نتایج پست ها برای عبارت :

می زلال شو نمی های پاکی ونازی

زلال حکمت : انسان با فضیلت را هزار هزار کتاب نوشته شود، اندک است. بخوان و حظ کن
 
زلال حکمت (محمدحسین طباطبایی)نویسنده: نرگس علیمردانیانتشارات: نشر وزراء
معرفی:
تیراندازی ماهر و اسب سواری تک تیز و بی رقیب، خطاطی برجسته، نقاش و طراحی ورزیده، دستی به قلم داشت و طبعی روان، از نظر اجتماعی استاد صرف و نحو و معانی و بیان بود، هم در اصول کم نظیر و هم در فقه و فلسفه و هم از ریاضی حظّی وافر داشت و هم از اخلاق اسلامي و هم در ستاره شناسی هم در حدیث و روایت و
سلام برادر عزیزم، از نظر همراه با مسامحه شما در حق بنده سپاسگزارم. اما در خصوص صفات خوب که حقیقتا ظرفی بیش نیستیم. گاها از آب زلال پر ميشود و شادابی آن را احساس ميکنیم اما مع الاسف گاها از آب گل آلود پر ميشود و انسان را در معرض آلودگی هاي فکری قرار مي دهد. راهکار مراقبت از آن ظرف است، هر چقدر این ظرف را بیشتر به منبع آن نزدیک کنیم زلال تر ميشود و مردم از فیوضات آن ظرف سیراب ميشوند، هر چقدر به کلام خدا، امام یا جانشین آن بیشتر ایمان عملی داشته با
گاهی زمين و آسمان‌ها لب به سخن باز مي‌کنند.
تجربه‌اش کرده‌ای؟! حتما.
 
حس بی‌نظیری‌ست زمانی که چشمان‌ت را مي‌بندی، آغوش‌ت را باز مي‌کنی، پشت‌ت به گرمای زمين گرم است و روبروی‌ت انتهايِ بی‌انتها.
 
نسیم که مي‌آید قطره قطره‌اش پشت چشمان‌ت منتظر مي‌مانند. صدای‌ت مي‌کنند. تلاش مي‌کنند پلک‌هاي بسته را باز کنند. گویی خبری مهم آورده‌اند. بی‌محلی که مي‌کنی به سختی از تو دور ميشوند. دور و دورتر. و تو حس مي‌کنی بخشی از وجودت
زلال آینه ها را بیا و باور  کنشکوه ومنزلتی نو طلب زداور کنپریش وزخمي ام ای جان بیاوازسرمهرترحمي به دل این به غم شناور کنتوازتبار کدامين قبیله آمده اینگاه شرقی خود را به سوی خاورکنرفیق هستی ویکدل هميشه مي مانی؟درخت زخمي جان مراتناورکن
معبود من
روزگاری ک در خیالم رنگ ها تميزو دست نخورده بودند برایت شبانه روز از رنگین کمان مينوشتم,از زلال قلب هاي روان در دستم
از نگاه سبز تو
از دوست داشتن هاي بی چون وچرا
قرار نبود سنگ روی سنگ بندنباشد!
قرار نبود روزگار مارا حواله ی هندوانه ی سر بسته کند.
 
معبود من
روزگاری ک در خیالم رنگ ها تميزو دست نخورده بودند برایت شبانه روز از رنگین کمان مينوشتم,از زلال قلب هاي روان در دستم
از نگاه سبز تو
از دوست داشتن هاي بی چون وچرا
قرار نبود سنگ روی سنگ بندنباشد
بگذار کوتاه کنم!
قرار نبود روزگار مارا حواله ی هندوانه ی سر بسته کند.
 
۱. Bonding time [+چیکار ميکنی هی اینور اونور ميری؟ بیا اینجا بینم:*] 
۲. صب با یه خواب شیرین بیدار شدم [با یه چیز کایت طور هی بالای اقیانوس پرواز ميکردم ازین آبی زلال خارجیا نسیمو تو صورتم حس ميکردم]
۳. مستند بازی هاي ذهن ـو دیدم [فهميدم خیلی چیزا رو مغز ما ميسازه و اصن وجود خارجی نداره مث رنگ]
 
 
 
هرکتاب یک پرنده است 
یک پرنده بدون بال 
قصه هاي تازه اش تورا
ميبرد به قصری ازخیال
واژه هاي او زلال چون
قلب مهربان ساده اش 
درشبی که بی ستاره است                 هرکه باکتاب دوست شد
چون چراغ درکنارتوست                      جان او هميشه روشن است
هرگزاو نمي رود به خواب                   مثل یک درخت دربهار
هرزمان دراختیار توست                     لحظه لحظه درشکفتن است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميخواهم فرار کنم. از محیط تنگ این حصار. حصاری که مرا نگه ميدارد. از دویدن در دشت عشق. از پریدن و شیرچه زدن در دریای زلال ماجرا‌ها با تو. از یخ زدن در سرمای زمستان در کوه‌هاي پر برف.
از شنیدن خنده‌هايت.
آخ که شنیدن خنده‌هاي تو زیبا است. آخ که دلم ميسوزه و اشک و خون دلم هیزمش ميشود و ميسوزد و ميسوزد. آخ از زمان. آخ از رویای کودکی. آخ از فکر فرصت هايی که در دلم خواهند آمد ولی در حقیقت نه.

دیوارهايش را با عشق
پیرامونش را با آب زلال مهر و صلح
منظره اش را با افکار سالم
و سبز بیارایید
زندگی فقط یک بارفرصت است
دریابیدش
عشق باشیم و عشق خلق کنیم
#روزتون_خدایی
┄┅═══✼✼✼═══┅┄
️ #پیک_خبری_ملارد
@peikemalard
[فایل ۶۸ کیلوبایت]
مشاهده مطلب در کانال
خاولنگم چون نگین در کوهسار استاده است،
همچو دل در سینة پاک دیار استاده است.
بی بقا چون پای ههاي سربلند چلچنار،
در مرام خودشناسی استوار استاده است.
چون نشان حفریات از شهر منک باستان،
در نوار یاد مردم یادگار استاده است.
همچو خون جاری بود در شهرگش آب مزار،
گل فشان در نبض سبز روزگار استاده است.
چشمة سرشار مهرش در نگاه چشمها،
پاک چون آب زلال چشم هسار ایستاده است.
✳️قلـــب انسان همانند حوضی است ڪه چهار جویبار هميشه آبشان در آن مي ریزند.
✳️اگر آب چهار جـویبار پاڪ باشد، قلب انسان را پاڪ و زلال ميڪنند
✳️اما اگر آب یڪی یا دو تا یا چهارتاے این جویبارها آلوده باشند قلب را هم آلوده ميڪنند.
جویباراول: چشم است
جویبار دوم: گوش است
جویبار سوم: زبان است
جویبار چهارم: فڪر و ذهن
پناهنده شد باور زخمي‌ امبه مثل نسیمي که در چشم توست
 رسیدم پس از واهی شک و اشکبه عین‌ الیقینی که در چشم توست
 من از سرزمين شبی روشنمهمان سرزمينی که در چشم توست
 به انگشتر خلوتم جلوه دادحضور نگینی که در چشم توست
زلال مبین شبم را شکستزلال مبینی که در چشم توست
مرا رهنمون شد به شوقی شگرفغم نازنینی که در چشم توست
 در این دوزخ پست دستم گرفتبهشت برینی که در چشم توست
 برایم جهانی نوین آفریدجهان‌ آفرینی که در چشم توست
 
 
 
سعید بیابانکی
در همهمه شهر
ميرفتیم
دید چشم تب دار مرا
رو به افق مکثی کرد
 
زیر لب ذکری خواند
گفت: مرا ميشنویی؟
گفتم: نه!
چشم تب دار مرا درد گرفت.
نگران گفت: بیا
صبر نکرد
زان ميان برد مرا از خویشم
 
در فراسوی سکوت
اندر آن باغ زلال
بر درخت، سیبی بود.
چشم تب دار دلم، وسوسه شد.
دستم رفت
گفت: مرا ميشنویی
گفتم: نه!
بغضی کرد
حجم فضا سنگین شد.
زیر لب در گوشم، ذکری خواند
 
چند قدم مانده به سیب
اشک مرا مهمان شد
ایمان مرا شکی برد
 
در همهمه شهر
مانده بودم تنها
منُ ببخش مامان، منُ ببخش بابا منُ ببخشید که وقتی دیدم ن. پشت سرتون بد مي‌گه نزدم تو دهنش. منُ ببخشید که انقدر نمي‌دوستم که آدما ذات واقعیشون رو در گذر زمان نشون مي‌دن و من اعتمادم بهش بی‌جا بوده منُ ببخشید که این روح زلال و لطیفتون رو نادیده گرفتم منُ ببخشید ممنونم که برام دعا مي‌کنید ممنونم ازتون .
کوثر  ( بزرگ بانوی اسلام)                                                
کودک بودی و دستانت به مهر
آیه هاي مادری مي سرود
و فلک
گرداگرد تو مي چرخید
در خانه ات دری گشوده بود
بابی به سوی نور
تشنگان حقیقت 
به تحیر در او مي نگریستند
و چونان ریسمان چاه 
دلو تشنه ی خویش را 
از زلال نام او سیراب
و او 
سیراب نام تو بود.
***
ای کوثر پدر
مادر قله هاي شرف
در جوشش هزاره ی عشقت
هزار هزار بهار 
به تماشا نشسته است.
اشتراک با ذکر ماخذ mkianooshrad
یه درخت خشک وبی برگ ميون کویر داغتوی تهمونده ذهنش نقش پررنگ یه باغشاخه سبز خیالش سربه آسمون کشیدبرو دوشش همه پرشد زاقاقی سفیدزیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بستدید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشستاولی گفت اگه بارون بازبباره توکویر،دیگه اما سررسیده عمراین درخت پیردومي گفت که قدیما یادمه کویرنبود، جنگل وپرنده بود و گذر زلال رودگفتن و پریدن با یه دنیا خاطرهاون درخت اما هنوزم تو کویر باور
اولی گفت اگه بارون بازبباره توکویر،دیگه اما سررسیده عم
به نام خداوند رنگین کمان
خداوند بخشنده و مهربان خداوند گل هاي رنگا و رنگخداوند پروانه هاي قشنگ خداوند ماه و خداوند آبآفرینندگارِ نور و آفتاب خداوند دریا و باد و بارانخداوند بخشنده ی مهربان خداوندی که از همه برتر استکه او اولین بوده و آخر است خدایا به ما مهربانی بدهدلی بزرگ و آسمانی بده دلی صاف باشد و زلال تر از آبدلی پر نور باشد و گرم چون آفتاب
 
 سعید فلاحی (زانا کوردستانی)
خدا دانلود آهنگ جدید ماکان بند  دانلود آهنگ جدید ماکان بند به نام خدا از ایران پاپ  Download New Music By Macan Band Called Khoda با متن + بخش آنلاین و دانلود مستقیم
متن آهنگ
وقتی حالم بد بود خیلی چیزا داشتم کمبود هیچکسیم دورم نبود دستمو گرفتی چه زود
وقتی همه پسم زدن شروع کردم قدم زدن تو خلوت خودم بودم و ميخواستم بگیری جونمو
گفتم خدا خودت بیا و دستتو بذار رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام این آدمای توی شهر انقده پس زدن منو تا از همشون دور بشم
مثل آب زلال بو
یه درخت خشک و بی بر ميون کویر داغ
توی ته مونده ذهنش نقش پر رنگ یه باغ
شاخه سبز خیالش سر به آسمون کشید
بر رو دوشش همه پر شد ز اقاقی سفید
 
شاخه سبز خیالش سر به اسمون کشید
برودوشش همه پر شد ز اقاقی سفید 
زیر سایه خیالی کم کمَک چشماشو بست
دید دوتا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست
 
اولی گفت اگه بارون باز بباره توکویر
دیگه اما سررسیده عمر این درخت پیر
دومي گفت که قدیما یادمه کویر نبود
جنگل و پرنده بود و گذر زلال رود
گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره
اون د
چه تشبیه جالبی ميشد اگر زندگی هايمان را ب رود هاي اب مانند ميکردیمدرست نگاه کن .در انتهاي زندگی هاي همه ی ما ،خوب یا بد،فقیر یا غنی ،متصل به دریایی ميشوند،به اقیانوسی،یکرنگ و یک دست در آن لحظه.خواه شور،خواه شیرین.
رودهايمان گاه شیرین و زلال آبستن ماهیان رنگارنگ.گاه راکد و بدبو لانه وزغ ها و لای و لجن گاه رودی تیزپا ميشویم در مسیر زندگیهامانميگذریم بی آنکه ببینیم بی آنکه بدانیم.و گاه.آهرودهايی تنها و کوچک ميشویم جنبان که فقط برای کمي زیس
مولانا!امشب از گیسوان خاک گرفته ام تار مویی جدا کرده ام و رشته ای از قلبم به نام اعظمت رسانده امباید قلبم را بگیرم در دستکه مبادا گرد و غبار غفلتم تار مو را چرکین کندباید قامتم را برسانم ب نورتتا فاصله، سایه بر حیاتِ بی ارزشم نیاندازدباید زبانم را بی وقفه به نام مباکت متبرک کنمتا جویبار کلامم از چشمه ی زلال وجودت منفصل نگرددباید نامت را چون کتیبه ای از پلک هايم بیاویزمتا جهانم را جز نامِ تو نبینممولانا!ای قرصِ قمرِ نقره پاشِ بنی هاشمتمام عم
تصفیه آب چیست؟
Ratings(90)
تصفیه آب چیست؟
 تصفیه آب به فرآیندی گفته مي شود که طی آن مواد شیميایی،آلاینده هاي بیولوژیکی،فات سنگین،گازهاي معلق در آب از آن حذف مي شود. فرآیند تصفیه آب به شکل هاي مختلفی صورت مي گیرد. تقطیر، زلال سازی، ميکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمز مع، روش تصفیه غشایی، فیلتر تند ماسه ای  و .
امروزه تکنولوژی جدیدی به نام اسمز مع که در اکثر دستگاه هاي تصفیه آب خانگی بکار رفته ، جایگاه خود را در جهان بدست آورده ا
سفر به کشور مالدیو
برای گذارندن تعطیلاتی لوکس در هتل هايی با کیفیت استثنایی در وسط اقیانوس هند، جایی بهتر از جزایر مالدیو نميباشد .جزایر مالدیو به مجموعه ۱۲۰۰ جزیره کوچک گفته ميشود که در اقبانوس هند قرار گرفته اند . از این تعداد جزیره فقط ۲۰۲ جزیره آن مسی ميباشند. سواحل مرجانی ، آب زلال اقیانوس هند ، هتل هاي بسیار لوکس ، آب و هوای معتدل موجب گردیده است تا سفر به مالدیو برای مسافرینی که مایل به گذراندن تعطیلات خود در منطقه ای آرام و در هتل
هی تعریف انه رو ميکردن جلوم هی ميگم نه بابا حالا به این قشنگی هم که نیست راستش خودمو گول ميزدم چون حوصله خوندن کتاب نداشتم وگرنه این همه ادمو دروغ(نمي‌دونم ایموجی هاي خود گوشی برای شما مياد یا نه)
یه روز ابجیم گفت:زلال تو آنشرلی رو دیدی؟خیلی قشنگه اصلا خیلی مهربونه ،من هر وقت ميبینم یاد تو ميوفتم برو سریالشو ببین :)
گفتم باشه ولی بازم فکر نميکردم قرار باشه سریالش منو جذب کنه ‍♀️
فرداش که با مامان جان داشتیم توی فیلیمو جانِ عزیز دل ميگشتیم
پیک پاکي ها نویسنده: مرتضی دانشمند انتشارات: به نشر
پیک پاکي ها : بیان احکام مهم اسلام در قالب داستان هايی جذاب و روان
 
پیک پاکي هانویسنده: مرتضی دانشمندانتشارات: به نشر
معرفی:
همه ما برای خوب و درست  زندگی کردن به احکام الهی نیازمندیم.این کتاب احکام را از صورت کلیشه ای و خسته کننده در آورده است  و در قالب داستانی با تصویرگری جذاب و زیبا به کودک ارائه مي‌کند.
بریده کتاب:
آقای علوی به کلاس آمد، مثل هميشه با بچه ها سلام و احوالپرسی کرد و به سمت ت
شاعری که خسته گشته  از تکرار،
داستانی که ناگفته بر جا ماند،
حرف هاي بی سرانجامش،
مزه ی گسی در دهانش ماند.
 
واژه ها چه ها مي گفتند،
در سکوت حوض پر حجمش،
آب هاي بی زلال بی تردید،
در سراسر زنگ هاي تفریحش.
 
قافیه چه حرف مفتی بود،
چون که درد را گفتن نیست.
من ردیف مي کردم صداها را،
چون که بغض را فرو خوردن نیست.
 
پ.ن: آدمي که احمق نیست، غلط مي کند بعد از این همه تجربه هاي شاعری در زبان فارسی که زبان شعر است، و از پس حافظ و مولوی و خیام و سعدی و فردوسی و
کتاب نیمه پنهان مکران نویسنده: محمدهادی حیدری نسب انتشارات عهد مانا
 
کتاب نیمه پنهان مکران : گذری به یک سرزمين، سرزمينی زیبا با مردمانی زلال و بی ریا
 
کتاب نیمه پنهان مکراننویسنده: محمدهادی حیدری نسبانتشارات عهد مانا
معرفی:
مکران، پاره‌ای از تن زیبای سرزمينمان ایران است. سواحل زیبای دریای عمان، که حاشیه‌اش کویر و دشت و نخلستان‌هايی احاطه کرده است و در ميان آن‌ها مردمانی از طوایف گوناگون شیعه و سنی زندگی مي‌کنند.این سفرنامه، گذری است
چوپان بیچاره خودش را کشت که آن بز چالاک از آن جوی آب بپرد نشد که نشد. او مي‌دانست پریدن این بز از جوی آب همان و پریدن یک گله گوسفند و بز به دنبال آن همان.عرض جوی آب قدری نبود که حیوانی چون نتواند از آن بگذرد… نه چوبی که بر تن و بدنش مي‌زد سودی بخشید و نه فریادهاي چوپان بخت برگشته!پیرمرد دنیا دیده‌ای از آن جا مي‌گذشت وقتی ماجرا را دید پیش آمد و گفت من چاره کار را مي‌دانم. آنگاه چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و آب زلال جوی را گل آلود کرد.بز به
چوپان بیچاره خودش را کشت که آن بز چالاک از آن جوی آب بپرد نشد که نشد.
او مي‌دانست پریدن این بز از جوی آب همان و پریدن یک گله گوسفند و بز به دنبال آن همان.
عرض جوی آب قدری نبود که حیوانی چون نتواند از آن بگذرد… نه چوبی که بر تن و بدنش مي‌زد سودی بخشید و نه فریادهاي چوپان بخت برگشته.
پیرمرد دنیا دیده‌ای از آن جا مي‌گذشت وقتی ماجرا را دید پیش آمد و گفت من چاره کار را مي‌دانم. آنگاه چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و آب زلال جوی را گل آلود کرد.
بز به
همره خلوت شب آمده ای باز
در دیده دارم شعر باران
ابر بهاران یاد یاران
یاد رخسار تو خورشید دلم شد
مهمان چشمم رویای تو
در باغ جانم آوای تو
از نگاه تو صبا مژده ها دهد
بر زلال آب چمن بوسه ها زند
مرغ سپیده خوش مي سراید
نرم و سبک بال پر بگشاید
مثل نسیمي بر موج آ
مثل پریدن پرواز خواب
همه جا رنگ سحر چهره نموده
آبی و دریا در جان هم
ابر و سپیده پنهان هم
به تماشای تو گل سینه گشوده
در دفتر عشق طرحی دارم
رنگ زمان را شرحی دارم
همره خلوت شب آمده ای باز
در دیده دار
آیا شما هم دیده اید که گاهی عسل شکرک مي زند و بلورهاي ریز کوچکی درون آن شکل مي گیرد؟! عده ای این عسل را خیلی نمي پسندند و در واقع ترجیح مي دهند عسل را به همان شکل طبیعی اش یعنی زلال و شفاف مصرف کنند. در این مطلب خانومانه قصد داریم به این موضوع بپردازیم و توضیح مي دهیم که چگونه این بلورهاي ریز درون عسل شکل مي گیرد و با چه ترفندی به سادگی مي توانید عسل خود را به حالت اولیه برگردانید.
 

ادامه مطلب
رویای با تو بودن را نميتوان نوشت، نميتوان گفت و حتی نميتوان سرود. با تو بودن قصه ی شیرینیست به وسعت تلخی نداشتن و.و من همچون غربت زده ای در دامان بیکران دریای بی کسی به انتظار ساحل نگاهت مينشینم و ميمانم تا ابد و تا وقتی شبنم زلال احساست زنگار غم را از وجودم بشویند و چه احمقانه و چه مشتاقانه در انتظار آن روزم یاد تو پرچم صلحیست ميان هجوم بی امان این همه فکر ولی در هیاهوی بی نغمه ی وجودم کسی فریاد ميزند. یک روز مياید که من دیگر دچارت نیستم، از ص
یاد ان کوچه و ان اب زلال
کوه سارش که موسیقی باد 
اب را جوشش و ارامش مردان خیالش 
در گلستان , چرخش سرخ اناری رها در جویبارش 
ماه تابش نفس نغمه ان مرغ سحر خوان 
ودر ان پایین دست  یاد دهی در ده زارش 
بوی گندم  و ان ابی و صاف اسمانش 
گلی نام شقایق در دامن رنگین
چشمه ای پیر و کهن غرش و جوشان 
بوی نیلوفر و پونه 
 بوی سبزه علف و عطر و خیار 
باغ همسایه دیوار به دیوار 
در دلم یاد و هوایی ایست 
مثل موسیقی و تار
مثل باران با ترانه
مثل ان شار چراغش
 
تابستون که یک جا آزمایشی کار مي کردم، بعد از یک ماه خانمي اهل شهری متعلق به یک نژاد خاص از ایرانمون1 به جمع تیم ما ملحق شد. وقتی توی اتاق R&D این خانم با مدیرمون پچ پچ و ریز تبادل نظر مي کردن، من بشدتی که قابل وصف نیست اعصابم به هم ميریخت. هميشه هم فکر مي کردم به این خانم (که خیلی خوشبرخورد و مثبت بوده) حسودیم ميشه که داره با مدیرمون مشارکت مي کنه توی پروژه ها. تنفر بی دلیل من از این خانم ادامه داشت تا اینکه یک روز که طبق معمول 4 نفر از بچه هاي شرکت
راز و رمزهاي تهیه پلو»ی خوشمزه و خوش قد و بالاچلو صرفا به برنجی که به روش آبکش تهیه شده گفته مي شود و پلو همه برنج ها و کته را هم شامل مي شود.
چلو آبکش:
برای تهیه برنج ابتدا باید کاملا آن را پاک کرد که مبادا داخل آن، سنگ یا فضله موش باشد. سپس باید شست. برنج را موقع شستن نباید چنگ زد. موقع شستن مقداری از نشاسته برنج خارج مي شود. تا وقتی که آب زلال شود معمولا 3 بار شسته مي شود.
سپس برنج را با مقداری نمک داخل ظرف بزرگی خیس کرد تا برنج پس از خیس خوردن و
 
روزی فردی جوان هنگام عبور از بیابان، به چشمه آب زلالی رسید.آب به قدری گوارا بود که مرد سطل چرمي اش را پر از آب کرد تا بتواند مقداری از آن آب را برای استادش که پیر قبیله بود ببرد. مرد جوان پس از مسافرت چهار روزه اش، آب را به پیرمرد تقدیم کرد.
پیرمرد، مقدار زیادی از آب را لاجرعه سر کشید و لبخند گرمي نثار مرد جوان کرد و از او بابت آن آب زلال بسیار قدردانی کرد. مرد جوان با دلی لبریز از شادی به روستای خود بازگشت.
اندکی بعد، استاد به یکی دیگر از شاگردا
انشاء قطره بارانمن اگر قطره ی بارانی بودم که از ابری به زمين مي چکیدم، به رودخانه ای پر آب مي رفتم که به قطره هاي زلال آب مي پیوستم یا اینکه مسیرم را چنان متمایل مي کردم که در دل گلبرگی تشنه فرو روم و رفع عطشش کنم.
الان که این تصورات را از ذهنم مي گذرانم، حس خوبی نسبت به یک قطره ی باران دارم مخصوصا اگر بر دل کویری ببارم و سیرابش کنم. یا در آسمان آلوده شهرها ببارم و پاکيزگی را مهمان آسمان کنم. آنگاه دوست داشتم به قطره هاي دیگر بپیوندم و قطره ی بزرگ
یک مکان جالب برای کوه پیمایی با شیب ملایم و همراه با آب روان و سرسبزی بی نهايت زیبا و چشم نواز و برای عکس یادگاری حرف نداره پیشنهاد ميکنم از بردن خوراکی هايی با بسته بندی یکبار مصرف و پلاستیکی دارند، لطفابه همراه نبرین و در طبیعت زباله ها رو رها نکنید و حتما این مسیر با کفش مناسب طی کنید
 

مناسب برای همه سنین مخصوصا جوانانآب و چشمه پاک و زلالهزینه ی پیاده روی برای دو نفر ، 4 ساعته و یه نهار : 100 هزار تومن
کاهش مصرف آب و نهايتا کاهش آب دریافتی بدن باعث بروز اختلالاتی در بدن ميشود. مصرف روزانه آب برای عملکرد صحیح بدن، مانند دفع مواد زائد از بدن، تنظیم دما و پیشگیری از یبوست لازم است.
انواع نوشیدنی‌ها
- آب‌هاي قابل شرب: آب لوله کشی تصفیه شده بهترین و سالم‌ترین نوشیدنی است که پایه تمام نوشیدنی‌ها از آن است. آب معدنی که آبی است زلال و شفاف که محتوی املاح معدنی خاص، عناصر کمياب و دیگر ترکیبات مشخص مي‌باشد و باید از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط
ابتدا انگورهاي شیرین رو دون کردم(اگه شیرین نباشن ميتونید کمي شکر به انگور هاي له شده اضافه کنید) بعد داخل غذاساز ریختم تا له بشن(ميتونید با چنگ زدن له کنید که کمي سخته). بعد داخل یه وان ریختم روی دهانه وان یه پلاستیک بزرگ کشیدم .بعد روی پلاستیک و کل وان یه پتوی نازک یا زیر انداز انداختم تا عرق کنه و وان رو توی محیطی به دمای اشپزخونه نگه ميداریم. نباید خیلی گرم و نه خیلی سردباشه دما حدود 25 درجه باشه که پشه ها زاد و ولد کنند و باعث ترش شدن انگورها ب
انشاء قطره بارانمن اگر قطره ی بارانی بودم که از ابری به زمين مي چکیدم، به رودخانه ای پر آب مي رفتم که به قطره هاي زلال آب مي پیوستم یا اینکه مسیرم را چنان متمایل مي کردم که در دل گلبرگی تشنه فرو روم و رفع عطشش کنم.
الان که این تصورات را از ذهنم مي گذرانم، حس خوبی نسبت به یک قطره ی باران دارم مخصوصا اگر بر دل کویری ببارم و سیرابش کنم. یا در آسمان آلوده شهرها ببارم و پاکيزگی را مهمان آسمان کنم. آنگاه دوست داشتم به قطره هاي دیگر بپیوندم و قطره ی بزرگ
نورِ پاکي را بر زمين تابانده بودی و من در آن روشنایی خیال مي‌بافتم. فراموش ميکردم کجایی، چه هستی، در چه حال هستی. حالا در تاریکیِ بی تو سرم هنوز وقتی چشم به عکست مي‌دوزم، تاب مي‌خورد. تاب مي‌خورد تا بازتاب نگاهت را از هزار گوشه‌ی تاریک دنیا بر پرده‌ی فکرم ببینم.
پاکي را تو» مثل یک تکه نور بر زمين تابانده‌ بودی. و من دیگر از هیچکس نخواهم پرسید که خدا چیست، خاله‌پری.
 
 
تقدیم به همه خوبان
 
پرسیدم. ،
چطور ، بهتر زندگی کنم ؟
با کمي مکث جواب داد :
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
وبدون ترس برای آینده آماده شو .
ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .
شک هايت را باور نکن ،
وهیچگاه به باورهايت شک نکن .
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .
 
 
پرسیدم ،
آخر ،
و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :
مهم این نیست که قشنگ باشی . ،
قشنگ این است که مهم باش
خواستن از تو نوشتن تا نشود گم آن‌چه باید بودن؛ خواستن از تو نوشتن تا از عشق و از مهر و از خلوص نوشتن. خواستن از تو، که چشمه‌ای پاکي و ميشویی و مي‌روبی و آلام التیام بخشی و روح را، جان. خواستن از جانِ تو که جان و نفس و اميد بخشیدن.
خواستن از جرعه‌ای آب حیات که زنده کند مرده را و جوان کند پیر را و سرپا سازد زِپافتاده را. خواستن و خواستن‌هاي بی‌شماره از چشمه‌ی جاودانگی مهر که عشق بخشیدن و عشق ریختن و در آن ماء رخصت غسل دادن تا گناه شسته شود و قد
درس اول
چشمه
    شعر چشمه و سنگ» در قالب مثنوی سروده شده است. وزن شعر مفتعلن، مفتعلن، فاعلن (سریع مسدس مطوی مکشوف) بوده و در حوزه­ ی ادبیات تعلیمي و اندرزی و توصیفی نمادین سروده شده است. محتوای شعر را مي­ توان در فهميدن عظمت دریا و پی بردن به ناچیزی خود (چشمه) و تغییر نگرش و شکسته شدن غرور دانست.
1_گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله ­زن، چهره ­نما، تیزپا
  چشمه­ ای غوغاکنان، زلال و سریع از سنگی جدا و جاری شد./مفهوم: سرعت و غرور چشمه/ غلغله ­زن: شور و غو
لنکاوی مجمع الجزایری است متشکل از حدود 99 الی 104 جزیره که در شمال غربی مای و دریا آندامان و تنگه مالاکا واقع شده است. تعداد جزایر لنکاوی با جزر و مد دریا، افزایش یا کاهش پیدا مي کند. لنکاوی از دو کلمه لانگ به معنای عقاب و کاوی به معنای قرمز مایل به قهوه ای تشکیل شده است که مجسمه عقاب موجود در اسکله شهر کواح، دال بر این موضوع است. با لحظه آخر همراه باشید تا اطلاعاتی که برای تور لنکاوی حائز اهميت است را در اختیارتان قرار دهیم.
لنکاوی دارای ساحل ح
کتاب بچه ها غدیر : داستان آخرین حج پیامبر و واقعه غدیر خم این بار از زبان دو کودک…
 
معرفی:
داستان آخرین حج پیامبر و واقعه غدیر خم اینبار از زبان دو کودک…هاجر و اسماعیل دو کودک که با پدر و مادرشان همراه ميشود و در آخرین حج پیامبر با قافله ایشان همراه ميشود…تصویر هاي این کتاب به صورت رنگ آميزی است و کودک با سلیقه و خلاقیت خودش رنگ آميزی مي‌کند .
بریده کتاب:
موضوع آن قدر مهم بود که عده ای سوار بر اسب حرکت کردند تا به آن ها که جلوتر رفته بودند
درس اول
چشمه و سنگ
    شعر چشمه و سنگ» در قالب مثنوی سروده شده است. وزن شعر مفتعلن، مفتعلن، فاعلن (سریع مسدس مطوی مکشوف) بوده و در حوزه­ ی ادبیات تعلیمي و اندرزی و توصیفی نمادین سروده شده است. محتوای شعر را مي­ توان در فهميدن عظمت دریا و پی بردن به ناچیزی خود (چشمه) و تغییر نگرش و شکسته شدن غرور دانست.
1_گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله ­زن، چهره ­نما، تیزپا
  چشمه­ ای غوغاکنان، زلال و سریع از سنگی جدا و جاری شد./مفهوم: سرعت و غرور چشمه/ غلغله ­زن: شو
درس اول
چشمه و سنگ
    شعر چشمه و سنگ» در قالب مثنوی سروده شده است. وزن شعر مفتعلن، مفتعلن، فاعلن (سریع مسدس مطوی مکشوف) بوده و در حوزه­ ی ادبیات تعلیمي و اندرزی و توصیفی نمادین سروده شده است. محتوای شعر را مي­ توان در فهميدن عظمت دریا و پی بردن به ناچیزی خود (چشمه) و تغییر نگرش و شکسته شدن غرور دانست.
1_گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله ­زن، چهره ­نما، تیزپا
  چشمه­ ای غوغاکنان، زلال و سریع از سنگی جدا و جاری شد./مفهوم: سرعت و غرور چشمه/ غلغله ­زن: شو
درس اول
چشمه و سنگ
    شعر چشمه و سنگ» در قالب مثنوی سروده شده است. وزن شعر مفتعلن، مفتعلن، فاعلن (سریع مسدس مطوی مکشوف) بوده و در حوزه­ ی ادبیات تعلیمي و اندرزی و توصیفی نمادین سروده شده است. محتوای شعر را مي­ توان در فهميدن عظمت دریا و پی بردن به ناچیزی خود (چشمه) و تغییر نگرش و شکسته شدن غرور دانست.
1_گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله ­زن، چهره ­نما، تیزپا
  چشمه­ ای غوغاکنان، زلال و سریع از سنگی جدا و جاری شد./مفهوم: سرعت و غرور چشمه/ غلغله ­زن: شو
قاطرها از کمرکش کوه بالا مي رفتند. دیگر ناله ی حسین شنیده نمي شد. چند دقیقه پیش، صدای ناله ای داشت دیوانه ام مي کرد. دائم آب مي خواست. داشت خورشید طلوع مي کرد و خیلی زود صدای هلیکوپترها و هواپیماها بلند مي شد. ما باید هرچه زودتر منطقه را ترک مي کردیم؛ چون یک ساعت بعد از عملیات زمينی، بمباران منطقه شروع مي شد. حالا صدای رود زلال زیر پایمان به وضوح به گوش مي رسید. زلال که مي گویم، ندیده مي گویم. احساس مي کنم صدای آب زلال با صدای آب گل آلود فرق مي کند.
رویایم به هیچ جای حال این مملکت ورشکسته نميخورد اما مأیوسانه و معصومانه باورشان دارم. اینکه رگه هاي باریک آب زلال کم کم این سیلاب گل آلود را رقیقتر ميکنند و اینکه پلشتیها ریزریز راهشان را ميکشند و ميروند. 
دل بسته‌ام با همه ظرفیتم به کاهش 65درصدی تلفات چارشنبه سوری، به برف و بارانهاي رحمت که امسال باریدند به هوایی که کمي کمتر ناپاک بود.
 به صدای ساز بچه ام و آواز آن بچه ام که جورند با هم و با من،
به چشمهايی که شسته ميشوند زیر باران اشک و نامرا
شاید به نظر عجیب برسد ولی شیره ی انگور ملایر از بهترین و با کیفیت ترین در نوع خودش مي باشد.این محصول شیرین و عسلی دارای خواصی است که در طب سنتی دنیا برآن تاکید فراوانی شده است، اگر در این خصوص اطلاعاتی مي خواهید سری به کانال طب سنتی و اسلامي استاد خیراندیش در پیام رسان هاي داخلی و خارجی بزنید.هرچند سایر صاحب نظران و . مطالبی نیز بیان فرموده اند.
شیره انگور ملایر از انگور هاي باعات این شهرستان و با روشی یکسان و شیوه ای معمولی تهیه مي شود و هیچ ن
تنگه براق یکی از زیبایی‌هاي بی‌بدیل طبیعی در جنوب ایران است. تنگه‌ها به طور کلی، به خاطر شرایط ویژه طبیعی‌شان، معمولاً بسیار خوش آب‌وهوا و زیبا هستند. تنگه یعنی قرار گرفتن در فاصله ميان دو کوه. همين مسئله متضمن وجود رود و طبیعت فوق‌العاده‌ای ميشود. تنگه‌هاي زیادی در ایران وجود دارند و در این ميان تعدادی از آن‌ها توریستی هستند. برای آنکه با تنگه براق اقلید بیشتر آشنا شوید، با سفرزون همراه باشید.
اقلیم روستای براق
تنگه براق نام یکی از
هنگامي که شما یک دستگاه تصفیه آب خریداری مي کنید انتظار دارید که آبی سالم، شفاف و گوارا را در اختیار شما قرار دهد.
اما گاهی اینطور نیست و درون آب حباب هاي ریزی وجود دارد و ما این مسئله را زمانی که از دستگاه آب مي گیریم متوجه مي شویم.
البته پس از چند ثانیه حالت کدری از بین رفته و آب مجددا شفاف مي شود.
ممکن است این موضوع به دلیل بالا رفتن سختی آب باشد که در این هنگام باید فیلتر تصفیه عوض شود.
 بعد از تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب، به علت فشردگی و یا ا
شاید به نظر عجیب برسد ولی شیره ی انگور ملایر از بهترین و با کیفیت ترین در نوع خودش مي باشد.این محصول شیرین و عسلی دارای خواصی است که در طب سنتی دنیا برآن تاکید فراوانی شده است، اگر در این خصوص اطلاعاتی مي خواهید سری به کانال طب سنتی و اسلامي استاد خیراندیش در پیام رسان هاي داخلی و خارجی بزنید.هرچند سایر صاحب نظران و . مطالبی نیز بیان فرموده اند.
شیره انگور ملایر از انگور هاي باعات این شهرستان و با روشی یکسان و شیوه ای معمولی تهیه مي شود و هیچ ن
زمستان را مجالی نیست. تنها دقایق اندکی تا تحویل دیگر برای نو شدن و تازه شدن باقی مانده. بهار گیسوان معطر به گل هاي وحشی اش را افشان کرده و نسیم، عطر طره هاي مشکینش را به همه سو مي برد. طره هايی که رایحه اش جان را تازه مي کند و نوید عیدی ميمون و مبارک را مي دهد. سوگولی فصل ها دلبرانه و دامن کشان مي آید و کوبه هاي دلمان را برای نو شدن مي کوبد. اگر بانوی بهار، در دلت را کوبید در به رویش بگشای و تحفه بهاریت را بستان. سبدی سیب سرخ محبت، سنبلی دلبر، سبزه ز
شراره مي‌کشدم آتش از قلم در دستبگو چگونه توان برد سوی دفتر دست؟
قلم که عود نبود، آخر این چه خاصیتی استکه با نوشتن نامت شود معطر دست؟
حدیث حُسن تو را نور مي‌برد بر دوششکوه نام تو را حور مي‌برد بر دست
چنین به آب زدن، امتحان غیرت بودوگرنه بود شما را به آب کوثر دست
چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند:به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست؟
برای آن‌که بیفتد به کار یار، گرهطناب شد فلک و دشت شد سراسر دست
چو فتنه موج زد از هر کران و راهش بستشد اسب، کشتی و آن
شاید به نظر عجیب برسد ولی شیره ی انگور ملایر از بهترین و با کیفیت ترین در نوع خودش مي باشد.این محصول شیرین و عسلی دارای خواصی است که در طب سنتی دنیا برآن تاکید فراوانی شده است، اگر در این خصوص اطلاعاتی مي خواهید سری به کانال طب سنتی و اسلامي استاد خیراندیش در پیام رسان هاي داخلی و خارجی بزنید.هرچند سایر صاحب نظران و . مطالبی نیز بیان فرموده اند.
شیره انگور ملایر از انگور هاي باعات این شهرستان و با روشی یکسان و شیوه ای معمولی تهیه مي شود و هیچ ن
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل هاي صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمي باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهاي رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه مي باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="AutoStart" value="False">


ارمان ارمان/ محسن ميرزاده
 
سپاس از سینای عزیز بابت پیشنهاد این آهنگ زیبا
 
پی نوشت::
اوره آسمين؛ ارمان ارمان… دگورمژن دگورمژن…
کریه برخان خاده جان دبارژن؛ همدل هوال عز
دریا مظهر آرامش است و وقتی کنار سواحل مي رویم یک حس فوق العاده و مثال زدنی تمام وجودمان را فرا خواهد گرفت.به همين دلیل است که بسیاری از گردشگران به دنبال مقاصدی هستند که در نزدیکی سواحل و دریاها باشند.حال باتوجه به این که در سال هاي اخیر تایلند به یکی از مقاصد پرطرفدار در نزد مردم دنیا و به خصوص ایرانیان تبدیل شده است مي خواهیم مي خواهیم با 4 مورد از سواحل نزدیکی بانکوک آشنا شویم.
هواهین
یکی از سواحل فوق العاده نزدیک به بانکوک هواهین مي باشد
روستای مرگ قزوین با جاذبه هاي گردشگری فراوان
روستای مرگ یکی از زیباترین روستاها در بخش الموت قزوین است که یکی از جاذبه هاي گردشگری معروف و دیدنی قزوین محسوب مي شود.
 
نام این روستا "مَرگ" نیست!
ممکن است با شنیدن نام این روستا فکر کنید که این روستا جایی بسیار خطرناک است اما اشتباه نکنید زیرا چنانچه در این بخش از گردشگری چفچفک گفته ایم نام این روستا "مَرگ" نیست بلکه "مِرگ" ناميده شده است و به علت تلفظ اشتباه مَرگ خوانده مي شود.

روستای مرگ کجاست؟
"هیچ انسانی زندگی بی لکه نمي تواند داشته باشد ؛  حتی اگر زندگیش مانند برف روی اورست هم باشد"
✍️ مصطفی ملکیان
یک حقیقت این است که تو، پاک مطلق نمي توانی زندگی بکنی. این همه ی ما را رنج مي دهد. هیچ کسی نیست که جویای پاکي مطلق نباشد، اما این پاکي مطلق در وسع هیچ انسانی نیست. هیچ انسانی زندگی بی لکه نمي تواند داشته باشد. هر انسانی، حتی اگر زندگیش مانند برف روی اورست هم باشد، اگر دقت بکند و با چشم تیز تر به آن بنگرد، مي بیند که لکه هاي ریز سیاهی مانند
اولین باری که وبلاگ رو باز کردم و اولین پستی که اونجا خوندم، پست دست ها بود. درسته که اون پست من رو خشمگین و عصبانی کرد ولی درش پاکي و صداقت دیدم. ميخواستم با چشمانی چرخان و دستانی مشت کرده از صفحه بیام بیرون که تصميم گرفتم کامنت ها رو هم بخونم. توی کامنت ها افراد عصبانی مثل من زیاد بودن اما توی کامنت هاشون به یک چیز مشترک اشاره کردن بودن. اینکه اونقدر این پست هاي این وبلاگ رو دوست دارن که حاضرن این پست رو نادیده بگیرن.
پس صبر کردم.
پست هاي دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم
شهید سعید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شخصیت استثنائی و ارث بر مالک اشترها و عمارها و ميثم ها و دیگر شجاعان و غیوران از اصحاب شاه ولایت اميرالمومنین صلوات الله علیه بود ؛ این قبیل افراد روی کره خاکی تنها دل خوشیشان انجام وظیفه و عبودیت است و پیوسته مشتاق عالم بالا هستند.شهید بزرگوار حاج قاسم شیر ميادین نبرد بود و این شجاعت و صولت همراه با قدرت تفکر و صفات عالیه ، بزرگ مردی بی نظیر از او ساخته بود."حیف بود حاج قاسم در بستر بمي
زمان گذشت.زمان گذشت و قلبم گواهی مي دهد که به یقین تو مي آیی.تو مي آیی و آیینه هاي زنگار گرفته قرن ها جهالت و سکوت و روزمرگی را دوباره جلا خواهی داد.تو مي آیی و قلب هاي سیاه شده از تنهايی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد.تو مي آیی و دلم را خویشاوند تمام پنجره هاي جهان مي کنی.تو مي آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند مي زنی.تو مي آیی و فریادهاي فرو خفته ستمدیدگان جهان را معنا مي بخشی.تو مي آیی و گوش جهان را که از فریاده
برخی راه هاي باز کردن چاکرای دوم :
 _مهتاب و تماشای ماه، بخصوص درزمان بدر کامل، احساسات شما را زنده مي کند وباعث مي شود تا پیام هاي روحتان را از راه تجسم و رویاهايتان بگیرید .
– پوشیدن لباس هاي نارنجی و همچنین انجام مراقبه چاکرای دوم به این صورت که تصور کنید نور نارنجی رنگ وارد این چاکرا مي شود و در آن مي چرخد و خارج مي شود.
– احساسات و افکار سرخورده خود را یا به دوستان بگویید یا بهتر آنکه روی کاغذی یادداشت کنید تا از بار عاطفی که بر دوش مي کشید
 
 
دستمال کاغذی به اشک گفت:
قطره قطره‌ات طلاستیک کم از طلای خود حراج مي‌کنی؟عاشقمبا من ازدواج مي‌کنی؟
اشک گفت:ازدواج اشک و دستمالِ کاغذی!تو چقدر ساده‌ایخوش خیال کاغذی!توی ازدواج ماتو مچاله ميشویچرک ميشوی و تکه‌ای زباله ميشویپس برو و بی‌خیال باشعاشقی کجاست!تو فقطدستمال باش!دستمال کاغذی، دلش شکستگوشه‌ای کنار جعبه‌اش نشستگریه کرد و گریه کرد و گریه کرددر تن سفید و نازکش دویدخونِ دردآخرش، دستمال کاغذی مچاله شدمثل تکه‌ای زباله شدا
شفای نگی- آشنایی با عشق
در این درس درباره عشق، زیبایى و جسمانیت نه و تاثیر انرژى آفرودیت در جان و روان و جسم یک زن صحبت کردم و براى اولین بار درباره زندگى جنسى استثنایى بین زن و مرد در حضور انرژى افرودیت درس دادم،معتقدم مردى که این درس من را گوش کند ، تمام عمرش دعایم خواهد کرد و زنى که این درس را بشنود ، خواهد گریست ولى عمقى زلال را در خودش کشف و شهود خواهد کردتا یار که را خواهد و ميلش به که باشد.
در این درس چه خواهم آموخت ؟
۴ داستان اسطوره
چم سبز (چم سوز) اندیمشک، بخشی از پرآب ترین رودخانه کشورمون که 2 ساعت شناور موندن با جریان رودخونه یا شیرجه زدن و ماهیگیری یا  کارای هیجانی مثل شیرجه زدن از روی صخره و لذت بردن از هوای تازه باعث ميشه دوباره این سفر رو تکرار کنی! پیشنهاد ميکنم از بردن خوراکی هايی با بسته بندی یکبار مصرف و پلاستیکی دارند، لطفابه همراه نبرین و در طبیعت زباله ها رو رها نکنید، تشکر؛ همچنین وسایل کمکی شنا رو همونجا ميتونید تهیه کنید
 

مناسب برای همه سنین مخصوصا ج
شاعری که خسته گشته  از تکرار،
داستانی که ناگفته بر جا ماند،
حرف هاي بی سرانجامش،
مزه ی گسی در دهانش ماند.
 
واژه ها چه ها مي گفتند،
در سکوت حوض پر حجمش،
آب هاي بی زلال بی تردید،
در سراسر زنگ هاي تفریحش.
 
قافیه چه حرف مفتی بود،
چون که درد را گفتن نیست.
من ردیف مي کردم صداها را،
چون که بغض را فرو خوردن نیست.
 
پ.ن: آدمي که احمق نیست، غلط مي کند بعد از این همه تجربه هاي شاعری در زبان فارسی که زبان شعر است، و از پس حافظ و مولوی و خیام و سعدی و فردوسی و
دانلود,بررسی پاورپوینت آبشستگی,pptx

تاریخ ایجاد 24/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 9500 تومان   
 تعدادمشاهده  1
 
دانلود,بررسی پاورپوینت آبشستگی,pptx بخشی از مطلب انواع آبشستگی: سه نوع آبشستگی ممکن است در محل یک پل اتفاق بیفتد.   الف- آبشستگی عمومي: این آبشستگی زمانی رخ مي دهد که کل بستر رودخانه در بازه ای که پل در آن قرار دارد، شسته شده و نسبت به بستر طبیعی رودخانه در بالادست در تراز پایین تری قرار بگیرد.ب- آبشستگی در اثر تنگ شدگی (انقبا
 
به گزارش شیعه نیوز»، متن زیر یادداشتی از عبدالحسین طالعی، سردبیر مجله کتاب‌شناسی شیعه درباره خطبه الوسیه» است. خطبه الوسیله اولین خطبه حضرت علی (علیه السلام)  پس از شهادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  است که در چنین روزی یعنی پنجم ربیع‌الاول سال یازده هجری آن را ایراد فرمودند. در این یادداشت آمده است:جابر بن یزید جعفی یکی از رازداران امام باقر (علیه السلام)  است. جابر خود مي‌گوید: روزی به حضور امام باقر (علیه السلام)  مي‌رسم. من که
سازنده تجهیزات تصفیه اب وفاضلاب
• طراحی و ساخت ، راه‌اندازی و راهبری انواع سیستم هاي تصفیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی در ظرفیت‌هاي مختلف.
• مشاوره ، طراحی و ساخت انواع سیستم هاي تصفیه فاضلاب جهت بیمارستان ها ، کارگاه ها ، هتل ها ، مجتمع هاي اداری ، تجاری و مسی ، رستوران ها و.
• طراحی و ساخت تصفیه خانه هاي BNR با هدف بازیابی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده.
• طراحی و ساخت انواع سیستم هاي چربی گیر API, CPI , DAF
• طراحی و ساخت انواع سپتی
 
ارزش‌ها و بینش‌ها در فرهنگ اسلامي حاکی از آن است که منتظر باید تأثیر عملی و عینی انتظار را در رفتار خود بروز دهد. به دیگر سخن در عین پایبندی به باورهاي اسلام رویکردی منتظرانه در رفتار وی به نمایش درآید و حرکت وی در جهت تحقق ظهور منجی باشد. بنابراین نمي‌توان انتظار را تفکری صرف دانست؛ چراکه انتظار عملی است توأم با تلاش و جهاد و چشم‌به‌راهی تنها کاری از پیش نخواهد برد. بشر علاوه بر پیکار روزانه حق و باطل باید خود را نیز برای ظهور آماده کند.
بلک تنها منطقه توریستیک نمي باشد در عین حال جاذبه هاي فراوان طبیعی این منطقه زبانزد خاص و عام مي باشد.در بلک ۵۷۴ گونه گیاهی تاکنون شناسائی شده است.۲۹ گونه گیاهی موجود در بلک تنهادر ترکیه و ۱ گونه گیاهی دردنیا فقط در بلک یافت مي شود.شهر آنتالیا با داشتن جاذبه هاي گردشگری بسیار بی نظیر خود توانسته است توجه بسیاری از گردشگران و مسافران را از سراسر جهان به سوی خود جذب کند. ساحل کنیالتی یک پارک آبی هیجان‌انگیز دارد که پر از وسایل و اسباب‌بازی‌ه
تصفیه آب چیست ؟آب آشاميدنی آبی است زلال ، خنک ، بی رنگ ، بی بو که بدون هیچ گونه عوامل بیماری زا مي باشد در طبیعت چشمه هايی یافت ميشود که آب آن سالم و قابل استفاده مي باشد اما کاملا نمي تواند  نیاز مردم را تامين کند به طور کلی آب هاي سطحی نسبت به آب هاي زیر زمينی نیاز  بیشتری به تصفیه آب دارند آب هاي زیر زمينی برای حفظ سلامتی جامعه حداقل باید ضد عفونی شوند ولی برخی از آنها به تصفیه ی بیشتری نیاز دارند تا سختی آنها کاهش یافته ترکیباتی  که باعث ای
آب هاي سطحی 
آبهاي سطحی منبع اصلی آب مصرفی مردم است زیرا که بیشترین آب شهرهاي بزرگ از آن تهیه مي شود. کیفیت آبهاي سطحی تقریباً بستگی زیادی به ترکیب و ميزان مواد بستر جریان آب و شرایط جوی منطقه دارد .
ویژگی هاي آب هاي سطحی عبارتند از:
1.زلال نیستند 
2.PH این آب ها، حدود 8- 7 مي باشد
3.مواد آلی موجود در این آب ها در نقاط مختلف فرق مي کند ممکن است حاوی ،نفت و روغن و فات سنگین باشند
4.معمولا آلوده به ميکروارگانیسم ها هستند 
5.مقدار آمونیاک، و نیترات این
چوپان بیچاره خودش را کشت که آن بز چالاک از آن جوی آب بپرد نشد که نشد. او مي‌دانست پریدن این بز از جوی آب همان و پریدن یک گله گوسفند و بز به دنبال آن همان.عرض جوی آب قدری نبود که حیوانی چون نتواند از آن بگذرد… نه چوبی که بر تن و بدنش مي‌زد سودی بخشید و نه فریادهاي چوپان بخت برگشته!پیرمرد دنیا دیده‌ای از آن جا مي‌گذشت وقتی ماجرا را دید پیش آمد و گفت من چاره کار را مي‌دانم. آنگاه چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و آب زلال جوی را گل آلود کرد.بز به
ه نام انکه زیباست و زیبایی را دوست دارداو را خلق کردنه از اتش . نه از گل. بلکه از جنس لطیف زیباییاو را در قالبی مخمل گون خلق کرد.و سپس از روح توانمند خود در او دميد روحی بس والاروحی سرشار از ظرافت و زیبایی و پاکيروحی توانمند تر از ادمبر او نظری انداختچقدر دلکش.چنان زیبا بود که دل جن و انس به درد امددردی نه از سر رنج.نه دردی از حسادت. نه دردی از سر غبطهبلکهدردی از رنگ و بوی دلبری.خدای من. این مخلوق چه بی پروا در برابر خ
طبق آمار و ارقام ارائه شده سالیانه 3600000 نفر به خاطر بیماری هاي ناشی از مصرف آب آلوده جان خود را از دست مي دهند. دلیل اصلی این امر عدم دسترسی این افراد به آب آشاميدنی سالم یا تجهیزات تصفیه آب مي باشد.
طی پژوهشی که در سال ???? توسط شرکت Freedonia شرکتی تحقیقاتی در رابطه با بازار صنایع انجام شد
پیش بینی شد که نیاز و درخواست استفاده از تکنولوژی هاي نوین تصفیه آب تا سال سالانه رشد 6/7 درصدی خواهد داشت و 32 ميلیارد دلار ارزش این تجهیزات خواهد بود.
در طول سال
او دلش رهايی مي‌خواهد. تنها خواسته‌ی قلبی‌اش همين است.
یک گوشه‌ی خلوت، روی نیمکتِ زنگ‌زده‌ای نشسته بود و به موسیقی بی‌کلامي که در گوشش نواخته‌ مي‌شد، گوش فرا مي‌داد. صدای پیانو، کلاویه‌هاي روحش را مي‌فشرد و آرامش مي‌نواخت.
سرش را کمي به پشت خم کرد. کمي بیشتر و باز هم بیشتر. تا جایی که چشمانش را مستقیم رو به بالا، رو به آسمان دوخته بود. آسمانِ صاف، بدون اَبر، زلال، آبیِ آبی! در حاشیه‌ی این نقاشی زیبا، چند شاخه‌ی درختِ بدون برگ نیز جلو
 
خداوند بارها در قرآن ارتداد را خطری به شدت محتمل بر شمرده که موجب لعن الهی و عذاب ابدی ميشود. مثلاً در بین آیات قرآن با موضوع و مصداق مهدویت آمده است: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ. وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‌‌»؛(نور/۵۵) خدا به کسانی از شما بندگان که (به خدا و حجت عصر) ایمان آرند و نیکوکار گردند وعده فرمود که (در ظهور امام زمان) د
زیباترین خواب زندگی را در مسیر مدینه به مکه دیدم. احرام که پوشیدیم و حرکت کردیم خسته و کلافه بودم.
زیاد که خسته باشم خوابم نمي برد.
برای اینکه خوابم ببرد جامي کوزه ای را تصور مي کنم که پر از آب زلال است. یک جام سبز رنگ. بعد سعی مي کنم تصویر قرص ماه را در آن تصور کنم.
با این تلاش فکری آرامش پیدا مي کنم و خوابم مي برد.
 
در آن لحظات خستگی هم چشمهايم را در اتوبوس بستم و سعی کردم ماه را در جامي سبزرنگ تصور کنم.
 
خوابم که برد در خواب دیدم که زیر آسمان هس
به نام انکه زیباست و زیبایی را دوست دارداو را خلق کردنه از اتش . نه از گل. بلکه از جنس لطیف زیباییاو را در قالبی مخمل گون خلق کرد.و سپس از روح توانمند خود در او دميد روحی بس والاروحی سرشار از ظرافت و زیبایی و پاکيروحی توانمند تر از ادمبر او نظری انداختچقدر دلکش.چنان زیبا بود که دل جن و انس به درد امددردی نه از سر رنج.نه دردی از حسادت. نه دردی از سر غبطهبلکهدردی از رنگ و بوی دلبری.خدای من. این مخلوق چه بی پروا در برابر
 
بخوان به نام گل سرخ در صحاری شبکه باغ ها همه بیدار و بارور گردندبخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپیدبه آشیانه خونین دوباره برگردند
بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوتکه موج و اوج طنینش ز دشت‌ها گذردپیام روشن بارانز بام نیلی شبکه رهگذار نسیمش به هر کرانه برد
ز خشک سال چه ترسیکه سد بسی بستندنه در برابر آبکه در برابر نورو در برابر آوازو در برابر شور
در این زمانه ی عسرتبه شاعران زمان برگ رخصتی دادندکه از معاشقه‌ی سرو و قمری و لالهسرودها بسراین
زیباترین خواب زندگی را در مسیر مدینه به مکه دیدم. احرام که پوشیدیم و حرکت کردیم خسته و کلافه بودم.
زیاد که خسته باشم خوابم نمي برد.
برای اینکه خوابم ببرد جامي سفالی را تصور مي کنم که پر از آب زلال است. یک جام سبز رنگ**. بعد سعی مي کنم تصویر قرص ماه را در آن تصور کنم.
با این تلاش فکری آرامش پیدا مي کنم و خوابم مي برد.
 
در آن لحظات خستگی هم چشمهايم را در اتوبوس بستم و سعی کردم ماه را در جامي سبزرنگ تصور کنم.
 
خوابم که برد در خواب دیدم که زیر آسمان هس
کتاب جشن حنابندان : روایت هايی کوتاه، جذاب و خواندنی از جنگ که از خواندنشان خسته نخواهی شد.
کتاب جشن حنابندان : محمدحسین قدمي، نشر سوره مهر
تبلیغ و تقریظ آقا:
مقام معظم رهبری:روز و شبی چند در لحظه هاي پیش ازخواب، درفضایی عطرآگین و مصفا و در معراج شور و حالیکه سطور و کلمات نورانی این کتاب به خواننده ی خود عطا مي کند، سیر کردم و خدا را سپاس گفتم، هم بر آن قطره ی عشقی که در جان این نویسنده افکنده و چنین زلال اندیشه و ذوقی را بر قلم او جاری ساخته است
با عرض پوزش فایلهاي سخنرانی و پادکست هاي سخنرانی آماده برای آپلود نبوده و تا مدتی دیگر بر روی این صفحه قرار خواهد گرفت.
پیشاپیش از شکیبایی شما کمال تشکر را داریم
 
دریافتعنوان: روضه شب سوم فاطميه اول 1441حجم: 26.8 مگابایتتوضیحات: روضه خوانی کربلایی علیرضا ربانی منش اجرا شده در شب سوم فاطميه اول1441 
دریافتعنوان: واحد: زهرا مرو تورا به جان حیدرحجم: 13.4 مگابایتتوضیحات: مداحی کربلایی علیرضا ربانی منش اجرا شده در شب سوم فاطميه اول1441 
دریافتعنوان: واح
معرفی توسط وبلاگ. زلال حکمت
 
​​​​​​
 
کتاب چشمه خورشید (یک صد و ده نکته ی تربیتی ار نامه ی سی و یک نهج البلاغه) در آستانه ی عید غدیر منتشر شده است.
این اثر که هفتمين اثر نویسنده و چهارمين کتاب منتشر شده ی وی در نهج البلاغه پژوهی مي باشد، شرح موضوعی نامه ی تربیتی به امام حسن علیه السلام است که در آن سه موضوع مهم و کاربردی در تربیت، طی 110 نکته (برای سهولت در خواندن و فهم) مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.
 
بخشی از کتاب:
کرامت به معتای "ب
خدا وقصه هايش : تقویت ایمان فطری کودکان با استفاده از تعالیم دینی
 
خدا وقصه هايش : غلامرضا حیدری ابهری، بهار دلها
معرفی:
نباید فکر کنیم که ایمان به خدا، فقط یک بحث اعتقادی است و ربطی به واقعیت هاي زندگی ما ندارد و در تربیت کودک ما نقش ندارد.ایمان، چراغی است که همه زوایای زندگی را نورانی مي سازد و روح را از همه تاریکی ها مخصوصا نا اميدی و ترس رهايی مي بخشد.پس ما وظیفه داریم که کودک خود را به شکلی درست و منطقی از زلال تعالیم توحیدی پیامبران برخور
هوالحقحمل ونقل باربری ما با بیش از سه دهه فعالیت با پیشرفته ترین روش بسته بندی و جابجایی در خدمت هموطنان عزیز ميباشد*اساس کار ما :چشم پاکي .دست پاکي . تجربه کافی .کارگران وراننده ميباشد*حمل تخصصی اثاثیه منزل و کالاهاي تجاری واداری وانواع مبلمان اداری گاوصندوق و پیانو وانواع ویترین وميزهاي نهار خوری و یخچال هاي سایددارای مجوز رسمي و کد ثبت شده از اتحادیه باربری ( درون شهری وبرون شهری*به صورت شبانه روزی حتی روزهاي تعطیل *امضای قرارداد قبل از ش
با پیشرفت علم و شکل گرفتن تمدن کم کم اهميت پاکيزگی و رعایت بهداشت واضح شد و جایگاه خود را در ميان جوامع پیداکرد .به نسبت رشد اگاهی ، فرهنگ نظافت در جوامع بالا رفت. ما در این مقاله در رابطه با تاریخچه نظافت منزل صحبت مي کنیم. ایران باستان که از دیرباز مهد تمدن و علم بود از ابتدای شروع حکومت ها ميتوان رعایت پاکي و تکریم نظافت را در تاریخ ان به چشم دید.
هرکجای ایران که هستیم در پایتخت یا شهر هاي دیگر نظافت منزل در غرب تهران یا قسمت هاي دیگر ان قطعا
برای کاشتن بذر حتما که نباید کشاورز بود!
مي‌توان در هر قالبی که هستی بمانی  
و 
بذر بپاشی.
مي‌توانی معلم باشی و بذر دانش بپاشی.
پزشک باشی و سلامتی بنشانی.
مادر باشی و محبت به‌بار بیاوری.
پاکبان باشی و پاکي ثمرت باشد.
و.
مي‌توانی در قالب عاشق
بذری از عشق در دلی بکاری.
حالیا 
به سان دانش که برای فراگیرشدن نیاز به بودن معلمي دارد
مانند سلامتی که دست به دامن طبیب و طبابت است
و مثل محبت که نمود عالیش "مادر" و "مادرانگی" است
و همانا برای ایج
رمان بلندای شانه هايت
دانلود رمان بلندای شانه هايت اثر معصومه خلیلی با فرمت هاي pdf ، اندروید، آیفون و جاوا با ویرایش جدید و لینک مستقیم
داستان راجب یک مهماندار به نام هلنا و هاوش خلبان هواپیمایی مسافربری که تصادفی با هم انیس ميشوند ، دخترک قصه تنهاست و کمي ابلهانه و بچگانه رفتار مي کند ، اما پسر با تدبیر و پخته است ، هاوش که بخاطر نقص ظاهریش در بچگی از سمت هم سن و سالان و در بزرگسالی از طرف جنس مخالف زیاد جذاب نبود دچار یک عقده و سرکوب شده و تم
یکی از مشکلات زمان امام سجاد (ع)، جهل مردم بود
آیت الله محمدعلی جاودان نیز در مورد اقدامات امام سجاد(ع) گفت: هر امام نسبت به زمان خود وظیفه‌ای دارد و طبیب زمان خود است و باید متناسب با بیماری زمان خود، راه حلی متناسب ارائه کند. یکی از مشکلات زمان امام سجاد (ع)، جهل مردم بود. مردم نسبت به دینشان جاهل بودند؛ زیرا حکام قبلی سعی کردند تا تمام مواریث پیامبر (ص) را از بین ببرند و در طول این سال‌ها فقط زمان حکومت اميرالمؤمنین (ع) استثناء بود. برای حل این
معمولا هدف از نصب  پیش تصفیه آب ، انجام یک تصفیه ابتدایی و اولیه برای دستیابی به آب مصرفی زلال ، شفاف و بهداشتی است که بیشتر برای مصارف شستشو  و حمام استفاده مي شود. در حالی که برای مصارف آشاميدنی ، استفاده از تجهیزات و فن آوری هاي پیشرفته تر نظیر اسمز مع ,  دستگاهاي تصفیه آب خانگی  توصیه مي شود که آبی سالم گوارا بدون هیچ گونه آلودگی  را برای شما فراهم مي کند و سلامتی  و نشاط را برایتان به ارمغان مي آورد برای خرید و اطلاعات بیشتر در زمينه م


ساقیا جام جهانبینی ایمان تو خوش
شمع تابان تو خوش، جمع جوانان تو خوش
سوی ميخانه‌ی خرداد تو باز آمده ایم
نظری کن که شود حال حریفان تو خوش
به شب ساغر ما بادهء روشن برسان
تا بنوشیم به شکرانهء احسان تو خوش
و ببینیم درین آینه، فردا شده اند
مردمان تو خوش و ميهن ایران تو خوش
باغ غارت شدهء بهمن خونین تو سبز
خاوران از گل پیروزی خوبان تو خوش
سرزمين تو پر از شادی آزادی و قسط
طالقان تو خوش و مشهد و تهران تو خوش
هیرمند و خزر و ارژن و کارون و سهند
زنده رود و


ساقیا جام جهانبینی ایمان تو خوش
شمع تابان تو خوش، جمع جوانان تو خوش
سوی ميخانه‌ی خرداد تو باز آمده ایم
نظری کن که شود حال حریفان تو خوش
به شب ساغر ما بادهء روشن برسان
تا بنوشیم به شکرانهء احسان تو خوش
و ببینیم درین آینه، فردا شده اند
مردمان تو خوش و ميهن ایران تو خوش
باغ غارت شدهء بهمن خونین تو سبز
خاوران از گل پیروزی خوبان تو خوش
سرزمين تو پر از شادی آزادی و قسط
طالقان تو خوش و مشهد و تهران تو خوش
هیرمند و خزر و ارژن و کارون و سهند
زنده رود و
رمان بلندای شانه هايت
دانلود رمان بلندای شانه هايت اثر معصومه خلیلی با فرمت هاي pdf ، اندروید، آیفون و جاوا با ویرایش جدید و لینک مستقیم
داستان راجب یک مهماندار به نام هلنا و هاوش خلبان هواپیمایی مسافربری که تصادفی با هم انیس ميشوند ، دخترک قصه تنهاست و کمي ابلهانه و بچگانه رفتار مي کند ، اما پسر با تدبیر و پخته است ، هاوش که بخاطر نقص ظاهریش در بچگی از سمت هم سن و سالان و در بزرگسالی از طرف جنس مخالف زیاد جذاب نبود دچار یک عقده و سرکوب شده و تم
سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک‌خورده‌ایم
اگر داغ دل بود ما دیده‌ایم
اگر خون دل بود ما خورده‌ایم
اگر دل دلیل است آورده‌ایم
اگر داغ شرط است ما برده‌ایم
اگر دشنه‌ی دشمنان، گردنیم
اگر خنجر دوستان، گرده‌ایم
گواهی بخواهید، اینک گواه:
همين زخم‌هايی که نشمرده‌ایم.

+قیصر عزیز
+تمام مدتی که در انتظار پیکرهاي مطهر بودیم زمزمه مي‌کردم : لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت ال
آمد به دنیا در فضای سرد و ناپاکي
آلوده شد روح و روانش در هوسناکی
مانند گل در مزبله بالید و زیبا شد
در دام او افتاد یاسی مظهر پاکي
با صید خود برپا نمود او کاخ آمالش
شد سرنگون در قعر خودخواهی به بیباکی
چون پرتوقّع بود و از خودراضی و مغرور
افتاد از عرشش درون برزخی خاکی
باد جدائی ها به طوفانی بدل گشته
در عاقبت درگیر با وضع اسفناکی
او مُرد و در گور سیاه خود فرو رفته
شد سرنوشتش تلخ با پایان غمناکی .
 
DR  POOL  GROUP
گروه دکتر استخر
مشاوره ، بازدید ، کارشناسی
بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی
عیب یابی ، سرویس دوره ای  
کنترل ، تعمير و نگهداری پروژه هاي
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، جکوزی آبنما 
تونل مه ، حمام سنتی ایرانی
سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران
• ازن (O3) یک عامل ضد عفونی بسیار موثر است و مي تواند در استخرهاي شنا ، جایگزینی مناسب بجای مواد شیميایی ضد عفونی کننده حاوی کلر و بروم باشد .یکی از مزیت هاي استفاده از ازن در مقایسه
زمستان را مجالی نیست. تنها دقایق اندکی تا تحویل دیگر برای نو شدن و تازه شدن باقی مانده. بهار گیسوان معطر به گل هاي وحشی اش را افشان کرده و نسیم، عطر طره هاي مشکینش را به همه سو مي برد. طره هايی که رایحه اش جان را تازه مي کند و نوید عیدی ميمون و مبارک را مي دهد. سوگولی فصل ها دلبرانه و دامن کشان مي آید و کوبه هاي دلمان را برای نو شدن مي کوبد. اگر بانوی بهار، در دلت را کوبید در به رویش بگشای و تحفه بهاریت را بستان. سبدی سیب سرخ محبت، سنبلی دلبر، سبزه ز
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب