نتایج پست ها برای عبارت :

چت بادختر شیراری

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در پرس تیوی  ایران  مصاحبه با   سردبیر سایت  پولتکیس فرست  داشت  ایشان دربخشی از صحبت اش فرمودند امریکا در زمان  1914 خواست اولین کودتا  را در روسیه انجام دهد- وامروزه میخواهند نفس روسیه بگیرند ودر حال محاصره کردن روسیه هستند  و رضمن  باید گفت درفکر محاصره کردن ما هستند یک تمدن نیمه وحشی دارند اصبا باتمدن اروپا زمین تا اسمان اختلاف دارند  بدترین تمدن اروپا انگلستان وفرانسه  وتحدی المان بوده است سوئ
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من-و- اربعین- سه شعری مداحیدر ماشین عراقی که از شلمجه به سمت نجف اشرف میرفت  یک بیت ان این بود – حسین جان هرکه سیرت دارد- سیرت تورا انتخاب میکند- وهرکه سیرت ندارد از تو دوری میکند- بیتی از مداحی عربی میفرماید- یاران امام حسین علیه السلام- در رو امامحسین علیه السلام ذوب شدن وروح امام حسین علیه السلام بر مرکبی به سمت عرش میرود وجسم انها در روی زیمن است دقیقا زمانی میرسد که انسان چنین است یا روح در دغدغه حضر
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کانال تمدن متعلق به شیعیان افغنستان است که توسطمرحوم حضرت ایت الله العظمی  عظمت پدر  اخلاق افغانستان محسنی رحمت الله علیه تاسیس یافته است بسیارپر بار است  ودرت کمی محتاط ومحافظه کار است ولی مطالب بسیار جالب ازکار امریکا هائی  بیان میکند  که اخیرا خانمی مقداری مطرح کرد  اولا شخص حضرت  عظمت محسنی شرح حال خودرا بیان کرده است- ایشان  میفرماید من دریک دهکده بسیارکوچک متولد شدم که فقط  یک بقالی داشت
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب