نتایج پست ها برای عبارت :

Migam khanoom yekami aroomtar

توی نوشتن تنبل شدم 
خیلی از ساعتای روز خیلی حرفا برای گفتن هست و دلم میخواد بیام بنویسم ولی خب توی شرایطی نیستم که هرکاری دلم خواست همون لحظه انجام بدم 
باید خواسته هام رو با خواسته های فندق هماهنگ کنم 
مثلا یه چند وقتی بود به شدت هوس سوسیس بندری کرده بودم 
از همون اوایل بارداری که کالباس و سوسیس و مشتقاتش رو نخوردم تا بعد از زایمان و کولیک فندق که سالم خوری میکردم البته توفیق اجباری بود 
تصمیم گرفتم درست کنم 
از ساعت ٧شروع کردم و بینش که مج
بسم الله الرحمن الرحیم.
مسافرم برگشت.
با کوله باری از تجربه با کوله باری از خاطره
پلاکش رو که از گردنش درمی اورد گفت:بعد از 81روز این از  من جدا میشه
ولی من که میدونم پلاک جدا شد ولی هیچ کس نمیتونه هوایی که به سرش افتاده رو ازش جدا کنه
خداروشکر 
که فداییه زینب سلام الله شدی 
جانم  همه وجودم فدای فداییه زینب سلام الله.
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب