نتایج پست ها برای عبارت :

ﻧﻔﺶ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ

ISBN: 3319316516 | 213 Pages | PDF | April 10, 2016 | English | 8.52 MBThis book provides a single-source reference to the state-of-the art in tunneling field effect transistors (TFETs). Readers will learn the TFETs physics from advanced atomistic simulations, the TFETs fabrication process and the important roles that TFETs will play in enabling integrated circuit designs for power efficiency.
 
ISBN : ۳۳۱۹۳۱۶۵۱۶ | ۲۱۳ صفحات PDF | ۱۰ آوریل ۲۰۱۶ | ۸.۵۲ English مگابایتاین کتاب مرجعی برای منبع تک منبع در ترانزیستورهای اثر می‌دانی ترانزیستور فراهم می‌کند ( tfets ) . خوانندگان یاد خواهند گرفت که فیزیک tfets را از شبیه‌سازی‌های اتمی
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب