نتایج پست ها برای عبارت :

هلوشو بدم لیموشو بدم

سلام خوبین؟
موضوع امروز ليموشو بدم هلوشو بدم
خوب بریم سر اصل مطلب
اصلا چرا باید توعروسی ماء الشعیر بخوریم
اصلا چرا اسم هلو اورد نمیگی یکی منحرف باشه  تو خونه
اصلا چرا گفت ليموشو بدم هلوشو بدم اون هیچی نگف بش لیمو داد خودش هلوـ
چرا باید ذهن مارو خراب کنه
 
ليموشو خودم خریدم آوردم خونه،شستم،بردم آبشو گرفتم.
زعفرونشو یه از دوست قائنیم که خودشون کشت میکنند گرفتم(به زعفرونای توی بازار اطمینان نکنید)
گلابشو هم دوستم که اهل بَرزُک کاشون هست و خودشون گلاب میگیرن برام آورده.
بوی بهشت میده
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب