نتایج پست ها برای عبارت :

وامق کبودراهنگی

شاعران بزرگ پارسی‌گوی (۱۲)
قرن چهارم و نیمه‌ی اول قرن پنجم هجری
 
عنصری
 
استاد ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی سرآمد سخن‌وران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی و استاد مطلق در مدح و غزل و قصیده از رودکی تا زمان خویش است.
از آغاز حیاتش اطلاع روشنی در دست نیست جز آن‌که می‌دانیم که از خاندانی متمکن برخاسته و در عین تنعم به شعر و ادب روی کرده و در این فن شاگردی ابوالفرج سگزی شاعر اواخر قرن چهارم و مداح سیمجوریان را اختیار نموده و علاوه بر شعر
اگر وجود دارد چگونه مى توان از هوس تشخیص داد؟
اقسام عشق: عشق بر دو گونه است مجازى و حقیقى:
الف) عشق مجازى: در این گونه عشق، موضوع عشق ورزى همانا صفات ظاهرى و کمالات مشهود و محسوس محبوب است. یعنى کمالات ظاهرى محبوب موجب جذب عاشق مى شود.
عشق مجازى خود دو گونه است: (دقت شود)
۱- عشق حیوانى که در آن عاشق تنها از روى شهوت و هوس معشوق خود را مى خواهد و به جنبه هاى جنسى او نظر دارد.
۲- عشق پاک: در این عشق اگر چه نظر عاشق به ظاهر محبوب است، ولى چون ظاهر نماد باط
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب