip.li/UFYu8E
پارت چهارم: https://xip.li/xblhmH
دانلود رایگان کتاب هاي درسی و غیر درسی آکسفورد با فرمت هاي مختلف و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت هاي apk  pdf و دانلود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
کامل ترین و بهترین نسخه هاي کتال کار امريکن انگلیش فايل و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت هاي pdf و apk
زیبا ترین و باحال ترین کتاب هاي درسی و غیر درسی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت هاي مختلف
جدب
بهترین و جالب ترین و کامل ترین نسخه هاي کتاب هاي آموزشی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت هاي apk و pdf و دالنود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل
بهترین و جذاب ترین و کتاب هاي درسی و غیر درسی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت هاي مختلف
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت هاي مختلف و جذاب و دانلود رایگان کتاب درسی و غیر درسی
دانلود رایگان کتاب هاي درسی امريکن انگلیش ف
‍ شرکت SCS Software قصد دارد با ارسال یک تیم به امریکا  صدا هاي کامیون هاي مشخص شده در تصویر را ضبط کند.
این به این معنی است این کامیون ها در آینده در ATS حضور خواهند داشت.
شما چطور فکر می کنید؟
تهیه: #Persian_SCS_MOD
#خبر #امريکن_تراک#SCS_Software #news #ATS
★ perѕιαɴ ѕcѕ мod ★              φ(._.) ¤ j๑ท ¤ @scs_mod
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایندیپندنت، همزمان با آغاز فصل تعطیلی هاي مربوط به پایان سال میلادی فهرست بهترین و بدترین خطوط هوایی از نظر مسافران منتشر و جلوه گر شد طبق معمول سنگاپور ایرلاینز تو مسافت هاي تمام بهترین شیار هوایی دنیاست. این تو حالی است که بر بن پیش بینی ها، سنگاپور سال آینده جای خود را در صدر بوسیله ایر نیوزیلند می دهد و یک رتبه در رده بندی کمبود می کند. دومین شیار آسمانی معزز دنیا در مسافت هاي طولانی قطر ایرویز است و
مخاطب: زبان آموزان سطوح مبتدی، متوسط و پیشرفته
فرمت: کتاب، صوت، پی دی اف
محصول انگلیسی واقعی به سبک فرندز – شامل آموزشهاي مربوط به اسلنگها و تلفظ انگلیسی امريکن به همراه متن فیلم برای درک کامل فیلم هاي زبان اصلی
قیمت:149000تومان
برای سفارش در قسمت نظرات اعلام کنید.
‍ یوتا: مناطق شهری
از خانه هاي کشور گرفته تا مناطق مسی پراکنده ، انواع مختلفی از مسکن را در سفرهاي خود در یوتا مشاهده خواهید کرد. هر منطقه مسی از نظر و زیبایی منحصر به فرد خود را دارد که برخی از خانه ها حتی برای شهر نیز تاریخی هستند.
 ⚠️فقط ۳ روز تا انتشار رسمی DLC Utah
تهیه و ادیت: #Persian_SCS_MOD #خبر #امريکن_تراک #ATS #SCS_Software #news
http://scs-mod.blog.ir                  ↯★ perѕιαɴ ѕcѕ мod ★              φ(._.) ¤ j๑ท ¤ @scs_mod
 
▪ تصاویر بیشتر ▪
 
‍ رویداد کریسمس Grand Giving Event 2019
❗️برای اینکه یک شهر بتواند یک ستاره را بدست آورد ، همه بازیکنان باید با استفاده از محموله هاي کریسمس 1000 Gift از آن را تحویل دهند. 
هدف شخصی: تحویل 12 محموله Gifts
جوایز:هدف شخصی: ▪اسکین ویژه برای کامیون ها▪لوازم جانبی جوراب کریسمس 
اهداف جامعه:▪هر ردیف 200 ستاره جوایز منحصر به فرد جامعه را باز می کند.▪در نقطه عطف از 1000 ستاره ، جامعه 2 پاداش ویژه دیگر دریافت می کند.
❗️توجه: برای دریافت جوایز جامعه ، حداقل باید هدف ش
متن listening کتاب american english file 3 با کیفیت هاي مختلف و دانلود بهترین و جدید ترین نسخه هاي کتاب هاي آکسفورد
بهترین و جدید ترین نسخه هاي متن listening کتاب american english file 3 با کیفیت هاي عالی و خوب و دانلود رایگان
متن listening کتاب american english file 3 با بهترین کیفیت و دانلود رایگان کتاب هاي امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
دانلود بهترین و باحال ترین نسخه هاي کتاب هاي آموزشی زبان انگلیسی و متن listening کتاب american english file 3
بهترین و جدید ترین و باحال ترین و کامل ترین متن هاي
دانلود جواب کتاب کار american english file 1 با فرمت هاي pdf  apk و دانلود کامل ترین نسخه هاي کتاب آموزشی زبان انگلیسی
بهترین و قشنگ ترین و زیبا ترین کتاب هاي درسی و غیر درسی و دانلود رایگان و دانلود بهترین جواب هاي کتاب کار american english file 1
دانلود کامل ترین و جدید ترین نسخه هاي کتاب هاي آموزشی آکسفورد و دانود رایگان جواب کتاب کار american english file 1
دانلود جواب کتاب کار american english file 1 با فرمت هاي عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
‍ آپدیت نسخه 1.36 با وقفه ای چند روزه برای American Truck Simulator در شبکه استیم منتشر شد
❗️اگر آپدیت کنید به Multiplayer کانکت نمی شوید❗️ 
‍ جزئیات اپدیت 1.36 برای ATS :
نقشه:سانتا کروز (کالیفرنیا) بازسازی شدپرچمدار (AZ) بازسازی شدافزایش محدودیت سرعت کالیفرنیامحدودیت سرعت اورگان و نیومکزیکو و بهبود تابلو هامسیرهاي حمل و نقل ویژه ویژه (Utah DLC)
وسایل نقلیه:تریلر قیف دانه (قابل خرید)تریلر خوراک فله (قابل خرید)تانکر Frac
امکانات عمومی:آپشن جدید در GPS وسایل نقلیه جدید
بهش می گم عزیزم! حواست باشه فايل ورد رو، حتی اگه پی دی اف کردی هم قبل از بستن سیو کن، که مثل من وقتی بعد دو ماه میای که فايل پایان نامه ت رو ادیت کنی، یهو با یه فايل ورد 174 صفحه ای و فايل پی دی اف 171 صفحه ای مواجه نشی، در حالی که نمی دونی اون سه صفحه کجان!
 
چه کنم حالا؟ :/
رانندگی از طریق یوتا فقط سنگ ها و کویرها نیست ، در شمال ایالت خواهید رفت و در شهرهاي پرجمعیت تری از جمله کلان شهر شلوغ Salt Lake City قرار خواهید گرفت که به عنوان قطب اصلی صنایع ، مشاغل و حمل و نقل در آن فعالیت می کند.
 شهر پایتخت یوتا یک نکته مهم در زیرساخت هاي جاده ای ایالت است که جاده هاي اصلی به این شهر وصل می شوند. از آنجا که بسیاری از شما در این مسیرها رانندگی خواهید کرد ، توصیه می کنیم فقط کمی آهسته بکشید تا نگاهی به نمای آسمان زیبای شهر بیانداز
فايل اضطراب در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------اضطراب
دانلود فايل اضطراب
عنوان فايل : اضطراب
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
اضطرابنام فايل : اضطراب
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 24
حجم : 74 کیلوبایت
مشکلات رفتار دانش آموزان( اضطراب )فهرست:اضطراباضطراب امتحاندلایل اضطرابراه هاي کاهش و غلبه بر اضطراباضطراب مفرطتفاوت اضطراب و ترساضطراب امتحانمقدمه :……جزئیات بیشتر / دانلود
کد فايل اضطراب : 605500
| کامپیوتر
جهت دانلود ا
❗️اگر آپدیت کنید به Multiplayer کانکت نمی شوید❗️
تغییرات نسخه 1.36Beta در ATS :
نقشه:ایالت سانتا کروز (کالیفرنیا) دوباره باز سازی شدهبازسازی Flagstaff (AZ) پیشرفت محدودیت سرعت در کالیفرنیامحدودیت سرعت اورگان و نیومکزیکو و بهبود تابلو ها
تریلر ها:تریلر قیف دانه (قابل حمل)تریلر خوراک فله (قابل حمل)تریلر Frac-tank
امکانات:برای پیمایش GPS از پین ها خودداری کنید  قابل مشاهده تریلر،کامیون و راننده در نقشه مدیرپشتیبانی کامل DirectX 11 ورودی چینی و سایر نویسه هاي غیر لات
پارسی فايل یک سایت همکاری در فروش و بازاریابی فايل می باشد که در سال 1397 به همت تعدادی از علاقمندان به کسب و کار هاي اینترنتی با هدف کمک به کاربران برای کسب درآمد از اینترنت ایجاد شد .
پارسی فايل چطور کار می کند ؟
ما در پارسی فايلبا کمک به کاربران سایت هاي فايل سل و 4 کیا کمک می کنیم تا بتوانند محصولات و فايل هاي خود را بفروشندو به درآمد خوبی دست یابند .
مفتخریم که از زمان تاسیس سایت تا کنون میزبان بیش از 50000 فايل و محصولات کاربران بوده ایم و این ا
 
ویندوز دارای یک برنامه جانبی به نام System File Checker است، برنامه ای که فايل هاي سیستمی ویندوز را اسکن کرده و سلامت آنها را بررسی می کند. اگر مشکلی در فايل هاي سیستمی ویندوز پیدا کند، فايل معیوب یا مشکل دار را حذف کرده و از کش ویندوز نسخه سالم جدیدی جایگزین می کند. اگر برنامه چک فايل (SFC) ویندوز نتواند آن فايل را جایگزین کند، ابزار DISM این فايل ها را چک کرده و از طریق آپدیت و از پشتیبانی میکروسافت جایگزین می کند.
ادامه مطلب
دانلود فايل برش لیزر
فايل برش لیزر کیف چرمی
فايل برش لیزری
فايل برش لیزری درخت
فايل برش لیزر رایگان
فايل برش لیزر پروانه
فايل برش لیزری ماشین
فايل برش لیزری ماکت
فايل برش لیزر جعبه
فايل برش لیزر برج ایفل
فرمت فايل برای برش لیزر
فايل هاي آماده برش لیزر
دانلود فايل هاي برش لیزر
فايل برش لیزر جعبه
فايل برش لیزر جعبه چوبی
فايل برش لیزر کیف چرمی
فايل برش لیزر جعبه چوبی
فايل برش لیزری سطل زباله
فايل برش لیزر تندیس
فايل برش لیزری ماکت
فايل برش لیزر
فايل آموزش ویژوال بیسیک در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------آموزش ویژوال بیسیک
دانلود فايل آموزش ویژوال بیسیک
عنوان فايل : آموزش ویژوال بیسیک
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
آموزش ویژوال بیسیکنام فايل : آموزش ویژوال بیسیک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 0
حجم : 555 کیلوبایت
 …جزئیات بیشتر / دانلود
کد فايل آموزش ویژوال بیسیک : 603941
| کامپیوتر
جهت دانلود آموزش ویژوال بیسیک در کادر زیر کلیک کنید
مشخصات آموزش ویژوال بیسیک 
فايل معجزه اراده در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------معجزه اراده
دانلود فايل معجزه اراده
عنوان فايل : معجزه اراده
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
معجزه ارادهنام فايل : معجزه اراده
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 32
حجم : 91 کیلوبایت
معجزه ارادهنویسنده: نورمن وینست پیلمترجم: وجیهه آزرمیانتشارات: انجمن اولیاء و مربیانتهیه کننده: سکینه زعیم کهنمدرسه راهنمایی استاد شهریارآموزش و پرورش ناحیه 4فهرستعنوانصفحهپیشگفتار1……جز
فايل میکروکنترلها در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------میکروکنترلها
دانلود فايل میکروکنترلها
عنوان فايل : میکروکنترلها
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
میکروکنترلهانام فايل : میکروکنترلها
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 47
حجم : 248 کیلوبایت
3-5 خصوصیات Atmega8L,Atmega8 * ازمعماری AVR RISC استفاده می کند. – کارایی بالا توان مصرفی کم – دارای 130 دستورالعمل با کارآیی بالا که اکثر در یک کلاک سیکل اجرا می شوند.32*8 رجیستر کاربردی ……جزئیات
فايل تحقیق درس برنامه ریزی در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------تحقیق درس برنامه ریزی
دانلود فايل تحقیق درس برنامه ریزی
عنوان فايل : تحقیق درس برنامه ریزی
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
تحقیق درس برنامه ریزینام فايل : تحقیق درس برنامه ریزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 0
حجم : 489 کیلوبایت
 …جزئیات بیشتر / دانلود
کد فايل تحقیق درس برنامه ریزی : 604271
| کامپیوتر
جهت دانلود تحقیق درس برنامه ریزی در کادر زیر کلیک کنید
مشخصا
با سلام و احترام
در اسفندماه ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ فايل هاي پانزده جلسه فلسفه زیست شناسی بر روی کانال فلسفه تحلیلی و فلسفه علم قرار گرفت. با مراجعه به این کانال تلگرامی که آدرس آن در بالای همین وبلاگ هست می توانید فايل هاي را با پیگیری #فلسفه_زیست_شناسی پیدا کنید.
از دیروز هم بارگذاری فايل هاي فلسفه دین آغاز شده است و با پیگیری #فلسفه_دین هم می توانید این فايل ها بیابید.
هدف ما ترویج بهتر و ساده تر علم و عمومی کردن آن در جامعه ایران است.
با احترام
فايل بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه
دانلود فايل بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه
عنوان فايل : بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
بررسی وتحلیل سخت افزار شبکهنام فايل : بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 0
حجم : 1820 کیلوبایت
 …جزئیات بیشتر / دانلود
کد فايل بررسی وتحلیل سخت افزار شبکه : 604166
| کامپیوتر
جهت دانلود بررسی
 فايل سرت موبایل سامسونگ G935F
 
قبل رایت فايل Cert باید ابتدا EFS دستگاه را ریست کنید .همچنین در سری هاي جدید reset msl بزنید. برای استفاده از فايل Cert باید دستگاه روت باشد. فايل هاي Cert بر اساس Key ID است ، مدل هايی که Key ID آنها یکسان است میتوانید از فايل هاي Cert برای یکدیگر استفاده کنید. بعد از رایت فايل Cert اطلاعات شبکه فايل Cert به دستگاه شما انتقال پیدا می کند
 
دریافت فايل
گاها لازم میشه فايل هاي رمزنگاری بشن یا به حالتی دیگر تبدیل بشن که قابل دستیابی نباشن
در دات نت کتابخانه هاي پویای (dll) بسیاری وجود دارد که با استفاده از آنها تولید و توسعه برنامه ها بسیار راحت و سریع انجام می پذیرد
اما در این اموزش بدون استفاده از کتابخانه صرفا با کدنویسی نحوه ذخیره فايل بصورت استریم رو بصورت فیلم براتون اموزش میدم
 
دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فايل ،جزوه درس روانشناسی رشد پیشرفته با فرمت pdf اسلایدوار بهمراه نمونه سوالات درس روانشناسی رشد پیشرفته با کد درس : ۱۲۱۷۰۷۲-۱۲۱۷۲۶۵ می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.
جزوه درس روانشناسی رشد پیشرفته به شرح ذیل میباشد:
فايل مربوط به فصل ارنست شاختل در 15 صفحه
فايل مربوط به فصل نظریه رشد اریکسون و هشت مرحله زندگی در 16 صفحه
فايل مربوط به فصل اوتیسم در 14 صفحه
فايل م
دانلود پاورپوینت معماری - عمران
 
 
 
دانلود پاورپوینت تئاتر شهر تهران - مشاهده فايل
دانلود پاورپوینت فوم بتن (بتن سبک) - مشاهده فايل
دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی - مشاهده فايل
دانلود پاورپوینت معماری سبز (بام سبز) - مشاهده فايل
 دانلود پاورپوینت بروتالیسم (معماری معاصر) - مشاهده فايل
 دانلود پاورپوینت سبک گوتیک - مشاهده فايل
دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها - مشاهده فايل
 پاورپوینت معماری کلیسای وانک اصفهان - مشاهده فايل
دانلود پاورپوین
 بازیابی فايل هاي حذف شده
 
فايلهاي ضروری و مهم در برخی اوقات به علت اشتباه ، ویروسی شدن و. حذف میشوند و ما برای بازیابی آنها از نرم افزارهاي Recovery استفاده میکنیم. در ادمه روشی برای دسترسی به نسخه هاي هاي قبلی یک فايل یا پوشه بدون نیاز به نرم افزار معرفی میکنیم.
به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
تبدیل فايل هاي doc به pdf به صورت آنلاین و رایگان
 
آیا تمایل دارید فايل هاي doc و docx خود را به رایگان به فايل هاي pdf تبدیل نمایید برای این کار می توانید از آدرس سایت زیر استفاده نمایید
 
برای دیدن لینک سایت لطفا بر روی دکمه ادامه مطالب کلیک نمایید
 
ادامه مطلب
یعنی من فقط موندم کی زدم فايل شرلوک رو به طور کامل پاک کردم؟؟؟؟؟ اصلا امکان نداره اخه!!!
بله می فرمایند پریروز افاضات میفرمودی میشل استروگف و کنت مونت کریستو چه کم از شرلوک دارد که هی زارت زارت شرلوک میسازن، حالا بفرما.

#وی شرلوک میدید فايل بررسی میکرد . الان چه گلی بر سر کند با این حجم فايل :/
 
شیپ فايل ایستگاه هاي هواشناسی کل کشور
در اینجا می توانید فايل شیپ مربوط به ایستگاه هاي هواشناسی کل کشور را به صورت مستقیم در از سایت علمی تخصصی محیط زیست به صورت مجانی دریافت نمایید.
وب سایت جامع هوا و اقلیم شناسی ایران » دانلود لایه هاي SHP .
در این پست لایه هاي اطلاعاتی طبقات اقلیمی، خطوط هم باران، خطوط همدما، تبخیر، پراکندگی ایستگاه هاي سینوپتیک و اقلیم شناسی و باران سنجی جهت دانلود قرار داده شده .
لینک دانلود شیپ فايلهاي مورد نی
فايل اولتــراسوند سه بعـدی در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------اولتــراسوند سه بعـدی
دانلود فايل اولتــراسوند سه بعـدی
عنوان فايل : اولتــراسوند سه بعـدی
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
اولتــراسوند سه بعـدینام فايل : اولتــراسوند سه بعـدی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 99
حجم : 897 کیلوبایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقاتسمینار کارشناسی ارشدعنوان سمینار:اولتــراسوند سه بعـدیاستاد راهنما:جناب آقای دکتر بهن
فايل جنگ کره در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------جنگ کره
دانلود فايل جنگ کره
عنوان فايل : جنگ کره
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
جنگ کرهنام فايل : جنگ کره
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 41
حجم : 180 کیلوبایت
لجستیک جنگ کرهدر جنگ کره احتمال بروز مشکلات لجستیکی می رفت و از این روی درسهاي لجستیکی فرا گرتفه شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشکلات به کار گرفته شدند. در ابتدای جنگ چند مشکل لجستیکی از چشم طرح ریزان دور مانده بود:شبه
 
دسته: قالب فروشگاهیبازدید: 4 بارفرمت فايل: zipحجم فايل: 38309 کیلوبایتتعداد صفحات فايل: 5
خرید انواع قالب هاي حرفه ای شرکتی و فروشگاهی
 
قیمت فايل فقط 30,800 تومان

این قالب یکی از بینظیر ترین قالب ها تر زمینه فروش فايل و محصولات فیزیکی و پست
کامبینیشن Combination در لغت به معنی ترکیبی و در کل مجموعه کاملی از فايل هايDRK ، SBOOT، PIT، CERT، FRP و سایر فايل هاي هست که قبلا برای حل مشکلات گوشی هاي سامسونگ استفاده میکردیم ولی یکی از مشکلات اصلی این بود که مجبور بودیم برای حل مشکل FRP یک فايل و برای تعمیر بوت یک فايل و برای حل مشکل سریال و بیس باند یک فايل جداگانه رو بگیریم
ادامه مطلب
دسته: نمونه سوالات دبیرستان
بازدید: 1 بار
فرمت فايل: rar
حجم فايل: 4258 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 550
نمونه سوالات هنرستان کامپیوتر
قیمت فايل فقط 27,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فايل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود
فايل EXCEL تهیه و تنظیم بودجه سال 1399 شهرداریها و سازمانهاي تابعه با نام bud1 آماده و مراحل آزمایشی تست آن نیز طی شده برای استفاده کاربران محترم تقدیم می گردد . چون امکان خارج نمودن فايل از حالت حفاظت شده نیز ممکن می باشد ، لذا بمنظور جلوگیری از دخل و تصرف و مخدوش شدن اطلاعات محاسباتی فايل ، حتمأ  فايل و توضیحات آن را از کانال HESAB@ در تلگرام ، واتساپ ، سروش  و وبلاگ ( سامانه حسابداری شهرداریها ) دانلود کنید و از دریافت آن از دیگران خودداری نمائید . لط
فايل پلهاي پیش ساخته در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پلهاي پیش ساخته
دانلود فايل پلهاي پیش ساخته
عنوان فايل : پلهاي پیش ساخته
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پلهاي پیش ساختهنام فايل : پلهاي پیش ساخته
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 30
حجم : 91 کیلوبایت
اولین پل پیش ساخته ( پیش ریخته ) عابر پیاده جهان با گرد ( پودر) بتن واکنش پذیر، این پل 197 فوت ( 60 متر) ( پیش ریخته ) پیش تنیده دوچرخه رو و عابر پیاده رو در شهر شبروک در ایالت کب
https://filemohem.ir/?p=41957
فايل ویندوز 98 و 2000 در دسته بندی #سایر_محصولات در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------ویندوز 98 و 2000
دانلود فايل ویندوز 98 و 2000
عنوان فايل : ویندوز 98 و 2000
دسته بندی : سایر محصولات
برچسب ها:
نام فايل : ویندوز 98 و 2000
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 54
حجم : 308 کیلوبایت
اگر قصد نصب ویندوز 98 را بر روی کامپیوتر خود دارید، ابتدا مطمئن شوید که این برنامه بر روی دستگاه شما اجرا میشود یا خیر، کمترین سخت افزار مورد نیاز برای اجرای ویندوز 98 عبارت اس
 
 
 
برای تهیه این این فايل آموزشی مبلغ 29 هزار تومان را بهشماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۸۵۱۵۷۱۸واریز و عکس فیش واریزی به همراه ایمیل خود رابه شماره ۰۹۲۱۷۹۵۱۰۸۱در واتس آپ یا تلگرام  ارسال نمایید و فايل مورد نظر خدمتتان ایمیل می شود.
 
قیمت : 29 هزار تومان
برای شما حتماً پیش اومده که فايل هاي شخصی خود شامل عکس هاي خانوادگی ،اسناد مهم اداری و . را اشخاص دیگری به شیوه هاي مختلف از قبیل هک یا دسترسی مستقیم دیده اند که باعث از دست رفتن ابرویتان شده است.با من همراه شوید تا با مخفی کردن این فايل ها اشخاص سود جو را ناکام بزارید.
این مراحل را طی کنید:
گام اول: روی فايل مورد نظر راست کلیک کنید.
گام دوم: روی گزینه ی propertiesکلیک کنید.
گام سوم: در قسمت general ، تیک مربوط به hidden را یزنید.
گام چهارم: سپس ok را کلیک کنید.
فايل اهداء خون در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------اهداء خون
دانلود فايل اهداء خون
عنوان فايل : اهداء خون
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
اهداء خوننام فايل : اهداء خون
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 66 کیلوبایت
کدام گروه از بیماران به انتقال خون (تزریق خون) نیاز دارند؟بررسی مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان و لندن؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فايل معامله در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------معامله
دانلود فايل معامله
عنوان فايل : معامله
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
معاملهنام فايل : معامله
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 61
حجم : 149 کیلوبایت
چکیده مطالب :هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خرید
فايل کتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائب در دسته بندی #الاهیات در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------کتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائب
دانلود فايل کتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائب
عنوان فايل : کتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائب
دسته بندی : الاهیات
برچسب ها:
کتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائبکتاب گنج العرش با نام کنز الغرائب و بحر العجائب , دانلود فايل pdf کتاب بحراعجائب از چیر
فايل پروین در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پروین
دانلود فايل پروین
عنوان فايل : پروین
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پرویننام فايل : پروین
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 30
حجم : 71 کیلوبایت
پروین اعتصامییکی دیگر از بدیع ترین و دلاویزترین شکوفه هاي ادب فارسی و یکی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرانی دخت مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملک آشتیانی طاب
دوستان عزیز شکرگزار ازشما دعوت میکنم فايل هاي تصویری مربوط به بحث بخشش را بدقت مشاهده کنیدوبترتیب نگاه کنید.دراین فايل هاي تصویری خانم دکتر حشمتی ازوم بخشیدن افراد ومراحل آن را باصبر وحوصله ومثال توضیح میدهد بطوری که برای همگان قابل فهم است. 
مسیر دسترسی به فايل ها: پیوندها،صندوق بیان،ویدیوها،بخشش
دسته: نمونه سوالات دبیرستان
بازدید: 1 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 7
نمونه سوالات عربی پایه راه نمایی و دبیرستان بر گرفته از بهترین معلم ها کل ایران این سوالارو بخونی بهت تضمین میکنم کمتر از 19 نمیشی امتحانش ضرر نداره
قیمت فايل فقط 8,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فايل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود
دسته: نمونه سوالات دبیرستان
بازدید: 1 بار
فرمت فايل: zip
حجم فايل: 158 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 3
نمونه سوال ریاضی 3 خرداد 94 با پاسخنامه رشته هاي فنی و کامپیوتر
قیمت فايل فقط 8,250 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فايل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود
بازی گلادیاتور یکی از بازی هايی است که شما در نقش یک جنگاور به میدان میروید .
در این بازی بیش از ۱۰۰۰ مرحله دارد که شما باید یکی یکی آن هارا رد کنید
توجه: بازی دیتا دارد
نسخه اندروید : ۴.۲ به بالا
حجم ها: فايل اصلی ۲۴ مگ     فايل مود ۲۵ مگ.     دیتا : ۱۰۵۰ مگ
امید وارم خوشتان بیاید!!
فايل اصلی
فايل مود
فايل دیتا
طرح لایه باز فرم درخواست جنس از انبار فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: psdحجم فايل: 113 کیلوبایت قیمت: 2000 تومان
توضیحات :طرح لایه باز فرم درخواست جنس از انبار.مشخصات فايل :این فايل توسط نرم افزار فتوشاپ طراحی شده و قابلیت تغییر تمامی متون قرار داردفايل لایه بازفرمت فايل psdرزولیشن 300تعداد فايل یک عدد psdاندازه A5

پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
فايل پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم در دسته بندی #آموزش_و_پرورش در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم
دانلود فايل پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم
عنوان فايل : پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم
دسته بندی : آموزش و پرورش
برچسب ها:
پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهمپاورپوینت فصل اول زمین شناسی پایه یازدهم ، مشترک رشته ریاضی و تجربی…جزئیات بیشتر / دانلود
کد فايل پاورپوینت فصل اول زمین شناسی ی
توضیحات فايل
روانشناسی رشد پیشرفته (جزوه و نمونه سوالات)
دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فايل ،جزوه درس روانشناسی رشد پیشرفته با فرمت pdf اسلایدوار بهمراه نمونه سوالات درس روانشناسی رشد پیشرفته با کد درس : ۱۲۱۷۰۷۲-۱۲۱۷۲۶۵ می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.
جزوه درس روانشناسی رشد پیشرفته به شرح ذیل میباشد:
فايل مربوط به فصل ارنست شاختل در ۱۵ صفحه
فايل مربوط به فصل نظریه رشد اریکسون و هشت مرحله
فايل پروین اعتصامی 2 در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پروین اعتصامی 2
دانلود فايل پروین اعتصامی 2
عنوان فايل : پروین اعتصامی 2
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پروین اعتصامی 2نام فايل : پروین اعتصامی 2
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 41
حجم : 103 کیلوبایت
پروین اعتصامییکی از بدیع ترین و دلاویزترین شکوفه هاي ادب فارسی و یکی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرا
فايل جهانی شدن اقتصاد در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------جهانی شدن اقتصاد
دانلود فايل جهانی شدن اقتصاد
عنوان فايل : جهانی شدن اقتصاد
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
جهانی شدن اقتصادنام فايل : جهانی شدن اقتصاد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 37
حجم : 157 کیلوبایت
پشگفتار آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مبا
فايل انتظار موعود در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------انتظار موعود
دانلود فايل انتظار موعود
عنوان فايل : انتظار موعود
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
انتظار موعودنام فايل : انتظار موعود
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 11
حجم : 64 کیلوبایت
مقدمهشاید همه ی ما بیش و کم از انتظار، طعمی تلخ و مفهومی دردآور و خاطره ای نخواستنی به یاد داریم. نگاه کردن دائمی به ساعت، قدم زدن و گز کردن عرض کوچه، دیده دوختن به راه و آخر هم خستگی و در
دانلود مقالات معماری - عمران
 
 
 
مقاله ترجمه شده برج ایفل - Eiffel Tower - مشاهده فايل
دانلود تحقیق آسانسور (درس روشهاي اجرایی ساختمان) - مشاهده فايل
دانلود مقاله آلودگی صوتی و راهکارهاي آن - مشاهده فايل
مقاله ترجمه شده فرسایش خاک توسط باد (انگلیسی و فارسی) - مشاهده فايل
دانلود ترجمه مقاله بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان هاي سبز (دو زبانه) - مشاهده فايل
دانلود مقاله تاج محل - مشاهده فايل
 ضوابط طراحی فرهنگسرا - مشاهده فايل
دانلود مقاله سیستم
فايل برنامه نویسی خطی در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------برنامه نویسی خطی
دانلود فايل برنامه نویسی خطی
عنوان فايل : برنامه نویسی خطی
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
برنامه نویسی خطینام فايل : برنامه نویسی خطی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 31
حجم : 86 کیلوبایت
کاربردهادیدگاه اساسی دارای کاربردهاي مهم در زیر برنامه نویسی خطی است. یکی از این کاربردها شامل روش ساده سازی تجدید نظر شما می باشد. همانطور که در بخش قبلی (جدول 8-5
فايل اورولوژی در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------اورولوژی
دانلود فايل اورولوژی
عنوان فايل : اورولوژی
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
اورولوژینام فايل : اورولوژی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 11
حجم : 63 کیلوبایت
اورولوژی :ادرار مخلوطی از آب ، اوره و مواد زائد است که توسط کلیه ها دفع می شودبرای انجام آزمایشات آن را در ظرف تمیز جمع آوری می کنیم و برای میکروبشناسی باید ظرف استریل باشد.انواع نمونه برداری :اول صبح برای پروت
زد ارشیور دونیت نسخه پولی و خریداری شده پرطرفدارترین، قدرتمندترین و بهترین برنامه مدیریت برروی فايل هاي فشرده از استودیوی ZDevs برای سیستم عامل اندروید می باشد که به کاربر این امکان را می دهد که در محیطی کاملا ساده و کلاسیک، به استخراج و فشرده سازی فايل ها بپردازد شما می توانید بدون کوچکترین دخالت کامپیوتر، تمام فايل هاي فشرده خود را استخراج و اکسترکت کنید.
ادامه مطلب
فايل هیدروفرمینگ در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------هیدروفرمینگ
دانلود فايل هیدروفرمینگ
عنوان فايل : هیدروفرمینگ
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
هیدروفرمینگنام فايل : هیدروفرمینگ
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 147
حجم : 364 کیلوبایت
چکیده تکنولوژی هیدروفرمینگ(Hydro forming ) ورق از قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شدند این روش در تولید قطعات خودرو و بدنة هواپیما در سال 1980 مورد استفاده قرار گرفت و در سالهاي 1980 تا 1990 این روش پیشرفت ه
برای اطلاع دقیق از قیمت و خرید این کتاب روز اینجا کلیک کنید.
معرفی کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی
504 واژه ضروری زبان انگلیسی رو که خوب می شناسید! نه؟! فکر نکنم کسی باشه دیگه عدد 504 به گوشش آشنا نباشه. خوب تو این پست می خوام از این کتاب که بطور کامل توسط آقای توحید اسماعیلی، ترجمه شده بنویسم.خوب اولش یکم از خود کتاب "504 واژه ضروری" در زبان انگیسی بگم که اگه یه نفرم هست که با این کتاب آشنایی زیادی نداره اینجا آشنا بشه. این کتاب که عنوان اصلیش "504 Absolute
https://filemohem.ir/?p=41750
فايل در دسته بندی #سایر_محصولات در سایت فايل مهم قرار گرفت .
دانلود فايل
عنوان فايل
دسته بندی : سایر محصولات
برچسب ها:
نام فايل :
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 9
حجم : 196 کیلوبایت
نویسنده معاصر ایرانزندگی نامه سیمین دانشورسیمین دانشور در سال ۱۳۰۱ ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجه دکترای آن دریافت کرد و سالها به تدریس تاریخ هنر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخ
شیپ فايل خطوط همدمای کشور فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: temp_line.shpحجم فايل: 2332قیمت: 20000 تومانبخشی از متن:شیپ فايل خطوط هم دمای کشور ایرانقابلیت اجرا، ویرایش و تحلیل در نرم افزار arc gisدر این شیپ فايل با استفاده از جمع آوری و میانگین دمای کشور در دوره 5-10 ساله خطوط هم دمای کشور در 15 دسته تقسیم بندی شده اند که بازه آن از 0 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
 
 
 
 

شماره
موضوع جلسه
دانلود فیلم
دانلود صوت

1
 توجه به آخرامان در سینمای هالیوود(1)
فايل
فايل

2
توجه به آخرامان در سینمای هالیوود(2)
فايل
فايل

3
 توجه به آخرامان در سایت ها و کتاب ها
فايل
فايل

4
توجه به آخرامان در آمار و تحقیقات
فايل
فايل

5
 رویکرد غرب به منجی گرایی در بستر تاریخ
فايل
فايل

6
 رویکرد غرب به منجی گرایی در سالیان اخیر
فايل
فايل

7
 نمونه هايی از رویکرد غرب به منجی گرایی
فايل
فايل

8
مهدی ستیزی در تولیدات رسانه ای غرب
فايل
فايل ناصر خسرو در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------ناصر خسرو
دانلود فايل ناصر خسرو
عنوان فايل : ناصر خسرو
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
ناصر خسرونام فايل : ناصر خسرو
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 197
حجم : 456 کیلوبایت
ناصر خسروحکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهی یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احا
Adobe Acrobat Pro DC 2019.010.20098 + Adobe Acrobat XI
Pro 11.0.23 + Portable + Mac مطمئنا به عنوان پرطرفدارترین مبدل و
ویرایشگر فايل PDF پی دی اف شناخته می شود, و دلیل آن هم استفاده از ابزار
هاي هوشمند ویرایشی است که امکان مدیریت بر اسناد را راحت یکپارچه و طور
کامل میدهد. از امکانات ادوب اکروبات پروفشنال اگر بخواهیم چیزی بگوییم
تنها باید به طرح نمونه هايی از آن بسنده کنیم به عنوان مثال امکان ویرایش
متن و تصاویر فايل هاي پی دی اف به صورت کاملا حرفه ای, تبدیل فايل هاي پی
دی اف
فايل بیوگرافی فروغ فرخزاد در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------بیوگرافی فروغ فرخزاد
دانلود فايل بیوگرافی فروغ فرخزاد
عنوان فايل : بیوگرافی فروغ فرخزاد
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
بیوگرافی فروغ فرخزادنام فايل : بیوگرافی فروغ فرخزاد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 40
حجم : 148 کیلوبایت
بیوگرافی فروغ فرخزادشاعری نوپرداز و با احساس، هنرمند نقاش، فیلمساز، تهیه کننده فیلم خانه سیاه در مورد جذامیان و همچنین فعالیت در امو
 
دسته: نمونه سوالات دبیرستان
بازدید: 1 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 5351 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 14
70 نمونه سوال فصل اول هندسه یک
قیمت فايل فقط 9,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فايل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود
فايل EXCEL تهیه و تنظیم بودجه سال 1399 شهرداریها و سازمانهاي تابعه با نام bud1 آماده و مراحل آزمایشی تست آن نیز طی شده برای استفاده کاربران محترم تقدیم می گردد . چون امکان خارج نمودن فايل از حالت حفاظت شده نیز ممکن می باشد ، لذا بمنظور جلوگیری از دخل و تصرف و مخدوش شدن اطلاعات محاسباتی فايل ، حتمأ  فايل و توضیحات آن را از کانال HESAB@ در تلگرام ، واتساپ ، سروش  و وبلاگ ( سامانه حسابداری شهرداریها ) دانلود کنید و از دریافت آن از دیگران خودداری نمائید . لط
فايل محبت به خداوند در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------محبت به خداوند
دانلود فايل محبت به خداوند
عنوان فايل : محبت به خداوند
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
محبت به خداوندنام فايل : محبت به خداوند
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 24
حجم : 73 کیلوبایت
محبت به خداوندمحبت یعنى دوست داشتن چیزى یا کسى دوستى با گرایش، کوشش و جذب شدن شناخته مىشود. حالت محبت هر گاه در انسانى پدید آید آن کس به محبوب خود مایل مىشود و براى رسیدن به محب
فايل هاي اراعه شده کاملا کاربردی بوده و هر فايل شامل یک یا چند کلیپ آموزشی می باشد. 
مهندس یحیوی  989112235526+
پرداخت اینترنتی: https://Zarinp.al/273462
در این مثال کاربردی با نحوه سطح سازی و ایجاد مسیر ابزار برای یک مجسمه تمام قد انسان. با استفاده از استراتژی پروجکشن سرفیس آشنا خواهید شد.
این مجموعه شامل سه قسمت آموزشی می باشد
مرحله اول: آماده سازی و سطح سازی   
مرحله دوم: روش هاي متفاوت خشن تراشی در پاورمیل
مرحله سوم:  اجرای استراتژی پروجکشن سرفیس در پاو
فايل هندسه2 در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------هندسه2
دانلود فايل هندسه2
عنوان فايل : هندسه2
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
هندسه2نام فايل : هندسه2
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 54
حجم : 1303 کیلوبایت
فصل اول: 1) اصولی از خط راست:الف) یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطة متمایز است.ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.ج) هر دو نقطه متمایز حداقل بر یک خط قرار دارند.د) بین
فايل پیامبر3 در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پیامبر3
دانلود فايل پیامبر3
عنوان فايل : پیامبر3
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پیامبر3نام فايل : پیامبر3
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 58
حجم : 113 کیلوبایت
پیامبر اسلام(ص) و شیوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى (به سوى یک نظریه توسعه) ((توسعه)) دغدغه اساسى انسان معاصر است. بنابراین چگونگى, شیوه, ابزار و سازوکار رسیدن به توسعه و تعالى, پرسش جدى فراروى گرایش ها, نگرش ها, بینش
فايل هاي اراعه شده کاملا کاربردی بوده و هر فايل شامل یک یا چند کلیپ آموزشی می باشد. 
مهندس یحیوی  989112235526+
پرداخت اینترنتی: https://Zarinp.al/273462
در این مثال کاربردی با نحوه سطح سازی و ایجاد مسیر ابزار برای یک مجسمه تمام قد انسان. با استفاده از استراتژی پروجکشن سرفیس آشنا خواهید شد.
این مجموعه شامل سه قسمت آموزشی می باشد
مرحله اول: آماده سازی و سطح سازی   
مرحله دوم: روش هاي متفاوت خشن تراشی در پاورمیل
مرحله سوم:  اجرای استراتژی پروجکشن سرفیس در پاو
فايل انتخاب و معرفی محصول در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------انتخاب و معرفی محصول
دانلود فايل انتخاب و معرفی محصول
عنوان فايل : انتخاب و معرفی محصول
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
انتخاب و معرفی محصولنام فايل : انتخاب و معرفی محصول
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 30
حجم : 70 کیلوبایت
بسمه تعالیفصل اوّل: انتخاب و معرفی محصولالف- انتخاب محصولقابل ذکر است که برای انتخاب محصول با مراجعه به وزارت صنایع و معادن و دریافت لیست
 
دسته: نمونه سوالات دبیرستان
بازدید: 1 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 263 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 7
نمونه سوالات ادبیات تخصصی سوم انسانی همراه با پاسخ تشریحی و مشخص کردن صفحه پاسخ از کتاب
قیمت فايل فقط 8,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فايل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دانلود
فايل پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
دانلود فايل پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
عنوان فايل : پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایران
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایراننام فايل : پروژه هاي دیسپاچینگ ملی و منطقه ای سازمان برق ایرا
فايل توطئه قتل نادرشاه در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------توطئه قتل نادرشاه
دانلود فايل توطئه قتل نادرشاه
عنوان فايل : توطئه قتل نادرشاه
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
توطئه قتل نادرشاهنام فايل : توطئه قتل نادرشاه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 13
حجم : 70 کیلوبایت
توطئه قتل نادرشاهقبل از قتل نادرشاه برادرزاده اش علیقلی میرزا حکمران سیستان و مضافات آن بود و محصلین مالیات، برای سیستان و مضافات ید و پنجاه هزار نادری
فايل توسعه پایدار در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------توسعه پایدار
دانلود فايل توسعه پایدار
عنوان فايل : توسعه پایدار
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
توسعه پایدارنام فايل : توسعه پایدار
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 20
حجم : 98 کیلوبایت
توسعه پایدارمقدمهدر سالهاي اخیر ، به دنبال صنعتی شدن سریع بسیاری از اقتصادهاي توسعه یافته، توجه زیادی به کاستی هاي محیط زیست محیطی شده است و دولتها در سرتاسر دنیا شروع به اعمال قوانین
فايل تولید ناب در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------تولید ناب
دانلود فايل تولید ناب
عنوان فايل : تولید ناب
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
تولید نابنام فايل : تولید ناب
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 5
حجم : 60 کیلوبایت
iz بسمه تعالیتولید ناب : تحول الگوها در تولید و طراحی محصولمقدمه: هنگامیکه هنری فورددر سال 1930 تکنیک تولید انبوه را جهت ساخت اتومبیل معرفی نمود ،او الگوی ساخت را از حالت استادکاری و انحصاری به تولید انبوه تغ
فايل آماده چاپ برچسب عرقیات گیاهی گلاب فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: psdحجم فايل: 5457 کیلوبایت قیمت: 2000 تومانتوضیحات :فايل آماده چاپ برچسب عرقیات گیاهی گلاب ، بصورت لایه باز و طراحی شده با فتوشاپ.فرمت فايل :psdاندازه فايل 9.8 در 5.6 سانتی مترحالت چهاررنگ cmykکیفیت رزولیشن 300قابل ویرایش متن با فتوشاپقابلیت تغییر به دیگر عرقیات گیاهی
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
 
سلام
فايل روت سامسونگ A30 با مدل a305F باینری U1 رو براتون آماده کردیم ، برای رایت این فايل حتما باید FRP ، OEM و KG غیرفعال باشند.
همچنین پس از رایت فايل بابد برنامه MAGISK رو نصب کنید.
بعد رایت فايل تمام اطلاعات گوشی پاک خواهد شد.
فايل بازگردانی گوشی به حالت اولیه در صورت خطای KG که متن only official released binaries are allowed در بالا صفحه قرار داده میشه رو هم براتون گذاشتیم که در صورت رایت اون فايل گوشی به حالت قبلی برمیگرده.
 
قیمت 5000 تومان
 
کلاسداری مهدویت استاد اباذری، استاد مرکز تخصصی مهدویت
 
شامل صوت کامل جلسه + فايل پاورپوینت + متن محتوای درس (کم حجم شده)
 

شماره
دانلود فايل   
شماره
دانلود فايل   
شماره
دانلود فايل   

1
فايل
11
فايل
21
فايل

2
فايل
12
فايل
22
فايل

3
فايل
13
فايل
23
فايل

4
فايل
14
فايل
24
 

5
فايل
15
فايل
25
 

6
فايل
16
فايل
26
 

7
فايل
17
فايل
27
 

8
فايل
18
فايل
28
 

9
فايل
19
فايل
29
 

10
فايل
20
فايل
30
 

 
موضوع جلسات: (در حال تکمیل)
جلسه 1: ظرورت طرح مباحث مهدویت          2- منجی در ادیا
فايل مدیریت حافظه در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------مدیریت حافظه
دانلود فايل مدیریت حافظه
عنوان فايل : مدیریت حافظه
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
مدیریت حافظهنام فايل : مدیریت حافظه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 46
حجم : 131 کیلوبایت
اولین نگاه و شروع در ساده ترین سیستم مدیریت حافظه و سپس بررسی تدریجی برای جزئیات بیشتر وبیشتر.1-4 مدیریت حافظة اصلی سیستم هاي مدیریت حافظه به دو دسته تقسیم می شوند: آنهايی که مراحل را عق
فايل پارک جمشیدیه در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پارک جمشیدیه
دانلود فايل پارک جمشیدیه
عنوان فايل : پارک جمشیدیه
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
پارک جمشیدیهنام فايل : پارک جمشیدیه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 89
حجم : 348 کیلوبایت
فصل اول:به نام خداوند جان و خردودوستداران گل و زیباییمقدمهدر میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آو
شیپ فايل معادن استان فارس فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: fars_mine.shpحجم فايل: 130قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:لایه نقطه ای نقشه معادن استان فارسمکانیابی دقیق محل معادننوع ماده معدنی استخراجیقابلیت اجرا و ویرایش در arcgis و اتوکد
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
 
شیپ فايل اقلیم شناسی ایران فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: climatology_iran.shpحجم فايل: 863قیمت: 8000 تومانبخشی از متن:شیپ فايل پهنه اقلیمی کشور ایرانقابلیت اجرا و ویرایش و تحلیل در نرم افزار ARCGISدارای پهنه بندی دقیق اقلیمی ایرانتقسیم بندی 7 اقلیم آب و هوایی کشور
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
 
فايل آماده برچسب شربت بیدمشک فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: psdتعداد صفحات: 1حجم فايل: 5891 کیلوبایت قیمت: 2000 تومان
توضیحات:فايل آماده برچسب شربت بیدمشک، طراحی شده با فتوشاپ.اندازه طرح 11.8*5.6سانتی مترفرمت فايل psdرزولیشن 300قابل ویرایش تمامی متونمناسب برای تمامی دستگاه هاي چاپ

پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
فايل پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها در دسته بندی #آموزش در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها
دانلود فايل پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها
عنوان فايل : پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها
دسته بندی : آموزش
برچسب ها: دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,فصل 3,ریاضی هشتم,کلاس هشتم,پایه هشتم,قسمت چند ضلعی ها
پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها 
نوع فای
فايل تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها
دانلود فايل تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها
عنوان فايل : تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمهانام فايل : تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 63
حجم : 198 کیلوبایت
فصل اول مقدمهاى بر تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها اهداف و موضوعات مورد بحث در این
کلاسداری مهدویت استاد اباذری، استاد مرکز تخصصی مهدویت
 
شامل صوت کامل جلسه + فايل پاورپوینت + متن محتوای درس (کم حجم شده)
 

شماره
دانلود فايل   
شماره
دانلود فايل   
شماره
دانلود فايل   

1
فايل
11
فايل
21
فايل

2
فايل
12
فايل
22
فايل

3
فايل
13
فايل
23
فايل

4
فايل
14
فايل
24
فايل

5
فايل
15
فايل
25
فايل

6
فايل
16
فايل
26
فايل

7
فايل
17
فايل
27
فايل

8
فايل
18
فايل
28
فايل

9
فايل
19
فايل
29
فايل

10
فايل
20
فايل
30
فايل

 
موضوع جلسات: 
جلسه 1: ظرورت طرح مباحث مهدویت          2- من
فايل آنالیز پروفايل میدان در دسته بندی #کامپیوتر در سایت فايل مهم قرار گرفت .
--------------------آنالیز پروفايل میدان
دانلود فايل آنالیز پروفايل میدان
عنوان فايل : آنالیز پروفايل میدان
دسته بندی : کامپیوتر
برچسب ها:
آنالیز پروفايل میداننام فايل : آنالیز پروفايل میدان
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 27
حجم : 407 کیلوبایت
آنالیز پروفايل میدان – روش طیف زاویه ای : نظریه اساسی روش طیف زاویه چنین بیان می شود که میدان در صفحه داده شده را می توان بصورت یک توزیع
کیفیت فوق العاده بالا.
شامل 1 فايل PSD.
کاملا لایه باز و سازماندهی شده.
سایز و ابعاد  2480*3508  پیکسل.
یک فايل png.
رزولوشن 300DPI.
قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ.
 
با این قاب شیک و زیبا عکس هاي کودکان خود را به سرزمین رویاها ببرید و به یادگار بگذارید. با موضوع بچه رئیس (شماره 2)
 
 
برای شما دوستان عزیز فايل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکستان را در قاب مورد نظر قرار دهید
 
دانلود فايل
جزوه طرح هندسی راه پیشرفته فرمت فايل دانلودی: .pdfفرمت فايل اصلی: pdfتعداد صفحات: 272حجم فايل: 10636 کیلوبایت قیمت: 4000 توماننام فايل : جزوه طرح هندسی راه پیشرفته فرمت فايل، pdf تعداد صفحه : 272 صفحه.بخشی از متن فايل: در این فايل ، جزوه کلاسی درس طرح هندسی راه پیشرفته به همراه خلاصه دروس و فرمولها و مباجث آیین نامه هاي مربوطه ، ارایه شده است. با سپاس
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
جواب تمارین کتاب کار SpeakOut Starter به همراه متن فايل هاي صوتی کتاب - ویرایش دوم فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: PDFتعداد صفحات: 17حجم فايل: 4625قیمت: 2000 تومانبخشی از متن:جواب تمارین کتاب کار SpeakOut Starter به همراه متن فايل هاي صوتی کتاب - ویرایش دومناشر کتاب: Pearsonفايل PDF جواب تمارین کتاب به زبان انگلیسی و در 17 صفحه است.فايل PDF با بهترین کیفیت است.
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
 
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب