نتایج پست ها برای عبارت :

نومدی دیارم

بلوچستان تو ای زیبا ديارم ، تو را از جان و دل من دوست دارمتو را ای سرزمین پاک بازی ، همیشه همدم و همراه و یارمتو را در لوح دل با جوهر خون ، به رسم الخط زیبا می نگارمتو را ای بی کران دریای عشقم ، چو موجی پر خروش و بی قرارمبود هر سنگ تو مانند گوهر ، بود خاک تو چون باغ بهارمحیاء و غیرت فرزند این خاک ، بود گنج گران و افتخارمبلوچستان ما هویت ماست ، من این نعره ز جان و دل بر آرمبلوچستان نامی ماندگار است ، صدای مردمش باشد عیارمبلوچستان بلوچستان بمانداگر
ترک تریاک لبت کردم، خمارم میکُشد،
تا ز دی گردم جدا، یاد بهارم می کُشد.
از تنم رفته مدارم، از کفم دار و ندار،
در به در از در بدر دور از ديارم میکُشد.
پستی و شیب جهان گاهی فشارم میدهد،
دم به دم پست و بلندی فشارم میکُشد.
نابکاری با عیاری کار را بیکاره کرد،
پیش ناکس زاره کردم، زاره زارم میکُشد.
گل بکشتم، گل نوشتم در ره فردای عشق،
عشق من از خار راهم کرده خوارم میکُشد.
مرگ بیچاره چو من بود و دگر چاره نداشت
مرگ بیچاره مرا چاره ندارم، میکُشد.
ديارم داره بارون میاد.
سگ همسایه واق واق میکرد شنیده بودم که سگ واق واق کنه زله میاد و به عزیزجان گفتم امشب زله میاد .
یکی بهم گفت از مرگ نمیترسی امشب ؟
گفتم نه گفت زیر این همه خاک باز نمیترسی؟ گفتم ادم مرده هیچ حسی نداره هیچی متوجه نمیشه
گیر کردم تو پایان نامه ام درست نمیشه نمیدونم باید چطوری درس کنم
مدتیه درگیر فصل سه بودم که استاد جان هنوز رضایت ندادن  و مدتی هم هست درگیر فصل ۴ که این فصل هم به مشکل برخوردم و نمیدونم چطوری درستش کنم .
سرد
دیدن این فیلم یعنی حماسه وغیرت،یعنی عشق به خاک به وطن به ناموس
لحظه به لحظه این  فیلم تلنگری است به خودمان که چه کردیم با خودمان وکاش  تلنگری باشد به رفتارهای بی غیرتانی که این وضعیت را برای مردم نجیب و مظلوم ديارم بوجود آورده اند که بیاندیشیند و راه اشتباه را جبران کنند هرچند دیگر گوش شنوایی نیست . بارها و بارها این صحنه را تماشا کردم وگریستم ودر کنارش به خود بالیدم به غیرت وشرف این مردم که در اوج جفاها،بی عدالتی ها،یها وغارتها آنهم در
به نام خدای امام رئوف

باز من و باز باب الجواد آقا و باز زمزمه شعر خانم فاطمه نالی زاد ،
باب الجواد راه ورودی به قلب توست
حاجت رواست هر که از این راه میرود
راستش را بخواهید از همان موقع نوشتن آخرین پست ؛ تصمیمم بر این بود هر وقت اومدم مشهد پست بعدی رو ارسال میکنم.منتها به دلیل ضیق وقت این متن بامداد دوشنبه پشت میز کامپیوتر نوشته شده و در مشهد فرصت انتشار را یافته.
سه سال پیش ، مابین فرجه هایِ امتحاناتِ دانشگاه ، فرصتی یافتم و اومدم مشهد . همان سف
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب