نتایج پست ها برای عبارت :

pdw درازمایش خون

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه میخواهند القا کنند که محمد رضا شاه را امریکا نکشته است- درحالیکه با بیانات دکتر صفویه یکی از پزشکان درباری که مطالی در  انینترنت دارد ویک دکتر مصری که بدستور  انور سادات درجریان جراحی شاه درمصر حضور داشته است  شاه را کشتن- دلیل ان این است که که زمانی کهما لانه جاسوسی رتسخیر کردیم  وشرط ان  پس دادن وعودت شاه بود- کارتر به شاه گفت شخصا به ایران برو-و –برای انها اثبات کن که خلافی رخ نداده است واگ
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب