نتایج پست ها برای عبارت :

معنی شعر ای مادر عزیز پایه ششم ابتدایی

انشا درمورد مادر با مقدمه بدنه و نتیجه انشا در مورد مادر با مقدمه بدنه نتیجه انشا درباره مادر کلاس هفتم انشا مادر ابتدايی انشا عادی درمورد مادر انشا در مورد مادر پايه هفتم مقدمه در مورد مادر انشا در مورد مادر به زبان ساده
ادامه مطلب
دریاي شوکتی که به دنیاي باور استاز منتهاي عشق مصفاي مادر استآن عطر بی بدیل که بر تارک گل استیک قطره از حضور مطلاي مادر استدر واژگان کلام محبت شنیده اياين نام زیب زیور زیباي مادر استآن در عصمتی که به عالم نشانه استاز غمزه ی نگاه وتمناي مادر استعشقی که جملگان به پناهش قدم زننداز سايه سار مقدم زیباي مادر استآن جنتی که جمله مش قلم زننددر زیر گام ها وقدم هاي مادر استناظم به قصد حرمت مادر بگو به بانگآری بهشت زیر قدم هاي مادر است
گاهی دلم پر می کشد ، تا بام مادر عائشه(رض)تا بشنود از قدسیان ، پیغام مادر عائشه(رض)محبوبه اي خیرالوراء ، تسکین درد مصطفی(ص)آرامش پیغمبر(ص) از ، آرامش مادر عائشه(رض)تدوین بشد از مادرم ، فقهی که از احمد شنیدصدها روايت نقل و شد ، از کام مادر عائشه(رض)هرکس که دارد در دلش ايمان به الله و رسول ، حرمت کند بايد که او مقام مادر عائشه(رض)طعنه به پاکان می زند خفاش تاریکی شب ، تا کور و می گردد ز نور تام مادر عائشه(رض)طبق گواهی خدا ، ايشان بری از توهمت استاز آنچ
آباد عالم ما، از یک دعاي مادر،
صد سد ره شکسته از یک صداي مادر.
شیر سفید او شد شعر سفید شاعر،
بالا نبوده شعری از الّه هاي مادر.
گر بخت خود بیابیم در عالم حوادث،
در عالم دل ما خالی است جاي مادر.
غرق گنه شود دهر از آب دیده او،
اشکی اگر بریزد از دید ه هاي مادر.
خوشبخت عالمستیم از هر کلام نیکش.
حرف خوشی نیابیم اندر بهاي مادر.
 راضی از اين جهان و راضی ز خویش باشیم،
راضی ز ما خدا هم، باشد دعاي مادر.
جنّات نقد آدم باشد کنار مادر،
جنّات هر دو عالم در پیش پاي
#داستان_کوتاه‌مادر نابینا کنار تخت پسرش در شفاخانه نشسته بود و میگریست .فرشته ی فرود آمد و رو به طرف مادر گفت: اي مادر من از جانب خدا آمده ام. رحمت خدا بر آن است که فقط یکی از آرزو هاي ترا برآورده سازد، بگو از خدا چه میخواهـی؟مادر رو به فرشته کرد و گفت: از خدا میخواهم تا پسرم را شِفا دهد. فرشته گفت: پشیمان نمیشوی؟ مادر پاسخ داد: نه!فرشته گفت: اينک پسرت شِفا
ادامه مطلب
#مادر
مادر، اسوه ی تکرار نشدنی تاریخ بشریت که مانندش، بی مانند است!
مادر، مبهم ترین واژه ی هستی است. واژه اي که عالمیان از یافتن معني آن عاجز شدند، زیرا که واژه ها براي توصیفش نا چیز بودند!
او اسطوره ايی بود که هیچگاه شرح کامل فدا کاری هايش ثبت نگردید و صرفا خاطره شد…
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی ازحج اومد میگفت من شرمنده خدا بودم چرا بچه کم اوردم و نتونستم نسل شیعه رو زیاد کنم اين احساسی که یه مادر شیعه داشت و الان چند ماه از سفر حج اين حاجیه خانم میگذره خدا ازش یه امتحان بزرگ گرفت و تنها پسرش در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد اما اين مادر عزيز با اهداي عضو پسرعزيزش  به چند نفر حیات و زندگی بخشید.
و جزاهم بماصبرواجنه و حریرا12/انسان
براي اين مادر عزيز و اين خانواده سید بزرگوار که در همسايگی ما هستند از خداوند مت
تنها عشقی که تاریخ انقضا نداره مادر است
مادر یعنی تمام دلخوشی یک انسان
مادر یعنی بهونه زندگی کردن
مادر یعنی تمام امید و آرزوی یک انسان
کاش در اين قطار زندگی که بلیط برگشتی هم نداریم مادرمان همیشه در کنارمان باشد تا براي دردهايمان آرامشی باشد
به نام خدا
آغاز کتاب فارسی دوم ابتدايی تمرینی براي مرور و یادآوری آمده که از دانش آموز خواسته که خودش را معرفی کند.نام و نام خانوادگی:تاریخ تولد:نام مادر:نام پدر:
مشغول شدیم با بچه ها به حل تمرین.رسیدیم به نام مادر و پدر
ادامه مطلب
به نام خدا
آغاز کتاب فارسی دوم ابتدايی تمرینی براي مرور و یادآوری آمده که از دانش آموز خواسته که خودش را معرفی کند.نام و نام خانوادگی:تاریخ تولد:نام مادر:نام پدر:
مشغول شدیم با بچه ها به حل تمرین.رسیدیم به نام مادر و پدر
ادامه مطلب
آخ مادر، مادر، چگونه توانستی اين همه رنج را تاب بیاوری و دیوانه نشوی؟ چگونه صداي شکستن استخوان‌هايت را شنیدی و دم برنیاوردی؟ چگونه پسرِ شیرخواره بر دوش به دیدار مردت رفتی که آن‌سوی میله‌ها از درد شلاق‌هاي شب، می‌نالید؟ چگونه لب به شکوه نگشودی؟ چگونه روزگار، زخم بر زخمت افزود و تو تاب آوردی؟ چگونه آخر؟ چگونه آن همه زخم ِ زبان و توهین را نادیده انگاشتی و انگار نه انگار برخاستی و روز از نو ادامه دادی اين زندگی را؟ چگونه به اين انباشت انبوه
حرف زیاد هست و گله ها و دردها و اشک ها و سوزِ دل ها و آه که در سینه نهفته اما بی هیچ کدومشون و بی هیچ مقدمه اي میدونم هرچند که رهگذری هستی و شايد به تصادف پنجره ی کلبه ی مجازآبادی من به روت باز شده اما تمنا دارم براي خوب شدن حال یک مادر دعا کن.+مادر تکه سهم زمینی فرزند آدم است از خدا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادر. همو که بار ها گفتیم از او و بار ها قلم زدیم از او؛ اما هیچگاه نتوانستیم کنه وجود او را درک کنیم؛ همانند کودکی که دستش به بالاي طاقچه نمی رسد. مادر نه فرشته است، نه پری و نه انسان؛ مادر، مادر است؛ همو که خدايش آفرید تا فردوس برین را به پايش بریزد.
مادر، فانوس فروزان آویزان بر دیوار خانه است؛ می سوزد و می سازد براي ما؛ اما به چشم نمی آید. تا هست، بودنش براي کسی تفسیر نمی شود. براي فهمیدن روشنايی و گرماي حاصل از سوختن مادر
 
 
اگر چه اشک گرمی ارمغان آورده ام مادرنسیم سردم و بوی خزان آورده ام مادرنیايد کس به استقبال من زیرا که می سوزدز هرُم شعله اي کز سوز جان آورده ام مادربه اين بی دست و پايی بی پر و بالی نمی دانمچه باعث شد که رو در آشیان آورده ام مادراگر من زنده برگشتم ز صحراي شهادت هاز صدها مرگ تدریجی نشان آورده ام مادررهانیدم ز طوفان ستم ها کاروانی راکه اينک بی برادر کاروان آورده ام مادرحسینت را نیاوردم من و از داغ جانسوزشدل خونین و چشم خون فشان آورده ام مادرب
بیسکویت مادر قدیمی‌ترین بیسکویت‌ تولیدشده در ايران است که از سال ۱۳۳۷ توسط شرکت ویتانا تولید می‌شود. بر روی بسته‌هاي اين بیسکویت تصویر یک مادر به همراه نوزاد خود دیده می‌شود. شعار اين بیسکویت براي سال‌ها اين بود:
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر
مادر سالاری چه عیب دارد؟ 
من " مادرسالاری "را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند ،  امری اساسی می شمارم ، امّا با اين قرار :
 
آن " مادر " با " پدر " رفیق ، همدل ، هم روح باشد . 
 
آن " مادر " پدرِ فرزند را به فرزند با " خیر و حُسن " یاد کند و نیکو معرّفی نمايد . 
 
آن " مادر " هماره حرمتِ پدر را بر فرزندان تأکید نمايد . 
 
آن " مادر " از خدمات و زحماتِ پدر در بیرونِ خانه ، با فرزندان صحبت نمايد . 
 
ادامه مطلب
علت فاسد شدن شیر مادر چیست ؟
شیر مادر یکی از بهترین غذاها براي کودکان است که خاصیت فراوانی در رشد فکری وجسمی کودک دارد . در دوران شیر دهی ن بايد رژیم غذايی مطلوب داشته باشند تا شیرشان از کیفیت بالايی بر خوردار شود اما برخی عوامل باعث می شوند تا شیر مادر فاسد شود با اين عوامل آشنا شوید.

ادامه مطلب
علت فاسد شدن شیر مادر چیست ؟
شیر مادر یکی از بهترین غذاها براي کودکان است که خاصیت فراوانی در رشد فکری وجسمی کودک دارد . در دوران شیر دهی ن بايد رژیم غذايی مطلوب داشته باشند تا شیرشان از کیفیت بالايی بر خوردار شود اما برخی عوامل باعث می شوند تا شیر مادر فاسد شود با اين عوامل آشنا شوید.

ادامه مطلب
دخترکی دو سیب در دست داشت مادرش گفت : یکی از سیب هاتو به من میدی ؟ 
دخترک یک گاز بر اين سیب زد و گازی به آن سیب !
لبخند روی لبان مادر خشکید !سیمايش داد می زد که چقدر از دخترکش نا امید شدهاما دخترک یکی از سیب هاي گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت : بیا مامان!اين یکی شیرین تره!!!!!!
مادر خشکش زد .چه اندیشه اي با ذهن خود کرده بود .! 
هر قدر هم که با تجربه باشید ، قضاوت خود را به تاخیر بیاندازید و بگذارید طرف ، فرصتی براي توضیح داشته باشد .
مقدمه:
مادر یکی از گران قدر ترین عشق ها است. بدون مادر نمی شود زندگی کرد. مادر ما را به وجود می آورد و با ما پیر می شود و یکی از دل انگیز ترین نغمه ها، لالايی مادر است.
تنه انشا: مادر برايم با ارزش ترین کلامی است که همواره تلاقی گر دردها و نگرانی است. مادر برايم چشمانی بی قرار است. مادر همیشه پشوانه اي است که در شادی و غم می توان به آن تکیه کرد. مادران سرزمین من هر کدام به زبانی سخن می گویند. زبان هايی چون:کردی، لری، ترکی و…. و لالايی هاي آن ها که بیا
نقد مستند مادر جبهه‌ ها به کارگردانی شهرام میراب اقدم؛
مستند مادر جبهه‌ ها روايت زندگی نخستین زنی است که پس از آزادسازی خرمشهر، وارد خاک اين شهر شد. در اين مستند مرحومه زهرا محمودی به روزهاي آغازین جنگ و اشتیاق خود براي رفتن به خط مقدم جبهه اشاره می کند.
مادر جبهه‌ها» به کارگردانی شهرام میراب اقدم، مستندی کوتاه و باکیفیت است که زندگی بانو زهرا محمودیه و اقدامات اين مادر ايثارگر و شجاع ايرانی در ايام دفاع مقدس را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سلام دوستان در اين پست "گالری زیبا عکس نوشته تبریک روز مادر و I love you Mom" را تقدیم حضور شما عزيزان می نمايم. سايت همگاران سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خدمت یکايک شما تبریک عرض می نمايد و همچنین روز مادر و روز ن عزيز سرزمینم را.
زیباترین عکس نوشته تبریک روز مادر (I love you momy)

»عکس نوشته تبریک روز مادر انگلیسی
ادامه مطلب
به نام او
وقتی مادر گم شد!
توی خانه مان وقتی چیزی گم‌میشد، اولین کسی که آن را پیدا میکرد، مادر بود.از جورابهاي من گرفته تا حلقه ازدواج آبجی منیژه؛ حتی کلید مغازه ی کوچک آقاجون که هیچوقت آن را از خودش جدا نمیکرد. آخر آقاجون همیشه میگفت: "کلید محل کاسبی یک مرد، کلید همت بلندشه!"
هر موقع در خانه با عجله و کلافگی دنبال چیزی میگشتیم، مادر درحالیکه شی گمشده (و حالا پیداشده) را توی دستش گرفته بود و روی هوا تکان میداد، از راه میرسید و پیروزمندانه میگفت:
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی 1398
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی
اصل مجموعه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب مادر تخصصی 1398
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب مادر تخصصی 1398
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت سهامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب مادر تخصصی سال 98
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب مادر تخصصی
 
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مهندسی آب و
همیشه تو زندگیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیه یه ارادت خاصی داشتممادر جان ببخشید که همه من رو بچه مذهبی میبینن و من دارم آبرو ریزی میکنممادرجان راه رو اشتباه رفتم ولی شما که میدونید من اين نبودم،کمکم کنید سر به راه بشممادر جان شما که میدونید چه قدر کار من سخته من بدون شما نمیتونم
مادر افسرده مسلما نمی‌تواند مانند یک مادر سالم براي فرزندانش والدگری کند، چرا که غم فراوان و رنج حاصل از افسردگی، مانع از تعامل مثبت با بچه‌هايش می‌شود. کودک به دلیل افسردگی مادر همیشه مورد غفلت واقع می‌شود و هر زمان با اشتیاق به سمت مادر می‌دود با بی‌حوصلگی پس زده می‌شود؛ پس مجبور است در تنهايی خود آرام بازی کند، چون مادر انرژی کافی ندارد تا با او همراه شود و هر موقع صداي شیطنت کودک را می‌شنود از او می‌خواهد آرام باشد. مادر افسرده گذ

با شوهر بچه ننه‌تان چه کنید؟
  
تسلیم همه‌ی خواسته‌هاي همسر خود نشوید
 
ازدواج با یک مرد بچه ننه خیلی هم بد نیست. مردی که با مادرش خیلی صمیمی است، ویژگی بدی ندارد، بلکه مردی که انگار بدون نظر و اجازه‌ی مادرش نمی‌تواند کاری بکند، مشکل ساز است.
ادامه مطلب
دوست داشتن حد و اندازه و مدل هاي مختلفی دارد و نمی شود اسم هر دوستت دارمی را عشق گذاشت. پیش از اينها فکر می کردم عاشق پدر و مادر و همسرم هستم، تا اينکه بچه دار شدم و فهمیدم هیچ دوستت دارمی و هیچ محبتی جز محبت مادر به فرزند را نمی شود عشق نامید. آنها فقط عزيزترین ها هستند، کسانی که بخش بزرگی از قلب آدمی را به خودشان اختصاص دادند ولی آن کس که خوده قلب شماست، فرزندتان است. عشق آنجاست که از همه ی همه ی همه ی چیزها براي او بگذری و همه ی بهترین ها را برا
نشانه اي که نوزاد شما با شیر مادر سیر نمیشود
در
ماههاي اول اصلی ترین تغذیه نوزاد شیر مادر است و براي همین سیر شدن او با
اين تغذیه سالم اهمیت دارد چرا که علاوه بر رشد وزنی بر عوامل دیگر موثر
در رشد او تاثیر می گذارد.
علائم سیر نشدن نوزاد با شیر مادر
ادامه مطلب
دانلود اهنگ محسن لرستانی ملاقاتم اومده مادر پیرم اي خدا
براي امروز در وبلاگ دی ال موزیک یکی از بهترین اهنگ هاي محسن لرستانی به نام ملاقاتم اومده مادر پیرم اي خدا براي کاربران عزيز اماده دانلود و شنیدن می باشد
متن اهنگ ملاقاتم اومده مادر پیرم اي خدا 
ادامه مطلب
رابطه مادر و دختر در هر خانواده‌اي منحصر به فرد است. هر دختری خودیک روز مادر می‌شود، نوع رابطه‌اي که با فرزندان خود برقرار می‌کند به طور مستقیم به دوران کودکی و رابطه‌اي که خود با مادرش داشته بر‌می‌گردد. نوع رابطه مادر و دختر می‌تواند بسیار صمیمانه و یا برعکس تنها یک رابطه مادر فرزندی باشد. برخی از مادران به دنبال روشی براي برقراری رابطه‌اي مناسب با دختران خود هستند. آگاهی از نحوه رفتار صحیح با نوجوان اهمیت بسیار دارد. در اين مقاله راه
بازی پدر، مادر و عمو جان
آنچه تحقیقات درباره بازی پدر، مادر و عمو جان می گوید:
یک رابطه عاطفی قوی، با تحت تأثیر قرار دادن سیستم هاي زیستی، اضطراب را کاهش می دهد.
در اين زمینه بازی وانمود کنید که طفل را به زمین می اندازید. اعتماد او به شما، به هر ترسی غالب خواهد شد و او اين احساس را دوست خواهد داشت.براي مشاهده ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک نمايید
بازی پدر، مادر و عمو جان
معني نام هاي دوقلو پسر پسر
اسم پسرانه با معني
سری اول اسامی دوقلو پسرانه را ببینید.
ماژان به معني بزرگان با ریشه کردیماردین به معني برج و کلات با ریشه آرامی
کايا به معني صخره عظیم با ریشه ترکیآتیا به معني متعلق به پدر با ریشه ترکی
شِروین به معني  مانند شیر و معشوق مردمان با ریشه پارسیاَشوان به معني کسی که راستگو و درست کردار است با ریشه پارسی
بِهناد به معني کسی که از او به نیکی یاد می شود با ریشه پارسیبهاوَند به معني دارنده نیکی ها با ریشه پار
الان یه خورده دیروقته براي بیرون بودن.   اما براي بیمارستان بودن زمان عجیبی نیست     دو سه روزیست خانمی مادر شد و آقايی پدر!   چه ذوق زده اند از فرزند اول.   اما همه چیز به همین دلخوشی نمیگذرد و سختی هاي خودش را دارد   مثلا ممکن است مادر مجبور به سزارین شده باشد  و حالش هم  هر روز به شکل عجیبی خوب نباشد و هر بار تمام خانواده و جمعی نگران که خدايا خدايا به حال اين مادر و پدر و اين بچه رحم کن  و از درگاه خداوند کریم و رحیم طلب شفا عاجل داشته
الان یه خورده دیروقته براي بیرون بودن.   اما براي بیمارستان بودن زمان عجیبی نیست     دو سه روزیست خانمی مادر شد و آقايی پدر!   چه ذوق زده اند از فرزند اول.   اما همه چیز به همین دلخوشی نمیگذرد و سختی هاي خودش را دارد   مثلا ممکن است مادر مجبور به سزارین شده باشد  و حالش هم  هر روز به شکل عجیبی خوب نباشد و هر بار تمام خانواده و جمعی نگران که خدايا خدايا به حال اين مادر و پدر و اين بچه رحم کن  و از درگاه خداوند کریم و رحیم طلب شفا عاجل داشته
سلام. معمولا در بعضی ازدواج ها دلجویی از پدر و مادرِ شوهر خیلی مفیده.  ارتباط زن وشوهر با پدر و مادر و برادر و خواهرِ شوهر بايد طوری باشه که بعدا در بلند مدت دچار مشکل نشوند.؛  پس:اولا توکل به خدا بايد کرد.هر روز از خدا مهربان خواست که روابط (بین شما و همسرتون و  با پدر مادر ) ‌ را تنظیم کند که بسیار موثر است.- محبت به اندازه و به جا به همسر و پدر مادر همانقدر که ممکن سخت باشد، موثر است اما شیرینی خود را دارد، و حداقل اول زندگی و بعد آسان می شود ، ق
دلايل کم شدن شیر مادر
  
دلیل کم بودن شیر مادر
 
بیش تر مادران در دوره اي از شیردهی و به خصوص ابتداي شروع آن، در خصوص کم بودن میزان شیر خود براي نوزادشان دچار شک میشوند. در بیش تر موارد، نوزاد شیر کافی اخذ میکند که نبايد مضطرب باشید یا مشکل کم بودن شیر مادر قابل حل است، ولی در بعضی موارد هم، کم بودن شیر مادر میتواند بچه را در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد. بدین ترتیب لازم و ضروی است که اين مسئله به وسیله پزشک کودک مورد بررسی قرار بگیرد. در اين مطلب
 
بعضی اتفاقات نادرند. سال ها بايد می آمد و می رفت تا اين اتفاق می افتاد. اينکه شبی به بهانه قشنگی دور هم جمع بشیم و چه بهانه اي قشنگ تر و زیباتر از #جشن #تولد_مادر.
ما بچه ها هشت نفری تصمیم گرفتیم براي مادر جشن تولد بگیریم و در شب تولد مادر کنار هم باشیم. از مادر نوشتن سخت است، #مادر ریشه وجودی فرزندان است، او کسی است که در خوشی ها و دردها و رنج ها کنار ما بوده و هست.
 با مادر خاطرات و دفتر زندگی ما شروع شده و سال هاست که اين جریان تداوم دارد، جریان
به نام اوی من و تو .
یادش بخیر!روز عقد آبجی منیژه، مامان خیلی ذوق زده بود. راه و بیراه اسفند دود میکرد و آیت الکرسی میخواند.یادمه، خان عمو که جعبه هاي میوه را آورد و چید کنار حوض، مادر دوید توی اتاق و گفت: منیره جان! پاشو مادر، پاشو بیا توی حیاط میوه هارا باهم بشوریم، وقت نیست ها.
با مادر کنار حوض فیروزه نشستیم. مامان نمیتونست ذوق و شوقش را مخفی کند. مُدام حرف میزد و بی جهت لبخند میزد و دعامیکرد.بهم گفت: بعد از رفتن بابات اين حوض هم انگاری دلش گر
Download Mother! 2017 1080p BluRay,Mother! 2017,x265 HEVC,دانلود Mother 2017 720p,دانلود دوبله فارسی Mother 2017,دانلود رايگان فیلم,دانلود زیرنویس فارسی فیلم Mother! 2017Mother! 2017,دانلود فیلم خارجی,دانلود فیلم سینمايی مادر! 2017,دانلود فیلم مادر 2017 با دوبله فارسی,دانلود فیلم مادر Mother 2017 با دوبله فارسی,دانلود فیلم مادر Mother! 2017,دوبله فارسی فیلم Mother! 2017,
ادامه مطلب
جوانی وارد مارکت شد ومشغول خرید بود که متوجه کسی شد که سايه به سايه تعقیبش میکنه رو برگرداند زن مسنی را دید که زل زده وی را نگاه می کرد جوان پرسید: مادر چیزی شده که مرا اينطور دنبال میکنی خانم با اشک گفت: تو شبیه پسر مرحومم هستی وقتی مرا مادر صدا زدی خاطرات پسرم را تجدید کردی جوان گفت: خانم اين روزگاراست وسنت حیات، یکی میره یکی میاد شما هم خودتو ناراحت نکن.
ادامه مطلب
پوستر نخستین دوره جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر» با رویکرد تجلیل از مقام شامخ مادر رونمايی شد.
به گزارش رسیده، پوستر اين دوره از جشنواره با طراحی مهرداد یار با رویکرد تجلیل از مقام شامخ مادر با برگزاری در ۷بخش فیلم هاي کوتاه داستانی و مستند»، شعر و ترانه »، داستان کوتاه»، خاطره»، نقاشی»، پوستر» و عکس» رونمايی شد.
نخستین دوره جشنواره با موضوع روز مادر، مادران شهدا و ايثارگران و محوریت مهر مادر در تربیت فرزندان، ايثار و از خودگ
مادر را بايد قاب کنی و در امن‌ترین کنج دلت روی طاقچه بگذاری
مادر اگر فقط مادرت باشد که جاي خود، واي به روزی که همه کس ات مادرت باشد 
واي به روزی که مادرت مادرش را از دست داده باشد و تو بخواهی برايش مادری کنی 
واي به روزی که رفیق و همدم و یار روزهاي سختت شود 
اونوقت بايد توی حساب زندگیت پس‌اندازش کنی چون حضورش بدجوری پررنگه و اگر یه خار به پاس فرو بره میخواي دنیا نباشه 
امیدوارم به پاي هیچ مادری حتی خار هم نره 
سلامتی همه مادرها که موجودات عجی
وقتی همه خانواده من جمله مادر هوس حلواي محلی میکنن ، اينطور میشه که دقیقا 
در غروب روز پنجشنبه ()  حلواي دوست داشتنی مادر و کل خانواده
با هنرمندی :دی واران درست میشه و فاتحه ی نثار مادر و تمام اسیران خاک میشه ⚘
البته موقع پخت حلواي محلی یاد همه شما دوستان بیانی بودم :))
اينم حلواي محلی مون‌ تقدیم به شما دوستان :)
فاتحه هم خوندم براي بعضی از دوستان که بهشون برسه :دی (دور از جونتون ) 

هرگونه سفارش و ارسال به تمام نقاط کشور :دی پذیرفته می‌ ش
جوانی وارد مارکت شد ومشغول خرید بود که متوجه کسی شد که سايه به سايه تعقیبش میکنه رو برگرداند زن مسنی را دید که زل زده وی را نگاه می کرد جوان پرسید: مادر چیزی شده که مرا اينطور دنبال میکنی خانم با اشک گفت: تو شبیه پسر مرحومم هستی وقتی مرا مادر صدا زدی خاطرات پسرم را تجدید کردی جوان گفت: خانم اين روزگاراست و سنت حیات، یکی میره یکی میاد شما هم خودتو ناراحت نکن.
 زنه در حال رفتن بود که از جوان درخواست کرد دوباره وی را مادر صدا کند. جوان صدا زد ما
وبلاگ دکتر رضا  (ربولی حسن کور) را خیلی وقت هست می شناسم
از وبلاگ نیلو گلکار عزيز باهاشون آشنا شدم
شايد به تعداد انگشت هاي یک دست هم براشون کامنت نزاشته باشم
ولی همیشه خدمتشون ارادت داشته ام و برام قابل احترام بودند و هستند
مطالبشون و به خصوص خاطرات از نظر خودشون جالب، از نظر من جالب تر و جذاب تر بود و همیشه میخوندم 
بخش زیادی از آرشیوشون رو هم همین طور
و حالا ايشون عزادار از دست دادن مادر هستند
و من با همه وجود میدونم و لمس کرده ام که تو دنیا
مادر دریا 
موجودی نیمه ماهی نیمه زن که در باور مردم جنوب نگهبان آبهاي خلیج فارس و من عروسکش رو بصورت ذهنی و بر اساس قصه اي که خوندم ساختم 
در بعضی افسانه ها اومده که مادر دریا در اعماق آب همواره نوزادی در آغوش داره و از صیادان مروارید که به اعماق آب براي صید میروند میخواد که پیشش بمونن و اگر صیاد محو تماشاي مادر دریا بشه نفس کم میاره و میمیره 
و گاهی از صیادان میخواد که براي بچه اش گهواره بیارند
مشاورهٔ تربیتی: مادر، نردبان ادب و احترام ادامهٔ نکته‌ها:٥. براي احترام فرزندان به پدر، بعد از خودِ پدر، مادر مؤثرترین فرد است. فرزندان تا زمانی که به سن رشد نرسیده‌اند، پدر را از زبان مادر می‌شناسند، وقتی هم به سن رشد رسیدند، خودشان تشخیص می‌دهند که پدر چگونه انسانی است.در سن رشد هم فرزندان تحت‌تأثیر مادر هستند. آنان پدر را از دید و زبان مادر می‌شناسند، که اين تأثیر در خردسالی بیشتر است.
اگر مادر در دورهٔ خردسالی کودک، دربارهٔ پدر، بدگ
پر قدیسه عالم بین  شعله هاي آتشگر گرفت از آن زبانه فامطه تمام آهشبیت اول که بسوزد همه واژه ها بسوزندقافیه آب شد از غم،غزلم فداي مادررنگ پر چرا پریده،رنگ در چرا چنین استشاعری محو علی شد،مات قهرمان خیبرقهرمان کشیده می شد،روی خاک کوچه ی تنگفاطمه به گریه پرسید فضه کو حضرت حیدربین کوچه ها دوید و خبر از علی نبود وزیر گنبد کبود و مادری در پی شوهرمادر نبی تو بودی،مادر علی تو هستیدر پی ولی که رفتی بر زمین ریخت گل و پربیت حق بیت علی بود،بین اين بیت پر
آی ام مادر,تماشاي آنلاين فیلم,دانلود I Am Mother 2019 1080p BluRay,دانلود رايگان فیلم I Am Mother 2019,دانلود زیرنویس فارسی I Am Mother 2019,دانلود فیلم ترسناک,دانلود فیلم جدید,دانلود فیلم خارجی,دانلود فیلم من مادر هستم 2019 با دوبله فارسی,دوبله فارسی,سايت دانلود فیلم,سايت دوستی ها,فیلم I Am Mother 2019 با دوبله فارسی,فیلم سینمايی من مادر هستم ۲۰۱۹ دوبله فارسی,من مادر هستم,
ادامه مطلب
نکاتی با توجه به مصوبه اخیر حضانتاولاًحضانت در لغت به معني پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معني سپردن ساير امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولايت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولايت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ ط

تبدیل غذا به شیر چقدر زمان میبرد؟/ راههاي افزايش شیر مادر
  
مادران شیرده حداقل 500 کالری بیشتر از حالت عادی در روز نیاز دارند
 
مادر بايد به نوزاد خود اجازه دهد که هر موقع از شبانه روز، شیر او را بمکد. عمل مکیدن سبب تولید شیر بیشتر در مادر می شود.
شیر مادر داراي ترکیبی منحصر به فرد از اسیدهاي چرب، لاکتوز، آمینو اسید، ویتامین، ماده هاي معدنی، آنزیم ها و دیگر عوامل مهم، میباشد . شیر مادر هر چیزی که بچه براي هضم اسان، رشد مغز و محافظت از بیماریه
خواهرم با یک بشقاب شیربرنج آمد داخل اتاق. یکی دو ساعت پیش هم یک بشقاب دیگر شیربرنج خورده بودم؛ اما مادر بقیه اش را دور نریخته بود. گاهی در هفته، شام مان می‌شود شیربرنج. خلاصه، قاشق اول را که در دهان گذاشتم، دیدم مثل همان قبلی بی مزه است و تازه، کمی هم سرد شده. خواستم پیش خودم نق بزنم و از شیربرنج تکراری مادر گله کنم که یک آن، چشم هاي مادر از درِ ذهنم آمدند تو؛ دست هاي خسته ی او نیز. پیش آنها خجالت کشیدم گله کنم و نق بزنم. با خودم گفتم طور دیگری با
خیلی نوزاذ تازه متولد شده دبدم عکس العمل مادر پدراشون هم متفاوته 
گاهی خوشحال و ذوق زده ان گاهی اصلا تو باغ نیستن گاهی ام پدره اشکش از شوق 
نبوده از شرمندگی ناتوانی تو پرداخت بیمارستان بوده.
فکرکن نوزادا همه تو همون بار اول بوی مادرشون تشخیص میدن 
باردوم واکنش نشون میدن به مادر 
حکمت خدا چه عجیبه مخلوق به اين کوچیکی چه نشونه ايه
رنگ هارو درکی ازش ندارن حتی مفهوم حرفاي مارو هم نمیفهمن
اما ذات غریزیشون دنبال مادر میگرده
ادامه مطلب
انسان در کنار رشد جسمی خود داراي رشد عقلی نیز می باشد. رشد عقلی او از بدو تولد ابتدا با صدا اطرافیان در زمان پاسخ به گریه هاي او شروع می شود. طفل از دانش ابتدايی که به دست آورده است در مراحل بعدی زندگی هم استفاده می کند که در مراحل بعدی زندگی دیگر پاسخگو نیست؛ در اين زمان تصمیم می گیرد خود به دنبال ع حس کنجکاوی خود قدم بر می دارد. در اين زمان با بعد جدیدی از زندگی با نام خطر ریکس آشنا می شود: مانند افتادن، درد، گاهی خراش یا زخم. اين تجارب در
آخرین پروژه ا نايتلی پیش از دوباره مادر شدنبه گزارش پارسینما، فیلم Misbehaviour به کارگردانی فلیپا لاتروپ آخرین فعالیت ا نايتلی در سینماست تا فرزند دومش را به دنیا بیاورد
نايتلی که بزودی دوباره مادر خواهد شد، پیش از اين بعد از به دنیا آوردن فرزند اولش،  ۲ سال در هیچ پروژه‌اي حاضر نشد و اعلام کرد وظايف مادری براي او اهمیت بیشتری از بازیگری ندارد.
رهگذر. بی‌مقصد. مسیر همیشگی. درختان . سراسر مه. آدم‌هاي بی‌چهره. غریبانگی. چاي. زیرزمین. شیش تا چاي هزارتومنی. انباشت نیکوتین. یک نخ دیگر. یاد او. اوی غايب. اوی ناموجود. اوی از یاد برده. گرانی مادر قحبه. بی‌پولی مادر قحبه‌تر. هندزفری. " غمم را ز چشمم نمی‌خوانی". مه. برف. بی نام. بی نشان. بی صدا. گم. محو. تیره. تار. کمی هم سرد. رهگذر.
همه دوست دارند پروانه اي براي شمع باشند. اما من اکنون میلی به از دست دادن خود براي دیگری ندارم چون توقع نداشتن به دیگران را زیر سوال می برد یا اينکه هنوز شمع ام را نیافتم. مادر لبخند می زند با اينکه قطعه هاي بشقاب چینی اش زیر پاهايم برق می زنند. چرا مادر نمی تواند یک شمع باشد؟!
صبح م بیرون بودیم.یه مادر با یه دختر تقریبا شش یا هفت ساله و یه پسر چهار ساله یا حتی کوچیک تر داشتن جلوی ما میرفتن.مادره به دخترش میگفت:الان میبرمتون میزارمتون خونه و میرم. تا شبم برنمیگردم خودتون بمونید، اينهمه زحمت میکشم اينهمه سختی میکشم لیاقت ندارید نه تشکر میکنید نه قدر میدونید و دختر بچه التماس میکرد که مادرش اين کار رو نکنه پسر بچه یا اصلا عقلش نمیرسید به اينکه مادر چی میگه یا چون مخاطب مادر نبود فکر میکرد بهش ربطی نداره .به خو
من مردِ مادرم
تا همین دیروز پسر بودم
و حالا مادرم
با حفظ سمت ، شدم
امروز مردِ مادرم
چون بیوه اي شبیه تصویر سینمايی یک حماسه
در غاری افسونگر به تنهايی
اسطوره ی آینده زايیدم
مردِ مادر شدم
همینقدر افسانه
و چیست اين اگر اين نیست؟
که به مدت معلوم مادرم درد کشیدم
آدمی دیگر زايیدم
از ظاهرم معلوم بود و حالا دو نفریم
و اولی آیا هنوز زنده است؟
چیستم اين اگر مردِ مادر نیستم؟
که هرچه اولی ام بد باشد اگر بمیرد خواهم گریست
مردِ مادر شدم
همینقدر جدی ، چندش
طرح لايه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)
طرح لايه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ) آگهی ترحیم مادر لايه باز ترحیم مادر آگهی مادر آگهی ختم مادر

دسته بندی
فايل هاي لايه باز و PSD

فرمت فايل
zip

حجم فايل
20344 کیلو بايت

تعداد صفحات فايل
1

دریافت فايل


فروشنده فايل
کد کاربری 19487
تمام فايل ها
 

 

طرح لايه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)
مناسب براي چاپ
قابل ویرايش
برنامه مورد نیاز فتوشپ
فرمت فايل psd
 

طرح لايه باز آگهی ترحیم مادر طراحی ب
اين روزها که درگیر مادری و از شیر گرفتن طفل دوساله ام هستم، کاش می شد می نوشتم. می نوشتم از اينکه حس مادر به فرزند چیست و چرا هست و قرار است بودنش چه بکند با مادر، با فرزند.
اينکه تو داری از یک مرحله به مرحله ی بعد می روی، و من، و چه خبر است.
 
 
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
بیا و بر دل ما بین که کوه الوند است.
دانلود طرح درس همه دروس فارسی پايه سوم ابتدايی
فرمت فايل : WORD و قابل ویرايش
تعداد صفحات فايل : 12 صفحه
لیست طرح درس هاي پیوستی
طرح درس فارسی سوم ابتدايی :1 - طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدايی درس ايران آباد2- طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدايی درس فداکاران3 - طرح درس فارسی سوم ابتدايی درس زنگ ورزش4 - طرح درس فارسی سوم ابتدايی درس آسمان آبی طبیعت پاک5 - طرح درس فارسی سوم ابتدايی درس آواز گنجشک ها6 - طرح درس فارسی سوم ابتدايی درس برزگر و بلدرچین7 - طرح درس
پاورپوینت آموزش درس دهم ، کتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی (بدن ما 2 )
پاورپوینت آموزش درس دهم ، کتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی (بدن ما 2 ) ، تشکیل شده از 37 اسلايد زیبا و جذّاب ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس چهارم طراحی شده است. دانش آموزان عزيز با مشاهده اين محتواي آموزشی با مفاهیمی مانند : تنفس ، انتقال مواد در بدن ، تغییرات ضربان قلب ، تغذیه .
کتاب مادر کافی جی ا فراست
جهت دانلود و مشاهده فايل به روی لینک زیر کلیک نمايید.
دانلود کتاب مادر کافی جی ا فراست

کتاب مادر کافی جی ا فراست از انتشارات زوار، مهبد ابراهیمی، در شهر کتاب آنلاين.روان شناسی- کودک و نوجوان، روانشناسی کودک و نوجوان. مشخصات، قیمت و خرید کتاب مادر کافی دخرید اينترنتی کتاب مادر کافی اثر جی. ا. فرست و قیمت انواع کتاب چاپی انتشارات زوار از فروشگاه آنلاين دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌هاي کتاب چاپی انتشارات زوار . بخشهاي اص
اگر اين ژن معیوب باشد، بیماری هموفیلی رخ می دهد مگر اينکه کروموزوم X مقابل از نظر عملکردی سالم باشد. بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X هموفیلی نامیده می شود. اين نقص در مردان بیشتر از ن شايع است. در اين مطلب به صورت مفصل به توضیح اين بیماری می پردازیم و اينکه در صورت ازدواج با یک فرد مبتلا به هموفیلی بايد خود را براي چه چیزهايی آماده کنید.
چه فردی ناقل بیماری هموفیلی است؟
فرزند دختر یکی از کروموزوم هاي X خود را از مادر و دیگری را از پدرش به ارث
مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست
گوئی   سرم    هنوز   به  بالین  نرم تست
مادرحیات با تو بهشت است و خرّم  است
ور  بی  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است
ما را عواطف اين همه  از شیر  مادر  است
اين رقّتی که دردل وشوری که درسراست
اغلب  کسان  که پرده حــــرمت دریده اند
در کودکی محبّت مــــادر  ندیده اند
امروز   هستیم  به  امید  دعـــــاي تست
فردا کلید باغ بهشتم رضاي تست
 
خرید عروسک انار نمدی طرح مادر بزرگ
عروسک انار نمدی طرح مادر بزرگ یکی از سمبل هاي شب یلدا که یک ايده ی بسیار جالب براي طراحی و دیزاين سفره شب یلدا می باشد . جنس محصول نمدی ، کیفیت دوخت مناسب بوده و در آراستن میز شب یلدا بسیار پر کاربرد خواهد بود.
 
داشت تو تلویزیون میگفت :
موقعی که حالمون خیلی  بده و نمیشه با هیچکی حرف زد با پدر و مادرهامون حرف بزنیم و درد دل کنیم !
داشت میگفت 
پسرها با پدرهاشون خلوت میکنن و حرف میزنن 
دخترها با مادرهاشون .
و من چشمم به تابلوی مادر که تو هال پذیرايی بود خورد و یه افسوس از ته دل 
 به چهره ی مادر نگاه کردم و گفتم 
تو که نیستی من باهات درد دل کنم و توام منو با حرفاي مادرانه آروم کنی !
قد یه عمر باهات حرف دارم اما نیستی که من بگم ! حتی منم سر مزارت نیستم که باهات
قسمتی از دیالوگهاي یک معلم(خودم) با مادران دانش آموزان در یک روز:
✔ زنگ اول قبل از ورود به کلاس:
مادر: ببخشید خانم.اومدم درس دخترم رو بپرسم. معلم: درسش خوبه، مشکل خاصی باهاش ندارم.مادر: یعنی خوبه دیگه؟ خیالم راحت باشه؟
ادامه مطلب
مادر، سفره ی ساده ی ناهار را چید و پسرش را صدا زد: پسرم! بیا ناهارت را بخور.- باشد مامان، اين آخری را هم که حل کنم، آمده ام.مادر، دست به غذا نمی برد. در لیوان ها آب ریخت. بعد از چند دقیقه، پسر آمد و نشست. چشمش به دیگ غذا افتاد که تنها برنج بود و کشمش. حرصش گرفت. مادر، معني نگاه غیض آلود پسر را فهمید، اما به روی خود نیاورد. سپس، بشقاب غذاي پسر را داد دست او:- بیا عزيزم.پسر آن را گرفت ولی چیزی نگفت؛ فقط چند ثانیه به سادگی آن خیره شد: نه ماستی، نه خورشتی، ت
شما پدر و مادر عزيز میتوانید براي جاودان ساختن خاطرات دوران نوزادی از دست و پاي کودک دلبندتان تندیسی زیبا و به یادماندنی تهیه نموده و یادگاری با ارزشی داشته باشید که زمان بر ارزش آن می افزايد.
براي عزيزانتان خاطره درست کنیدو بعداز چند سال کلی کیف کنید چه دست وپاي کوچولویی داشتن.دست نوزاد. دست زوج، پدر و مادر،بابابزرگ و مادرجون.
ادامه مطلب
پاورپوینت آموزش درس یازدهم ، کتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی ( بی مهره ها ) ،
پاورپوینت آموزش درس یازدهم ، کتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی ( بی مهره ها ) ، تشکیل شده از 40 اسلايد گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس چهارم طراحی شده است. دانش آموزان عزيز با مشاهده اين محتواي آموزشی با مفاهیمی مانند : انواع بی مهره ها، شکل ظاهری بی مهره ها، اثرات بی مهره ها
براي توسعه کاشت زعفران در ارومیه ، آذربايجان غربی ، ايران ، یک آزمايش کرت خرد شده بر اساس CRBD به مدت دو سال در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. نانو کودهاي (Fe ، P ، K و کودهاي نیتروژن (شاهد)) به عنوان توطئه اصلی ، اکوتیپ هاي زعفران (مشهد ، تربت-حیدریه ، تربت جام ، گناباد ، قائن و بیرجند) به عنوان نمونه هاي فرعی و وزن گربه مادر (6 ، 8 ، 10 و 12 g) به عنوان توطئه هاي فرعی در نظر گرفته شد. در طی دو سال از مطالعه ، نتايج نشان داد که بین سطح نانو کود ، اکوت
 
خرید پتو نوزادی برجسته مادر کر
پتو نوزادی برجسته مادر کر (mother care)  از جنس پلی استر ضد حساسیت که سازگاری خاصی با پوست بدن نوزاد دارد توجه مصرف کننده را به خود جلب کرده است . مومات اتاق و خواب کودک از مهمترین احتیاجات یک نوزاد می باشد که با ايجاد بستری نرم و لطیف آرامش و راحتی را براي کودک شما به ارمغان می آورد. پتوی برجسته مادرکر با طراحی منحصر به فرد و ظریف مناسب خانواده هاي است که به فکر راحتی و آرامش کودک خود هستند.
پسری مادرش را بعد از درگذشت پدرش، به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد. یکبار از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که مادرش درحال جان دادن است پس باشتاب رفت تا قبل از اينکه مادرش از دنیا برود، او را ببیند. از مادرش پرسید: مادر چه می خواهی برايت انجام دهم؟ مادر گفت: از تو می خواهم که براي خانه سالمندان پنکه بگذاری چون آنها پنکه ندارند و در یخچال غذاهاي خوب بگذاری، چه شبها که بدون غذا خوابیدم. فرزند باتعجب گفت: داری جان می دهی و از من
البته که براي خودم می نویسم از حرف هايی که نبايد به زبان بیاورم . هیچ وقت ‌ از حسرت ها حسرت نگاه ها. 
نگو که بازم میخواي بری نگو که دلم دیگه طاقت از دست دادان ندارم اونم تو ۹ هفته و ۴ روزه که دارم باهات حرف میزنم. نگو که اين روزا روزاي آخر با هم بودنه. تلخه اما هر لحظه و هر لحظه و هر لحظه حتی صدم ثانیه هاي اين هفته تمام ترس دنیاتوی وجودمه که از دست بدم که از دست دادنت اتفاق بیفته‌. آخه چطوری میتونم شاهد از دست دادنت باشم؟؟ خدا داره با
مادر یکی از بچه‌هاي دانشکده‌مون بخاطر خطاي پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
شايان کوچولو همین طور که راه میرود بلندبلند می خواند بیسکوییت مادر، شیر مادر. از روی تبلیغ محصولات ویتانا که از تلویزیون پخش میشود یاد گرفته. مادرش قربان صدقه اش میرود و در اخر هم با افسوس اضافه میکند: اخه تو که شیر مادر نخورده اي!
شايان جز چند قلپ شیر مادرش را نخورد. انگار که مکیدن بلد نبود.مادرش تمام تلاشش را کرد. انطور کهمیگفت چقدر براي اين که شیر خودش را به طور کامل به بچه بدهد فکر و برنامه ریزی کرده بوده. اما شايان مکیدن بلد نبود.حتی وقتی ن
مادربزرگ گفت: مادر بودن خیلی سخت است، وقتی سه چهارتا_یا بیشتر_ بچه داری، انگار داری توی یک ماهی‌تابه‌ی داغ می‌رقصی، نمی‌توانی به هیچ‌چیزی فکر کنی. و وقتی یکی دوتا بچه داری کار از اين هم سخت‌تر است، چون نمی‌دانی اتاق‌هاي خالی‌ات را چه‌طور پُر کنی.»
با کفش‌هاي دیگران راه برو/ شارون کریچ/ مترجم کیوان عبیدی آشتیانی 
سلامی دوباره به همراهان عزيزم. امیدوارم احوالتون خوب و دلتون شاد باشه.اين پست با احترام تقدیم همگی شما همراهان و  عزيزانی که پست قبل رو مطالعه کردند و به دنبال راهکار براي رفع کولیک هستند.
❇️ مادر بعد از شیر خوردن و بین شیردادن بايد به دفعات،نوزاد را بغل کند تا هوايی که وارد معده او شده با آروغ زدن خارج گردد.
❇️ بعضی از مواقع هوا در معده نیست و در روده هاست، بنابراين مالش دادن شکم و خم کردن پاها نوزاد روی شکم او کمک خواهد کرد و سبب جابچايی گا
برنامه سالانه و تقویم اجرايی مدارس ابتدايی بر اساس طرح تدبیر 99-98
 
 
http://yon.ir/lpIUr
 
 
طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98
خوابیدن در خیال آغوش مادر
اين عکس تکان دهنده توسط یک عکاس عراقی در یک یتیم خانه گرفته شده است. اين دختر کوچک هرگز مادر خود را ندیده است… بنابراين روی زمین نقشی از مادر ترسیم کرده و در آغوش آن آرام گرفته است. شکرگذار آنچه دارید باشید و قدر آنرا تا وقتی که از شما گرفته نشده است بدانید زیرا وقتی می فهمید که دیگر دیر شده است.
 
الهم عجل لولیک الفرج.آمین
 
دانلود پیک آدینه پايه اول ابتدايی 
فرمت فايل : pdf 
تعداد صفحات فايل : 128 صفحه 
اين فايل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:
کاربرک 1:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 152: ریاضی پايه اول ابتدايی مفاهیم کوچک و بزرگ3: فارسی پايه اول ابتدايی نگاره 1 و 2 صفحه 2 تا 64: علوم پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 13
کاربرگ 2:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 162: ریاضی پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 53: فارسی پايه اول ابتدايی تا نگاره 8 صفحه 7 تا 204: علوم پايه اول
از وقتی مادر شدم، فکر میکنم تولد هر کسی رو بايد به مادرش تبریک گفت و سال‌روز مادر شدنش رو جشن گرفت.
مامان گلم ممنون که ۲۵ سال پیش، منو به دنیا آوردی، ممنون بابت همه‌ی زحمات بی منتت و ممنون بابت عشق بی حد و اندازه ات. امروز بیشتر از قبل میفهممت، بیشتر از قبل، دوستت دارم :)
 
+ امیدوارم ۲۶ سالگی به اندازه ۲۵ سالگی، شیرین و هیجان انگیز باشه :)
دانلود پیک آدینه پايه اول ابتدايی 
فرمت فايل : pdf 
تعداد صفحات فايل : 128 صفحه 
اين فايل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:
کاربرک 1:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 152: ریاضی پايه اول ابتدايی مفاهیم کوچک و بزرگ3: فارسی پايه اول ابتدايی نگاره 1 و 2 صفحه 2 تا 64: علوم پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 13
کاربرگ 2:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 162: ریاضی پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 53: فارسی پايه اول ابتدايی تا نگاره 8 صفحه 7 تا 204: علوم پايه اول
دانلود پیک آدینه پايه اول ابتدايی 
فرمت فايل : pdf 
تعداد صفحات فايل : 128 صفحه 
اين فايل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:
کاربرک 1:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 152: ریاضی پايه اول ابتدايی مفاهیم کوچک و بزرگ3: فارسی پايه اول ابتدايی نگاره 1 و 2 صفحه 2 تا 64: علوم پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 13
کاربرگ 2:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 162: ریاضی پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 53: فارسی پايه اول ابتدايی تا نگاره 8 صفحه 7 تا 204: علوم پايه اول
• ◎﷽◎ •
نــڪـتــه هاے نـــ✨ـــاب قـــــــــــرآنی
#تمثیل هاي خدايی
✍مثل سنگ ریزه❗️
⇦یک سنگ ریزه اگر در جوراب یا کفشت باشد تو را از رفتن و از حرکت باز می دارد.
✴️⇦بعضی چیزها ریز است ناچیز است. اما انسان را از حرکت در راه خدا و به سمت خوبی ها باز می دارد و یکی از آن ها نامهربانی نسبت به پدر و مادر است، هر چند کم باشد و در حد گفتن اُف باشد.
✳️⇦به همین خاطر در قرآن کریم آمده است:
⇦فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ»آیه ۲۳ سوره اسراء
به پدر و
قبل از عید با مادرم رفتیم خونه مادر بزرگ 
عکس دايی ام رو دیورا دیدم که قدیمی بود
البته همه خانواده ما احترام خاصی براي دايی مان قائل بودیم و هستیم و خواهیم بود
مادر بزرگم گفت: آره اين عکس دیگه قدیمی شده
منم پیش خودم گفتم حتماً یه عکس بايد ازشون طراحی کنم و به دست شون برسونم 
ادامه مطلب
بررسی حضانت فرزند توسط مادر
مادران عموماً و مادران جامعه ايرانی خصوصاً داراي عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌هاي خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در اين راستا در مواقع کشمکش‌هاي درونی خانواده وزمانی که در مورد زندگی شویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پاي کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت ن به خاطر فرزندانشان ناملايمات زندگی شویی را تحمل می‌کنند و دم از جدايی ن
همیشه در روزهاي پی‌ام‌اس‌ام میل به نوزاد آوری پیدا می‌کنم. حالا اين روزها که پی‌ام‌اس‌ام است دیشب خواب دیدم دوتا بچه‌ی دختر بدنیا آوردم با تقریبا ۲۴ ساعت فاصله. حس شیرین بارداری و بدنیا آوردن نوزاد و تجربه‌ی تماشاي اين وضع و حال و تجربه‌ی مادر شدن از آن حس‌هايی است که ترجیح میدم در خواب ببینم. خوب بود و لذت بخش. کاش دنیا به وفق مراد بود آنوقت شايد من هم کودکی داشتم و شايد افسرده‌حال نمی‌ماندم.
سبک شور حضرت زهرا(س)---------------------------هر جايی هستم  زهرا هوامو دارهمیدونم مادر بچه اش و دوس دارهحـتـی دم آخــر  تنـهـام نمی زارهبه فکرمی همه جا مادرعالم ندیده مـثل تو بـهتـرايشاالله که قسمت من شهببـینـمـت  روز  مـحـشـربه ابی انت و امی یازهرا(س)لـطف تـو مـادر  شده شامل حالمنوکرت هستم به خودم من میبالمبا اسم تـو  تـحویـل  میـشه سالمیادم دادن از همون اولاسـم تـو رو بـبـرم مـادروقتی گره به کارم افتاددخیل چادرت بشم مادربه ابی انت و امی یازهرا(س)
شعر در مورد مادر
همه چیز درباره عکس و شعر در مورد مادر فوت شده و مادر بزرگ در دسته سرگرمی سايت علم سرا
مادر یکی از بهترین انسان هايی است که روی
زمین آفریده شده است . همیشه به مادر خود احترام بگذارید و هیچگاه او و
محبت هايش را فراموش نکنید . در ادامه ما حدود صد شعر در مورد مادر گردآوری
و براي شما روی سايت قرار دادیم . امیدواریم از خواندن اين شعرها لذت
ببرید .
مادر زشیره ی دادی تــــــو شیـــر مــــــــادر
در پـــاي نــو جوانت گشتی تـــو پیـر مـ
دانلود پیک آدینه پايه اول ابتدايی 
فرمت فايل : pdf 
تعداد صفحات فايل : 128 صفحه 
اين فايل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:
کاربرک 1:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 152: ریاضی پايه اول ابتدايی مفاهیم کوچک و بزرگ3: فارسی پايه اول ابتدايی نگاره 1 و 2 صفحه 2 تا 64: علوم پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 13
کاربرگ 2:
1: قرآن پايه اول ابتدايی درس اول تا صفحه 162: ریاضی پايه اول ابتدايی صفحه 1 تا 53: فارسی پايه اول ابتدايی تا نگاره 8 صفحه 7 تا 204: علوم پايه اول
نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق و جدايی پدر و مادربر اساس قانون مدنی
هر کدام از والدین (پدر و مادر) که کودک تحت حضانت و سرپرستی او نیست، حق
ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و ساير جزئیات مربوط به
آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می‌باشد. با توجه به اين ماده،
هر یک از والدین اين حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند
و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش
جلوگیری شود، بلکه تدارک
نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق و جدايی پدر و مادربر اساس قانون مدنی هر کدام از والدین (پدر و مادر) که کودک تحت حضانت و سرپرستی او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و ساير جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می‌باشد. با توجه به اين ماده، هر یک از والدین اين حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تدارکات
نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق و جدايی پدر و مادربر اساس قانون مدنی
هر کدام از والدین (پدر و مادر) که کودک تحت حضانت و سرپرستی او نیست، حق
ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و ساير جزئیات مربوط به
آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می‌باشد. با توجه به اين ماده،
هر یک از والدین اين حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند
و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش
جلوگیری شود، بلکه تدارک
نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق و جدايی پدر و مادربر اساس قانون مدنی هر کدام از والدین (پدر و مادر) که کودک تحت حضانت و سرپرستی او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و ساير جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می‌باشد. با توجه به اين ماده، هر یک از والدین اين حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تدارکات
 
چمدونش را بسته بودیم ،با خانه سالمندان هم هماهنگ شده بودکلا یک ساک داشت با یه قرآن کوچک،کمی نون روغنی، آبنات، کشمشچیزهايی شیرین، براي شروع آشنايی …گفت: مادر جون، من که چیز زیادی نمیخورمیک گوشه هم که نشستمنمیشه بمونم، دلم واسه نوه هام تنگ میشه!”گفتم: مادر من دیر میشه، چادرتون هم آماده ست، منتظرن.”گفت: کیا منتظرن؟ اونا که اصلا منو نمیشناسن!آخه اون جا مادرجون، آدم دق میکنه ها،من که اينجا به کسی کار ندارماصلا، اوم، دیگه حرف نمی زنم. خو
.مادر بزرگم از آن دسته آدم هايی است کِ دوست دارد سر هر موضوعی تو را بِ چالش بکشد و تو مشتاقانه دوست داری چالش را ادامه بدهیبا وجود تمام بحث هاي بی پايانِ عمرش از عمق قلبم دوستَش دارمدوست داشتنش را از پدرم آموخته ام !اولین زنِ چشم سبز زندگیِ من کِ در ابتدايی ترین خاطرات کودکی ام گمانم اين بود کِ دنیايش را سبز می بینداولین ناجیِ من از در هاي بسته ی حمامِ تاریکزنی کِ با شوق بِ داستان هاي جنُ پری اش گوش میدادم و شب هاي ترس را پیش خودش می خوابیدمُ با
طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98
 
 
http://yon.ir/lpIUr
 
 
طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدايی 99-98 طرح تدبیر
کوب ژاکویی: " زندگی تنها به اين درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد."
گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."
اينشتین : "ما در فیزیک تا زمانی که اثبات هاي ریاضی هستند چیزی را آزمايش نخواهیم کرد!"
پیر سیمون لاپلاس: "تمام آثار طبیعت نتايج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند."
ادامه مطلب
به گزارش سايت تفریحی چفچفک برگرفته از هنر زندگی : یکی از مسائلی که براي همه والدین جالب و قابل توجه است شناخت آن‌ها توسط نوزاد است و اين که نوزاد از کی مادرش را می‌شناسد و در چه سنی اين شناخت صورت می‌گیرد. مادر شخصی است که زمان زیادی را با نوزاد می‌گذراند و دوست دارد بداند که فرزندش از چه زمانی او را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که او با بقیه افراد فرق دارد. روش‌هايی وجود دارند که می‌تواند به مادر کمک کند تا نوزاد او را زودتر بشناسد. گاهی بعض
 

 
 
ايجاد اشتغال براي یک خانواده نیازمند
مادر خانواده براي گذران زندگی فرزندانش مشکل مالی داردتصمیم گرفتیم به جاي کمک هاي مقطعی، براي اين مادر ايجاد اشتغال کنیم تا با فعالیت اقتصادی بتواند مشکلات مالی زندگی اش را سر و سامانی بدهدتوسط یک خیر گرامی سايت فرهاد داودوندی یک عدد چرخ خیاطی تخصصی براي اين مادر گرامی با گرفتن یک تخفیف ویژه به مبلغ 23.500.000 ریال ( دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان ) خریداری کردیم  و به ايشان هدیه نمودیمصمیمانه برا
بهترین آموزشگاه موسیقی - تار مادر سازهاي ايرانی است |آموزشگاه موسیقی در پاسداران
 
 
 
بهترین آموزشگاه موسیقی - تار مادر سازهاي ايرانی است |آموزشگاه موسیقی در پاسداران 
تار مادر سازهاي ايرانی است
 
تار مادر سازهاي ايرانی است فرهیختگان  شب هنگام یازدهمم اسفند در فرهنگسراي نیاوران، نشست پژوهشی و آموزشی موسیقی دستگاهی ايران با اصل موضوعی ساز تار برگزار شدو هوشنگ ظریف و داریوش طلايی که هرکدام جزو افراد معروف تار هستند، در اين نشست درباره تا
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب