نتایج پست ها برای عبارت :

همانا او را تصور شود که مرا در فضل مرتبه ای است زیادت.

امبرالمومنین ع فرمود ايا از انکه بحفیقت فقیه است خبر ندهم او کسی است که مردمرا از رحمت خدا نا امید نکند واز عذاب خدا ايمن نسازد و بانهارخصت گناه ندهد و قرانرا وقرانراترک نکند از روی اعراض و بچیز دیگر متوجه شود همانا در علمیکه. فهم نباشد خیری نباشد همانا در خواندینکه تدبر نباشد خیری نیست همانا درعبادتیکه    تفکر نباشد خیرینباشددر دروايت دبگریست  همانا در علمبکه فهم  نباشد
با سلام جهت رفع چشم زخم از روش زیر میتونید استفاده کنید 
یک بطری آبمعدنی رو جلوی دهنتون میگیرید بطوریکه نفستون به آب بخوره و آیات و سوره هاي زیر رو میخونید بعد خوندن هر سوره به آب فوت میکنید و برای آیاتی که سوره نیستن بعد هر ايه به اب فوت میکنید.
سوره حمد 7 مرتبه
آیة الکرسی 7 مرتبه
آیات 1 الی 5 سوره بقره
سوره توحید7
سوره فلق7
سوره ناس7
سوره زال 4 مرتبه دقت کنید 4 مرتبه
بعد در طول روز از اين آب میخورید 
و روز بعد همینطور مجدد میخونید و میخورید
و روز
  1. نماز حضرت رسول صل الله علیه و آله دو
رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره قدر و در هر یک از
رکوع و بعد از سر برداشتن از آن و در سجود و بعد از سر برداشتن از آن و در
سجده دوم و بعد از سر برداشتن از آن پانزده مرتبه سوره قدر خوانده مى شود و
بعد از آن ، رکعت دوم نیز مثل رکعت اول انجام مى شود.2. نماز حضرت على علیه السلام چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام . در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.3. نماز حضرت فاطمه علیه
حضرت صادق ع فرمود همانا خداوند دوست داردبنده اي را که در گناه بزرگ باو توجه کند و از او امرزش بخواهد ومبغوض دارد بنده اي را که را که گناه اندک را خوار شمارد و بان بی اعتنا باشد ودر مقام توبه وتدارک ان نباشد  و حضرت صادق ع فرمود امیرالمومنین ع فرمود همانا پشیمانی بر گناه وبدی انسانرا بدست کشیدن از ان وامیدارد
هر آنچه آدمی درباره دیگران بگویددرباره او خواهند گفت .و هر آنچه برای دیگری آرزو کندهمانا برای خودش آرزو کرده است .
لعن و نفرین به خود دشنام دهندهبر می گردد .اگر انسانی برای کسیبدبختی بخواهد بی تردیدبدبختی به سراغ او خواهد آمد.
اگر بخواهد به کسی کمک کندتا به موفقیت برسد .همانا راه موفقیت خود راهموار کرده است .
#فلورانس_اسکاول_شین   
٩»رَبَّنا إِنَّکَ‌ جامِعُ‌ النّاسِ‌ لِیَوْمٍ‌ لا رَیْبَ‌ فِیهِ‌ إِنَّ‌ اللّهَ‌ لا یُخْلِفُ‌ الْمِیعادَ (راسخان علم در ادامه دعا گویند:)پروردگارا! همانا تو مردم را براى روزى که در آن شکى نیست گرد آورى.همانا خداوند وعده‌ى خود را تخلّف نمى‌کند. نکته‌ها: کسى که به قیامت ايمان دارد؛ لِیَوْمٍ‌ لا رَیْبَ‌ فِیهِ‌» نگران عاقبت و سرنوشت خود مى‌شود و از خداوند استمداد مى‌کند. منشأ
ادامه مطلب
حضرت صادق ع فرمود همانا خداي عزوجل فرمايد همانا خداي  عززوجل فرمايد  هرکه بسبب ذکر من از درخو است و پرسش از من سرگرم شود  بطوریکه در خواست و حاجت خودرا فراموش کند باو بدهم بهتر از انجه میدهم بانکس که از من د.خواست کند  وذکر من اورا یر گرم تکرده. 2 ونیز انحضت ع فرمود همانابنده اي بخداي عزوجل حاججتی دار  وبه ثناوستايش  بر خدا و صلوات شود پس خدا وند حاجت اورابر اورد بی انکه در باره ان در خواستی کرده باشد 
یکی از اصحاب گوید از امام صادق ع پرسیدم که مردی ابله دار جنب شده بود او را غسل دادند و مرد فرمود اوراکشتند جرا نپرسبند همانا دواي نفهمی پرسش  است 2 حضرت صاوق ع بحمران را جع بسوالیکه کرده بود همانا مردم هلاک شدند چون نپر سیدند 3 و فرمود بر در اين علم قفلی است که کلید ان پرسش است  4 و فرمود مردم در فراخی و گشادگی نیستند مگر اينکه بپرسند و بفهمندو امام خویش بشناسد و بر انها رواست که بانچه امام گوید عمل کنند اگرچه از روی تقیه باشد
حضرت بمن فرمود ايندونفر رک میشناسی عرصکردم اری اينهااهل بارا رما هستند واز طايفه زبدیه میباسدو عقیده دارند که شمشیر پیغمبر صلی الله علیه و اله نز.د عبد الله بن حسن است فرمود خداي لعنتشانکند دروغ مبگویند  بخدا که عبد الله بن حسن انرا ندیده نه با بک چشم نه با دو چشمش وپدرش هم انرا ندیده جز اينکه ممکن است انرا نزد علی بن حسین دیده باشد گر راست مبگوبند چه علامتی در دسته انست و چه نشانه. و اثری در لبه تیغ انست همانا شمشیر پیغمبر صلی الله علیه اله ن
 حضرت صادق ع  فرمود همانا خداي عزوجل فرمايد هر که بسبب ذکر من در خواست و پرسش از من سر گرم شود بطوری که در خواست و حاجت خودرا فراموش کند باو بدهم بهتر از انچه میدهم بانکس که از مندر خواسک کند و ذکر من اورا سر گرم نکرد حدیث 2 ونیز ان حضرت ع فرمود همانا بنده اي بخداي عزوجل حاجتی دارد و ثناي و ستايش بر خدا وصلوات بر مجمد وال محمدشروع کند تا ابنکه حاجت خودرا فراموش کند و سر گرم ثناي بر خدا و صلوات شود پس خداوند حاجت اورابر اورده بی انکه درباره ان در خ
 
امشب میگه تصور کن من رفتم آلمان اونجا امتحان اين دوره آموزشی روقبول شدم اونا هم به من پیشنهاد کار دادن
میگم پس ما چی 
میگه تو تصور کن چون تو هر وقت فکری تو ذهنت میاد و تصورش میکنی اون اتفاق میوفته منم قول میدم هر فصل بیام به شما سر بزنم .
منم همه اش دارم تصور میکنم ما همه رفتیم اونطرف
و تصور میکنم من یه کار خوب پیدا کردم و میتونم هم به درس و مشق بچه ها. برسم و هم حقوق خوبی داشته باشم .
یعنی زندگی تشکیل شده از تصورات ما؟؟؟؟
آخه چه کاریه تصور کردن
احکام شرعی :
بنابر منابع فقهی، نماز وحشت را به یکی از دو صورت ذیل می‌توان خواند:
صورت اول: در رکعت اول یک مرتبه سوره حمد و دو مرتبه سوره توحید (قل هو اللَّه) و در رکعت دوم یک مرتبه سوره حمد و ده مرتبه سوره تکاثر را خوانده و بعد از سلام نماز بگوید:  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان (به جاي فلان بن فلان، نام میت و پدرش را بگوید)»صورت دوم: در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه آیة الکرسی و در ر
دیشب اول از پل با موبايلم عکس گرفتم و بعد دیدم نیاز دارم یک نفر با موهاي کوتاه و باز و یک پیراهن حریر در انعکاس نور هاي زرد برقصد و من عکس بگیرم. آدم هايی ک میتونستن اين کارو برام بکنن آدم هاي مزخرفی بودن و من دلم نمیخاست برای خلق کردن همچین عکسی بهشون رو بزنم و تنها عادم هاي مناسب و موجود چند تا دختر بچه بودن ک داشتن باهم بازی میکردن! ب زور و خواهش دوتاشونو اوردم و گفتم ازینجا بدوید ب اون طرف. دویدن اونها همانا و خلق چیزی ک دوستش داشتم همانا:)
از
١٩»إِنَّ‌ الدِّینَ‌ عِنْدَ اللّهِ‌ الْإِسْلامُ‌ وَ مَا اخْتَلَفَ‌ الَّذِینَ‌ أُوتُوا الْکِتابَ‌ إِلاّ مِنْ‌ بَعْدِ ما جاءَهُمُ‌ الْعِلْمُ‌ بَغْیاً بَیْنَهُمْ‌ وَ مَنْ‌ یَکْفُرْ بِآیاتِ‌ اللّهِ‌ فَإِنَّ‌ اللّهَ‌ سَرِیعُ‌ الْحِسابِ‌ همانا دین(مورد پذیرش)نزد خداوند،اسلام(و تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند)است و اهل کتاب اختلافى نکردند،مگر بعد از آنکه علم(به حقّانیت اسلام)برایشان حاصل شد،(اين اختلاف)از روى حسادت و دشمنى م
فیلم جوکر رو به طور کامل دو مرتبه و به طور غیر کامل، شش مرتبه یا شايد بیشتر دیدمش.
حکايت عجیبیه، حکايت آرتور فلک که جامعه چگونه طردش می‌کنه و سهم برژوا چقدر از اين طرد شدگی و انزواي پرولتاریا هستش.
برژوايی که برای حفظ خودش از شرهايی که درست می‌کنه، حاضر به تجاوز به بچه میشه و حتی انسانیت رو زیر پا می‌ذاره مبادا که بر کت و شلوار مارکش ذره‌اي غبار نشینه.
درباره انقلاب کارگری روسیه نوشتن که: مردم به خونه‌هاي اعیان و اشراف ریختن و اون‌ها رو کش
قبلا گفتیم تصور آنچه در خارج وجود دارد در ذهن مفهوم است.
 
تصور خود نیز دو گونه است:
۱. کلی
۲. جزئی
 
تصور کلی دو گونه است:
۱. کلی ذاتی
۲. کلی عرضی
 
کلی ذاتی:
نوع
جنس
فصل
 
کلی عرضی:
عرض عام
عرض خاص
 
به اين پنج نوع تصور کلی، کلیات خمس گفته می‌شود.
ابواصباح کنانی گوید خدمت امام صادق ع بودم بر انحضرت وارد شد و عرض کرد یا ابا عبدالله من از فرزندانمو ناسپاسیشان و از برادرانم و جفا کاریشان نزد شما  شکايت اورده ام با اين ساالخوردگی من حضرت صادق ع فرمود اي پیر مرد همانا برای حق دولتی است   برای باطل هم دولتی است وهرکدامیک از ايندو در دولت رفیقش خوار است و همانا کمترین مصیبتی که در دولت باطل بمومن رسدازار کشیدن از فرزندان و جفا کاری برادران اواست و هیچ مومنی نباشد که در دولت باطل اسايشی ببین
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند آزمون پايان دوره مدارهاي الکتریکی ۱ شامل ۵ تا ۶ پرسش بوده که مطالب زیر را پوشش می دهند:
۱- مدارهاي مرتبه اول
۲- مدارهاي مرتبه دوم
۳- حالت ماندگار سینوسی
۴- توان در حالت AC و قضیه انتقال حداکثر توان در حالت AC
۵- تزویج مغناطیسی
۶- ترانس ايده آل
شاد و پیروز باشید.
همانا هر که مشتاق بهشت شود از شهوتها فراموش کند وهر که از دوزخ بترسد از محرمات رو گرداند وهر که در دنیا زهد ورزد مصیبتها براو اسان شود همانا خدا را بندکانی است که گویا اهل بهشت دیده و اهل دوزخ رادر دوزخ گرفتار عذاب دیدهاند مردم از شر انها در امانند دلشان عمگین است عفت نفس دارند و حاحاتشان سبک است چند روزی صبر کردند و باستراحت طولانی قیامت رسبدند اما شب گامها یشان برای عبادت صف  کشیده اشکشان بر چهره جاریست و بپروردگار خویش پناه برند وبرای ازا
اصبغ بت نباته حنظلی گوید امیرالمومنین ع دبدم روزیکه بصره را فتح کرد و بر استر رسولخدا ص سوار بود سپس فرمود اي مردم بشما خبر ندهم که بهترین مخلوق در درروزی که خدا انها را گرد اورد وز قیامت کیست ابو اپوب انصآری بر خاست وعرضکرد چرا اي امیرتلمومنین بما خبر ده زیرا نزد و هنگام نزول وحی ودانستن حقايق ووافعیات تو حاضر بوده اي وما غايب فرمود  همانا بهترین مخلوق در روزیکه خدا گردشان اورد هفت تن از فرزندان عبداللبندکه چز کافر وجاهد منکر فضیلت ايشان
احکام اسلام آسانترین احکام در بین تمام ادیان جهان است و نماز در اين میان، سیماي اسلام است. اين فریضه -طبق حدیث معراج- در ابتدا قرار بود 50 مرتبه در روز باشد که سپس به 5 مرتبه تقلیل یافت؛ با اينهمه، چرا گاهی برای ما مسلمانان، اداي نمازهاي واجب روزانه و به طور خاصّ نماز اوّل وقت سنگین می‌نمايد؟
خداوند در قرآن فرموده: واستعینوا بالصّبر و الصّلوة و إنّها لکبیرةٌ إلّا علی‌الخاشعین» (بقره -45). (ع) در حدیث معرفت در تفسیر اين آیۀ شریفه می‌فرم
إذا مٰاتَ الإنسٰانُ إنقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِن ثَلاٰثٍ: إلاّ بِصَدَقَةٍ جٰارِیَةٍ أو عِلمٍ یُنتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صٰالِحٍ یَدعوُ لَهُ
پیامبر عظیم الشان اسلام می فرمايند :
با مرگ انسان عملش قطع می‌شود، مگر در سه چیز: صدقۀ جاریه ، دانشی که مردم از آن بهره‌مند شوند و فرزند شايسته‌اي که برایش دعا کند.✨✨✨✨✨✨همانطور که میدانید مرگ خبر نمی کند عزیزان بیايید خودمان برای آخرت صدقه ذخیره کنیم وسعی کنیم چراغ رابرای خودروشن کنیموآن را به با
بعله، من فک میکنم که از دست زیدم ناراحتم کمی( اينقدر زید زید شد که الان میپاشم به در و دیوار و کثافت و خون ) که علتش اين بود که من فهمیدم که حالا که طرحم داره تموم میشه، رسما گوه هم پس انداز نکردم که همانا همانطور که ذکر کردم شامل پکیجهاي طلايی مسافرتی ۹ روزه، ۵ روزه، ۳ روزه، ۲ روزه و نصف روزها در هزاران هزار شرایط متفاوت  که چون بنده خیلی زیبا و قشنگ و با شعور بوده و هستم، خرج هر گونه چیز میز خود را خودم دادم که البته افتخار نیست و اام است. اما
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند آزمون پايان دوره مدارهاي الکتریکی ۱ شامل ۵ تا ۶ پرسش بوده که مطالب زیر را پوشش می دهند:
۱- مدارهاي مرتبه اول
۲- مدارهاي مرتبه دوم
۳- حالت ماندگار سینوسی
۴- توان در حالت AC و قضیه انتقال بیشینه توان حقیقی در حالت AC
۵- تزویج مغناطیسی
۶- ترانس ايده آل
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند آزمون پايان دوره مدارهاي الکتریکی ۱ شامل ۵ تا ۶ پرسش بوده که مطالب زیر را پوشش می دهند:
۱- مدارهاي مرتبه اول
۲- مدارهاي مرتبه دو
233-  و من کلام له (علیه السلام)> بعد أن أقدم أحدهم عل الکلام فحصر، و هو فی فضل أهل البیت، و وصف فساد امان <أَلَا وَ إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فَلَا یُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَ لَا یُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْکَلَامِ وَ فِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَیْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ.>فساد امان<وَ اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّکُمْ فِی زَمَانٍ الْقَائِلُ فِ
راستی من بهتون گفتم که من سرکار نمیرم؟
مسئولیتش خیلی بالا بود و منم که واقعا احساس کردم با یه خطاي کوچیک ارزش اينو نداره بخاطرش ریسک کنم 
عشق جانمم که از خداش بووود :))
همینکه یه کم غر زدم سریع شروع کرد ک نمیخواد بری و خوابت کم شده و زیر چشات گود شده لاغر شدی ضعیف شدی استخونات زده بیرون!! و ازین حرفا ینیا من خودم میدونستم از خداشه که نرم حتی رژیم و باشگاه رفتنامو که کم میکردم هم گردن اين کار بیچارم بود که اذیت میشم بخاطر اينه من اينطوری شدم سرد
یه مکان توریستی نزدیک شهر دانشجویی من وجود داره که مقبره ی یه عارفی بوده .
قبلا راحت میرفتیم توش و میومدیم ، که یک دفعه چند تا زن گذاشتن توش که به زور چادر بدن بپوشن مردم تو محوطه .
در صورتی ک اونجا نه امام زاده اس ، نه هیچی ! 
از یه طرف از ورود و تجمع درویش ها و صوفی ها هم به طور نامحسوس جلوگیری میکردن.
بعد از اين کار کلی تعداد مراجعه کننده ها، خصوصا محلی هايی که مدام میومدن اونجا کم شد.
توریست ها هم خیلی براشون بی مزه بود دیدن یه قبر خشک و خال
عاصم گفت یا امیرالمومنین پس چرا خود شمابخوراک سخت و پو شاک درشت اکتفا نموده یی فرمودواي بر تو  همانا خداي عزوجل بر پبشوايان عدالت واجب ساخته که خود را در ردیف مردم ضعیف و ناتوان گیرند تا فقر وتنگدستی فقیر را از جابدر نبرد عاصم بن زیاد عبا کنار گذاشت و جامه نرم در برکرد4 حمادبن عثمان گوید در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی بانحضرت عرض کرد اصلحک الله شما فرمودی که علی بن ابیطالب (ع) لباس  زبر و خشن در برمیکرد و پیراهن چهار درهمی میپوشید متانند ا
اگر فردی به طوری سرش را به مهر بکوبد که سرش از مهر برداشته شود اگه غیر عمد صورت بگیرد نماز را باطل نمیکند اما اگر عمدی باشد باعث بطلان نماز میشود. ولی اگر در هنگام ذکر سرش از سجده بلند شود چه عمدی و چه غیر عمد نماز باطل میشود.
 
برای سجده روايات مختلفی نقل است که بايد دست چگونه روی زمین باشد. اما معروف ترین آنها طبق روايت از امام صادق (ع) بايد دو کف دست روی زمین باشد و اگر انگشت ها هم روی زمین نباشد اشکالی ندارد.
 
در سجده گفتن یک مرتبه ذکر (سبحان ا
انواع ادویه در آشپزی اسلامی
به طور کلی ادویه مطرح در طب اسلامی ودر روايات به اين ترتیب است: فلفل سیاه، سفید و فلفل دراز  که بنام دار فلفل معروف است. شايد شامل فلفل قرمز ودیگر انواع فلفل هم باشد. در مرتبه سوم انواع زیره کرمانی سیاه سبز کوهی وکراویا در مرتبه بعد دارچین، قرفه، سلیخه ودیگر انواع دارچین مانند دارچین ختائی ودارچین ساي در مرتبه پنجم زنجفیل که در قرآن هم ذکر شده است. در مرتبه ششم زعفران در مرتبه هفتم هل سبز، سفید وهل بویا  در مرت
دعا برای بازگشت معشوق خود در سه روز
با نام خدا نیت کرده و غسل کند و در ايامی به جز قمر در عقرب در محلی آرام به مدت ۳ روز و در روز اول ۱۰۰ مرتبه سوره کوثر را به میوه اي بخواند و به خورد محبوبش بدهد .
در روز دوم اين دعا را ۱۰۰ مرتبه قرائت و نیز ۱۰۰ مرتبه به نوشیدنی شیرین یا آب پاک بخواند و به خورد محبوبش دهد :
{وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّهً مِنِّی وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِی * إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى مَنْ یَکْفُلُه
از اول ماه ذی القعده تا دهم ماه ذی الحجه، در بین اهل معرفت به اربعین کلیمی یا چهله‌ی معروف است. در اين چهل روز پر برکت، می‌توان عبادات و دستورات عام یا خاصی را برای خود مشخص کرد و به آن پايبند بود. از جمله دستورات، نامه اي است نویافته از مرحوم سید علی آقاي قاضی که در ادامه می‌آید.محمد حسن قاضی: اين نامه اخیرا به دست اين حقیر رسیده است؛ و آنچنانکه از خط ظاهر است از مرحوم والد(آیت الله سید علی قاضی) قُدّس سرُّه می باشد و چون مناسب اين ايام ا
دانلود آهنگ سینا سرلک پیلوت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * پیلوت * با صداي زیباي هنرمند محبوب و مشهور , سینا سرلک باشید.
دانلود آهنگ سینا سرلک به همراه متن, پخش آنلاين و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Sina Sarlak called Pilot With online playback , text and the best quality in mediac
متن ترانه سینا سرلک به نام پیلوت
از کجاي ماجرا بايد بگم وقتی هیشکی خنده هامونو ندیدوقتی که اون همه احساس قشنگ یه دفعه از دل ماجرا پریداز ته قصه به اولش برم یا از اول
 امام صادق ع میفرمود همانا رحم بعرش اوبخته و میگوید بپیوند ببر از   هر که از من ببرد  وان رحم ال محمد ست که خداي عزوجل فرمايد کسانیکه انچه را خدا امر بپبوندش فرموده  پیوست میدهند 27 سوره 13 و رحم هر خوبشاوند است  شرح اویختن رحم بعرش کنايه از در خواست حق خوبش است در حضور پروردگار و سرعت اجابت او
یکی از مکتبهايی که برای انسان سازندگی فوق العاده دارد، محیط خانه است. در محیط خانه زن و مرد می توانند بسیاری از فضايل انسانی را کسب کنند و رذايل اخلاقی فراوانی را از خود بزدايند. اگر بگوییم محیط خانه مانند جبهه، مکتب انسان سازی است، مبالغه نکرده ايم.
ازدواج سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)
شرع مقدس اسلام به ازدواج عنايت و تأکید فوق العاده اي دارد. به طوری که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرمايند:ما بُنی بِناءً فی الإسلام أحب
سلام. امروز 20 شهریور سال 98 بود. ( ولی الان که انتشارش میدم بک روز گذشته)شب قبلش توی دفترچه ی "تو دو لیست"م نوشتم: تصمیم گیری راجع به پیاده روی اربعین. اگرچه که از اون لیستِ شامل یازده کار، فقط دوتاش انجام شد؛ بااينحال الان که چهل دقیقه از نیم شب گذشته؛ من خوشحالم :))))امروز ذوق مرگی عجیبی رو تجربه کردم. صبحی که نماز صبحش خواب مونده بودم، ساعتاي نُه بود که با صداي اعضاي خانواده که راجع به اربعین حرف میزدن بیدار شدم. مامانم چیزايی که بهش گفته بودم
٥»إِنَّ‌ اللّهَ‌ لا یَخْفى‌ عَلَیْهِ‌ شَیْ‌ءٌ فِی الْأَرْضِ‌ وَ لا فِی السَّماءِ همانا هیچ‌چیز ،(نه)در زمین و نه در آسمان،بر خداوند پوشیده نمى‌ماند. نکته‌ها: در چند آیه‌ى قبل،سخن از قیّوم بودن خداوند بود.در اين آیه،آشکار بودن همه چیز براى او مطرح شده که جلوه‌اى از قیّومیّت اوست.
ادامه مطلب
چندتا از شاگردها رو بردم مسابقه‌ی فوتسال. در جریان بازی یکی ماتش می‌برد. یکی از استرس ناخن می‌جوید یکی وسط بازی خم می‌شد بند کفش ببنده! و البته خم شدن همانا و گل خوردن همان. باختیم در نهايت. چیزی که ناراحتم کرد گریه‌هاشون و افسوس خوردن‌هاشون بود
آب کشی با ماشینهاي لباس شویی
آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباس شویی خانگی پاک کننده می باشد یا خیر؟ اگر پاک می کند شرایط آن به چه صورت است؟باسمه تعالی؛ اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید پاک می کند
آب کشی با خشکشویی هاي عمومی
در رابطه با لباس شویی هاي عمومی با توجه به اينکه در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعايت نمی کنند، کم و بیش وجود دارد هر چند اين امر یقینی نیست لیکن احتمال آن زیاد است، آ
دستورالعمل نماز توبه هر هفته روزیکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟
عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و
دستورالعمل نماز توبه هر روز یکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟
عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و در هر
 
آقا ناصر صدايش می لرزید. . و دست هايش را رو به آسمان گرفت و گفت: خدايا شکرت! خدا یا شکرت! اگه هر دو پسرم شهید شدن، لیاقت داشتن و تو هم قبولشان کردی. خدايا شکرت که بچه هام مايه ننگ و سرافکندگی مان نشدن. خدايا شکرت که بچه هام مايه عزت و افتخارم شدن. خدايا هزار مرتبه شکر خوب دادی. هزار مرتبه شکر خوب گرفتی.
 
گلستان یازدهم، ص 65
شبیه سازی پاسخ پله سیستم مرتبه دوم به ازاي ضریب میرایی مختلف (درس کنترل خطی) فرمت فايل دانلودی: .zipفرمت فايل اصلی: تعداد صفحات: 4حجم فايل: 38 کیلوبايت قیمت: 1200 توماندر برنامه متلب پس از تعریف تابع تبدیل مرتبه دوم، پاسخ پله تابع تبدیل ها به ازاي ضریب میرایی هاي مختلف رسم می شود.و پارامترهاي حالت گذرای هر سیستم با هم مقايسه می شود.نتايج اين شبیه سازی ها همرا با توضیح کد متلب و تحلیل نتايج در گزارش word آمده است.
پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امک
طراحی کانکس یا همان سازه هاي سبک نیز برای خود دارای دنیاي رنگا رنگ و نیازمند تخصص هاي ویژه اي می باشد که گاها ناهماهنگی ها در آن باعث به وجود آمدن آثاری با خطاي زیاد و گاها نیز به وظیفه و رسالت اصلی خود که همانا خلق و آفرینش طرح هاي جدید است می انجامد. بطور عمومی طراحی کانکس روند و مسیر کلی از ابتداي شروع فکر کردن به یک ايده جدید تا نهايت امر که همانا تکمیل یک پروپوزال کلی برای سازه است بوده. اين روند دارای مراحل و زیر مجموعه هاي زیر می باشد.1. گا
ﺩﺭ ﺩﻫﺪﻩ ﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺍﺯ ﺰﻪﺑﺮﺍﺸﺎﻥ ﺑﺴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺪ . ﺍﻭﺑﺎﺧﻮﺩ ﻓﺮ ﻣﺮﺩ ﻪ ﺍﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﺮ ﺣﺘﻤﺎﺗﺼﻮﺮ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ ﻭ ﻣﺰ ﺮ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﻣﺸﻨﺪ . ﻭﻟ ﻭﻗﺘ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﻮﺩﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻞ ﺩﺍﺩ , ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮﻪ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺮ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻭﻟ ﺍﻦﺩﺳﺖ ﻪ ﺴ ﺑﻮﺩ؟ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﻨﻢ ﺍﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻤﺎ ﻏﺬﺍﻣﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺩﺮ
دستورالعمل نماز توبه هر هفته روزیکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟
عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و
- شیح محمد لاهیجی می گوید : 
بی نشان شو از همه نام و نشان 
تا به بینی صورت حق را عیان 
هر که از قید تعیین وارهید 
بی من و ما  ، خویش را مطلق بدید 
شیخ شبستری می گوید : 
تعیین نقطه وهمی است بر عین 
چو عینیت گشت صافی ، غین شد عین 
. عین : جشم ، جشمه ، ذات شیئی
. غین : تاریکی و پوشیده شدن آسمان است 
پس عین ، ضد غین است و امتیاز آن از اين به نقطه اي است و چون آن نقطه را از میان برگیری ، غین همان عین است . هم چنین است امتیاز ممکن از واجب که به تعیین است و تعیین ا
دستورالعمل نماز توبه هر هفته روزیکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و د
 ابو بصیر گوید بامام صادق ع عرضکردم ايا بر امام زکاه نیست فرمود سخن محالی گفتی اي ابا محمد ر نمی دانی که دنیا و اخرت از ان امامست واو ان را هرکجا خواهد نهد و بهر که خواهد دهد اين حق برای او از جانب خدا روا گشته اي ابا محمد همانا امام شبی نیست که بخوابد وبرای خدا در گردن او حقی باشد که از ان مورد باز خواست گردد 
۱- یا علی،
همانا عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خداي متعال و نبوت من و وصی بودن
تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به
دشمنان تو شهادت داده‌است. (اقبال الاعمال - ۴۶۵ ، بحارالانوار ۲۷ – ۲۶۲)
۲- زمانی
که خداوند موسی بن عمران را خلق نمود (وقتی او را در میقات به رسالت مبعوث
کرد) با موسی بن عمران سخن گفت. سپس خداوند عنايت ویژه اي به اهل زمین کرد و
از نور صورت حضرت موسی، کوه عقیق را آفرید. سپس خداوند قسم یاد نمود: به
عز
دستورالعمل نماز توبه هر روز یکشنبه  و خواص آن.
جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟
عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و در
دستورالعمل نماز توبه هر هفته روزیکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟
عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وضو ، چهار رکعت به نیت نماز توبه ی روز یکشنبه نماز بخوانید و
امام صادرا ق ع فرمود از هر خانواده یی که بهره خود را  از نرمی گرفتند خدا روزی  ايشان را وسعت داد و نرمی در تقدیر معیشت  اقتصاد ومیانه روی در خرج از وسعت مال بهتر است وبا میانه روی درماندگی نباشد  با ولخرجی چیزی باقی نماند همانا خداي عزوجل نرمی کند و نرمی را دوست دارد موسی بن جعفر ع فرمود نرمی نیمی از زندگی است
به روزگار انوشیروان روزی وزیرش بزرگمهر نزد وی آمد. انوشیروان گفت: اي وزیر، همه چیز در عالم، تو دانی؟! بزرگمهر، خجل شد و گفت: نه، اي پادشاه…. انوشیروان گفت: همه چیز، همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.» (قابوس نامه) روزی روزگاری در زمان هاي قدیم انوشیروان وزیرش را که نامش بزرگمهر بود فراخواند و وزیرش نیز نزد او آمد… انوشیروان گفت: اي وزیر، همه چیزی که در عالم وجود دارد تو از آن آگاهی داری؟! وزیرش، بزرگمهر خجالت زده شد و گفت: نه اي پادشا
- شیح محمد لاهیجی می گوید : 
بی نشان شو از همه نام و نشان 
تا به بینی صورت حق را عیان 
هر که از قید تعیین وارهید 
بی من و ما  ، خویش را مطلق بدید 
شیخ شبستری می گوید : 
تعیین نقطه وهمی است بر عین 
چو عینیت گشت صافی ، غین شد عین 
. عین : جشم ، جشمه ، ذات شیئی
. غین : تاریکی و پوشیده شدن آسمان است 
پس عین ، ضد غین است و امتیاز آن از اين به نقطه اي است و چون آن نقطه را از میان برگیری ، غین همان عین است . هم چنین است امتیاز ممکن از واجب که به تعیین است و تعیین ا
١٠»إِنَّ‌ الَّذِینَ‌ کَفَرُوا لَنْ‌ تُغْنِیَ‌ عَنْهُمْ‌ أَمْوالُهُمْ‌ وَ لا أَوْلادُهُمْ‌ مِنَ‌ اللّهِ‌ شَیْئاً وَ أُولئِکَ‌ هُمْ‌ وَقُودُ النّارِ همانا کسانى که کفر ورزیدند،نه اموالشان و نه فرزندانشان در برابر(عذاب)خدا (در قیامت)هیچ به کارشان نمى‌آید و آنان خود هیزم و سوخت آتش‌اند. نکته‌ها: وَقود»به معناى مادّه‌ى سوختنى است.وسیله‌ى آتش‌زايى دوزخ دو چیز است:
ادامه مطلب
ابو حمزه گوید  شنیدم امام باقر ع میفرمود همانا علی ع دریست که خدا انرا بروی بندگانش گشوده هرکه از ان در وارد شود مومن است و هرکه از ان خارج شود کافر است وهر کس  نه داخل شود و نه خارج شود بیطرف باشد با انحضرت را نشنايد در زمره کسانی است که خداي تبارک و تعلی در باره ايشان فرموده است من د.ر باره انها بخواست خود رفتار کنم یا ببهشت وبابدوزخشان برم
وفرمود همانا خدابود و هیچ پدیده ومکان و نورالانوار راافرید که همه نورها از او نور گرفت از خود که همه نورها از ان نور یافت در ان نوراالانوار جاری ساخت وان نور یستکه محمدو علی را از ان افرید پس محمد علی دو نور نخستین بودند زیرا پیش از انها چیزی پدبد نیامده بود  واندو همواره پاک و پاکیزه در  صلبهاي پاک جاری بودند تا انکه دد پاکتربن انها یعنی عبدالله و ابو طالب از یگدیگر جدا گشتند 
دستورالعمل صحیح نماز توبه روز یکشنبه توسط حضرت استاد صمدی آملیدستورالعمل نماز توبه هر روز یکشنبه و خواص آن.جناب سید طاووس در اقبال می فرمايند : جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز یکشنبه ماه ذی القعده از منزل خارج شدند و در جمع مردم تشریف فرما شدند و فرمودند : ايها الناس کدام یک از شما حاضرید که توبه کنید ؟عرض کردند : آقا جان ما همه می خواهیم توبه کنیم و دیگر بد نکنیم . آقا فرمودند : یکشنبه ماه ذی القعده غسل کنید ، وضو بگیرید و بعد از وض
امام صادق ص فرمود همانا خدا کار هاي خیر زود انجام شده را دوست دارد امام صادق ع فرمود چون اراده کار خیری کردی تاخیرش مینداز زبرا بنده بقصد ثواب خدادر روز گرمی روزه میگیرد وهمان سبب میشود که خدا اورا از اتش دوزخ مبرهاند وچیزی را که مابه تقرب بخداي عزوجل است کوچک مشمار اگر چه پاره خرمايی باشد که انرادر راه خدا دهی
و فرمود چون عالم بعلم خویش  عمل نکند اندررزش از دلهاي شنوندگان بلغزد چنانکه باران از سنگ صاف بلغزد 4 مردی دمت امام چهارم ع امد واز او مسايلی پرسید وان حضرت  جواب داد سپس باز گشت تا همچنان بپرسد حضرت فرمود در انجیل نوشته است که تا بدانچه دانسته ايد  عمل نکرده ايد از انچه  نمیدانیدنپرسید همانا علمیکه بان عمل نشو د جز کفر ناسپاسی داننده ودوری اورا
مشخصات فنی پمپ لجن کش
جنس بدنه پمپ: استنلس استیل، چدن و برنزجنس پروانه: استیل، چدن و برنجاين محصولات از لحاظ برقی در دو نوع لجن کش تک فاز و لجن کش سه فاز به مشتریان ارائه می گردند.محصول موتورپمپ لجن کش گاها با گل کش یکسان در نظر گرفته می شود اما اين دو محصول مجزا می باشند.
 
نکات فنی زیادی را به هنگام نصب پمپ لجن کش بايستی رعايت نمود که در زیر به مهمترین آن ها پرداخته شده است:با توجه به نوع سیال پمپ شونده، حتما بايستی صافی پمپ در دوره هاي زمانی من
 زراره گوید شنیدم امام صادق ع میفرمود همانا برای حضرت قايمپیش از انکه ظهور کند غیبتی است  عرضکردم برای چه فرمود زیرا او میترسد و بادست اشاره بشکمش فرمود یعنی از کشته شدن میترسد  محمدبن مسلم گوید شنیدم امام صادق ع میفرمود اگر خبر غیبت صاحب الامر بشما رسید منکر ان نشوید مفضل بن عمر گوید خدمت امام صادق ع بودم  در اتاق مردم دبگری هم نزدش بودند که من گمان کردم وی سخنش با دبگری است امام فرمود همانا بخداکه صاحب الامر از میان شما پنهان شود و گمنام گ
توصیه هاي عملی حضرت آیت الله ناصری برای شب نیمه شعبانبرای شب #نیمة_شعبان اعمالی هست. یکی از آن‌ها غسل است که بسیار مهم است. نیت آن هم غسل شب نیمة شعبان است. از دیگر اعمال اين شب، زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام است. برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام زیارت مخصوص شب نیمة شعبان وارد شده که نصف صفحه است. خواندن زیارت عاشورا هم خوب است. روايت دارد وضو بگیر و به پشت بام خانه برو و به چپ و راست و آسمان نگاه کن، بعد رو به قبر حضرت ابا عبد الله علیه الس
 
لاي منگنه ی اخلاق گیر کردن اين شکلیه پس؟
اگر بگم حس بدیه، کافی نیست. بد شامل خیلی چیزها میشه و درجه بندی زیادی داره. پس چی بگم وقتی خودمم نمی دونم چه حسیه!
منگنه ی شیرازه ی یک کتاب را تصور می کنم که روی کمرم پرچ شده و یک طرفش، اين ور اخلاقه و طرف دیگرم آن ور اخلاق. 
ولی نمی تونم تصور کنم یک طرف تاریک باشه و طرف دیگر روشنايی و نور. 
نمی تونم تصور کنم بايد خودمو از لاي منگنه به کدام طرف بکشم!!!
نمی تونم حتی از یکی بپرسم چه بلايی سرم اومده و چرا اصلا
 صداي ماه رجب، آغازگر پرفضیلت‌ترین سه ماه سال (رجب، شعبان و رمضان)، ماهی که به نام امیرالمومنین علی(ع) نامگذاری شده، به گوش می‌رسد. ماهی که به تعبیر علما و بزرگان دورخیز و مقدمه‌اي است برای ورود به ماه‌مهمانی خدا. به تعبیر مقام معظم رهبری، ماه رجب بهترین فرصت ذخیره‌سازی معنویت برای سراسر زندگی است.
در روايات، زیارت امام حسین(ع) در روز اول ماه رجب موجب آمرزش گناهان معرفی شده است. (کسی که توانايی و امکان زیارت مرقد شریف حضرت را ندارد؛ هر جايی
 صداي ماه رجب، آغازگر پرفضیلت‌ترین سه ماه سال (رجب، شعبان و رمضان)، ماهی که به نام امیرالمومنین علی(ع) نامگذاری شده، به گوش می‌رسد. ماهی که به تعبیر علما و بزرگان دورخیز و مقدمه‌اي است برای ورود به ماه‌مهمانی خدا. به تعبیر مقام معظم رهبری، ماه رجب بهترین فرصت ذخیره‌سازی معنویت برای سراسر زندگی است.
در روايات، زیارت امام حسین(ع) در روز اول ماه رجب موجب آمرزش گناهان معرفی شده است. (کسی که توانايی و امکان زیارت مرقد شریف حضرت را ندارد؛ هر جايی
امام صادق ع فر،ود چون رسواخدا ص را بمعراج بردند جبرایبل او را بحايی رسانید و خود با او نیامد حضرت فرمود اي جبرییل در چنین حالی مرا تنها میگداری گفت برو بخدا درجايی قدم گذاشنه اي که هیچ بشری قدم نگذاشته وپیش از تو هم بشری در انجا ره نرفته  13 حدیث علی بن ابی حمزه گوبد ابو بصیر از امام صادق ع پرسید ومن حاضر بودم عرض کردم قربانت پیغغمبر ص را چند مرتبه  بمعراج بردند  فرمود دو مرتبه و جبرییل اورا در مقامی نگه داشت وگفت در جايت بايست اي محمد ص زیرا در
حدیث/ محو هزار گناه با هر قدم زائر کربلا
 
 امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند:کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین (ع) رود، خداوند متعال به هر قدمی که بر می‎‌دارد هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وی محو می‌فرمايد و هزار درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برد سپس فرمودند: وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش‌هايت را آویزان نما و پاي راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو، و وقتی به درب حائر رسیدی چهار مرتبه تکبیر بگو؛ سپس اندکی حرکت ک
 
امام خمینی (ره) درباره وصیت‌نامه شهدا ، فرمودند:
اين وصیت‌نامه‌هايی که اين عزیزان می‌نویسند، مطالعه کنید. ۵۰ سال عبادت کردید، خدا قبول کند، یک روز هم یکی از اين وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.” 
… بدانید که لذت دنیا در برابر خوشیهاي آخرت اندکی بیش نیست. با درود و سلام فراوان به کلیه‌ی شهداي صدر اسلام تاکنون …از اينکه متعهد شدم در جنگ شرکت کنم یک وظیفه‌ی دینی خود دانستم و به والله قسم همیشه قلبم برایش می‌تپید چون ب
امام باقرع فرمود همانا خداي  عزوجل علی  ع را نشنانه اي. میان خود و مخلوقش گماشت هر که اورا شناسد مومن است  وهرکه  انکارش کند کافر است وهر که اورا نشناسد گمراهست و هر که دیگری را همراه او گمارد مشرکست و هرکه با ولايت او را با ولايت او ايد ببهشت در ايد شرح انکار در صورتی است که انحضرت را بشناسد و مقام امامت وولايتش را بداندوبا وجود ان بواسطه لجاج و عناد نپذیردولی نشناختندر صورتی است که بمقام انحضرت جاهل باشد 
ونیز انحضرت ع فرمود خداي عزوجل بموسی وحی کرد  اي موسی بزیادی مال شاد مشو وذکر مرا در هر حالی وامگذار از یاد من بیرون مرو زیرا زیادی مال گناهان را فراموش سازد وواگذاردن دکر من دلها را سخت کند 8 امام باقر ع فرمود در ان توراتی که تغییری در ان داده نشده است و محرف نیست  نوشته است که همانا موسی از پروردگارپرسید و عرضکرد بارلاها هر اينه گاهی مجلسی برای من پیش ايد که من تورا عزیزتر ووالاتر دانم از اينکه در ان مجلسها یاد تو کنم و نامت را برم  فرمود اي
عرش و فرش و عوالم وجود با نام امیر المومنین علیه السلام سرپا هستند
سید بن طاووس رضوان الله علیه روايت کرده است:
فیما نذكره من المائة حدیث» بطریقهم وهو الحدیث الرابع والعشرون بان الله جل جلاله كتب على الكرسی والعرش والفلك: لا إله إلا الله محمد رسول الله علی أمیر المؤمنین وإمام المسلمین وسید الوصیین وقائد الغر المحجلین وحجة الله على الخلق أجمعین. نذكره بلفظه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبید الله عن محمد بن القاسم عن عباد بن یعقوب عن عمرو بن أ
صفوان جمال گوید از امام صادق ع در باره اين قول خداي عزوجل پرسیدم اما دیوار از و پسر بچه یتیم در ان شهر بود در زیرش گنجی متعلق بانها بود 82 سو ره 18 فرمود همانا ان گنجینه طلا و نقره نبود بلکه چهار کلمه بود شايسته پرستشی جز من تیست 2 هرکه بمر گه یقین داشته باشد خنده دندان نما نکند 3هرکه بحساب روز قیامت یقین داشته  داشته دلش شادمان نباشد 4 هرکه بتقدیر یقین داشته باشد جز از خدا نترسد 
 حضرت صادق ع فرمود بر دنیا شکیبا باشید که ان ساعتیاست زیرا انچه که از دنیاگذشته اکنون نه دردی از ان احساس کنی ونه شادی وانچه نیامده که ندانی چیست همانا دنیاي تو ان ساعتی است که در انی  د.ر ان یکساعت لر طاعت خدا صبر کن واز نافرمايی خداوند شکیبا باش و خود را نگاهدار  سرح یعنی هرچه حساب کنی بیش از اين یکساعتی که در انی نیست   اگر طاعتی داری بر انجام ان شکیبا باش واکر نافرمانی پیش امده بر تدک ان شکبباباش زیراانچه گذشت که اکنون خبری از ان نیست ودرد
مفضل بن عمر گوید امام صادق ع همانا خداي عزوجل دسته اي از مخلوقش افریده  ايشانرا برای قضا حوايج شیعیان فقر ما انتخاب فرموده تا دربرابر ان بهشت را بايشان پاداش دهد پس اگر توانی از انها باش سپس فرمود بخدا ما را پروردگاریست که اورا پرستش کنیم وچیزی را شریک او نسازیم 3 امام صادق ع فرمود رواساختن حاجت مومن از ازاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار اسب ر راه خدا فرستادن بجهاد بهتر است
خب خوشبختانه فصل منطق مرتبه ۲ سریع تمام شد تا یک سال و دو هفته دست به گریبان بودنم با اين موضوع تا حدی پايان یابد و بالاخره بتوانم به سراغ کتابهاي دیگری که در کتابخانه خاک می‌خورند بروم. البته دلیل سریع تمام شدنش غیر از نحیف بودن اين فصل اين هم بود که قبلا پیش پیش خوانده بودم. راستش موضوع زیادی دستگیرم نشد که بنویسم چون هر دو کتاب خیلی خلاصه و سربسته نوشته بودند. اما چیزهايی که فهمیدم را می‌نویسم تا داشته باشم:
 
در منطق مرتبه دو سورها به جاي
دوباره مهر نزدیکه و جلد گرفتن کتاباي برادر هم -_- آخرین خاطره اي که از جلد گرفتن کتاباش دارم (که مربوط به پارساله) کمر درد و گردن درد و جلد گرفتن کتاب تا نصف شب بود. در واقع اين جلد گرفتن برام تبدیل به یک کابوس شده. خب از حق نگذریم خیلیم تمیز و مرتب و شیک جلد میگیرم و البته با دقت! بخاطر همین اين وظیفه در خانواده به بنده محول شده.پارسال کتاباي خودمو جلد نگرفتم. گفتم هزینه اضافیه و کتاباي منم زیاد! یادمه از وسطاي سال بعضی کتابام مثل زبان انگلیسی جلد
 حصرت رصا ع فرمايد امیرالمومنین ع میفر مود خوشا حال کسیکه عبادت و دعايش را برای خدا خالص کند ودلش را بانچه چشمش میبیند مشعول نداردوبدانچه گوشش میشنود یاد خدا را فراموش  نکند ندارد و برای انچه بدیگری داده شده اندوهگین نشود    سفیان بن عیینه گوید امام صادق راجع قول خداب عزوحل تا بیازمابد شمارا که کدامیک نبکو کردارتربد 2 سوره 67 فرمود مقصود پر کردارتر نیست بلکه  مفصود درست کردارتراست ودرستی همانا ترس از خدا ونیت صادق و کار نیک است 
حضرت صادق ع فرمود بر دنیا شکیبا باشید که ان ساعتی است زیرا انچه که از دنیا گذشته اکنون نه دردی از ان احساس کنی  و نه شادی وانچه نیامده که ندانی چیست همانا دنیاي تو ان ساعتی است که درانی پس در ان یکساعت بر طاعت خدا صبر کنو از نافرمانی خداوند شکیبا باش  وخود را نگهدار شرح  یعمنی هر چه حساب کنی بیش از اين یکساعتی که در انی نیست اگر طاعتی داری بر انجام ان شکببا واگر نافرمانی پیش امده بر ترک ان شکیبا باش زیرا انچه گذشته که اکنون 
ابن ابی حمزه گوید شنیدم امام صادق ع میفرمود شبعبان ما با خود مهربانند چون تنها باشند خدارا یاد کنند همانا یاد ما یاد خداست هرگاه ما یاد شویم  خدا یاد شود و چون دشمن ما باد شود شیطان یاد شود 2 امام صادق ع فرمود بزیارت یکدبگر روید زیرا زیارتشما از یکدبگرزنده گردانیدن دلها شما ویاد نمودن احادیث. ماست واحادیث ماشما را بهم متوجه میسازدپس اگر بانها عمل کنیدهدايت ونجات یابید. و اگر انها ترک کنید گمراه و هلاک شوبدپس بانها عمل کنید و من ضامن نجات شما
167-  و من خطبة له (علیه السلام)> فی أوائل خلافته <إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ کِتَاباً هَادِیاً بَیَّنَ فِیهِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیْرِ تَهْتَدُوا وَ اصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أَدُّوهَا إِلَی اللَّهِ تُؤَدِّکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَیْرَ مَجْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلَالًا غَیْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَی الْ
 علی بن الحسین ع میفرمود همانا شناسايی بکمال دین مسلمان  یعنی کمال دینش ترک کردن سخنی است که باو مربوط نیست و کمی مجادله و خویشتن داری وصبر  حسن  خلق  پیغمبر ص فرمود شبیه ترین شما را بمن خبر ندهم گفتند چرا یا رسول الله فرمود نیکو خلق ترین شما ونرم جانب ترین شما یعنی کسیکه مردم از ناحیه او ازار نببند و نبکو کارتربن  شما نسبت بخویشاوندانشوستدار ترین شما برادران دیینش وصابر ترین شما بر حق وخشم فرو برنده ترین شما وخوش گذشترین شما وانصاف دهنده
سلیم گوید شنیدم امیرالمومنین را که از رسول ص خبر داد که انحضرت در سخنش  میفرمود مردم دانشمند دو قسمند دانشمندیکه علم خود را بکار بسته و اين رستگار است  و دانشمندیکه علمش را کنار گذاشته و اين هلاک شده است همانا دوزحیان از بوی گند عالم بی عمل در اذیتند و میان دوزخیان ندامت و حسرت انکس سخت تر است که در دنیا بنده ايرا بسوی خدا خوانده و او پذیرفته  واطاعت خدا کرده  ببهشتش در اورده است  و خود دعوت کننده را بسبب عمل نکردن و پیروی هوس و درازی رزویش ب
سلیم گوید شنیدم امیرالمومنین را که از رسولخداص خبر میدادکه انحضرت در سخنش میفرمود مردم دانشمند دو قسمند دانشمدیکه علم خودرا بکار بسته واين رستگار است  و دانشمندیکه علمشرا کنار گذاشته و اين هلاک شده است همانا دوزخیان از بوی گندعالم بی عمل در اذیتند ومیان دوزخیان ندامت و حسرت انکس سخت تر است که در دنیابنده ايرا بسوی خدا خوانده و او پذیرفته و اطاعت خدا ببهشتش در اورده است و خود دعوت کننده  را بسبب عمل نکردن و پیروی  هوس و درازی ارزویش  بدوزخ
 
امیرالمومنین علیه السلام :
"اِنَّ هذِهَ القُلوبَ تَمَلُّ کَما تَمَلُّ الاَبدانُ، فَابتَغُوا لَها، طَرائِفَ الحِکَمِ: همانا اين دلها همانند بدنها افسرده میشوند، پس برای شادابی دلها، سخنان زیباي حکمت آمیز را بجویید."
 
 
حکمت ۹۲نهج البلاغه
امام باقر عامام بافر ع همانا مومن کسی است که چون راضی و خرسند باشد رصايتش اورابگناه و با طلی وارد نکند و چون شود از سخن حق خارجش نکند و کسی رت یابد قدرتش اورا بانچه حق ندارد نکشاند  امام ع فرمود مومنان  با وقار و ارامشند مانند شتر نری که مهار در بینی دارد چون اورا بکشد براه افتد و اگر صخره یی بخوابانند بخوابد کنايه از اينکه در امور شرعی رام و منقاد استوسر کشی و امتناع ندارد واگر چه ذاتان شتر نر است نر است و نیرومند ولی نیروی اينان اورا از سر پی
169-  و من خطبة له (علیه السلام)> عند مسیر أصحاب الجمل إلی البصرة<>الأمور الجامعة للمسلمین<إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِیاً بِکِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَائِمٍ لَا یَهْلِکُ عَنْهُ إِلَّا هَالِکٌ وَ إِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِکَاتُ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَ إِنَّ فِی سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِکُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَکُمْ غَیْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَکْرَهٍ بِهَا وَ ال
امام باقر ع فرمود همانا بنده اي نسبت بپدر و مادر خویش ر زمان حیاتشان نیکو کار است سپس انها میمینرد واو بدهی انهارا نمیپردازد وبرای انها امرزش نمیخواهد لدا خدا اورا عاق و نا فرمان مینویسند وبنده دیگر در زمان حیات پدر و مادر خود عاق انها است و نسبت وبانها نیکی نمیکند ولی چون مردند  بدهی انهارا میپردازند و برای انها امرزش  میخواهند خداي عزوجل اورا نیکو کار می نویسد
درون یک فضاپیماراکه روی کره ماه فرود امده تصورکنیدوتصویرذهنی خودرابنویسید انشا کوتاه درباره فضاپیما روی کره ماه انشا درون یک فضاپیما روی کره ماه درون یک فضاپیما را که روی کره فرود امده است تصور کنید و تصور ذهنی خود را بنویسید انشا تصور کنید درون یک فضاپیما هستید که روی کره ماه توقف کرده ايد انشا فضاپیما که روی کره ماه فرود امده انشا درون یک فضاپیماراکه روی کره ماه فرود آمده انشا درباره تصویر ذهنی از کره ماه
ادامه مطلب

آیا ادرار نوزاد شیرخوار نجس است؟
 
  
 آیا ادرار نوزاد شیرخوار نجس است؟
 
لازم به ذکر است اينکه گفته می شود ادرار نوزاد  شیرخوار نجس نیست، گفته اي اشتباه است. بلکه اگر ادرار نوزاد به چیزی برخورد کند برای تطهیر بايد یک مرتبه آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال بايد دو مرتبه با آب قلیل و یا یک بار با آب کر (لوله کشی شهری) شسته شود. ضمنا مدفوع نوزاد نیز نجس هست.
ادامه مطلب
6-  و من کتاب له (علیه السلام) >إلی معاویة <إِنَّهُ بَايَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَايَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَی مَا بَايَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْع
سلام کردن در دین مبین اسلام یکی از مستحبات مؤکد است که خیر و برکات بسیاری در دنیا و آخرت برای مؤمنین به دنبال خواهد داشت به‌عنوان‌مثال در حدیثی از حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله می‌خوانیم: إنَّ مِن موجِباتِ المَغفِرَهِ بَذلُ السَّلامِ وَ حُسنُ الکلامِ؛ همانا یکی از موجبات مغفرت، سلام کردن و سخن […]
نوشته سلام کردن به نامحرم اولین بار در گناه شناسی. پدیدار شد.
امام صادق ع فرمود هرکه برای خدادوست دارد و برای خدا دشمن داردو برای خدا عطا کند از کسانستکه 1یمانش کامل ااست  2 و فرمود از حکمترین دست اویزهاي ايمان اينستکه برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری و برایخدا عطا کنیو برای خدا دریغ داری.  3 رسولخدا ص فرمود دوستی مومن با مومن برای خدا از بزرگترین شعبه هاي ايمانست همانا هر که برای خدا دوستی کند وبرای خدا دشمنی کند وبرای خدا عطا و برای ،خدا دریغ کند. از. بر گزید گان خداست
 
جابربن یزید گوید امام باقر ع بمن فرمود اي جابر همانا خدا در اول افرینس محمد ص و خاندان رهنما و هدايت شده اورا افرید و انها ر برابر خدا اشباح نور بودند عر ضکردم اشباح چیست رمود یعنی سايه نور پبکرهاي نورانی بدون روح و محمد.ص تنها بیک روح موید بود وان روح القدس بود که او و خاندا نش بوسیله ان روح خدا را عبادت میکردند و از اين جهت  خدا ايشانرا حویشتن دار دانشمند نیکو کار بر گزیده افربد بانماز وروزه و سجود وتسبیح وتهلیل خدا را عبادت میکردند ونمازها
#درمان آنفولانزا
آنفولانزا بیماری کشنده نیست و اگر کسی بیماری زمینه اي نداشته باشد هیچ مشکلی بوجود نمی آید.ايجاد رعب و وحشت در مورد خطرات آنفولانزا با هدف فروش و تزریق واکسن هاي شیمیايی انجام می شود.☠️
درمان حادترین و‌ شدید ترین نوع آنفولانزا:
استراحت
سیب درختی رنده شده یا آب سیب چند مرتبه
چند عدد پیاز آب پز یا دمنوش پیاز با دو قطره آبلیمو و کمی عسل دو یا سه مرتبه در روز
و گذاشتن پیاز کف دست و پا به مدت نیم ساعتموقع گلو درد گذاشتن پیاز پخته
کد خطا پکیج ايساتیس
کد خطا E01
شرح خطا:  گرمايش بیش از حد – خرابی سنسور NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن – خرابی پمپ – گرفتگی مسیر – وجد هوا در مسیر سیستم – تنظیم نبودن شیر گاز .
کد خطا E02
شرح خطا: تغییر دماي آّبگرم گرمايش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در اين حالت 3 مرتبه تکرار میشود – وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانویه – خرابی سنسور NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ نیز دخیل است .
کد خطا E03
شرح خطا: تغییر دماي آبگرم گرمايش ر
توسل به امیر المومنین علی علیه السلام برای قضاء
حاجت و دفع مشکلات بسیار مجرباست و ۱۱۰ مرتبه می گویی :یا مُفَرِّجَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ اَخیهِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیهِ و آلِهِ فَرِّجِ الْیَومَ کَرْبِی بِحَقِّ اَخیکَ رَسُولِ
اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلَیهِ و آلِهِ فی عافِیَةٍسپس ۱۱۰ مرتبه بگو  یا عَلِیُّ  
اين ختم مجرب است  منبع : تحفة
الرضویة صفحه  ۲۱۵
یکی از ویژگی هاي انسان جذاب ، ايمان به خدا وتوکل بر او است.
به دلیل اينکه خداوند متعال می فرمايد:
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا 
همانا کسانی که ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند خداي متعال در دل مردم محبت او را قرار می دهند.
دوم التزام به دین وتعهد نسبت به فرامین حیات بخش دین اسلام موجب فراوانی رزق ونهايتا زندگی قشنگ وتوام با آرامش وآسايش را فراهم می سازد. به دلیل اين فرموده الهی :
ویرزقه من حیث لم یحتسب 
وخداي انسان موم
 
یک منتظر حقیقی به دور از عجله‌هاي شیطانی که عاقبتی جز انحراف ندارد با معرفتی برگرفته از احادیث و ادعیه معتبر به خوبی می‌داند که اگر در حال انتظاری صحیح، مرگ او فرا برسد و عمرش کفاف دوران ظهور را ندهد‌؛ باز به حکم رجعت و بیان دعاي عهد جان تازه خواهد یافت و تکبیرگویان از قبر خارج می‌شود و به یاری امامش می‌پردازد. پس حتی کهولت سن و عدم وقوع ظهور وی را از انتظار صحیح منصرف نکرده و امید او هیچ گاه ناامید نخواهد شد. وی بارها و بارها هر صبحگاهان
علی اسباط گوید امام جواد ع بطرف من میامد ومن بسر وپاي انحضرت مینگریستم تا اندامش را برای رفقاي خود در مصر وصف کنم من در اين فکر بودم که انحضرت بنشت و فرمود اي علی همانا خدا در باره امامت حجت اورد چنانکه در باره  امامت حجت اورده چنانکه در باره نبوت حجت اورده وفرموده در کودکی باو حکمت داوری دادیم 13 سوره 19 باز فرمود چون بنیرومندی رسید چهل ساله شد پس رواست که در کودکی بامام  حکمت داوری داده شود چنانکه رواست در سن چهل سالگی باو عطا شود بحدیث 992 رجو
حضرت ابوالحسن ع فرمود  اگر دراین دستت. چیزی باشد وبتوانی  بان دستت نفهمانی بکن یعنی رازت را از خواص اصحابت پوشبده دار راوی گوید مردی نزد انحضرت بود واز فاش ساختن رازبمیان امد حضرت فرمود زبانت رانگهدار تا عزیز شوی و مردم را بافسار گردنت مسلط مساز که ذلیل گردی  حدیث امام صادق ع ،فرمود همانا امر ما پوشیده ودر پرده  پیمانست همان پیمانی که خدا و پیغمبر و ايمه صلوات الله از مردم گرفته اندکه راز مارا از نا اهل نهان دارند پس هر که ان پرده را علیه ما
 
بیان قرآن در آفرینش زن بازتاب اصل توحید است: زن و مرد از یک گوهرند و در آفرینش نابرابرى ندارند. همسر آدم از نفس آدم آفریده مى شود تا زوج زن و مرد بیکدیگر کمال بجویند.
زن براى برآوردن نیازهاى مادى مرد آفریده نشده است. مظهر شهوت نیست. آرامش بخش و مظهر عشق و دوستى است(1):و از آیات او اينکه از نفس شما جفت شما را بیافرید تا بدو آرامش جویید و میان شما بنا را بر دوستى و رحمت قرار داد. همانا در اينکار آیه هاست براى مردم اندیشمند»زن و مرد متقلابلاً دوست
مبارک بادبرشیعه که سرفصل هدايت شد/برای حضرت مهدی سرآغاز امامت شد/بوداو حجت ايزد امید اهل اين عالم/نگرالگوی رحمانی هماي بر سعادت شد/نه ماه ربیع گشته همانا عیدبرشیعه/شکوه دین پیغمبر به اسلام ولايت شد/زبعد عسکری آمدامام آخرین ما/بوداو منجی عالم که گارعدالت شد/دراین جشن ولاي او نگراسلام پاينده/زاو صدمژده دائم به قرآن و رسالت شد/کنون درعیدناب اوخدا بسیارمی بخشد/زیمن وبرکت مولا عنايت باسخاوت شد/برای روز موعودش خداهم وعده هاداده/رکابش مملویا
ثواب عظیم لعن بر جبت و طاغوت در کلام امام سجاد علیه السلام
میرزا ابی الفضل طهرانی رضوان الله علیه عالم بزرگ شیعه می‌نویسد:
فاضل زاهد ورع ملا محمد کاظم هزار جریبی که از تلامذه استاد اعظم آقاي بهبهانی قدس سره بوده و خود از فضلاي محدثین و عرفاي محصلین است در کتاب جمع الفضايح لأرباب القبايح» از ابو حمزه ثمالی حدیث می‌کند که وی از امام همام زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام روايت کرده است: قال: من لعن الجبت و الطاغوت لعنة واحدة کتب
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب