نتایج پست ها برای عبارت :

کی کیی نیست من تهی

مثل خنده که نشونۀ شادی نيست؛ مثل تنفس که نشونۀ زندگی نيست؛ مثل پرواز که نشونۀ عروج نيست؛ مثل موندن که نشونۀ تعهد نيست؛ مثل نگاه کردن که نشونۀ دیدن نيست؛ مثل حادثه که نشونۀ اجابت نيست؛ مثل رد شدن که نشونۀ بخشیدن نيست؛ مثل نگفتن که نشونۀ فراموش کردن نيست؛ مثل عُسر که نشونۀ یُسر نيست؛ مثل سکوت که نشونۀ آرامش نيست؛ مثل بزرگی دریا که نشونۀ مهربونی‌اش نيست؛ مثل کم‌نوری ستاره که نشونۀ کوچکي‌اش نيست؛ مثل خواستن که نشونۀ مهر نيست؛ مثل گذشتن که نش
 
این رقص موج زلف خروشندهء‌ تو نيستاین سیب سرخ ساختگی، خندهء تو نيست
ای حُسنت از تکلّف آرایه بی نیازاغراق صنعتی است که زیبندهء تو نيست
در فکر دلبری ز من بی‌نوا مباشصیدی چنین حقیر، برازندهء‌ تو نيست
شب‌های مه گرفته‌ مرداب بخت منای ماه! جای رقص درخشنده‌ء تو نيست
گمراهی مرا به حساب تو می‌ نهنداین کسر شأن چشم فریبندهء تو نيست
ای عمر! چیستی که به هرحال عاقبتجز حسرت گذشته در آینده‌ء تو نيست
 
من فراموش شدمهیچ خریداری نيستنه دلی هست نه دلدارهواداری نيستساکن کوچه ی عشقیم ولی نيست صداآه ای خالق خوبی! چرا یاری نيست؟گفته بودم که دلم پیش کسی.نه! هیچ، هیچ!مرده ام من؟خاک سرد است؟چرا زاری نيست؟آی ای ساکن آن کوچه ی متروکه ی ما.پس کجایی که دلم را چو تو دلداری نيست؟هیچ میخوانی تو ای شاهد نومیدی منشعر زخمی شده ام را که سپهداری نيست؟خسته امزار شدمدور مشوحرف بزن.بس کن اینبار بیاتا دل و جانم بدهمتا نگویم که دگر هیچ خریداری نيست!
شعر: فاطمه اف
بی لشکریم حوصله ی شرح قصه نيست         فرمانبریم حوصله ی شرح قصه نيست
    با پرچم سفید به پیکار می رویم    ما کمتریم حوصله ی شرح قصه نيست
    فریاد می زنند ببینید و بشنوید    کور و کریم حوصله شرح قصه نيست
    تکرار نقش کهنه خود در لباس نو    بازیگریم حوصله ی شرح قصه نيست
    آیینه ها به دیدن هم خو گرفته اند    یکدیگریم حوصله ی شرح قصه نيست
    همچون انار خون دل از خویش می خوریم    غم پروریم حوصله شرح قصه نيست
آیا به گوشه ی چشم سیاه دوستپی می ب
جسارت و توهین زشت و بی‌شرمانه ابن عثیمین وهابی به حضرت زهرا سلام الله علیها
ابن عثیمین لعنت الله علیه از بزرگان وهابیت در تعلیقات خود بر صحیح مسلم می‌نویسد: 
اللهم اعف عنها، والا فان ابا بكر [.] ما استند الى رای، وانما استند الى نص، و كان علیها ان تقبل قول النبی علیه الصلاة و السلام : " لا نورث، ما تركنا صدقة "، ولكن عند المخاصمة لا یبقی للانسان عقل یدرك به ما یقول او ما یفعل او ما یتصرف فیه، فنسال الله ان یعفو عنها عن هجرتها خلیفة رسول الله صل
ای دل ز جان در آی که جانان پدید نيستبا درد او بساز که درمان پدید نيستحد تو صبرکردن و خون‌خوردن است و بسزیرا که حد وادی هجران پدید نيستدر زیر خاک چون دگران ناپدید شواین است چارهٔ تو چو جانان پدید نيستای مرد کندرو چه روی بیش ازین ز پیشچندین مرو ز پیش که پیشان پدید نيستبا پاسبان درگه او های و هوی زنچون طمطراق دولت سلطان پدید نيستای دل یقین شناس که یک ذره سر عشقدر ضیق کفر و وسعت ایمان پدید نيستفانی شو از وجود و امید از عدم ببرکان چیز کان همی طلبی آ
مطربا! استا! صدایم با نوایت جور نيست،
مست و مخموریم، ورنه، جرم در تنبور نيست.
تازه سازی زخم دلها زخمه بر تاری زنی،
نغمة ناجور تو درد دل رنجور نيست.
جرعه ای از بادة لبهای او نوشیده ام،
شور و عصیانش چرا در آب هیچ انگور نيست؟
من چه سان تاوان دهم، در تن توانی کو مرا؟
هیچ دردی خود ز درد ناتوانی زور نيست.
عالمی آباد هست و قلب ما آباد نيست،
نام ما مشهور هست و گور ما معمور نيست.
حاجیا، شعر ترت دارد نسیم بوی گل،
پس، چرا شعر ترت در چشم او منظور نيست؟
عادلانه نيست بی تو سر کنم بی هوای تو
عادلانه نيست دوری من از دست های تو
عادلانه نيست من بمانم و حسرت مدام
عادلانه نيست قسمتم از این عشق ناتمام
هم مسیر من حال زندگی رو به راه نيست
هم مسیر من حق ما دوتا درد و آه نيست
هم مسیر من حال زندگی رو به راه نيست
هم مسیر من حق ما دوتا درد و آه نيست
سهم ما از این زندگی چرا عادلانه نيست
بی تو این شب ناتمام من عاشقانه نيست
بی تو میرود جانم از تنم ای پناه من
پای من بمان بی تو خسته ام تکيه گاه من
هم مسیر من حال زندگی
درکار عشق حاجت هیچ استخاره نيستمن عاشقم ودرد مرا هیچ چاره نيستیارا ببین که عمر چه کوتاه واندک استلذت ببر که عمر تو عمر دوباره نيستدستت  به دست  من بده وعاشقی بکنآذر بزن به دل که غمی از شراره نيستدر آسمان عشق تو بی عشق روی توجانا بدان که بی تو به چشمم  ستاره نيست
خفته ها ! زنگ چیز خوبی نيست شیشه ها ! سنگ چیز خوبی نيست وصله ها را به من بچسبانید به شما انگ چیز خوبی نيست های ! عاشق نشو نمی دانی که دل تنگ چیز خوبی نيست کری از پیش یک سه تار گذشت ،گفت : آهنگ چیز خوبی نيست ،گفته بودی شهید یعنی چه ؟پسرم ! جنگ چیز خوبی نيست دکتر اللهیاریکتاب عقاب قله پوشان
غم‌مخور جانا در این‌عالم که عالم هیچ نيست
نيست‌هستی‌جز دمی‌ناچیز و آن‌دم‌هیچ‌نيست
گر به‌واقع بنگری بینی که ملک لایزال
ابتدا و انتهای هر دو عالم هیچ نيست
بر سر یک مشت خاک اندر فضای بی‌کنار
کر و فر آدم و فرزند آدم هیچ نيست
در میان اصل‌های عام جز اصل وجود
بنگری اصلی مسلم و آن مسلم هیچ نيست
#ملک_الشعرای_بهار
اگر در سینه دل مشت گلی نيست،
چو بیدل شاعر صاحب دلی نيست.
فلک شد سرحد شعر بلندش،
چو بحر نظم او را ساحلی نيست.
پسندم شیوة مشکل پسندش،
چو او مشکل کُشای مشکلی نيست.
او شد، چراغ معرفت "عرفان"او شد
که بی نورش منور منزلی نيست.
 " طلسم حیرت "اش حیرت فزوده
که بی او گرم بزم و محفلی نيست.
  ز درد "چار عنصر"چاره ای جو
جهان آدمی را حاصلی نيست.
همه اهل عجم دلدار بیدل،
ولی دلدارتر چون بیدلی نيست.
 
حق با تو بود این آسمان ها مال ما نيستوقتی توان پر زدن در بال ما نيستحق با تو بود آیینه ها مشکوک هستندبیخود نگاه سنگ ها دنبال ما نيستپشت در این قلعه ی متروک جز مرگآغوش کس بی تاب استقبال ما نيستتاروت،قهوه،شمع یا.فرقی نداردجز مرگ چیز دیگری در فال ما نيستاز روی ناچاری است می تابد وگرنهخورشید فکر میوه های کال ما نيستآه ای بهار مرده روی دست تقویمامسال هم از تو چه پنهان سال ما نيست.سیدجعفر عزیزی
هزار چیز در مورد این عنوان در ذهنم هست  که طوری ام نيست بگم یا اصلا چه نیاز به گفتن! هیچ اتفاقی نمیفته  چون طوری نيست
ما هیچ طور.  هیچطوریمون نيست!     بذار شبها خودشون صبح میشند  روزها هم بدون اراده ی ما شب!    اصلا طوری ام نيست که این تکرار ادامه داره تا به زمان مرگ!    مثلا بعد 120 سال عمر هیچ طوری ام نيست که بدون عشق زندگی کنی؟   عمر طولانی برای چه! 
هرزه های بیش ما از مستی بسیار نيست،
یا که من بسیار مستم، یا کسی هشیار نيست.
باده لبهای میگونت به یاد آید مرا،
پس، چو منصور حلاج اندیشه ای از دار نيست.
  حسرت گفتار بیش و جرأت گفتار نه،
حاجتم بسیار هست و حاجت گفتار نيست.
جامة شرم و حیا بر تن اگر زیبنده است،
افتخار ما ولی از جامه و دستار نيست.
نيست پروایی اگر از باخت و برد جهان،
عاشقان را عشق بازی بازی دشوار نيست.
کور گشته سطرها چون جوی ناکشته ها،
دیهقان طبع ما را دفتر و اشعار نيست.
حیف باشد، گر نبین
شب عبور شما راشهاب لازم نيستکه باحضور شما افتاب لازم نيست
دراین چمن که زگلهای برگزیده پراستبرای چیدن گل،انتخاب لازم نيست
خیال دار تورا خصم ازچه می بافد؟گلوی شوق که باشد طناب لازم نيست
بس که گریه نکردم غرور بغض شکستبرای غسل دل مرده اب لازم نيست
کجاست جای تو؟از افتاب می پرسمسوال روشن مارا جواب لازم نيست
پشت پنجره برخیز تابه کوچه رویمبرای دیدن تصویر،قاب لازم نيست
#قیصر_امین_پور
بی‌لشگریم! حوصله‌ی شرح قصه نيست فرمانبریم، حوصله‌ی شرح قصه نيست
با پرچم سفید به پیکار می‌رویمما کمتریم! حوصله‌ی شرح قصه نيست
فریاد می‌زنند ببینید و بشنویدکور و کرّیم! حوصله‌ی شرح قصه نيست
تکرار نقش کهنه خود در لباس نوبازیگریم! حوصله‌ی شرح قصه نيست
آیینه‌ها به دیدن هم خو گرفته‌اندیکدیگریم! حوصله‌ی شرح قصه نيست
همچون انار خون‌دل از خویش می‌خوریمغم پروریم! حوصله‌ی شرح قصه نيست
فاضل نظری
#گرانی بنزین و همه چیز
دلا فرزانگی کردن مهم استخدا را بندگی کردن مهم استچه مدت زندگی کردن مهم نيستچگونه زندگی کردن مهم استدلا این زندگی جز یک سفر نيستگذرگاه است و راهش بی خطر نيستچو خواهی با صفا باشی و صادقبه جز راه خدا راهی دگر نيستغم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم استچه مدت زندگی کردن مهم نيستچگونه زندگی کردن مهم استدلا با نفس جنگیدن مهم استعیوب خویش را دیدن مهم استخطا باشد ز مردم عیب جوییخطای خلق بخشیدن مهم استدلا درد آشنا بودن مهم استبه مردم ع
درکار عشق حاجت هیچ استخاره نيستمن عاشقم ودرد مرا هیچ چاره نيستسیارا ببین که عمر چه کوتاه واندک استلذت ببر که عمر تو عمر دوباره نيستدستت  به دست  من بده وعاشقی بکنآذر بزن به دل که غمی از شراره نيستدر آسمان عشق تو بی عشق روی توجانا بدان که بی تو به چشمم  ستاره نيست
آنفلوآنزا
می‌ترسم و می‌لرزم و هیچم ثمری نيست
وز دایره‌ی سبز سلامت خبری نيست
نی پاستا خورم، نی پلو و نی شکلاتی
در باسلق و شیرینی من هم شکری نيست
روغن که به کل حذف شده از کلماتم
دانم که به حالم همگی جز ضرری نيست
کم قرص نخوردم که کنم ریشه‌کن این درد
افسوس که جز تلخ‌زبانی اثری نيست
سوزن بزنم تا که کند درد مرا کم
خود درد فزوده وَثَرَش آن قَدَری نيست
گه سرد شوم چون پولوتون، گه چو عطارد
اما چه کنم، در دو مدارم قمری نيست
بارَد ز یکي منفذ بینی، تو بگو
برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده 
نمانده عمری و صد ها سخن به دل مانده صدا که مرهم فریاد بود زخم مرا به پیش زخم عظیم دلم خجل مانده از دست عزیزان چه بگویم گله ای نيست گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نيست سر گرم به خود زخم زدن در همه عمرم هر لحظه ، هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نيست سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم  هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نيست  دیریست که از خانه خرابان جهانم بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نيستدر حسرت دیدار تو آواره ترینم 
غزلی تازه:
مرا شکسته اگر روزگار، حرفی نيست.جهان به تو بکند افتخار حرفی نيست.
نوشته بود چه اندازه ساده بود این عشقشبیه عشق معما بیار. حرفی نيست!
نه این که از سر لج ساکتم، نه، باور کنبدون تو شده دل بی قرار، حرفی نيست
تناقضی شده بین من و غم و شادیبه خنده ام شده غم استتار، حرفی نيست
خدانکرده نخواهی که مثل من باشیز حال من بکنی گر فرار، حرفی نيست
برای ثانیه ای جای قلب من باشی.به حال من نشدی گر دچار، حرفی نيست.
#حمید_رفائی @hamidrefaeipoem
آره آقا.
هی هر چه قدر به روز های ظهور نزدیک تر میشویم٫ فضا سمی تر میشود٫ نفس ها تنگ تر میشود٫ قلب ها زیق تر .
مثلا شب ها باید برود آدم راحت بخوابد.ولی اشک امانش نمی‌دهد. که باید آقای‌ش می‌بود و نيست.
مثلا باید خوشی کند تفریح کند بگوید بخندد.ولی خنده هایش از گریه هایش تلخ تر است.
که باید می‌بود و نيست.
که باید می‌بود و نيست.
که باید می‌بود و نيست.
دانلود صوت شعر با نوای حاج آقا منصور ارضی
ای بی نیاز، وصف مرا جز نیاز نيستجز رحمتت، گناه مرا چاره ساز نيست آلوده آمدم. چه کسی گفته یا کریمبابِ انابه رو به گنهکار باز نيست؟! ناشُکر بوده ام همه ی عمر، عفو کندیگر زبان من به جهالت دراز نيست می خواستی که بنده و هم صحبتت شومشرمنده ام اگر که نمازم، نماز نيست آرامشی که در نجف و خاک حیدر استدر خاک هیچ ناحیه حتی حجاز نيستبر سر درِ دلم که پر از مهر حیدر استغیر از لوای فاطمه در اهتزاز نيست وقتی که نان س
اینجا جنگله. هر کس ب فکر خودشه و تو چرا یاد نمیگیری لازم نيست نگران همه باشی؟ لازم نيست هروقت کسی ناراحت بود حالشو خوب کنی. لازم نيست جور همه رو بکشی. لازم نيست هرکاری خواستی بکنی ب همه بگی ک اگه میخان اونام انجامش بدن
ببین کلا تو شرایطی ک تو یاد بقیه میفتی و میخای کمکشون کنی اگه اونا تو اون شرایط باشن اصلا یه لحظه اسم تو یادشون نمیاد
پس انقد نگران آدمایی نباش ک نگرانت نيستن
بگو به عقربه ها موقع دویدن نيستکه شب همیشه برای به سر رسیدن نيست به خواب گفته ام امشب که از سرم بپردشبی که پیش منی، وقت خواب دیدن نيست من از نگاه تو ناگفته حرف می خوانممیان ما دو نفر گفتن و شنیدن نيست نگاه کن به غزالان اهلی چشممدو مست رام که در فکرشان رمیدن نيست بگیر از لب داغم دو بیت بوسه نابهمیشه شعر سرودن که واژه چیدن نيست برای من قفس از بازوان خویش بسازکه از چنین قفسی میل پر کشیدن نيست تو آسمان منی؛ جز پناه آغوشتبرای بال و پرم وسعت پریدن
می خواهم بگویم
فقر همه جا سر می کشد 
فقر گرسنگی نيست 
عریانی هم نيست 
فقر چیزی را نداشتناست ولی ان چیز پول نيست 
طلا و غذا نيست 
فقر همان گرد و خاکي ایست که بر کتاب های فروش نرفته ی یک کتاب فروشی می نشیند 
فقر تیغه ی برنده ی ماشین بازیافت است که رومه های برگشتی را خورد می کند 
فقر کتیبه ی سه هزار ساله ایست که روی ان یادگاری نوشته اند 
فقر پوست موزی ایست که از پنجره ی یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود 
فقر شب را بی غذا سر کردن نيست
فقر ر
برای گفتن من ، شعر هم به گل مانده 
نمانده عمری و صد ها سخن به دل مانده صدا که مرهم فریاد بود زخم مرا به پیش زخم عظیم دلم خجل مانده از دست عزیزان چه بگویم گله ای نيست گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نيست سر گرم به خود زخم زدن در همه عمرم هر لحظه ، هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نيست سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم  هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نيست  دیریست که از خانه خرابان جهانم بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نيستدر حسرت دیدار تو آواره ترینم 
گفتی ازباران بسازم دفتری خواهم نوشتاینکه من راتاکجاهامی بری خواهم نوشتچشمهای توخدای حرفهای تازه اندکفرراباواژه های دلبری خواهم نوشت کنج لبهایت بهشتی گم شده رسوای منوقتی لبخندتورامثل پری خواهم نوشتبوسه بامن بوسه است ایینه باتصویرتوعشق دارددرمیانش داوری خواهم نوشتاینکه من مردابم اری خط به خط کهنگیتوبرایم دفترنیلوفری خواهم نوشتدرمیان دستهای کوچم جای تو نيستمن تمامت رابرای دیگری خواهم نوشتموج زیبای نگاهت ناگهان تردیدشدباتودارم حرفه
دو هفته پیش بهم گفت "نگران نباش بیست تا تست بیشتر نداده زبان"
گفتم حللللله باباااا. بعد مشت کوبوندیم به مشت هم پفیلامونو خوردیم -_-
و الان فهمیدم 20 تا نيست 200 تا هم نيست بلکه 300 تاست :|||||| 
اینگونه شد که سی و یک شهریور ساعت 10 شب باید 300 تا تست زبان بزنم :)) زیبا نيست؟ 
ادب مدرک نيست!ادب لباس گران پوشیدن نيست،ادب بالای شهر زندگی کردن نيست!ادب ماشین خوب داشتن نيست،ثروت و مدرک ادب نمی آورد،ادب  باتربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند،
ادب یعنی به همسرت امنیت،به فرزندت محبت به پدر و مادرت خدمتو به دوستانت شادی را هدیه کنی،ادب یعنی با هر مدرک و مقامی که باشیمعنای آدمیت را درک کردهو نام نیک از خود به جا گذاشتن است.!
زمان زیادی گذشت که فهمیدم اونی که میخوای نمیشه…فهمیدم بی تفاوتی بزرگترین انتقامه…تنفر یک نوع عشقه…دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته…!غرور بزرگ ترین دشمنه…خدا بهترین دوسته…سلامتی بالاترین ثروته…آسایش بهترین نعمته…فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نيست…هرکي زبونش نرمه دلش گرم نيست…هرکي اخلاقش تنده، جنسش سخت نيست…و هرکي میخنده، بدون درد و غم نيست…ظاهر دلیلی بر باطن نيست…فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نيست…فهمیدم جنگ کردن با بعضی‌ها
نمیدونم چی بگم و چی بنویسم.
با هم اتاقی های جدید الان رابطم بد نيست
جز شلوغی ک پر میکنه فضای اتاقو ولی خب فعلا ک درسا سنگین نيست بعد ها هم میرم کتابخونه نهایت
این مشکلی نيست 
اما قضیه فردا؛ صحبت ؛ ریسک ؛ و اون قانونی ک امشب فهمیدم که
امیدوارم خوب بگذره
آرزو میکنید ک خوب پیش بره؟ =) 
فردا تولدته. من چیکار کنم اینجا تنها؟ کسی نيست باهاش تولدتو جشن بگیرم. نه خودت هستی نه دوستامون. حتی حس میکنم خودمم نيستم.کاش پیشت بودم. کاش مرده بودم.
میخوام بگم بدون تو سخت نيست، بگم دلم تنگ نمیشه، حالم از همه چی بهم نمیخوره. نمیتونم.
شمع‌ها روشنن و کسی برای فوت کردنشون نيست.
متن آهنگ میدونستم امو باند
میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوبفکر اینکه تو نباشی یه لحظه کنارم منو میترسوندچقده زود همه حرفا و قول و قرارات از یادت رفتمن آرومم با خودم تنها تو این خونه تو خیالت تختمیدونستم اگه هرجایی باشی تو بی من حرفی از من نيستکنار تو چه باشم چه نباشم انگار منو یادت نيستمن هنوزم که هنوزه مثل قدیما عاشق تو هستم.نمیدونم گناهم چی بوده که تو قلبت زده شد از مندوست دارم ولی انگار دل تو با من نيست میدونم اگه رفتنی باشم ک
تبدیل به آدم کمتر در مسیر رشد شخصی تلاش کنی شده ام. بعد از کار بی حوصله ام و نمی تونم اونجور که می خواستم جلو برم. فکر میکنم از یه لحاظ هایی خسته ام، دیرم، پیرم!! خانواده خوبه، دوستا خوبن، کار و حقوق و محیط کار خوبه، وضعیت جسمی هم شکر. ولی دلم بهونه میگیره، دوست داره عاشق بشه، دوست داره مورد عشق واقع بشه .ولی نيست، آدمش نيست، آدمش بودن مسئله هست، مسئله ش نيست !!  
من اگر می‌دانستم، عریان‌تر می‌شدم و این خوب نيست.
مرا گمراه کن زیرا نیک می‌دانم که همه‌چیز با همه‌چیز یکي است:
دو سنگ به هم می‌فرسایند، چیزی بین‌شان نيست، چیزی در میانه نيست. میانه یک هوس است، میانه خالی است.
حرصِِ من برای یافتنِ خالی‌ها تمامی ندارد. سگی دندان به دندان می‌فرساید، در جستجوی چیزی. میانه‌ها بر هم فشرده می‌شوند.
من اگر می‌دانستم، تمام نمی‌شدم، و از ناتمامی می‌ترسم. زیرا نیک می‌دانم که در ابدیت چیزی نيست.
افق خالی است، ا
کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف دارند، احمق نيست، مناعت طبع دارد.
کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد، احمق نيست، منظم و محترم است.
کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم، احمق نيست. کریم و جوانمرد است.
کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد، احمق نيست. شریف است.
کسی
شعر همیشه » از پاسبان پارسی
 
همیشه راه فرار ، فرار نيست
همیشه آن قرار ، قرار نيست
همیشه فکر غم ، غم نيست
همیشه عذاب میکشم
 
***
 
همیشه مغز سالم ، دود میشود
همیشه کند ذهن ، خوب میشود
همیشه قدرت مشت ، در بازو جمع میشود
همیشه خرابه چِشَم 
 
***
 
همیشه مرگ درست ، عجل حق نيست
همیشه حرف درست ، از دهن مرد نيست
همیشه درد سر ، دردسر نيست
همیشه فراری میشم
 
***
 
برداشت و کپی بدون اجازه ، برخورد قانونی در پِی دارد.
به قلم: پاسبان پارسی
امروز متولد شدم
روزی خاصی نيست. ولی مثل روزهای قبل نيست!
شش روز دسترسی به اینترنت نداشتم. کي میدونه شاید هیچوقت متولد نمیشدم!
ولی بعد این شش روز هیچوقت مثل قبل نشدم حس کردم خیلی نانوشته دارم!
درسته شش روز خیلی نيست ولی بعضی ها میگن دنیا تو شش روز ساخته شده!!!
از اینجا بخوانید این حدیث


راهیست راه عشق که هیچش کناره نيست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نيست


هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نيست


ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نيست


از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نيست


او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نيست


فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نيست


نگرفت د
از دبیرستان متنفرم.
 
نه به خاطر درس های زیادش.
نه به خاطر استرس کنکورش.
 
نه به خاطر دوستایی که دیگه همکلاسیم نيستن.
 
فقط به خاطر یه چیز.
 
دلی که تو راهنماییم ، توی سالن مدرسه جامونده.
 
دیگه کسی نيست که به خاطرش کلاسا رو بپیچونم
دیگه کسی نيست که با بی تفاوتی نگاه ازم بگیره
نيست.
بسم الله الرحمن الرحیم
قدیما از این واون شکوه میکردیم.الان از خودمون.اولی بدتر و دردآور نيست،در حقیقت چیزی نيست اما دومی خیلی دردآوره.مهم نيست بقیه چی میگن،چه رفتاری میکنن باهات،اما اینکه خودت با خودت چه کنی خیلی مهمه.واین عذاب اورترین بخش از زندگیه.خیلی عذاب اور.
من فقط میخواستم اعتمادبه نفسمو ببرم بالا،اما ببین از کجا سردر اوردم.چیزی که شاید تعجب برانگیز باشه یه حقیقت واقعی باورنکردنی.
کاش یکي بود،درکمون میکرد.میفهمید،باصبرو
بسم الله الرحمن الرحیم
قدیما از این واون شکوه میکردیم.الان از خودمون.اولی بدتر و دردآور نيست،در حقیقت چیزی نيست اما دومی خیلی دردآوره.مهم نيست بقیه چی میگن،چه رفتاری میکنن باهات،اما اینکه خودت با خودت چه کنی خیلی مهمه.واین عذاب اورترین بخش از زندگیه.خیلی عذاب اور.
من فقط میخواستم اعتمادبه نفسمو ببرم بالا،اما ببین از کجا سردر اوردم.چیزی که شاید تعجب برانگیز باشه یه حقیقت واقعی باورنکردنی.
کاش یکي بود،درکمون میکرد.میفهمید،باصبرو
یار من! یوسف نیا اینجا کسی یعقوب نيست
لحظه‌ای چشمانشان از دوریت مرطوب نيست
ای گل زیبای من، از غربتت اشکي نریز
نازنین! اینجا خدا هم پیش‌شان محبوب نيست
گرچه در هر جمعه‌ای، زیبا دعایت می‌کنند
بهترینم! این دعاها جنس‌شان مرغوب نيست.!
برای فرج مولایمان. صلوات
#کانال‌یاران‌حاج‌حسن‌کربلایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@tabligh_salem
مشاهده مطلب در کانال
اکثریت انسان هایى که نسبت به دیگران بیشتر میخندن و بیشتر هم شوخ طبعى میکنن،از درون یا خیلى ناراحتن یا اینکه خیلى زندگى سختى داشتن و شاید هنوزم دارن.میخوام بگم،هر کى مى خندونه شاد نيست و هر کى مى خنده،خوشحال نيست.اون چیزى که مهمه،ظاهر نيست.دله که مهمه،دل.
سفید و سیاه نيست یه چی بینشه
راستی و ریا نيست یه چی بینشه
نه خوبه نه بد ، نه روزه نه شبه 
نه مونده نه رده آره همون یه چی بینشه
گرم و سرد نيست و یه چی بینشه
جزر و مد نیصست و یه چی بینشه
نه شله نه شره نه قله نه دره 
نه گرگه نه بره آره همون یه چی بینشه !
++++++++++
یاد کلاس ریااضی حسینی افتادم  
حیاطش . همکلاسیا جو کلاس شوخی ها اون ساعت و پاییز :)|
ای مثلِ خزان زرد،کسی منتظرت نيستمحبوبه ی شبگرد،کسی منتظرت نيست
تنها شده در شهرِ شلوغِ تُهی از عشقدر کوچه ی بی درد، کسی منتظرت نيست
آواره یِ نفرینکده ی عمری و اینجادر قامتِ یک مرد کسی منتظرت نيست
با شیب تنت پله عمرت به فراز استدر پیریِ پاگَرد، کسی منتظرت نيست
تاراج شده هم دل و هم جسم و روانتبازنده ی این نرد! کسی منتظرت نيست

با رَم شدن اینهمه حیوان صفتِ رذلاز خود شده ای طرد، کسی منتظرت نيست

هرچند که بازار تو گرم است ولی باز جز یک زن دلسرد،کسی
عشق جز تو که در دل مانيستکار عشق، کار ماها نيستعاشقی کن که لذتی داردورنه بی عاشقی پشیمانی ستسرزدم چون به کوی عاشقان دیدماصلأ آنجا اگر واما نيستدلسپردن مرام عشاق استزآن سبب فکر دیگر آنجا نيستدر خودم چونکه جستجو کردمدیدم این ره مسیر پایانی ست
عشق جز تو که در دل مانيستکار عشق، کار ماها نيستعاشقی کن که لذتی داردورنه بی عاشقی پشیمانی ستسرزدم چون به کوی عاشقان دیدماصلأ آنجا اگر واما نيستدلسپردن مرام عشاق استزآن سبب فکر دیگر آنجا نيستدر خودم چونکه جستجو کردمدیدم این عشق مسیر پایانی ست
آفتابگردون هارو توی گلدون روی میز مرتب کردم و خودم رو پرت کردم رو کاناپه بغض داشت خفم میکرد و من قلبم شکسته بود تا دیروز تقلای بیهوده ای داشتم تا همه چیز رو درجای درست خودش قرار بدم و تلاش میکردم تا جایگاه خودم رو پیدا کنم ولی از همون دیروز دیگه برام مهم نيست چه اتفاقی می افته دیگه برام مهم نيست دیگه برام مهم نيست دیگه برام مهم نيست 
و فقط امیدوارم دیگه فردایی درکار نباشه تا بلند شم .
اینطوری راحت ترن کسی نيست به کاراشون گیر بده خیلی راحت هر کاری میکنن خبر هم از طریق خبرگزاری داخلی که همش دروغه رو بهمون میگن دیگه کسی نيست ببرتشون تو حاشیه مخصوصا الان که حجم عظیمی از خبر ها منتظر این هست که اینترنت وصل بشه واقعا چرا باید اینترنت وصل بشه؟؟؟؟
والا مردم که مهم نيستن که اون بنده خدای که میخواد دفاع دانشگاه انجام بده مهم نيست اون بنده خدای که با شرکت های خارجی کار میکنه مهم نيست اون بنده خدای که با ایمیلش کار داره مهم نيست انگار
طرفِ ما شب نيست
صدا با سکوت آشتی نمی‌کند
کلمات انتظار می‌کشند
من با تو تنها نيستم، هیچ‌کس با هیچ‌کس تنها نيست
شب از ستاره‌ها تنهاتر است. 
□ 
طرفِ ما شب نيست
چخماق‌ها کنارِ فتیله بی‌طاقتند
خشمِ کوچه در مُشتِ توست
در لبانِ تو، شعرِ روشن صیقل می‌خورد
من تو را دوست می‌دارم، و شب از ظلمتِ خود وحشت می‌کند 
۱۳۳۴
حال ما خوب نيست
حال خوزستان خوب نيست
مادر وطن حال فرزندت خوب نيست 
ما را دریاب
لعنت به نفت 
لعنت به نفت 
لعنت به نفت
امروز باشنیدن موزیک ویدیو اهل النخل مهدی یراحی کمی حال خوزستان بهتر شد 
صدای درد مردم وطنم با این موزیک ویدیو که ساعت ۶ امروز تو کانالش قرار گرفت به گوش همه میرسه 
همونطور که صدای خرد شدن استخوانهای سرزمینم  زیر چرخ دنده بی توجهی ها مدام تو گوش ماست
اهل نخلستانیم زاده ی سخاوت و بخشندگی 
همسایه افتابیم و کمال همنشینی مارا بخشن
دکتر " خُسرو فرشیدوَرد" شاعر و نویسندۀ گرانقدر،  در خانۀ سالمندان نیکان به دیار باقی شتافتند ؛ شعر زیبای " این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نيست" از سروده های این بزرگمردِ وطن پرست است که پس از سفرهای خارج از کشور،ازذهن پرمسئولیت او تراوش کرده است و تلنگری  گزنده است بر وضعیت امروز تمایلات متداول در جامعه 
    جا دارد که ،هریک به نوبۀ خویش، خبر این سوگ را به دوستان خود در درون و بیرون کشور برسانیم! 
      
    روانش شاد و یاد و تفکر جاری در این اثرش
کجا گمم کردی بابا ؟؟ کجا بابا ؟؟ شدی مثل حاجی ؟؟ منتظری بابا ؟؟ که چی بشه ؟؟ که چی بگی بهم ؟؟ که من راه رو اشتباه میرم؟؟ من راهم اشتباه نيست فقط محیط رو اشتباه اومدمبابا راستش اون مقاله رو هنوز نخوندم و عقلم میگه نباید بخونم.بابا خیلی وقته به احترام شما دم نمیزنم به خدا که انصاف نيستجواب دارم برای سوالتون یک جواب کامل هم دارم فقط می دونم که وقت حرف زدن من نيست و اگر هم حرف بزنم ، حرفی نيست که شما صلاح بدونینخسته ام ، فقط همین ، خیلی خیلی
عشق، موضوع صحبت دیشب بچه ها بود. هر چی می گفتند یکي بود بگه نه این تمام عشق نيست. از دوست داشتن های زیاد، دلتنگی های ترمز بریده و انتظارهای به مقصد نرسیده، اما یک نفر بود در حالی که داشت گوشیشو چک می کرد، بگه این تمام عشق نيست. صبرشان به اتمام رسید و از سوشیانت فرزند سکوت اندکي هنجارشکنی خواستن. 
عشق، همچون تپه ای می مونه که عاشق خورشیده. هر صبح با طلوعش برایش آواز می خواند و غروب که فرا می رسد، اشک می ریزد و شب ها در انتظار می نشیند. او عاشق است ب
خبر از عالم بحر و برم نيست،
خبر از سوزش خشک و ترم نيست.
ز خاک تر بود آب و گل من،
ز غم می سوزم و خاکسترم نيست.
 
انیس خوشگل خوشجقچقم نيست،
رقیب بدزبان احمقم نيست.
حقم را می خوری گرچه، غمت نيست،
غمی که می خورم، هرگز حقم نيست.
 
به غارت برده ای رزق گدا را،
به یغما می بری از کور عصا را.
زمین مال خدا گویی و ده چند،
به یغما می بری مال خدا را.
 
ز جام چشم جادوی تو مستم،
هم از لبهای نوشت میپرستم.
دل سنگین تو پیمان شکن شد،
تمام عمر در بند شکستم.
 
خزان افتاده در
یه جایی خوندم شاید معشوقه ی حوا شیطان بود . مگه در این دنیا نيست ؟ مگه در این دنیا ممکن نيست ؟ مگر در همین زمین حوا هایی نيستند که دور از چشم آدم معشوقه ی شیطان هستند . فکرشو بکنید ، چه قشنگه اما دردناک ، که فرشته ی زمین عاشق پسره ارشد شیطان بشه ، قشنگ نيست ؟ قشنگه خیلیم قشنگه اما درد داره دردناکه ، فکرشو بکن یه دختر پاک پر از مهربونی قلب صاف دلی که جز خوبی چیزی توش نيست معشوق کسی باشه که لجنزارش براش بهشت باشه ، کسی که قلبش پر از کينه و نفرته ، ک
عادلانه نيست دانلود آهنگ جدید رضا بهرام دانلود آهنگ جدید رضا بهرام به نام عادلانه نيست از ایران پاپ Download New Music By Reza Bahram Called Adelane Nist پخش آنلاین + لینک پرسرعت آهنگ عادلانه نيست
نوشته دانلود آهنگ رضا بهرام به نام عادلانه نيست اولین بار در ایران پاپ:دانلود آهنگ جدید. پدیدار شد.
هر چند به شخصه همواره قائل به دگرشد و تغییر و تحول و تکوین و تکامل در نظام هستی و بینش انسانی هستم، اما اگر کسی بگوید اسکلت‌بندی و شاکلۀ بنیادین نظام فکری خودت را در چند جمله کوتاه همچون یک مانیفست یا قانون اساسی بازگو کن، این قطعه که جوهر بینش وجودی من است، کافی و بسنده تواند بود:
گر نگردد عرش اعلی بر مراد راه دوزخ پیش‌ گیرم، باک‌ نيست زیستن با عشق و در پایان کار مرگ را بوسیدن: این‌ غمناک‌ نيست زادۀ خاکيم و در آغوش او زنده یا مرده کسی را با
گریه نمی‎کنم اگراشکي نمونده تو چِشامحرفی نمی‎زنم اگرنایی نمونده تو صِدامدردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستدنیا برای عاشقاچیزی به جز قفس نبودآب و هواش ابری بوددلتنگیاش بس نبوددردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستعمرم به کسی گذشتخوشی برام یه خواب بودآخر این غصه کجاستپرسش بی جواب بوددردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستمعنی نداره فاصلهوقتی دلا پیش همنما هر دومون پیرو عشقاین دلا هم کيش همندردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری ن
گریه نمی‎کنم اگراشکي نمونده تو چِشامحرفی نمی‎زنم اگرنایی نمونده تو صِدامدردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستدنیا برای عاشقاچیزی به جز قفس نبودآب و هواش ابری بوددلتنگیاش بس نبوددردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستعمرم به بی کسی گذشتخوشی برام یه خواب بودآخر این غصه کجاستپرسش بی جواب بوددردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبوری نيستمعنی نداره فاصلهوقتی دلا پیش همنما هر دومون پیرو عشقاین دلا هم کيش همندردی شبیه دوری نيستچاره به جز صبور
فیلم The Batman: از نظر رابرت پتینسون بتمن یک ابرقهرمان نيست
رابرت پتینسون هنوز معتقد است بتمن یک ابرقهرمان نيست. این بازیگر سابق سری فیلم‌های Twilight گرگ و میش» که به زودی در فیلم مورد انتظار The Batman بتمن» نقش شوالیه تاریکي را بازی خواهد کرد قبلا گفته بود بتمن یک ابرقهرمان نيست. او به تازگی در تایید حرف خودش دلیل عجیبی برای ابرقهرمان نبودن بتمن آورده است.
این روزها حالم خوش نيست. دلیلش پی‌ام‌اس یا هرچی که هست شرحش اینه. تنهایی کشنده، بی رغبتی به همه چیز و همه کس. انزوای خاموش. بی کسی. 
همین؟ 
آره همین.
چرا فکر می‌کردم بیشتره؟
آها درد اصلی اینه که غمم هم غم نيست. دلچسب نيست، مشغولم نمی‌کنه، کلا یه تیکه گوشتم افتاده‌م یه گوشه.
دلم برا ح تنگ شده اما دیگه مطمئنم من برای اون در حد فیلم بودم یعنی تحریک کننده میل جنسی، همین و بس. نمی‌تونم دیگه بهش فکر کنم. از میان به مح هم خجالت می‌کشم، خیلی بچه
 
دنبال کنندگان گرامی ، برای ضایع نشدن ، و دنبال متقابل ، یا عدم ثبت آدرس نزنید!!! 
و یا اگر میزنید! حداقل کامنتی بگذارید! 
ولله که نمی توان شما را دنبال کرد! چون هیچ راهی باز نيست
امکان اضافه شدن میسر نيست. خودتان میدانید دیگر چه به توضیح و طول و تفسیر!! 
 
ولله راهی باز نيست
یه غمی هست که حسادت نيست، غبطه نيست، حسرت، نه کاملا، نه، نيست؛ غمه. و بی نهایت سنگینه. چگاله و تا بیاد حل شه، ساعت ها و بلکه روزها رفته. غمِ دیدن یه زندگی استیبل، امن، آروم، پایدار، عاشقانه، منطقی، میوه دار، ریشه دار. که اگه یه آدم معمولی باشی و عاشق نباشی این غم میشه حسادت. اگه عاشقیت تلخ و پوچ باشه این غم میشه غبطه و حسرت. اما تو عاشقی، و این غمه که داره وجودتو میخوره، و هر آن بهت یادآور میشه که معشوق نيست، زندگی ای که می تونست در جریان باشه، عا
هیچی نيست که دوای درد بی درمون رخوت و ملال بشه. میم حق داره و صادقانه هم گفته من نیاز دارم یکي باشه جذبم بش، یکي باشه که باهاش در ارتباط باشم. واقعیت تلخ یا هرچی راه خودش رو میاره. میم ازم خسته نيست اما عادی شدم و کافی نيستم. رخوت زندگی رو نمی‌تونه با من بشوره، و من هم. خب چه باید کرد؟ به نظرم باید بپذیریم و تسلیم بشی. باید بپذیریم و کنار بیای با ماجرا. اون دیگه یک ماهیه. هرچی سفت‌تر بگیری سریع‌تر لیز می‌خوره و می‌ره. و از طرفی هم اون آدمه و یکبا
برای پیدا شدن
باید گم کنی، گم بشی
برای پرکردن باید خالی بشه، خالی بمونی
برای معنا داشتن
باید بی معنا بشه، بی معنا بمونی
.
 
دلم دکمه ایستادن دنیا را میخواهد
چیزی هست که هست اما درست نيست
بجاش نيست، با من روراست نيست
خودم را گم کرده ام
زمان می خواهم بجویمش
.
 
 
 
 
" تا مینویسی یعنی امید داری " امیدی نيست چیزی برای بهتر شدن نيست فقط گذر روزها و لحظات با درد همین و بس . اون انرژی که صبح داشتم رو الان شدیدا از دست داده ام و بخاطر درد . درد .دیگه ننویسم چون دیگه امیدی ندارم برای نوشتم . موندن بی فایده است همیشه درد هست همین
زَبانِ حال مَعلولان
گرچه معلولم ولی اندیشه ام معلول نيست          
هیچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست
اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم         
داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نيست
عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد                     
با تَرحُّم  گر نگاهم می کنی مَعقول نيست
نَقصِ جِسمی مانع کار وتلاش من نشد              
هیچ مَعلولی به جُرم عِلتَش مَعزول نيست
سینه ی ما خانه ی عشق وصفا وعزّت است         
جُزوفا وجز محبّت اندرین کَشکو
ایام عید دو سال پیش بود به گمونم گفت و گوی عبدالرضا داوری و حسین دهباشی رو میدیدمدهباشی به داوری گفت برای من قابل درک نيست که تو چرا طرفدار کسی هستی که در قدرت نيست (منظورش بود)نقل به مضمون نوشتم این نگاه اصلا درست نيستما باید از افراد حمایت کنیم به خاطر حق بودنشون نه به خاطر اینکه در قدرت هستند.
این داستان یک قهرمان نيست
داستان یک انسان عادی هم نيست
داستان کسی است که در بیشتر کارهای زندگی شکست میخورد، فرصت و توان بلند شدن پیدا نمیکند و مانند همه ی ما غرق میشود
ولی او ضد قهرمان هم نيست
یک انسان خوب با تصمیمات و اقبالی بد
درست مثل بعضی از کسانی که هر روزه در کنارمان زندگی میکنند.
ادامه مطلب
جهان رو دیدی؟ دیگه جایی برای صافی و یک رنگی نيست!
خود مردم تلون و رنگارنگ بودن رو دوس دارن چه در لباس‌هاشون و چه در اخلاقشون.
دیگه هیچی مثل سابق نيست!
قبلنا تلویزیون‌ها مابین دو رنگ سیاه و سفید رو نشون می‌دادن و الان ۱۴ میلیون رنگ رو نشون می‌دن.
هیچی مثل سابق نيست!
الان دوس دارن همه چیزشون رو بقیه ببینن و مراقب دل اونی که ندارن نيستن.
دیگه این‌جا جای زندگی نيست.
باید به ماه سفر کرد، همونجا که حتی زمینش هم نورانیه و همین دنیا ملوّن و رنگارنگ رو
 
✍آتش عشق»: سروده ای از شهید دکتر محمد جواد باهنر
شور عشقت به دل افتاد چنان مست شدم که ز خود قطع نمودم، بتو
پیوست شدم آتش عشق تو در دل شرری زد که سحر سوختم،
خاک شدم، یکسره از دست شدم نيست از من اثری هرچه بگردم چکنم؟
لیک در کوی تو چون نيست شدم هست شدم سر نهادم به کفت پای بر افلاک زدم
مهر گشتم چو تو را ذره شدم، پست شدم با تو بی پرده بگویم که گرفتار توام بی جهت نيست که آزاده و سر مست شدم
 
_آیا از عملکرد امروزت راضی بودی؟+بله. 
_چرا؟
+چون یاد گرفتم. 
_یاد گرفتی؟ چی یاد گرفتی؟
+سه چیز. یک: اتحاد مکعب. کمی خجالت‌آوره، اما تا قبل از امروز بلد نبودمش. تستاش رو هم زدم، خوب. و دو: پایه‌های آوایی همسان. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. خیلی هم جذاب بود. سی تا تست هم ازش زدم، یه دونه غلط_طبق معمول بی‌دقتی_و یه دونه نزده_حاضرم قسم بخورم سوال غلط بود، سه تا از گزینه‌ها جواب می‌دادن_.
_و سومی؟
+آهان، سومی. کم‌اهمیت‌تر از بقیه بود احتمالا. یاد
یکي بود یکي نبود ، زیرِ گنبدِ کبود
اونکه عاشقش بودم ، اما عاشقم نبود
یکي بود که الآن نيست ، میدونم نگران نيست
اما من حالم بده ، توو قلبم ضربان نيست
رفتی و تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نيستی و هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه
صفر هر چی بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت زلّه شدم
تقصیرِ منه پَر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکي بود یکي نبود ، زیرِ گنبدِ کبود
اونکه عاشقش بودم ، اما عاشقم نبو
بالاخره که باید راه دلجویی کردن از تو رو پیدا کنم.هر چقدر هم که دلخوریت از من عمیق باشه و هرچقدر ادای بی خیالی رو دربیارم تو بخشی از منی. به من برگرد.سخت گیر نباش و راه رو برای آشتی باز بگذار. من رو برای خودت مرور کن؛ منی که برای سی سالگیت از غصه ی پیرشدنت ساعتها گریه کردم و برات نامه نوشتم. اصلا مهم نيست حق با کي هست. ببین قهر روش خوبی برای ادمی که خونواده ش تکه های جانش هستن نيست. من هنوز فاطمه ام؛ هنوز و همیشه اما عمر همیشگی نيست. چرا به دلتنگی
.
منم به سهم خودم، چیزایی توی این دنیا دارم که واسم از دست دادن‌شون به سادگی نيست.و به این راحتی نمی‌تونم ولشون کنم.شاید این نرمال باشه.اما ایده‌آل نيست.تنها وقتی کاملاً آزادی که اگه مجبور شدی بری، به چیزی دل نبسته باشی.
 
حاج آقا قرائتی:بعضی ها فکر میکنند نماز تکراری است!! نماز تکراری نيست؛ کسی که چاه میکند ،در نگاه اول کندن او وکلنگ زدنش تکراری به نظر می‌آید،ولی این کار حقیقتا تکرار نيست.
چون با این تکرار هربار یک مقدار عمق چاه بیشتر میشود. کسی هم که از نردبان بالا میرود، هر قدم که بر میدارد،بالاتر میرود؛این قدم ها هیچگاه تکرار نيست. نمازهم تکرار نيست اگر در نماز توجه داشته باشیم ،نماز ‌هجدهم ما غیر از نماز هفدهم خواهد بود و یک پله بالا خواهیم رفت.
نماز
نمی‌دانم چرا این عنوان را برای این متن انتخاب کردم. چون الان در خانه هستم و شب هم هست اما تاریک نيست. زیر لوستر ۶ چراغ پشت میهارخوری نشسته‌ام و به جای خواندن مقاله‌هایی که فردا عملاً از آن‌ها امتحان دارم، دارم این را می‌نویسم.
امید‌هایی که به پوچی رفته‌اند. منتظرم که محمد به خواب برود تا بروم و فیلم‌هایم را تماشا کنم. نمی‌دانم کي می‌خواهم آدم شوم.
درست فهمیدی. این متن راجع به تو نيست. همه چیز راجع به تو نيست. آره، خیلی این حرفم شاع
سلام . 
گفتی هر از گاهی جویای احوالت باشم . مگر می شود عشق به خواسته اش نرسد . سرک کشیدم و از پشت پنجره تو را دیدم ، سراسر لبخند بودی . از تو چه پنهان حال من بد نيست  و ملالی نيست جز دور بودن از چشم های مهربان تو . 
اینکه نفس می کشی به شوق زیستن  ،یعنی که من زنده ام . همین کافی ست .
هر گوشه ی این جهان ،طراوت و سرسبزی بهار را می بینم ، در خیالم به چشم های تو بوسه می زنم.  
دیگر عرضی نيست جز  اینکه ،صدای خنده های تو ،موسیقی لحظات من است  پس لطفا همیشه بخ
یکشنبه تا 2:30، سه شنبه تا 4:15. زیبا نيست؟
به نشانه اعتراض ، امروز فقط پشم دِیقه ادبیات خوندم. زیبا تر نيست؟
مشکل اصلیم اینه که اهل بیت شمااااااالن و کسی در کار نيست که بیاد دنبالم و احتمالا این دو روزو قراره در انتظار تاکسی به لقاالله بپیوندم. شاد و پیروز باشید.
سلام
کاش یه قرصی بود به نام قرص قدرت. اینطوری که هرکس میخورد قوی و محکم میشد جسمی و روحی.
 
این روزها به این نتیجه رسیدم که در این دنیا هیچ کاری ساده نيست و هیچ هدفی سهل الوصول نيست.
 
مثلا قوی بودن کار سختیه. اینکه همیشه سعی کنی ظاهرت را حفظ کنی، لبخند بزنی، آرام و خونسرد باشی و عصبانی نشی.
باید همیشه ظاهر خوبی داشته باشی، با صدای آروم و ملایم صحبت کنی و در کمال خونسردی سعی کنی به تنهایی همه مشکلات را حل کنی و ادامه بدی.
 
حتی اگه به شدت ناراحتی
یک روز می ایی که من دیگر دچارت نيستم 
از صبر لبریزم ولی چشم انتظارت نيستم 
یک روز می ایی که من نه عقل دارم نه جنون 
نه شک به چیزی نه یقین مستو خمارت نيستم 
شب زنده داری میکنی تا صبح زاری میکنی 
تو بی قراری میکنی من بی قرارت نيستم 
پاییز تو سر میرسد قدری زمستانی و بعد 
گل میدهی نو میشوی من در بهارت نيستم 
زنگار هارا شسته ام دور از کدورت های دور 
ایینه ای روبه توام اما کنارت نيستم 
دور دلم دیوار نيست انکار من دشؤار نيست 
اصلا منی در کار نيست امنم
هروقت باران بیاید، بالاخره بند خواهد آمد. هروقت ضربه می‌خورید
 بالاخره خوب می‌شوید. بعد از تاریکي همیشه روشنایی ست.
 هر روز صبح طلوع خورشید می‌خواهد همین را بگوید اما شما یادتان می ‌رود و درعوض فکر می ‌کنید که شب همیشه باقی میماند.
اما اینطور نيست. هیچ ‌چیز همیشگی نيست. پس اگر اوضاع زندگی خوب است از آن لذت ببرید چون همیشگی نيست.
 اگر اوضاع بد است، نگران نباشید چون این شرایط هم همیشه نمی ‌ماند.
رئیس بخش یه پسره که کت خز دار میپوشه، نه از این خزهای های کم پشت مردونه. رسما یک یال شیر براق میندازه دور یقه کت و . . خب تقصیر من نيست که نمیتونم توی ذهنم غیبتش رو نکنم و هر بار که از سر کار برمیگردم خونه با خودم نگم دقیقا دارم توی چه آشغالدونی کار میکنم!!؟ تقصیر من نيست.
ما گنهکاریم،آری، جرم ما هم عاشقی استآری اما آنکه آدم هست وعاشق نيست، کيست؟زندگی بی عشق، اگر باشد،همان جان کندن استدم به دم جان کندن ای دلکار دشواری است، نيست؟زندگی بی عشق، اگر باشد،لبی بی‌خنده استبر لب بی خنده بایدجای خندیدن گریستزندگی بی عشق اگر باشد،هبوطی دائم استآنکه عاشق نيستهم اینجا هم آنجا دوزخی استعشق عین آب ماهی یا هوای آدم استمیتوان ای دوست بی‌ آب و هوا یک عمر زیست؟
 
قیصر امین پور
آرام‌آرام فرو می‌ریزد و آهسته‌آهسته جذب جان می‌شود. به یکباره نيست، که به یکبارگی جان به هدر دادن است. عشق نخست به نرمی آغوش می‌گشاید، و آنگاه از آتش‌هاش گریزی نيست. عشق، آرام سوختن است.
نخست شعله‌ها نرم‌اند و گرم‌اند و پذیرا، و آنگاه توفناک. این توفناکي را گریزی نيست. آن فراق را گریزی نبود، این وصال را گریزی نيست. این هم‌آغوشی و در آغوش خموشی و ناله در جان زدن و به رضا اشک ریختن را گریزی نيست
از رفتن گریزی نيست. هیچ جا خانه‌ی روح نيست ج
برم سر خاک داد بزنم سعدی بخونم
خبرت هست که بی روی تو آرامم نيست
طاقت بار فراق این همه ایامم نيست
داد بزنما. هوار بکشم.
یا گریه کنم بگم 
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو
بیا دیگه. ولی تو نمیای. دوران خداهایی که با معجزه به دادت میرسیدن تموم شده
در وصف نمی ایدزیبایی چشمانتدر فهم نمی گجدآن زلف پریشانتباز عقل ربود ازمنآن طره ریزانتسالک ز چه رو ماندیبازای که می خوانتیک وعده ازو غافلچونی که نمی ارزداین عمر بدون آنتابی که به مژگانتدر عشق مجالی نيستچون عقل خیالی نيستدر راه حقیقت باشتا زنده شود جانت
در وصف نمی اید زیبایی چشمانتدر فهم نمی گجد آن زلف پریشانتباز عقل ربود ازمن آن طره ریزانتسالک ز چه رو ماندی بازای که می خوانتیک وعده ازو غافل چونی که نمی ارزداین عمر بدون آن تابی که به مژگانتدر عشق مجالی نيست چون عقل خیالی نيستدر راه حقیقت باش تا زنده شود جانت
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.
به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نيست و اصالت آن کيفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نيست.
نمیدونم چرا داستان و کتابِ ایرانی نخوندم. البته داستان کوتاه زیاد خوندم، ولی خب در حد یک-دو صفحه بودن. 
تا حالا سه قطره خون نخوندم، بوف کور نخوندم، سو و شون نخوندم، ملکوتِ بهرام صادقی نخوندم، چشم هایش نخوندم. و هیچ ایرانی ای نخوندم.
شاید چون علاقه ندارم. وگرنه تحریک میشدم به خوندن، ولی تا حالا تحریک هم نشدم. 
به هر حال، میخوام این سه تا رو تو این مدت بخونم: بوف کور، سمفونی مردگان، ملکوت. 
 
مهم نيست. چیزِ خاصی مهم نيست بطورِ کل. در ابتدایِ پایی
کار مردم نيست؛ کار اشرار است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: هیچ انسان عاقلی که به کشور و زندگی خود علاقه‌مند است، نباید به اشرار کمک کند.آتش زدن فلان بانک کار مردم نيست، کار اشرار است؛ این مفاسد، هیچ مشکلی را درست نمیکند و بر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند.» ۱۳۹۸/۸/۲۶
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR براساس این بخش از بیانات رهبر انقلاب درباره مسائل پیش‌آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، لوح کار مردم نيست؛ کار اشرار است» را منتشر میکند.
اما اونقدر هم ساده نيست ماجرا
و خیلی هم ساده هست ماجرا
وقتی از همه حرف هام اون چیزی رو می شنوی که خودت میخوای بشنوی، دیگه مهم نيست چیزی
تو یادت میره همه چیز
ولی من یادم نمیره. چه خوب ها رو چه بدهاشو 
نه اسم رفیق برام مهمه نه رفاقت
اگه یه طرف این ماجرا منم ، اون طرف ماجرا تویی
ولی تو بخواب خسته شدی
دیگه هیچی مهم نيست
 
× خیلی نرم و مجلسی ، اون با تکست و من با وویس حرف زدیم و گفتم که دیگه همدیگه رو نبینیم 
چه قدر هم خوب و عالی
با اینکه همیشه روزنه برا
به آمدن ها اعتباری نيست وقتی درها از باز و بسته شدنِ مدامصدای جیغ‌شان درآمده که نیاوقتی بالابر ساختمانهمیشه به همکف برمیگرددبه آمدن ها اعتباری نيستوقتی از زمین به آسمان باران و هی باران. "اخیرا" در کدام "آخرین بازدید" معنا میگیردامید روی کدام دیوار یادگار میگذارد کدام کوچه را آذین می بندند و به کدام شیرینی وعده سفارش داده‌اندوقتی به آمدن ها اعتباری نيست
عشق، بردگی نيست. از همسرمان توقع نداشته باشیم که اگر من را دوست دارد، در برابر هر خواسته من بگوید: چشم!این بردگی است. می‌خواهی برده‌داری کنی یا همسرداری؟ می‌خواهی در خانه‌ات کُلفَت داشته باشی یا خانم؟کُلفَت، همسر نيست!نوکر، هم همسر نيست!همسر خوب این نيست که هرچه تو بگویی، بگوید:چشم! همسر خوب آن است که دیدگاهش را محترمانه به شما بگوید، شما هم گوش کنید و باهم به توافق برسید.⛔️ برده‌داری نکنیم.➖برده‌داری ما را به هیچ‌جا نمی‌رساند.نه ک
هیچ کس خانه نيست. تنها، روی مبل در اتاقم نشسته ام. موسیقی های عربی ام را پخش کرده ام و تلاش می کنم به پایان نامه فکر نکنم. به خودم می گویم جهان چه جای مسخره ای است؛ دقیقاً لحظاتی که به ناجی احتیاج داری این را به تو می فهماند که هیچ ناجی ای در کار نيست. هیچ معجزه و خوابی وجود ندارد که راه درست را به تو نشان دهد. تو مانده ای بین هزاران تصمیمی که باید بگیری. باید انتخاب کنی و هر انتخابی آینده ات را عوض می کند. هر انتخابی به چیزی نزدیک ترت می کند و از چیز
دیریست که با یاد تو من خانه نشینم چه کنمآشفته دل و خسته ز هر مسلک و دینم چه کنم
تنها تر از آنم که به جز صرف ضمیرت دگرم باشد پیشجز  یاد تو ام نيست به فکر و به زبانم چه کنم
آلوده ی عشقی شده ام پاک ، زمینی نشدهدر محضرت ای خوبترین ، سرو چمانم چه کنم
گویند چرا غافل دنیا شده ای ، سر به خرابات زنی راه دگرم نيست و چون معتکف پیر مغانم چه کنم
 
+ هنوز هیچی نشده یکي از قرص هام که اصلا نيست تو بازار. حتی هلال احمر و سازمان هم نداشت. یکيش هم با کلی بدبختی گیرم اومد. 
 
+ حالم خوب نيست. درد دارم. و استرس اینو دارم که فردا عصر دکتر ک جواب چکاپ رو ببینه چی میگه!! 
 
+ کاش خلاص شم زودتر.
کسی که با صدای بلند تهدید میکند، قوه واقعی اش آنقدر نيست. آمریکاییها احتیاج دارند به اینکه هارت و پورت کنند. میگویند رفتار ما ایران را تغییر داد! بله، تغییرش این بود که نفرت مردم ایران از آمریکا 10 برابر و نزدیک شدن آنها به منافع جمهوری اسلامی برایشان دست نیافتنی تر شده؟رئیس جمهور آمریکا می گوید هر جمعهدر تهران علیه نظام راهپیمایی است.اولا جمعه نيست و شنبه است؛ثانیا تهران نيست و پاریس است!
چند روزی میشه پلک چپم میپره  ممتد نه اما  هر از گاهی میزنه و منو نگران کرده.صدقه و آیتت الکرسی هم خوندم.حس بدی بهم میده درسته ربطی نداره اما خوب چیز جالبی هم نيست و میترسم یه احارتی بزرگ پیش بیاد و اذیتم کنه.
همه ملت پلک راستشون میپره  مال من چپ ول کن نيست.
خدایا خودت بخیر کن.
 
اسمورودینکا، عزیزم
 مدتیه که مثل سگ ترسیده‌ام. از فردا و فرداتَر. از مسیر نامطمئن رو‌به‌رو. اینکه همه چیز روی هواست. هیچ اطمینانی به نتیجه نيست. هیچ اطمینانی به من نيست. اینکه من مال این حرف‌ها هستم یا نه. اینکه به فرض بودن اهل این حرف‌ها، این مسیر درست هست یا نه. اسمورودینکا، من همیشه بیرون رینگ لش بودم و فقط حرف می‌زدم. حالا اما یه سری هیولا و غول وسط رینگ می‌بینم که تو راند بعدی منتظر من‌اند.
اسمورودینکا، می‌ترسم. تو که می‌دونی، من قب
یک خانوم با کلاس صد کيلو ارایش نداره ولی همیشه سعی داره ابروها و صورتش اصلاح شده و مرتب باشه
خانوم با کلاس مرتب و تمیز  لباس می پوشه و بند مد روزهای عجیب و غریب نيست!
خانوم با کلاس لبخند به لب داره و خوش برخورده ولی جلف و دلقک نه!
خانوم با کلاس اهل مطالعه هست و عضو کتابخانه
خانوم با کلاس تا لنگ ظهر نمی خوابه
خانوم با کلاس یادگیری هنرها رو عار نمی دونه 
خانوم با کلاس کم حرف و گزیده گویی هست
خانم با کلاس اهل مجادله و جر و بحث نيست
خانم با کلاس اهل غ
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب