نتایج پست ها برای عبارت :

کداحنگ افغا نی عشق منی

 
ای اولان حق جبهه سینده قانينه غلطان بسیجی
ای اولان  حق جبهه سیند ه  قانينه غلطا ن بسیجی
قانو یله تا پدی رونق مکتب قر آن بسیجی
 
نه قا لار دی  دین – نه حیثیت – نه نا موس و وطن
ایتمه سید ین جا نيو ی گرجبهه ده قربا ن بسیجی
سن  سن او رگئد ین  و فا در سین یا نا ن پر وا نيیه
آلدی سند ن  در سیني پر وا نه لر هرآن بسیجی
  قلبیو ه ترکش دگو ب الله اکبر سو یله دین
قا نيو ه  قیمت وئریب د ور جنتی منا ن بسیجی
  یا زد ی قانين تو پرا قا ئو لمز  شهید لر زند ه دی
گرچه ظ
دانلود کتاب های اصول محاکمات جزایی افغانستان
نسخه:پی دی اف
تعداد صفحات:134
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دستانکزې حقوقی وبلاک پاڼه/ وبلاک ستانکزی
 
zestanikzai.blogfa.com
 
 
Translate this page
دستانکزې حقوقی وبلاک پاڼه/ وبلاک ستانکزی در این وبلاگ تمام نوشته های مربوط خودم است و استفاده ازآن باذکر منبع مجازاست .
[PDF]
حبس و قوانين آن در افغانستان با تمرکز روی سیر تاریخی محبس .
 
https://www.kpsrl.org › f
دانلود کتاب های اصول محاکمات جزایی افغانستان
نسخه:پی دی اف
تعداد صفحات:134
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اصول محاکمات مدني – انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
 
aiba.af › principles-of-civil-prosecutions
 
Translate this page
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، واقع شهر نو، گذشته از مسجدحنظله، کوچه شفاخانه بلاسم، خانه نمبر 777 -کابل افغانستان. شماره های تماس: 0799280815 – .
دانلود کتاب اصول محاکمات جزایی افغانستان
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب