نتایج پست ها برای عبارت :

متن لیسبنگ امریکن انگلیس فایل ۳

دانلود جدید ترین و بهترین و باحال ترین و قشنگ ترین  کتاب های آکسفورد و جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1 با فرمت های مختلف
بهترین و جدید ترین کتاب های درسی امريکن انگلیش فايل با فرمت های pdf و apk و دانلود رایگان جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1
جواب کتاب امريکن انگلیش فايل 1 با فرمت های مختلف و دانلود بهترین و جدید ترین کتاب های درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
دانلود راگان پاسخنامه های کتاب کار امريکن انگلیش فايل با فرمت های خوب و عالی و جواب کتاب امری
دانلود جدید ترین و بهترین و کتاب های زبان خارجه برای یادگیری و دانلود جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر
جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر با فرمت های pdf و apk و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
بهترین و باحال ترین نسخه های کتاب های درسی و غیر درسی جواب کتاب کار امريکن انگلیش فايل استارتر با فرمت های مختلف
دانلود کتاب کار های امريکن انگلیش فايل با فرمت های مختلف و دانلود رایگان جواب کتاب کار امريکن انگلیش
دانلود جدید ترین نسخه های کتاب های آموزشی برتر زبان انگليسی و دانلود متن لیسنینگ های کتاب امريکن 1
متن لیسنینگ کتاب امريکن 1 با فرمت های عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب های درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
بهترینو زیبا ترین و قشنگ ترین و باحال ترین و جالب ترین سوالات کتاب های درسی آکسفورد و متن لیسنینگ کتاب امريکن 1
قشنگ ترین و نمونه سوالات کتاب های درسی امريکن انگلیش فايل و متن لیسنینگ کتاب امريکن 1 با فرمت های عالی و خوب
بهترین و کامل ترین نسخه
دانلود جدید ترین و بهترین وباحال ترین کتاب های درسی و غیر درسی و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم
کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت های مختلف و دانلود رایگان کتاب های درسی و غیر درسی با فرمت های مختلف
دانلود رایگان کتاب آموزشی زبان انگليسی و دانلود رایگان کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت های pdf و apk
کتاب امريکن انگلیش فايل ویرایش سوم با فرمت های عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل با لینک مستقی
دانلود متن کتاب های درسی و دانلود متن لیسنینگ های کتاب آکسفورد و دانلود کامل ترین متن لیسنینگ کتاب امريکن 3
متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 با کیفیت های عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب های درسی امريکن انگلیش با لینک مستقیم
دانلود بهترین و جدید ترین و کامل ترین نسخه های آموزشی و دانلود متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 با فرمت خوب
متن لیسنینگ کتاب امريکن 3 و دانلود جدید ترین نسخه های کتاب های درسی و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش
بهترین و جدید ترین مت
بهترین و جدبد ترین و کامل ترین نسخه های کتاب های کمک درسی زبان انگليسی و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم
دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم با فرمت های pdf  apk و دانلود جدید ترین نسخه های کتاب های درسی آکسفورد
جدید ترین و کامل ترین فايل های آموزشی زبان انگليسی و دانلود رایگان کتاب امريکن انگلیش فايل 1 ویرایش دوم با فرمت های pdf
بهترین و کامل ترین و نسخه های کتاب های درسی و غیر درسی آکسفورد و دانلود کتاب امريکن انگلیش فايل 1 وی
بهترین و زیبا ترین نسخه های آموزشی و دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت های مختلف و دانلود رایگان کتاب درسی
دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت های pdf  apk و دانلود رایگان کتاب های درسی و غیر درسی با لینک مستقیم
جدید ترین و بهترین و کامل ترین نسخها های کتاب های درسی امريکن انگلیش فايل و دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3
دانلود پاسخنامه کتاب کار امريکن انگلیش فايل 3 با فرمت های مختلف و دانلود رایگ
دانلود بهترین کتاب های زبان خارجه و دانلود متن های لیسنینگ کتاب های امريکن انگلیش 1 و امريکن انگلیش 2 و امريکن انگلیش 3
دانلود جدید ترین و بهترین و باحال ترین و زیبا ترین و قشنگ ترین و کتاب های درسی آکسفورد و متن لیسنینگ کتاب امريکن 2
متن لیسنینگ کتاب امريکن 2 با کیفیت های عالی و خوب و دانلود بهترین و جدید ترین نسخه های کتاب کار امريکن با لینک مستقیم
زیبا ترین و جدید ترین و کامل ترین نسخه های متن لیسنینگ کتاب امريکن 2 با کیفیت های عالی و خوب و دان
جدید ترینو جالب ترین نسخها کتاب کار دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 با فرمت های جدید و خوب
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 با فرمت های pdf و apk و دانلود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل
بهترین و کامل ترین نسخه های کتاب های آموزشی امريکن انگلیش فايل دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 2 و دانلود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل با فرمت های مختلف
دانلود جدید ترین و باحال ترین و جذاب ترین ک
‍ ‍ ‍ ‍ دانلود نسخه کرک بازی American truck simulator+24DLC | امريکن تراک
ورژن:1.36.1.00حجم:2.1Gرمز:www.yasdl.com♻️آپدیت ۱۸ آبان⚠️دارای DLC Utah
دانلود از چهار پارت زیر:
پارت اول: https://xip.li/TLWmIA
پارت دوم: https://xip.li/lxt61m
پارت سوم: https://xip.li/UFYu8E
پارت چهارم: https://xip.li/xblhmH
وقت سفارت انگليس
مراحل تعیین وقت سفارت انگليس
1.ایجاد حساب کاربری
2.تعیین محل مناسب جهت انگشت تگاری
3.پرکردن فرم
4.تعیین وقت سفارت
5.پرداخت واریزی سفارت
متقاضیان محترم پس از تعیین وقت سفارت انگليس می‌بایست در روز مقرر با در دست داشتن کلیه مدارک لازم، برای انگشت نگاری و ارائه مدارک در کنسولگری مشخص شده حضور یابند. انگشت نگاری و عکس برداری (بیومتریک) در سفارت انگليس حدود 25 دقیقه به طول خواهد انجامید و در صورت عدم حاضر شدن فرد متقاضی در روز مق
وقت سفارت انگليس
مراحل تعیین وقت سفارت انگليس
1.ایجاد حساب کاربری
2.تعیین محل مناسب جهت انگشت تگاری
3.پرکردن فرم
4.تعیین وقت سفارت
5.پرداخت واریزی سفارت
متقاضیان محترم پس از تعیین وقت می‌بایست در روز مقرر با در دست داشتن کلیه مدارک لازم، برای انگشت نگاری و ارائه مدارک در کنسولگری مشخص شده حضور یابند. انگشت نگاری و عکس برداری (بیومتریک) در سفارت انگليس حدود 25 دقیقه به طول خواهد انجامید و در صورت عدم حاضر شدن فرد متقاضی در روز مقرر، درخواست و
وقت سفارت انگليس
مراحل تعیین وقت سفارت انگليس
1.ایجاد حساب کاربری
2.تعیین محل مناسب جهت انگشت تگاری
3.پرکردن فرم
4.تعیین وقت سفارت
5.پرداخت واریزی سفارت
متقاضیان محترم پس از تعیین وقت می‌بایست در روز مقرر با در دست داشتن کلیه مدارک لازم، برای انگشت نگاری و ارائه مدارک در کنسولگری مشخص شده حضور یابند. انگشت نگاری و عکس برداری (بیومتریک) در سفارت انگليس حدود 25 دقیقه به طول خواهد انجامید و در صورت عدم حاضر شدن فرد متقاضی در روز مقرر، درخواست و
دانلود رایگان کتاب های درسی و غیر درسی آکسفورد با فرمت های مختلف و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت های apk  pdf و دانلود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
کامل ترین و بهترین نسخه های کتال کار امريکن انگلیش فايل و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت های pdf و apk
زیبا ترین و باحال ترین کتاب های درسی و غیر درسی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 1 با فرمت های مختلف
جدب
بهترین و جالب ترین و کامل ترین نسخه های کتاب های آموزشی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت های apk و pdf و دالنود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل
بهترین و جذاب ترین و کتاب های درسی و غیر درسی و دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت های مختلف
دانلود پاسخنامه کتاب کار american english file 3 با فرمت های مختلف و جذاب و دانلود رایگان کتاب درسی و غیر درسی
دانلود رایگان کتاب های درسی امريکن انگلیش ف
قرار است در ماه اکتبر توافقنامه ای میان انگليس و آمریکا امضا شود. طبق این توافقنامه پلیس انگليس می تواند به پیام های رمزگذاری شده کاربران در فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر دسترسی پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در صورت امضای یک توافقنامه ی بین آمریکا و انگليس، شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک مجبور خواهند بود پیام های رمزگذاری شده کاربران را در اختیار پلیس انگليس قرار دهند.
قرار است این توافقنامه در ماه اکتبر امضا شود.
کاربران در سراسر شرق ایالات متحده و انگليس در حال گزارش قطعی فیس‌بوک و برنامه‌های مرتبط با آن هستند.به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، دسترسی هزاران نفر از کاربران به فیس‌بوک، مسنجر و اینستاگرام در سراسر ایالات متحده و انگليس قطع شده است.
کاربران در سراسر ایالات متحده و انگليس درمورد مشکلات برنامه های فیس‌بوک گزارش می‌دهند؛ مسنجر و اینستاگرام نیز در همین وضعیت قرار دارند.
براساس آمار موجود، بیش از 8 هزار گزارش قطعی برنامه‌های فیس‌بوک
Namaste England 2018 1080p BluRay,جدیدترین فیلمهای بالیوود,دانلود فیلم Namaste England 2018,دانلود فیلم جدید,دانلود فیلم خارجی,دانلود فیلم سلام انگليس Namaste England 2018,دانلود فیلم هندی,دوبله فارسی فیلم Namaste England 2018,زیرنویس فارسی Namaste England 2018,سایت دوستی ها,سلام انگليس,فیلم سلام انگليس ۲۰۱۸ دوبله فارسی,فیلم سینمایی اماسته انگلند,فیلم عاشقانه,
ادامه مطلب
سفیر انگليس مقابل دانشگاه امیرکبیر دستگیر شد
سفیر انگليس در تهران به دلیل تحریک و ساماندهی تحرکات مشکوک در مقابل دانشگاه امیرکبیر برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد


به گزارش خبرنگار تسنیم  در جریان تجمع غروب امروز جمعی از افراد در مقابل دانشگاه امیرکبیر  سفیر انگليس در تهران که در میان تجمع حاضر و اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات رادیکال و ساختارشکنانه بود برای ساعاتی بازداشت شد.
مراتب اعتراض پس از بازداشت  به او گفته شد.
گلاستنبری بزرگترین جشنواره سالیانه موسیقی در بریتانیاست و امسال بیش از 175 هزار نفر در این جشنواره سه روزه حضور پیدا کردند.
در جشنواره امسال هنر مندان نام آور بریتانیایی و برخی از شخصیت های معروف جهان شرکت کردند.
جشنواره موسیقی گلاستنبری که به طور رسمی در سال 1970 آغاز به کار کرد، هنرمندان رشته ای مختلفی از جمله موسیقی، رقص، نمایش، کمدی، سیرک، و غیره را گرد هم می آورد. اما عمده شهرت این جشنواره به خاطر بخش موسیقی آن است.
بررسی های یک موسسه انگليسی نشان می دهد حزب محافظه کار انگليس تبلیغاتی با محتوای دروغین را در فیس بوک منتشر کرده و از این طریق تلاش کرده مردم این کشور را فریب دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، بررسی های موسسه فول فکت در انگليس نشان می دهد حزب محافظه کار انگليس روز جمعه گذشته مطلب دروغینی را به عنوان دستاورد خود در فیس بوک در قالب آگهی در معرض دید کاربران قرار داده است.
در این آگهی به خبری در بی بی سی استناد و ادعا شده که حزب بوریس جا
کشتی انگلستان، ( Stena Impero) که توسط سپاه پاسداران توقیف شد، در مدت کمی تبدیل شد به مرکز و محوریت بیشتر مباحث و اخبار و رسانه ها. در حالی که همه به گونه ای تحلیل می کردند، جالب است رومه Independent انگلستان گفته که انگليس در این مورد بسیار نگران است، درحالی که رسانه های فارس زبان غربی، و بی بی سی، توضیحی از ماجرا می دهند که حتی خود رسانه های آمریکایی آن هارا قبول ندارند!
اما با فرستادن میانجی توسط انگليس به ایران، این مسئله را نشان می دهد که دولت انگ
کشورهای زیادی د ر اروپا حکومت مشروطه دارند، به طرزی که شاه و ملکه توسط پارلمان و دولت کمی محدود تر شده اند، این درحالی است که بسیاری حتی می گویند در این کشور ها این مقامات، تشریفاتی هستند، بالخصوص درمورد انگليس، درحالی که طی چند روز اخیر خلاف این ثابت شد.
ادامه مطلب
ببینید | یک جو غیرتی که در وجود رضاخان نبود!
۲۵ شهریور ۱۳۲۰، سالروز تعویض پادشاهی در حکومت پهلوی توسط انگليسی‌ها ‌

رهبرانقلاب: رضای پهلوی -رضاخان- به وسیله‌ی انگليس‌ها آمد سرِ کار، بعد در دوران شروع جنگ، گرایش به آلمانها پیدا کرد؛ معمار آلمانی بیاید، مهندس آلمانی بیاید، اینها انگليس‌ها را عصبانی کرد؛ آنها خودشان او را سرِ کار آورده بودند، خودشان [هم] به او گفتند برو؛ و رفت.
خیلی خب انگليس‌ها پیغام دادند [به رضاخان] که باید تو بروی! تو
انگلستان کشوری است واقع در جزیره ی بریتانیای کبیر، که شامل اسکاتلند و و  می شود. انگليس بزرگترین کشور این جزیره میباشد بطوریکه دوسوم مساحت این جزیره را به خود اختصاص داده است. بااین که انگليس با آب های دریای ایرلند و دریای شمال و  اطلس محاصره شده است، بسیار به خاک اروپا نزدیک میباشد. در انگليس با تمام کوچکی سرزمینش، می توانید همه ی طبیعت را ببینید؛ از کوهستان گرفته تا رودخانه و تپه و دریاچه و باتلاق! از شهرها که بیرون می روید شهرت این کشور
این پاورپوینت در 20 اسلاید به شکل منحصر به فرد و زیبا طراحی و اسلاید بندی شده است  در این پاورپوینمت مطالبی از نقشه انگليس پس از انقلاب کبیر،عوامل زمینه ساز پیمان سعد آباد،کشور های عضو پیمان سعد آباد،اهداف پیمان موفقیت دولت انگليس در پیمان سعد آباد،مفاد عهد نامه پیمان سعد آباد و سایر مطالب مفید و ارزنده از معتبرترین منابع تاریخی در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شمکا عزیزان را جلب نماید
 
 
جهت دانلود فايل کلیک کنید
در شهریور ماه دو بار به ایران حمله شد یکی سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط سه کشور آمریکا ، انگليس و شوروی و یک بار ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ توسط رژیم بعث به پشتیبانی آمریکا، شوروی، انگليس، فرانسه، آلمان، هلند، عربستان و ده ها کشور دیگر.
*بار اول ایران بدون مقاومت قابل توجهی به اشغال در آمد شاه دست نشانده انگليس بدون داشتن جوی غیرت به نوکر انگليس متوسل شد و ذلیلانه کشور را ترک کرد، کشور تا چهار سال اشغال بود و بر اثر آن دو تا ۴۰۰۰۰۰۰ ایرانی از بین رفتند البته ارمغا

نام کتاب : روس و انگليس در ایران
(پژوهشی درباره امپریالیسم ۱۸۶۴-۱۹۱۴)
دسته‌بندی : تاریخ معاصر ، تاریخ شفاهی
نویسنده : دکتر فیروز کاظم زاده
مترجم : منوچهر امیری
چاپ اول : ۱۳۵۴
تعداد صفحات : ۶۵۸
۵۶ عدد فايل صوتی
این کتاب روابط انگليس و روس در ایران در طی نیم قرن پیش از…
http://danakadeh.ir/?p=472371
#تاریخ #تاریخ
@danakadeh_ir
دیدن جزئیات بیشترمشاهده مطلب در کانال
گفت‌وگو|توضیحات یک مقام امنیتی درباره بازداشت موقت سفیر انگليس
یک منبع آگاه امنیتی توضیحاتی از چرایی بازداشت موقت و شرایط سفیر انگليس به‌هنگام مواجهه با نیروهای امنیتی را ارائه کرد
یک منبع آگاه امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگار ی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بازداشت موقت سفیر انگليس در حاشیه تجمع تعدادی افراد مقابل دانشگاه امیرکبیر، گفت: سفیر انگليس بعد از حضور مقابل دانشگاه، مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بود و بعد از آنکه نیروهای امن
‍ شرکت SCS Software قصد دارد با ارسال یک تیم به امریکا  صدا های کامیون های مشخص شده در تصویر را ضبط کند.
این به این معنی است این کامیون ها در آینده در ATS حضور خواهند داشت.
شما چطور فکر می کنید؟
تهیه: #Persian_SCS_MOD
#خبر #امريکن_تراک#SCS_Software #news #ATS
★ perѕιαɴ ѕcѕ мod ★              φ(._.) ¤ j๑ท ¤ @scs_mod
خست وزیر جدید انگليس قصد دارد با فرایندی جدید ارائه ویزا به دانشمندان برتر را پس از برگزیت تسهیل کند. اما یکی از برندگان نوبل در این باره هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگليس اعلام کرد  قصد دارد انگليس را به یک ابرقدرت علمی در جهان تبدیل کند و محدودیت های مربوط به ویزای دانشمندان برتر را برطرف می کند.
او در هنگام بازدید از مرکز علمی کولهام در انگليس اعلام کرد  فرایندی سریع برای دریافت
در روزهای اخیر، پس از اینکه کشتی آدریان دریا آزاد شد، بسیاری از رسانه ها به این مساله واکنش دادند. به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، دادگاه عالی منطقه جبل‌الطارق روز پنجشنبه ( 24 مرداد) طی حکمی دستور رفع توقیف آدریان دریا را صادر کرد. این کشتی هنگامی رفع توقیف شد که تنش ها میان انگليس و ایران هنوز وجود داشت، و این تنش با توقیف کشتی انگليسی توسط ایران، به اوج رسید تا حدی که دولت انگليس به این واقعه واکنشی تند داد.
ادامه مطلب
به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایندیپندنت، همزمان با آغاز فصل تعطیلی های مربوط به پایان سال میلادی فهرست بهترین و بدترین خطوط هوایی از نظر مسافران منتشر و جلوه گر شد طبق معمول سنگاپور ایرلاینز تو مسافت های تمام بهترین شیار هوایی دنیاست. این تو حالی است که بر بن پیش بینی ها، سنگاپور سال آینده جای خود را در صدر بوسیله ایر نیوزیلند می دهد و یک رتبه در رده بندی کمبود می کند. دومین شیار آسمانی معزز دنیا در مسافت های طولانی قطر ایرویز است و
استفاده بوریس جانسون نخست وزیر انگليس از یک گوشی هواوی پی ۲۰ برای تهیه عکس سلفی با مجریان شبکه آی تی وی این کشور جنجال آفرین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، در شرایطی که انگليس از طرف دولت ترامپ برای عدم همکاری با هواوی به منظور ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه تحت فشار قرار دارد، این اقدام جانسون به مذاق برخی منتقدان وی خوش نیامده و آنها استفاده جانسون از یک گوشی هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانسته اند.
جانسون و ترامپ به
فردا احتمالا رییس دو از انگليس بیاد، یه ماه داشتم راحت زندگی میکردما.از فردا هی قراره بیاد استرس بده و غر بزنه!! حالا خوبه اتاقش سوا شده، دیگه زیاد چوب لا چرخم نمیکنه.من هم بعد ۲ ماه یه مقدار چم و خم کار دستم اومده، شاید رفتارش انسان دوستانه تر شده باشه. آخرین پیام واتس اپی که بینمون رد و بدل شد یا شاید درستترش اینه که رد شد ولی بدل نشد، عکسی بود که بعد از یه روز از عکس قبلیش که توش در جواب از قیافه و تیپش تعریف کرده بودم، از خودش تو انگليس فرست
پس از تأسیس دفتر VFS global در تهران و امکان اخذ وقت سفارت انگليس در تهران، بسیاری از متقاضیان ویزای انگليس، مراحل اخذ ویزا را از تهران پیگیری می‌کنند؛ شاید تعجب کنید اما؛ این دقیقاً دلیلی‌ است که عده‌ای دیگر را وادار به اخذ وقت سفارت از کشورهای اطراف ایران می‌کند! شلوغی دفتر VFS تهران و عدم امکان اخذ وقت فوری، آن دسته از متقاضیان ویزا را که برای طی کردن مراحل ویزای‌شان عجله دارند، به دردسر می‌اندازد.
همان‌طور که گفته شد، این دسته از گردشگرا
با رد درخواست بنیان‌گذار پایگاه افشاگر ویکی‌لیکس برای تعویق رسیدگی به پرونده استردادش به واشنگتن، او یک گام به تحویل به آمریکا نزدیکتر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منابع خبری اعلام کردند وکلای آسانژ از "ونسا باریستر" قاضی رسیدگی به پرونده او خواستند برای جمع آوری اسناد و شواهدی که بشود از آسانژ دفاع کرد، رسیدگی به درخواست استردادش به آمریکا را برای مدتی به تعویق اندازد که قاضی با این درخواست موافقت نکرد.
آسانژ در واکنش به رد درخوا
بسمه تعالی
سفیر انگليس تهران را ترک کرد
سفیر انگليس در تهران طبق ضوابط و با اطلاع قبلی از ایران خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، راب مک ایر» سفیر انگليس در تهران با اطلاع قبلی و طبق ضوابط از ایران خارج شده است.
سفیر انگليس در تهران روز شنبه (21 دی) در جمع آشوب‌گران مقابل دانشگاه امیرکبیر حضور یافته بود که توسط مأموران امنیتی دستگیر و طبق آنچه که وزارت خارجه اعلام کرده، بعد از حدود 15 دقیقه، آزاد می‌شود.
مک‌ایر به‌همراه فرد دیگری با حض
یک مقام امنیت ملی آمریکا به انگليس در زمینه دسترسی شرکت هوآوی» به اینترنت پرسرعت جی-۵ و سرقت اطلاعات طبقه‌بندی شده این کشور هشدار داد.
به گزارش فارس، یک مقام امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه به انگليس درباره مشارکت دادن شرکت چینی هوآوی» در پروژه‌های زیرساختی فناوری اینترنت پرسرعت نسل پنجم (5G) و دسترسی پکن به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده لندن، هشدار داد.
به نوشته نشریه فایننشال تایمز»، رابرت او برین» مشاور امنیت ملی آمریکا در این زمینه گفت که
مخاطب: زبان آموزان سطوح مبتدی، متوسط و پیشرفته
فرمت: کتاب، صوت، پی دی اف
محصول انگليسی واقعی به سبک فرندز – شامل آموزشهای مربوط به اسلنگها و تلفظ انگليسی امريکن به همراه متن فیلم برای درک کامل فیلم های زبان اصلی
قیمت:149000تومان
برای سفارش در قسمت نظرات اعلام کنید.
بسم الله
ترس سفیر کنونی انگليس از بازداشت توسط نیروی انتظامی، نشان‌دهنده استقلال کشور است. برای اینکه عظمت اقدام جمهوری اسلامی فهم شود، ناچاریم نگاهی تطبیقی به جایگاه سفارت انگلستان و میزان نفوذ سفیر، قبل و بعد از انقلاب داشته باشیم.


ادامه مطلب
علی میلانی 25 ساله از حزب کارگر در منطقه آکسبریج و روئیسلیپ متولد تهران است که در 5 سالگی به انگليس آمده و حالا تبدیل به رقیبی جدی برای بوریس جانسون 55 ساله شده است.
میلانی کاندید حزب کارگر تنها 5 درصد با بوریس جانسون از حزب محافظه کاری در منطقه خود فاصله دارد و اگر وی را شکست دهد، معنای بزرگی را در تاریخ این کشور رقم خواهد زد.
گفتنی است مردم این منطقه به برگزیت در سال 2016 رای دادند اما این روزها رقم ماندن در اروپا از 44 به 51 درصد رسیده است.
انتخابا
بر اساس مستندات و آمارهای رسمی، نه توهمات و شنیده ها و برداشت های شخصی:
 
کشورهایی که بالاترین میزان خیانت به همسر در دنیا و دارن (2016)
تایلند، دانمارک، ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگليس.
 
 
 
کشورهایی که بالاترین میزان بی خانمان در دنیا رو دارن (2012 تا 2019)
آلمان، آمریکا، انگليس، فرانسه، سوئد، کانادا.
 
 
 
کشورهایی که بالاترین میزان خودکشی در دنیا رو دارن (2016)
آمریکا، ژاپن، فرانسه، استرالیا، آلمان، انگليس، ترکیه.
 

ادامه مطلب
چاپخانه ایی که اسکناس های انگليس و ۱۴۰کشور دیگر را چاپ می کند، هشدار داده که احتمال فروپاشی آن وجود دارد.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران به نقل از راشاتودی، چاپخانه ایی که اسکناس های انگليس و 140 کشور دیگر را چاپ میکند، هشدار داده که احتمال فروپاشی آن وجود دارد. این شرکت اعلام کرد نسبت به آینده اش اطمینان ندارد. چاپخانه 198 ساله دی لا رو» از سال 1860 اسکناس های بانک مرکزی انگليس را چاپ می کند.
این شرکت بزرگترین چاپخانه اقتصادی در جهان ا
وقت سفارت کانادا
 
مسیر اخذ ویزای هر کشوری از سفارت خانه های آن می گذرد. متقاضیان ویزا برای مراجعه به سفارت ، نیاز به گرفتن وقت سفارت دارند. ما در ایران با توجه به شرایط ی خاص ، با چالش های متفاوتی روبرو هستیم. کشورهایی مهم و پرتقاضا برای سفر مانند آمریکا و کانادا، در ایران سفارت خانه ندارند. بنابراین متقاضیان ویزای آمریکا و کانادا برای انجام مراحل اخذ ویزای این دو کشور ، می بایست به سفارت خانه های آن ها در کشورهای همسایه مانند ترکیه، اما
نام فارسی : سلام انگليس
 زبان : فارسی
صوت دوبله بصورت جداگانه
سال تولید : ۲۰۱۸
محصول :هند
ژانر:کمدی , درام , عاشقانه
امتیاز IMDB از ۱۰ : ۱٫۶
کیفیت : Web-dl 1080p – 720p
کارگردان :Vipul Amrutlal Shah
ستارگان : Parineeti Chopra, Arjun Kapoor, Alankrita Sahai
خلاصه فیلم : فیلم سلام انگليس،درباره دو زوج متفاوت هندی که یکی در هند بزرگ شده و دیگری در انگليس حالا ترتیب ازدواج این دو داده می شود…
ادامه مطلب
به نوشته گاردین یک کودک آزار انگليس که تا ۲۰۰ نوزاد و کودک مایایی را هدف آزار قرار داده و تصاویر جرائمش را روی وب تاریک» (بخش غیرقانونی اینترنت) بوسیله تعهد پرداخت گذاشته بود، در زندان فول ساتون در یورکشایر انگليس کشته شد. ریچارد هاکل، عکاسی از شهر آشفورد در کنت انگليس پس از پذیرش ۷۱ تک بزه بی سابقه و استثنایی» بر ضد کودکان ریه ماهه تا ۱۲ ساله از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ به ۲۲ بار حبس همیشه محکوم شد. این مرد ۳۳ ساله بر ماخذ حکمش باید حداقل ۲۵ سال را
سفارت انگليس در تهران، که حالا مدتهاست دیگر کبری» نیست، در اقدامی
کاملا فرهنگی – دینی، اقدام به انداختن میز افطار در این سفارت کرد(به همین
سوی باغ قلهک مدیونید اگر فکر دیگری بکنید). جمعی از مسئولین دولتی و بخش
خصوصی هم در اقدامی خداجویانه و باز هم فرهنگی، لباس‌های پلوخوری شان را
پوشیده، پس آنگاه دعوت سفیر ملکه را لبیک گفته و رفته اند تا روزه خود را
سر سفره انگليس، افطار کنند! از آنجا که این حرکت، خیلی خداجویانه و فرهنگی
و دینی و علمی و
پاسخ کوبنده شهید بهشتی به سفیر انگليس
 
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فايل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فايل را برای تان فراهم آورد. 
https://eitaa.com/shahid_beheshti_idealogy
 
نقد رمان برادر انگلستان
نقد رمان برادر انگلستان : واقع نمایی ایران است و برادر انگليسش!!!
 
نقد رمان برادر انگلستان نوشته ی علیرضا قزوه
داستان، داستان ایران است و مردمش.
قدمت تاریخی این سرزمین . عادت ها و آدابشان. اما نویسنده می خواهد برای من و شما، رمان ایران به اضافه انگليس را بنویسد. انگليسی که مثل برادر چسبیده است به کشور ما البته نه اینکه مثل برادر پشت و پناه باشد. بلکه برای عده ای از داخلی ها برادر وارانه (دو طرفه) عمل می کند و چپو می کند سر
شب گذشته خبری در فضای مجازی و پایگاه‌های خبری گوناگون منتشر شد که همه را به تعجب واداشت. خبر این بود که سفیر انگليس در میان تجمع‌کنندگان مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده است.» حاضران در صحنه می‌گویند وی در فروشگاهی در روبه‌روی دانشگاه امیرکبیر هماهنگ‌کننده این تجمع غیر قانونی بوده و سبب تحریک و هدایت برخی اقدامات افراطی و ساختارشکنانه شده است. تا جایی که تجمع‌کنندگان که ابتدا برای ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان سقوط هواپیمای بوئین
بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا نایجل فاراژ» که  روز دوشنبه درون قریه هارتل پول سخن می گفت، افزود: نامزدهای پیشنهادی حزب او تلاش خواهند کرد تا کرسی های پارلمان را از مشت سایر احزاب دیپلماتیک نقیض برگزیتبه ویژه حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین» خارج کنند. او شیار سرخ کارزارهای تبلیغاتی حزب برگزیت را  ۳۱۷ مملکت ای معرفی کردن کرد که حزب محافظه کار در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۷ موفق به کسب پیروزی شد. پیشقدم دست راستی حزب برگزیت که خو
دست آمریکا و اسرائیل و انگليس و نوکرهایشان به خون میلیون‌ها انسان که بیشتر غیرنظامی و زن و کودک بوده‌اند، آلوده است. همین انگليس خبیث، در ایران، بزرگترین یا حداقل یکی از بزرگترین نسل کشی‌های تاریخ را رقم زده است که مدت زیادی هم از آن نمی‌گذرد. آمریکای جهانخوار هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف موشک قرار داد و به فرمانده‌ی آن ناو، مدال افتخار داد و هرگز عذرخواهی نکرد. اسرائیل غاصب حتی بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها را هم هدف قرار می‌دهد و سر
‍ یوتا: مناطق شهری
از خانه های کشور گرفته تا مناطق مسی پراکنده ، انواع مختلفی از مسکن را در سفرهای خود در یوتا مشاهده خواهید کرد. هر منطقه مسی از نظر و زیبایی منحصر به فرد خود را دارد که برخی از خانه ها حتی برای شهر نیز تاریخی هستند.
 ⚠️فقط ۳ روز تا انتشار رسمی DLC Utah
تهیه و ادیت: #Persian_SCS_MOD #خبر #امريکن_تراک #ATS #SCS_Software #news
http://scs-mod.blog.ir                  ↯★ perѕιαɴ ѕcѕ мod ★              φ(._.) ¤ j๑ท ¤ @scs_mod
 
▪ تصاویر بیشتر ▪
 
‍ رویداد کریسمس Grand Giving Event 2019
❗️برای اینکه یک شهر بتواند یک ستاره را بدست آورد ، همه بازیکنان باید با استفاده از محموله های کریسمس 1000 Gift از آن را تحویل دهند. 
هدف شخصی: تحویل 12 محموله Gifts
جوایز:هدف شخصی: ▪اسکین ویژه برای کامیون ها▪لوازم جانبی جوراب کریسمس 
اهداف جامعه:▪هر ردیف 200 ستاره جوایز منحصر به فرد جامعه را باز می کند.▪در نقطه عطف از 1000 ستاره ، جامعه 2 پاداش ویژه دیگر دریافت می کند.
❗️توجه: برای دریافت جوایز جامعه ، حداقل باید هدف ش
امضای قرارداد 1919 م وثوق الدوله بین ایران و انگليس (1298 ش)
وثوق‌الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار از نخستین روزهایی که زمام امور را در دست گرفت، به‌طور محرمانه مذاکراتی را برای انعقاد یک قرارداد با نمایندگان دولت انگليس آغاز کرد که این مذاکرات، به‌صورت کاملاً سری، در حدود ۹ ماه به طول انجامید. سرانجام در روز هجدهم مردادماه سال ۱۲۹۸ش یک روز پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ درحالی‌که شاه قاجار عازم اروپا بود، ناگهان و بدون زمینه قبلی، اعلامیه وثوق‌الد
شریعت نیوز کامران حسین»، مدیر مسجد گرین‌لین و مرکز اسلامی بیرمنگام (GLMCC) در این زمینه گفت: امسال ۱۰ جایزه را برای اعطا به بهترین مساجد در نظر گرفته بودند که ما بهترین و با ارزش‌ترین جایزه آنها را دریافت کردیم.
وی افزود: ما از دریافت این جایزه خوشحال هستیم و این بهترین قدردانی از زحمات اعضای مسجد به شمار می‌رود.اعطای جوایز ده گانه بهترین مساجد انگليس از سال ۲۰۱۸ برای ترویج بهترین شیوه‌ها و استانداردهای اداره مساجد آغاز شد.مساجد و مراکز اس
اسامی پزشکان عزیز خالدآبادی✅ 1- دکتررضا عبدلی خالدی (دارو ساز )
✅ 2- دکتر کاظمی خالدی (متخصص قلب )
✅ 3- دکتر علیرضا سرافرازی
✅ 4- دکتر محمد علی طباطبایی متخصص اعصاب و روان
✅ 5- دکتر علیرضا خواجه امیری (داروساز)
✅ 6- دکتر محمد خواجه امیری (دندانپزشک)
✅ 7- دکتر منوچهر حکمت متخصص و جراح قلب
✅ 8- سرکار خانم دکتر هلن حکمت
✅ 9- سرکار خانم دکتر هما حکمت متخصص ن و زایمان
✅ 10- سرکار خانم دکتر هانیه صفری
✅ 11- سرکار خانم دکتر خواجه امیری دانشجوی پزشکی ✅ 12- د
بسم الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
از پناهندگی و تابعیت بعضی از مسئولان و فرزندانشان.صحبت میکرد
حرفش را قطع کردم و گفتم،این آمار بدون شک غلط است و به هیچ وجه آن را باور نمیکنم.ولی اگر بر فرض محال حرف شما را باور کنم یک نتیجه بیشتر نمی‌گیرم و آن اینکه 
همانطورکه شما دشمنت را به خانه راه نمیدهی،هیچ کشوری دشمن خود را،راه نمی‌دهد،همانطورکه آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و ایتالیا و فرانسه و. محمدرضا شاه پهلوی را راه
بسم الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
از پناهندگی و تابعیت بعضی از مسئولان و فرزندانشان.صحبت میکرد
حرفش را قطع کردم و گفتم،این آمار بدون شک غلط است و به هیچ وجه آن را باور نمیکنم.ولی اگر بر فرض محال حرف شما را باور کنم یک نتیجه بیشتر نمی‌گیرم و آن اینکه 
همانطورکه شما دشمنت را به خانه راه نمیدهی،هیچ کشوری دشمن خود را،راه نمی‌دهد،همانطورکه آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و ایتالیا و فرانسه و. محمدرضا شاه پهلوی را راه
آرزوی خیلی از دانش‌آموزان پشت کنکوری در کشورمان پوشیدن لباس سفید پزشکی است. اما تعدادی از آن‌ها چیزی فراتر از پزشکی در دانشگاه‌های ایران را در سر می‌پرورانند؛ آن هم پزشکی در کشورهای مطرح دنیاست. البته سختی‌های زیادی که برای ورود به این رشته در کشورمان باید پشت سر بگذاریم هم اثر زیادی در علاقه‌مندی دانشجویان به تحصیل پزشکی در انگلستان می‌گذارد. اما چرا روی کشور انگلستان تأکید داریم؟
چرا تحصیل پزشکی در انگلستان ؟
انگلستان یکی از پیشرفت
متن listening کتاب american english file 3 با کیفیت های مختلف و دانلود بهترین و جدید ترین نسخه های کتاب های آکسفورد
بهترین و جدید ترین نسخه های متن listening کتاب american english file 3 با کیفیت های عالی و خوب و دانلود رایگان
متن listening کتاب american english file 3 با بهترین کیفیت و دانلود رایگان کتاب های امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
دانلود بهترین و باحال ترین نسخه های کتاب های آموزشی زبان انگليسی و متن listening کتاب american english file 3
بهترین و جدید ترین و باحال ترین و کامل ترین متن های
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العج
تاریخ ایران را در قرون اخیر بادقت کامل مطالعه کنید.
ریشه انگلستان را در ایران بخشکانید
ایران ،این ثروتمندترین کشور با باهوش‌ترین افراد جهان را دوباره چون گذشته آباد خواهد کرد و جهانیان خوشبختی رادرکمال انسانیت در آغوش خواهند گرفت.
میپرسند چگونه
میگویم
به هیچ وجه به افرادی که  به انگلستان رفت و آمد می‌کنند یا انگليسی ها را به ایران راه میدهند یا سابقه رفاقت و کوچکترین تماس با یک ان
دانلود جواب کتاب کار american english file 1 با فرمت های pdf  apk و دانلود کامل ترین نسخه های کتاب آموزشی زبان انگليسی
بهترین و قشنگ ترین و زیبا ترین کتاب های درسی و غیر درسی و دانلود رایگان و دانلود بهترین جواب های کتاب کار american english file 1
دانلود کامل ترین و جدید ترین نسخه های کتاب های آموزشی آکسفورد و دانود رایگان جواب کتاب کار american english file 1
دانلود جواب کتاب کار american english file 1 با فرمت های عالی و خوب و دانلود رایگان کتاب کار امريکن انگلیش فايل با لینک مستقیم
دریافت (حجم: 4.55 مگابایت)
دریافت پوستر بدون متن (حجم: 4.42 مگابایت) 
. انگليسِ واقعاً خبیث؛ هم در گذشته، از دوران اوایل رژیم طاغـوت تا دوران انقـلاب، [هم‌] بعـد از دوران شـروع انقلاب و پیروزی انقلاب تا امروز، همواره انگليس با ما دشمنی کرده است؛ [زمان شاه] سفیر انگلیـس به دربار مراجعه میکرد و میگفت مصلحت شما ایــن است کـه این‌طـــور باشـــد؛ شـــاه هـم میفهمیـــد مصلحـت شمـا ایـــن است» یعنی چـــه! بلاهایـی که دولت استعمارگر انگليس در
بسمه تعالی
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عامل اقتدار و یا عامل تضعیف اقتدار ملی؟؟؟!!!
پس از اقدام خبیثانه ی رژیم آمریکا  در به شهادت رساندن سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با همدستی و حمایت آشکار کشورهای اروپایی و کشورهای مرتجع منطقه رخ داد و تشیع باشکوه و محیر العقول شهید سرافراز اسلام توسط مردم ایران و در ادامه سیلی محکم سپاه قهرمان به جرثومه ی فساد در پایگاه عین الاسدآمریکا در عراق که جهانیان را در حیرت فرو برد دشمن
بسمه تعالی
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عامل اقتدار و یا عامل تضعیف اقتدار ملی؟؟؟!!!
پس از اقدام خبیثانه ی رژیم آمریکا  در به شهادت رساندن سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با همدستی و حمایت آشکار کشورهای اروپایی و کشورهای مرتجع منطقه رخ داد و تشیع باشکوه و محیر العقول شهید سرافراز اسلام توسط مردم ایران و در ادامه سیلی محکم سپاه قهرمان به جرثومه ی فساد در پایگاه عین الاسدآمریکا در عراق که جهانیان را در حیرت فرو برد دشمن
 
جیمی ریچارد واردی (به انگليسی: Jamie Richard Vardy؛ زادهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۸۷) یک بازیکن فوتبال زاده شهرشفیلد، انگلستان است. از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به هالیفاکس تاون، شفیلد ونزدی اشاره کرد. او هم‌اکنون با شماره ۹ در لستر سیتی بازی می‌کند. پست او مهاجم است اما او توانایی بازی در بال چپ و راست را نیز دارا است.
 
جیمی واردی
 
واردی در تمرینات تیم ملی انگلستان در جام جهانی ۲۰۱۸
 
اطلاعات شخصی نام کامل جیمی ریچارد واردی[۱]زادر
می گویند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگليس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود ، دکتر مصدق با هیات همراه زودتر از موقع به محل رفت . در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه ی شرکت کنندگان تعیین شده بود ، دکتر مصدق رفت و به نمایندگی هیات ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست .قبل از شروع جلسه ، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که اینجا برای نماینده هیات انگليسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست، اما پیرمرد توجهی نکرد و روی همان صن
روسیه گزارش‌ها درباره استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای ایران برای حملات سایبری علیه کشورهای غربی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکوتایمز، یک سخنگوی سفارت روسیه در لندن اعلام کرد که انتشار گزارش‎‌هایی از سوی مرکز ملی امنیت سایبری انگليس» و آژانس امنیت ملی آمریکا» درباره انجام عملیات‌های جاسوسی سایبری روسیه علیه سازمان‌های صنعتی و دولت‌ها در دیگر کشورها و با استفاده از فضای مجازی ایران نادرست و غلط  است.
هفته گذشته ب
کلاس درس دانش آموز مدرسه انگليس آموزش یک مقام آموزشی در انگليس هشدار داد: والدین نباید با واگذاری مسئولیت خود به مدارس انتظار داشته باشند که مدارس تمامی مشکلات عمده پیش روی فرزندانشان را حل کنند.

"آماندا اسپیلمن"، رئیس اداره استانداردهای آموزشی، خدمات و مهارت‌های کودکان انگليس (Ofsted) در مداخله‌ای شدید علیه بار سنگینی که بر دوش معلمان قرار گرفته است با بیان این که مدارس نمی توانند علاجی همه‌جانبه برای تمامی بیماری های اجتماعی باشند، برخی
به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، در این ورزش لیورپول عزم داشت تا رکورد شکست ناپذیری اش را در لیگ برتر انگليس تکثیر دهد و تو نهایت به این رادیکال نیز مشت یافت. چنانچه چه داخل نیمه شروع این بازی تاتنهام موفق شد در دقیقه ۲ با ضربه سر هری کین به گل اول برسد اما شعر این ورزش در نیمه دوم بطور طاسی تغییر کرد و تیم میزبان فاتحه در دقیقه  ۵۲ با ضربه زیبای هندرسون کاپیتان خود به گل اول رسید. تو ادامه بازی لیورپول داخل دقیقه ۷۵ صاحب یک ضربه پنالتی شد و مح
‍ آپدیت نسخه 1.36 با وقفه ای چند روزه برای American Truck Simulator در شبکه استیم منتشر شد
❗️اگر آپدیت کنید به Multiplayer کانکت نمی شوید❗️ 
‍ جزئیات اپدیت 1.36 برای ATS :
نقشه:سانتا کروز (کالیفرنیا) بازسازی شدپرچمدار (AZ) بازسازی شدافزایش محدودیت سرعت کالیفرنیامحدودیت سرعت اورگان و نیومکزیکو و بهبود تابلو هامسیرهای حمل و نقل ویژه ویژه (Utah DLC)
وسایل نقلیه:تریلر قیف دانه (قابل خرید)تریلر خوراک فله (قابل خرید)تانکر Frac
امکانات عمومی:آپشن جدید در GPS وسایل نقلیه جدید
امشب یعنی اول مهر ماه 98 جایزه بهترین بازیکن فیفا 2019 داده میشود
و نامزدها عبارت اند از:لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و ویرجیل فندایک
لیونل مسی که سال نسبتا خوبی داشت و گل هایی  به ثمر رساند اما در نهایت فقط توانست لالیگا را فتح کند و در فتح کوپا دل ری و لیگ قهرمانان ناکام بود او حتی با ارژانتین دوباره در فتح کوپا امریکا ناکام ماند. 
کریستیانو رونالدو سال خوبی را سپری کرد شاید به اندازه مسی گل نزده باشد اما توانست لیگ ایتالیا و جام حذفی را برنده
حقارت  شاه های ایران:
امروز سوم شهریور سالروز اشغال ایران توسط متفقین با وجود اعلام بی طرفی در جریان جنگ جهانی دوم می باشد. وقایعی که نشانگر اوج وابستگی و حقارت دو شاه پهلوی و اوج بی وفایی و رذالت اربابان این دو شاه ملعون می باشد.روایتی کاملا واضح که نیاز به توضیح ندارد:
 
در اوایل رفتن رضاخان که هنوز تکلیف سلطنت در ایران درست معلوم نشده بود، سفیر انگليس در تهران به کسی که از طرف محمدرضا به او مراجعه کرده بود که تکلیف خودش را بداند، می‌گوید ک
قدیما کشورای استعمارگر مثل انگليس و آمریکا و. برای استعمار یه کشور باید خیلی هزینه های مادی و نظامی رو متحمل میشدن تا با زور و استکبار بتونن نفت و مال و ناموس اون کشور رو به تاراج ببرن. ولی این راه برا مدت طولانی جوابگو نبود چون مردم روز به روز آگاه تر میشدن  و عرصه رو برای استعمارگرا تنگ میکردن به همین دلیل باید  روش‌های جدیدی بوجود میومدن تا بتونن مدت طولانی تری به استعمارگری ادامه بدن و از تمام منابع مالی و انسانی یه ملت استفاده کنن.ساله
به گزارش "ورزش سه"، دو بازی علیرضا
جهانبخش برای تیم ملی ایران مقابل سوریه و کره جنوبی 231 میلیون تومان
هزینه در برداشته است. علیرضا جهانبخش برای حضور در اردوی تیم ملی انگليس
را به مقصد قطر ترک کرد و از این کشور خود را به سایر بازیکنان تیم ملی
رساند.

این بازیکن سپس در ترکیب تیم ملی مقابل سوریه بازی کرد و در پیروزی 5 گله زننده گل اول بازی شد.

پس از این مسابقه تیم ملی از تهران راهی سئول کره جنوبی شد تا دومین دیدار
دوستانه و دومین حضور ویلموتس روی
چه راه بهتری برای شروع ماه تاریخ سیاه از زمان اعلام سریال کتاب برای جشن زندگی سیاه انگليس وجود دارد؟ یک Ting On On سریع ، که توسط ناشر Magdalene Abraha و توسط برخی از استعدادهای جوان این کشور نوشته شده است ، ساخته و تولید شده است ، قصد دارد تا با انتخاب آثار متمرکز بر افروس ها ، مشاغل سیاه انگليس ، grime ، تئاتر ، به مردم بینش از زندگی و فرهنگ سیاه انگليس را ارائه دهد. جنبش سیاه قدرت انگلستان ، چنار و گوشواره های بامبو. نه تنها همه نویسندگان زیر 30 سال درگیر هس
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، چهل و دومین پیرامون بینش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی محکم صبح امروز با پیشگاه سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سپهبد ایوب سلیمانی خلیفه فرمانده ناجا و جمعی دیگر از روسا و فرماندهان برگزار شد. درون این تشریفات دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با انجام حرکات نمایشی، ورزشی و رزمی آخرین توانمندی خویشتن را به نمایش گذاشتند. یکی از حرکات نمایشی که در رسوم رژه امروز صبح خبرساز شد نم
حاج قاسم
از وقتی خبرشهادتت رسید
همه منقلب شده ایم.
چیزی بسیارفراتر از شهادتِ حججی ها.
حالا دیگر حتی بچه های دهه نودی هم 
طعمِ نفرت از دشمن را چشیده اند
و حالا مِن بعد ما نه تنها با" آمریکا "دشمنی داریم
بلکه پدر کشتگی نیز داریم.
#شهید_سردار_قاسم_سلیمانی
#پدر_کشتگی
#مرگ _بر آمریکا
#مرگ_بر اسرائیل
#مرگ_ بر آل سعود
#مرگ _بر انگليس
#مرگ _بر نفوذی
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ابافاضل ادرکنی
عده ای آنقدر ساده و احمق هستند که فکر میکنند اگر ای برود ،دشمنی انگلستان و آمریکا روسیه و عربستان با مردم ایران تمام میشود؟
از طرفی دم از حکومت پهلوی میزنند
از طرفی تاریخی را ورق میزنند که شاهد است آمریکا و انگليس و روسیه دست از حمایت شاه ایران کشیدند
انقدر احمق هستند که فکر میکنند دشمنی آمریکا و انگليس و روسیه با رهبر ایران و ت است
در صورتی که این دشمنی با تک تک مردم ایران است
و هر حکومتی
بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، چهل و دومین دوره دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی معتمد صبح امروز با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سپهبد ایوب سلیمانی ولیعهد فرمانده ناجا و جمعی دیگر از روسا و فرماندهان برگزار شد. در این مراسم دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی معتمد با انجام حرکات نمایشی، ورزشی و بزمی آخرین توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. یکی از حرکات نمایشی که در مراسم رژه امروز صبح خبرساز شد نم
این پاورپوینت در 24 اسلاید طراحی شده است
در این پاورپوینت مطالبی از منشا امپراتوری عثمانی،بنیان گذار امپراتوری
عثمانی،گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی،روابط ایران و عثمانی در دوره مشروطه (از
1323 تا 1327 ه .ق) ،نظام اداری و نیرو های مسلح،تهدیدگر منافع امپریالیسم
انگليس،نقش صهیونیسم در فروپاشی امپراتوری عثمانی،نقش انقلاب اسلامی ایران
و سایر مطالب مفید و ارزنده درمورد امپراتوری عثمانی در این پاورپوینت درج
شده است که امید واریم رضایت شما عزیزان ر
درعین حالی که ابر قدرتهای استعمارگر هنگام غارت و چپاول دست در دست هم و پشت به پشت هم دارند تا کسی نتواند درمقابل آنان عرض اندام کند و مانع غارت و چپاولشان باشد اما جنگ و رقابت شدید پنهانی  برای داشتن سهم بیشتر در بین آنها وجود دارد 
جنگ و رقابتی که مردم و فرقه و طائفه ودولتهای کشورهای جهان سوم  به صورت نیابتی در میدان جنگ و رقابت حضور پیدا میکنند مبارزه میکنند می جنگند کشته می دهند اما محصول و ثمره آن نصیب ابرقدرتهای استعمارگر میگردد
بدینگو
نقض حقوق بشر در غرب
میوه جاهلیت مدرن است
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید محمدی راد در خطبه های نماز جمعه شهرستان مراغه با اشاره به عدم توجه به منزلت انسانی در کشورهای غربی از جمله انگليس گفت: نقض حقوق بشر در غرب، میوه و حاصل جاهلیت مدرن در این کشورهاست.
رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه با اشاره به کشف اجساد اتباع خارجی در یک کانتینر در انگليس و عدم حساسیت دولت این کشور افزود:
ادامه مطلب
⭕️ در انگلستان‌ که بریدن سر یک مرغ در ملا عام جرم محسوب می شود، دولت بریتانیا اجازه میدهد تا قمه ن با کمال ارامش در خیابان های لندن قدم بزنند!!! 
خودتان را بگذارید جای مردمی که این صحنه ها را می‌بینند، پس از آن راجع به امام حسین علیه‌السلام و راجع به تشیع چه فکری می کنید ؟
لعنت بر انگليس حرامزاده و از آن مهمتر لعنت بر جهل و نفهمی 
 
پنجشنبه 7 نوامبر 2019
ترکیب شبانه سهام آسیا با توجه به گزارشاتی مبنی بر تأخیر در توافق تجاری.
معامله پایین پوند/دلارآمریکا با اخبار ی مختلف از انگليس.
همانگونه که کاملا انتظار می رود بانک انگليس امروز منتظر است.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
سهام آسیا شبانه پس از گزارشاتی مبنی بر اینکه ترامپ و شی رئیس جمهور چین ممکن است توافق تجاری اولیه را تا دسامبر امضا نکنند در پی ادامه مذاکرات در مورد محل و شرایط توافق، معامله ترکیبی داشت. بنابر اخبار رسمی آمریک
سایت آمازون اعلام کرد که با دولت انگلستان به توافق رسیده تا سفارش‌هایش را با پهپاد» (Drone) برای مشتریان ارسال کند. این خبر در حالی منتشر شد که هنوز ارسال سفارش‌ها با پهپاد در کشور آمریکا امکان‌پذیر نشده و تنها به آمازون اجازه داده شده که سیستم ارسال سفارش با پهپاد را آزمایش کند.
 
آمازون در کشور انگليس با پهپاد سفارش ارسال می‌کند.
 
شرایط آمازون در کشور انگليس کاملا با آمریکا متفاوت است. دولت این کشور همکاری‌های زیادی را با این سایت انجا
آیا از خرید کاندوم دریغ می کنید؟یک رستوران جدید در انگلستان افتتاح شده است تا رابطه جنسی و کاندوم را به صورت ایمن ترویج کند ، اما بسیاری از مردم هنوز از خرید کاندوم تردید دارند.
Cabiz & Condom یک رستوران تایلندی است که در آن غذا به همراه داروهای ضد بارداری نیز سرو می شود. دیوارهای رستوران نیز با کاندوم تزئین شده است.
تمام سود این رستوران برای آموزش جنسی و برنامه های پیشگیری از ایدز در تایلند داده می شود. برای اولین بار در خارج از تایلند ، یک شعبه ب
پخش زنده بازی فوتبال بین دو تیم المپیا یونان و تاتنهام انگليس از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا 2019/2020
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 98/06/27
زمان و شبکه پخش کننده: ساعت 21:30 بصورت زنده و مستقیم از شبکه ورزش سیما
این مسابقه از هفته اول گروه B باشگاههای اروپا برگزار میگردد
بهش می گم عزیزم! حواست باشه فايل ورد رو، حتی اگه پی دی اف کردی هم قبل از بستن سیو کن، که مثل من وقتی بعد دو ماه میای که فايل پایان نامه ت رو ادیت کنی، یهو با یه فايل ورد 174 صفحه ای و فايل پی دی اف 171 صفحه ای مواجه نشی، در حالی که نمی دونی اون سه صفحه کجان!
 
چه کنم حالا؟ :/
هر کشوری برای ورود مهاجران به خاکش قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد. کشور انگليس نیز دارای قوانین مربوط به خود می باشد. که بسیاری از مردم اعتقاد دارند این قوانین کمی سخت گیرانه می باشد. از طرفی در ایران سفارت انگليس وجود ندارد و با توجه به شرایط ی و اقتصادی کشور ما شرایط برای ایرانیان سخت تر هم خواد بود. البته مدتی است با وجود دفاتر vfs در تهران کار کمی برای ایرانیان راحت‎تر شده است.


اانگليس ویزاهای مختلفی را به مسافران خود ارائه می‎
پاورپوینت حقوق تجارت با قابلیت ویرایش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنیدنتایج وبhttp://talks.manstar.ir/talks.manstar.ir › talks › htmlدانلود پاورپوینت حقوق تجارت در 96 اسلاید | talks | 9326حقوق تجارت : مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می . دانلود پاورپوینت برای تحقیق و کنفرانس تجارت الکترونیک (با قابلیت ویرایش .http://magazines.manstar.ir/magazines.manstar.ir › magazines › htmlدانلود پاورپوینت حقوق تجارت | magazines | 4814دانلود پاورپوینت حقوق تجا
رانندگی از طریق یوتا فقط سنگ ها و کویرها نیست ، در شمال ایالت خواهید رفت و در شهرهای پرجمعیت تری از جمله کلان شهر شلوغ Salt Lake City قرار خواهید گرفت که به عنوان قطب اصلی صنایع ، مشاغل و حمل و نقل در آن فعالیت می کند.
 شهر پایتخت یوتا یک نکته مهم در زیرساخت های جاده ای ایالت است که جاده های اصلی به این شهر وصل می شوند. از آنجا که بسیاری از شما در این مسیرها رانندگی خواهید کرد ، توصیه می کنیم فقط کمی آهسته بکشید تا نگاهی به نمای آسمان زیبای شهر بیانداز
تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:
دوشنبه 14 اکتبر 2019
با خوشبینانه بودن اخبار برکسیت، پوند/دلارآمریکا و دارایی های انگليس بالا می رود.
با اعلامیه رسمی بانک انگليس و موضوع برکسیت، تمرکز همچنان روی پوند است.
سهام آسیا پس از توافق آمریکا و چین برای توافق تجاری محدود، صعود میکند.
جفت ارز پوند/دلارآمریکا و دارایی های انگليس درروز جمعه با خوشبینانه بودن اخبار در موضوع توافق برکسیت با اتحادیه اروپا که باعث شد سرمایه گذاران بر احتمال توافق آخرلحظه ای ا
پاورپوینت امیرکبیر فرمت فايل دانلودی: .pptxفرمت فايل اصلی: pptتعداد صفحات: 25حجم فايل: 1707 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان 
دانلود پاورپوینت با موضوع امیرکبیر،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: 
مقدمه
شخصیت امیرکبیرامیرکبیراز نگاه بیگانگانمبارزه با رشوهتوطئه انگليسصنعترونق کشاورزیبهداشتدارالفنونحقوق شاه و درباریانبخشی از متن پاورپوینت:سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام فر
ده‌ها ماهواره استارلینک در منطقه‌ای از انگليس مشاهده شده‌اند و خطی از ده‌ها نقطه سفید را در آسمان شب تشکیل داده‌اند.به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، ده‌ها ماهواره استارلینک در منطقه Peak مشاهده شده‌اند و خطی از ده‌ها نقطه سفید را در آسمان شب تشکیل می‌دهند.

اسپیس‌اکس در ماه نوامبر 60 ماهواره اینترنتی را راه اندازی کرد و اکنون 120 ماهواره اینترنتی در فضا قراردارد.
این شرکت امیدوار است تا پایان سال 2020 بیش از  500 ماهواره اینترنتی در مدار دا
فرانسیس فورد کاپولا از اینکه بوریس جانسون نخست وزیر انگليس طرفدار فیلم‌های وی است، ابراز تاسف کرد.
 به گزارش ایلنا، بوریس جانسون (نخست وزیر انگليس) به نشریه دیلی میل گفت که محبوب‌ترین صحنه او در سینما قتل‌های انتقام‌جویانه در آخر فیلم» شاهکار کلاسیک کاپولا در سال ۱۹۷۲ است که مارلون براندو، ال پاچینو، و دایان کیتون در آن بازی می‌کنند.
فرانسیس فورد کاپولا نیز در پاسخ به اظهارات جانسون گفت: از اینکه بی‌رحم‌ترین شخصیت‌های تاریخ مدرن ا
دامنۀ جهان 
7283
 
متن نقلی: از ملکه همیشه با عنوان مقام تشریفاتی یاد می‌کنند حال آنکه قانونا او قدرتمندترین فرد در کشور است. گرچه حضور ملکه در مناسبت‌های ی محدود به تشریفاتی همچون تأیید انتخاب نخست وزیر در مجلس یا سخنرانی سالیانه برای نمایندگان و امضای مصوبات مجلس است، جایگاه قانونی او فراتر از این تشریفات است. قانون به او قدرت بلامنازعی داده که اگر به کارش نمی برد، به سبب محدودیت اختیاراتش نیست بلکه در راستای سنتی است که فرمانروایان
خدایی در مقایسه با شهرهای خاورمیانه و اروپا و اسیای شرقی و امریکا، شهرهای کانادا مالی نیستن.
ولی بین شهرهای کانادا ونکوور واقعا زیباترینشونه. ونکوور کلا یه دنیای دیگه هست.
کل بی سی و یوکان همین شکلیه.
مشکل ونکوور اینه که مثل بقیه کانادا، مردم مسن ترش اصرار دارن که کانادا ر به شکل بریتیش ها و انگليس دوران قبل از جنگ جهانی اول نگه دارن،
و نسل جدید حالش به هم میخوره ازین مسخره بازیا.
و این جنگ ادامه داره.
 
پیام های تسلیتی که امروز و فردا خواهیم خواند.
تسلیت ایرانیست که مُرد!
آخرین ریسههای باقی مانده از ریسمان اعتماد و اتحاد بود .
که پاره شد!
 
به پهن کردن پرچم آمریکا و انگليس برای اینکه مردم از روشون توی پیاده رو ها راه برند ادامه بدید.
وای از اون روزی که کم کم پرچم خودمون در کنار اونها پدیدار بشه!
وای از اون روزی که مردم و مملکت دیگه چیزی برای کنار هم موندن نداشته باشن.
 
پیام های تسلیتی که امروز و فردا خواهیم خواند.
تسلیت ایرانیست که مُرد!
آخرین ریسههای باقی مانده از ریسمان اعتماد و اتحاد بود .
که پاره شد!
 
به پهن کردن پرچم آمریکا و انگليس برای اینکه مردم از روشون توی پیاده رو ها راه برند ادامه بدید.
وای از اون روزی که کم کم پرچم خودمون در کنار اونها پدیدار بشه!
وای از اون روزی که مردم و مملکت دیگه چیزی برای کنار هم موندن نداشته باشن.
 
دریافت (حجم: 5.76 مگابایت)
       
       
دکتر مصدّق برای اینکه بتواند با انگليسی‌ها مبارزه کند و در مقابل انگليس‌ها بایستد به خیال خودش، رفت سراغ آمریکایی‌ها؛ با آنها ملاقات کرد، مذاکره کرد و درخواست کرد؛ [به آنها] اعتماد کرد. کودتای بیست‌و‌هشتم مرداد نه به‌وسیله‌ی انگليس [بلکه] به‌وسیله‌ی آمریکا در ایران انجام گرفت، علیه مصدّق. یعنی حتّی به امثال مصدّق هم اینها راضی نیستند؛ اینها نوکر میخواهند، سرسپرده میخواهند، تو‌سری‌خور میخوا
تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:
سه شنبه 29 اکتبر 2019
سهام آسیا با خوشبینی های جدید درمورد توافق تجاری، تقویت می شود.
اتحادیه اروپا دیروز رسما با تمدید سه ماهه برکسیت موافقت کرد.
امروز نمایندگان مجلس انگليس برای تصویب یک لایحه دیگر برای انتخابات سراسری رأی خواهند داد.
سهام آسیا همراه با معامله سهام Nikkei ژاپن در بالاترین سطح در سال جاری شبانه ترکیب شد . سهام S&P500 با توجه به خوشبینی ها در موضوع توافق تجاری آمریکا/چین، به سقف جدید رسید. به گفته ترام
مسابقه فوتبال بین دو تیم ناپولی ایتالیا و لیورپول انگليس از هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2019/2020
تاریخ برگزاری: سه شنبه 26 شهریور ماه 1398
زمان و شبکه پخش کننده: ساعت 23:30 بصورت زنده و مستقیم از شبکه ورزش سیما
این دو تیم در گروه E لیگ قهرمانان اروپا مدعیان اصلی صعود به مرحله حذفی میباشند
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب